Türkçe Eğitim

Sivil Havacılık sektörü dünya üzerinde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Bu gelişime paralel olarak ihtiyaç duyulan yabancı dil bilen, sektörün gereksinimi olan teorik ve uygulamalı eğitimlerle donatılmış nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere kurulan programın amacı, sektörde aranan nitelikli elemanları yetiştirmektir.

Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma Programında genel işletme, ekonomi, matematik derslerinin yanı sıra sivil havacılık meteoroloji bilgisi, uçuş teorisi, uçuş harekât, bilgi teknolojileri, havaalanı faaliyet ve donanımları, yolcu hizmetleri, güvenlik, tehlikeli maddeler, hava trafik kuralları, ilkyardım, ulaştırma politikaları ve lojistik gibi konular da yer almaktadır. Bölümden mezun olan öğrenciler sivil havayolu işletmelerinin değişik departmanlarında, hava meydanlarında, seyahat ve ulaştırma işletmelerinde ve uçaklarda kabin görevlisi olarak çalışabilirler. Sektörün ana işletmelerinde orta düzey yönetici ve ara eleman olarak görev alabilirler.

Yapılan anlaşmalar sonucu öğrencilerimiz yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alarak çift diploma sahibi olabileceklerdir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, diğer üniversitelerden farklı olarak, Okan Üniversitesi diplomasının yanı sıra sektörde kabul gören sertifikalarla iş hayatına başlama ayrıcalığına sahip olacaktır.

Eğitim Süresi: 2 yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Puan Türü: YGS-6


İngilizce Eğitim

Turizm ve seyahat dünyamızda giderek yaygınlaşmakta, dünyanın en önemli sektörü haline dönüşmektedir. Sektör sadece ülkemizde değil dünyada da milyonlarca kişinin iş bulabildiği ve dünyadaki harcamaların yaklaşık %11’ inin gerçekleştiği büyük bir alandır.

Turizmde hava ulaştırması genel anlamda turistler, turistlere hizmet veren kurum ve kuruluşlar, devletler, toplumlar arasındaki ilişkileri ve bunlarla ilgili konuları kapsayan önemli bir konumdadır. Özellikle dünya turizminde yaşanan büyük rekabet ortamında ülkelerin kendi havayolu işletmelerini geliştirmek konusundaki yatırımları ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanında uluslar arası ticaret anlamında havayolu taşımacılığı sürat çağında ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde de sivil havayolu işletmelerinin, yolcu ve Kargo taşımacılığı anlamında sayıları artmakta ve sektörde çalışacak eğitimli eleman ihtiyacı ise her geçen gün artarak sürmektedir.

Programın Amacı; Mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek öğrencilerimizi havacılık sektörüne nitelikli ara insan gücü olarak kazandırabilmektir.

Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, çok yönlü nitelikli elemanların yetiştirilmesi temel amacımızı oluşturmaktadır.

Öğrenciler, tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra Sivil Havacılık İşletmeciliği konularına özgü temel bilgileri alacağından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebileceklerdir. Bu programın öğretim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler. Örgün eğitim olarak açılması planlanan programda staj döneminde öğrenciler Havayolu İşletmeleri ve Havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde çalışabilmekte ve mezun olduklarında bu alanlarda istihdam edilebilmektedir.

Eğitim Süresi: 2 Yıl
Zorunlu Hazırlık: Var
Eğitim Dili: İngilizce
Puan Türü: YGS-6