Pilotaj bölümüne ulaşmak için şifre kısmına "123456" yazarak giriş yapabilirsiniz
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 123 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 26

Konu: Havacılıkta Teknik Terimler

 1. #1
  Uçuş İdarecisi Array kosal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2006
  Bulunduğu yer
  ANTALYA
  Yaş
  58
  Mesajlar
  157
  İtibar Gücü
  5044

  Exclamation Havacılıkta Teknik Terimler

  Selam,
  DHMI sayfasında alınmış,Havacılık alfabesi ve de bu camiada herkesin ihtiyacı olan kısaltmalar Ingilizce ve Türkçe açıklamalı.


  Havacılıkta Teknik Terimler

  A (ALFA)
  ABN- Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı)
  ACC- Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol)
  ACFT-A/C Aircraft (Uçak)
  ACN - Aircraft Classification Number (Uçak sınıflandırma numarası)
  AD-A/DAedrome (Havaalanı)
  ADF - Automatic Direction-Finding equipment (Otomatik yön bulma cihazı)
  ADIZ-Air Defence Identification Zone (Hava savunma tanıtma bölgesi)
  ADNC - Air Defence Notification Center (Hava savunma bildirim merkezi)
  ADR - Advisory Route (Tavsiyeli yol)
  ADS- Ads Air Defence Sector (Hava Savunma bölgesi)
  ADZ- Adz Advise (Tavsiye etmek)
  AF- - Audio Frequency (Ses frekansı)
  AFB- - Air Force Base (Hava Üssü)
  AFC- - Automatic Frequency Control (Otomatik frekans kontrolu)
  AFIL- - Flight Plan Filled in the Air (Havada doldurulan uçuş planı)
  AFIS- - Aerodrome Flight Information Service (Havaalanı uçuş bilgi servisi)
  AFIS- - Automated Flight Inspection System (Otomatik uçuş kontrol sistemi)
  AFS- - Aeronautical Fixed Service (Sabit Havacılık Servisi Hizmet)
  AFI- - After (Sonra)
  AFTN- - Aeronautical fixed Telecommunication Network (Sabit Havacılık Haberleşme Şebekesi)
  AGA- - Aerodrome, Air Rootes and Ground aids (Havaalanı, hava yolları ve yer yardımcıları)
  AGL- - Above Ground Level (Arazi seviyesinden olan yükseklik)
  AIC- - Aeronautical Information Circular (Havacılık Enformasyon (bilgileri) tamimi)
  AIP- - Aeronautical Information Publication (Havacılık Enformasyon (Bilgileri) yayını)
  AIRAC- - Aeronautical Information Regulation ve control (Havacılık bilgileri düzen ve denetimi)
  AIS- - Aeronautical Information services (Havacılık Enformasyon Hizmetleri)
  ALERFA- - Alert Phase (Alarm hali)
  ALS- - Approach Light System (Yaklasma ışık sistemi)
  ALT- -alt- Altitude (İrtifa)
  ALTN- - Alternate (Yedek)
  AOC- - Air Operation Centre (Hava hareket merkezi)
  AP-A/P- - Airport (Hava Limanı)
  APP-App- - Approach Control Office or Approach Control (Yaklaşma Kontrol Ofisi veya yaklaşma kontrol)
  ARP- - Aerodrome Referance Point (Meydan referans noktası)
  ARR- - Arrival (Varış)
  ATA- - Actual Time of Arrival (Gerçek varış zamanı)
  ATC- - Air Traffic Control (Hava Trafik Kontrol)
  ATCC- - Air Traffic Control Center (Hava Trafik Kontrol Merkezi)
  ATD- - Actual Time of Departure (Gerçek kalkış zamanı)
  ATFM- - Air Traffic Flow Management (Hava trafik akışı yönetimi)
  ATFMU- - Air Traffic Flow Management Unit (Hava trafik akışı yönetim birimi)
  ATN- - Aeronautical Telecommunication Network (Havacılık Haberleşme Şebekesi)
  ATS- - Air Traffic Services (Hava Trafik Hizmetleri (Servisleri))
  AH- - Air Warning (Hava ihbarı (Alarm))
  AHACS- - Airborne Warning and Control System (Havadan ihbar ve kontrol Sistemi )
  AWY- - Airway (Hava yolu )
  AWOS- - Automatic Weather observation System (Otomatik Hava Gözlem Sistemi )
  B (BRAVO)
  BCSI- - Broadcast (Radyo yayını)
  BDRY- - Boundary (Sınır)
  BEA- - British European Airways (İngiliz Avrupa Hava Yolları)
  C (CHARLIE)
  CAA- - Civil Aviation Authority (Sivil Havacılık Otoritesi)
  CAT- - Category (Kategori, sınıflandırma)
  CAVOK- - Ceiling and Visibility OK (Meteorolojik tavan ve görüş elverişli olması)
  CEAC- - Committee For European Airspace Coordination (Avrupa Hava Sahası)
  CIDIN- - Common ICAO Data Interchange Network ICAO (Müşterek (ortak) bilgi alışveriş şebekesi)
  CIV- - Civil (Sivil, Devlete ait)
  CL- - Center-line (Merkez hattı (pist merkez hattı))
  CLSD- - Closed (Kapalı)
  CHL- - Cancel or Cancelled (İptal veya iptal edilmiş)
  COM- - Communication (Haberleşme)
  COMINT- - Communication Intelligence (Muhabere İstihbaratı)
  COP- - Change-Over Point (Değiştirme Noktası(Uçak alıcısının başka bir istasyona ayarlama noktası))
  CPL- - Current Flight (Plan Geçerli Uçuş Planı)
  CTR- - Control Zone (Kontrol Bölgesi)
  CNS- - Communications, Navigation and Surveillance (Muhabere, Seyrüsefer ve gözetim)
  D (DELTA)
  D/F- - Direction Finder (İstikamet bulucu)
  DEP- - Departure (Kalkış)
  DEST- - Destination (Gidilecek yer (Hedef))
  DFTI- - Distance from touchdown indicator (Teker koyma noktasından uzaklık göstergesi)
  DLA- - Delay (Gecikme)
  DME- - Distance measuring Equipment (Mesafe ölçme cihazı)
  DSE- - Double side band (Çift kenar band)
  DIG- - Date Time Grup (Tarih saat grubu)
  DUPE- - Duplication Ikinci kere (Mükerrer)
  DVOR- - Doppler VOR Doppler VOR (Mania yansımalaıinda daha az Etkilenen, anten sistemi geliştirilmiş VOR)
  E (ECHO)
  EANPG- - European Air Navigation Planning Group (Avrupa Hava Seyrüsefer Planlama Grubu)
  EAT- - Expected Approach Time (Muhtemel yaklaşma zamanı)
  ECAC- - European Civil Aviation Conference (Avrupa Sivil havacılık konferansı)
  ELEV- -el- Elevation (Rakım, irtifa)
  EMERG- - Emergency (Olağanüstü durum)
  ETA- - Estimated Time of Arrival (Tahmini varış zamanı)
  ETC- - Etcetera (and the rest, and soforth.) (Vesaire (v.s.))
  ETD- - Estimated Time of Departure (Tahmini kalkış zamanı)
  EUR- - European Region (Avrupa bölgesi)
  EUROCONTROL - European Organization for the Safety of air 0Navigation (Hava seyrüsefer emniyeti için Avrupa Teşkilatı (ICAO'nun Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teskilatı))
  F (FOXTROT-FOX)
  FAA - Federal Aviation Administration (Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık Teşkilatı)
  FAC- - Final approach course (Son yaklaşma hattı)
  FAF- - Final approach fix (Son yaklaşma fiksi)
  FAP- - Final approach point (Son yaklaşma noktası)
  FIC- - Flight Information centre (Uçuş bilgi merkezi )
  FDPS- - Flight Data Processing System (Uçuş bilgileri işleme sistemi)
  FIR- - Flight Information Region (Uçuş Bilgi Bölgesi)
  FIS- - Flight Information service (Uçuş Bilgi Hizmeti (Servisi))
  FL- - Flight Level (Uçuş Seviyesi)
  FM- - Frequency Modulation (Frekans Modülasyonu)
  FM- - Fan Marker (Fan Marker)
  FUO- - Foreign object damage (Yabancı cisimdem meydana gelen hasar (Meydan PAT sahasındaki taş, kuş v.s.))
  FPL- - Filled Flight (Plan, Doldurulmuş Uçuş Planı)
  FREO- - Frequency (Frekans)
  FT- - Feet (Dimensional Unit) Feet (Ölçü)
  FTC- - Fast Time Constant (Elc.) (Sürat zaman sabitesi)
  FANS- - Future Air Navigation (Geleceğin Hava Seyrüsefer Sistemi)
  G (GOLF)
  GCA- - Ground controlled approach (Yerden kontrollu yaklaşma)
  GMT- - Greenwich Mean Time (Greenwich saati (UTC))
  GND- - Ground (Yer)
  GP- - Glide Path (Süzülüş Yolu)
  GRP- - Group (Grup-Gruplandırma)
  GS- - Ground Speed (Yer Sürati)
  GST- - Glide Slope Intercept Altitude (Süzülme açısını kesiş irtifai)
  H (HOTEL)
  HA- - Continuous day and night service (Gece ve gündüz devamlı hizmet)
  HAA- - Height above airport elevation (Havaalanı üzerinde irtifa)
  HAT- - Height above touchawn (Teker koyma noktası üzerinde irtifa)
  HOG- - Heading (Baş,( Yön))
  HEL- - Helicopter (Helikopter)
  HIPAR- - High Power acquisition radar (Yüksek takatli yakalama radarı)
  HOSP- - Hospital Aircraft (Hastane uçağı)
  HR- - Hours (Saat)
  HS- - Service available during hours of scheduled operations (Tarifeli uçuş süresince sağlanan hizmet)
  HX- - No specific working hours (Belirli çalışma saati yok)
  I (INDIA)
  IAC- - Initial Approach Course (İlk yaklaşma kursu)
  IAF- - Initial Approach Fix (İlk yaklaşma fiksi)
  IAF- - Instrument approach and Landing Chart (Aletle yaklaşma ve iniş planı haritası)
  IAS- - Indicated Airspeed (Gösterge sürati (Uçaktaki sürat saatinin gösterdiği hızdır))
  IATA - Internatinol Air Transport Assocation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birligi)
  ICAA- - Internatinol Civil Airports Assocation (Uluslararası Sivil Hava Meydanları Birliği)
  ICAN- - International Comission for Air Navigation (Uluslararası Hava Seyrüsefer Komitesi)
  ICAO - International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı)
  ID- - Identifier or Identify (tanıtıcı ve tanıtma)
  IFALPA- - International Federation of Airlines Pilots (Uluslararası Havayolu Pilot Federasyonu)
  IFATCA- - International Federation Air Traffic Controllers Association (Uluslararası Hava Trafik Kontrolörleri Birliği)
  IFF- - Identification Friend / Foe (Dost veya Düşman tanıma)
  IFR- - Instrument Flight Rules (Aletle Uçuş kuralları)
  IFRB- - International Frequency Registration Board (Uluslararası Frekans Tescil Heyeti)
  ILS- - Instrument Landing System (Aletle iniş sistemi)
  IM- - Inner Marker (İç marker)
  IMC- - Instrument meteorological conditions (Aletli Meteorolojik şartlar)
  INA- - Initial Approach (İlk yaklaşma)
  INBD- - Inbound (Geliş)
  INCERFA- - Uncertainity Phase (Şüphe hali)
  INFO- - Information (Bilgi)
  INOP- - Inoperative (Çalışıyor, yürürlükte)
  INS- - Inertial Navigation System (Uçağı belirlenen sevkeden sistem)
  IR- - Ice on Runway (Pistte kar var)
  ISA- - International Standart Atmosphore (Uluslararası Standart Atmosfer)
  ITU- - International Telecommunication Union (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)
  J (JULIET)
  K (KILO)
  L (LIMA)
  L- - Left (Runway Identification) (Sol (Pist tanıtması))
  LASER- - Light Aplification by Stimulated Emision of Radition (Işınlamanın tahrik edilmiş yayını yolu ile ışık şiddetlendirilmesi (Yükseltilmesi))
  LAT- - Latitude (Enlem)
  LCA- - Lowest Coverage Altitude (Asgari kaplama irtifa)
  LDA- - Landing Distance Available (İnis mesafesi müsait)
  LIDAR- - Light Detection and Ranging (Işıkla tesbit ve menzil bulma )
  LLZ- - Localizer (ICAO) (Localizer (ICAO))
  LMT- - Local Mean Time (Lokal saat)
  LOC- - Localizer (FAA) (Localizer (FAA))
  LCm- - Compass Locator at Outer Marker (Dış Marker kompas locator)
  LOPAR- - Low Power Acquisition Radar (Alçak takatli yakalama radarı)
  LORAN- - Long Range Air Navigation System (Uzun mesafe hava seyrüsefer sistemi)
  M (MIKE)
  MAA- - Maximum authorized altitude (Müsade edilen azami irtifa)
  MAPT- - Missed Approach Point (Pas geçme noktası)
  MDA- - Minimum descent altitude (Asgari alçalma irtifa)
  METAR- - Aviation Routime Weather Report (Periyodik (Rutin) Hava raporu)
  MES- - Microwave System (Mikrodalga iniş sistemi)
  MM- - Middle Marker (Orta marker)
  MOCA- - Minimum obstruction clearence altitude (Asgari mania müsade irtifa)
  MODE- - Meteorogical Operational Telecomunications Network (Meteorolojik Bilgi Alışverişi Haberleşme Servisi)
  MGL- - Mean Sea Level (Deniz Seviyesi)
  MTBF- - Mean Time Between Failures (Arızalar arasındaki zaman aralığı)
  MTI- - Moving Target Indicator (Hareketli hedef göstericisi)
  N (NOVEMBER)
  NADGE- - NATO Air Defence Ground Envirenment (NATO Hava Savunma Yer Tesisleri)
  NAMSA- - NATO Maintenance and Supply Agency (NATO Bakım ve İkmal Acentası)
  NAV- - Navigation (Seyrüsefer)
  NAVAID- - Air Navigation Facility (Hava Seyrüsefer Kolaylıkları)
  NDB- Non- Directional radio Beacon (Yönlendirilmiş radyo bikini)
  Ni-na- - Nautical Miles (Deniz Mili)
  NOF- - International NOTAM Ofiice (Uluslararası NOTAM Ofisi)
  NOTAM- - Notice to Airmen (Havacılara duyuru (ilan - bilgi))
  O (OSCAR)
  OM- - Outer Marker (Dış Marker)
  OPR- - Operator or Operate or Operative or Operating or Operational (İşletici, Operatör, çalışmaya hazır, çalışan)
  OPS- - Operations (Çalışma)
  O/R- - On request (istek üzerine)
  ORB- - Orbit (Dairevi uçuş (Orbit))
  P (PAPA)
  P- - Prohibited (Area) (Yasak (Bölge))
  PANS- - Procedures for air navigation services (Hava seyrüsefer hizmetleri için usuller)
  PAPI- - Precision approach path indicator (Hassas yaklaşma hat göstergesi)
  PAR- - Precision Approach Radar (Hassas yaklaşma radarı)
  PAT- - (Pist-Apron-Taksiyolu)
  PCN- - Pavement Classification Number (Kaplama sınıflandırma numarası)
  PLN- - Flight Plan (Uçuş Planı)
  PPI- - Plan Position Indicator (Plan mevki göstericisi)
  PSGR- - Passengers (Yolculuk)
  PWR- - Power (Güç)
  Q (QUEBEC)
  QBI- - Compulsory IFR Flight (Zorunlu IFR uçuş)
  QFE- - Atmospheric pressure at Aerodrome Elevation (Havaalanı irtifainda atmosferik basınç)
  QFU- - Magnetic Orientation of Runway (Pistin manyetik yönü)
  QNH- - Altimeter Sub-scale Setting to obtain elevation when on the ground (Yerdeyken altimetreyi geçerli irtifaya ayar etmek (pist başında))
  R (ROMEO)
  RIGHT- - Runway Identification (Sağ (Pist tanıtması))
  R/T- - Receiver-Transmitter (Alıcı-verici)
  RAC- - Rules of Air and Air Traffic Services (Hava ve Hava Trafik hizmet Kuralları)
  RADAR- - Radio Detection and ranging (Radyo ile bulma ve menzil ölçme (Radar))
  RCC- - Rescue Co-ordination Center (Arama-Kurtarma Koordinasyon)
  RPL- - Repetitive Flight Plan (Sürekli uçuş planı)
  RRP- - Runway Reference Point (Pist referans noktası)
  RSC- - Rescue Sub-Centre (Ikinci derecede kurtarma merkezi)
  RSR- - En-Route Surveillance radar (Yol kontrol radarı)
  RVR- - Runway Visual range (Pist görüş mesafesi)
  RWY- - Runway (Pist)
  RNAV- - Area Navigation (Saha Seyrüseferi)
  S (SIERRA)
  SAR- - Search and Rescue (Arama ve kurtarma)
  SATKOM- - Satellite Communications (Peyk (Uydu) Muhaberesi)
  SELCAL- - Selective calling System (Seçerek çağıran sistem)
  SHORAN- - Short Range Navigation (Kısa mesafe seyrüseferi)
  SHAPE- - Supreme Headquarter Allied Powers Europe (Avrupa Mut.Kuvvetleri Yüksek karargahı)
  SIA- - Standart Instrument Arrival (Standart Aletli yaklaşma)
  SIAP- - Standart Instrument Approach Procedure (Standart Aletli yaklaşma usulü)
  SID- - Standart Instrument Departure (Standart Aletli kalkış)
  SITA- - Airlines Worldwide Telecomunications and Information Services (Havayolu şirketlerinin haberleşme hizmetlerini yürüten kuruluş)
  SNOWTAM- - Snow NOTAM (Kar NOTAMI)
  SOC- - Sector Operation Center (Bölge Hareket Merkezi)
  SONAR- - Sound navigation and Ranging (Ses ile seyrüsefer ve mesafe)
  SOS- - Save our Souls (Mors haberlesmesinde tehlike sinyali)
  SPL- - Supplementary Flight Plan (Ek uçuş Planı mesajı)
  SSR- - Secondary Surveillance Radar (Karşılıklı MODE (KOT) gönderme ve Cevaplama sistemi ile çalışan radar işaret ışığı)
  STA- - Stright in Approach (Direk yaklaşma)
  STANAG- - Standardization Agreement (Standartlaştırma anlaşmaları)
  STAR- - Standart Instrument Arrival Route (Standart aletli geliş yolu)
  STC- - Sensitivity Time Constant (Hassas zaman sabitesi)
  STN- - Station (İstasyon Muhabere, SSY v.s.)
  STOL- - Short Take-off and Landing (Kısa kalkış ve iniş)
  SYCBL- - Serviceable (Hizmette, faal)
  SX- - Simplex (Aynı anda tek yönlü alma veya gönderme yapan muhabere sistemi)
  T (TANGO)
  T- - Temperature (Isı)
  TACAN- - Tactical Air Navigation (Taktik hava seyrüseferi)
  TAF- - Tactical Air Force (Taktik hava kuvveti)
  TAR- - Terminal Area Surveillance Radar (Terminal sahasi izleme radarı)
  TAS- - True Air Speed (Hakiki hava sürati)
  TAX- - Taxiing or taxi (Uçağın yerde rule yapması yada taksi)
  TDZ- - Touchdown Zone (Tekerlek koyma bölgesi)
  TFC- - Traffic Trafik (Mesaj trafiği, uçak trafiği v.s.)
  TMA- - Terminal control Area (Terminal kontrol sahası)
  TO- - Technical Order (Teknik (Emir), Talimat)
  TODA- - Take of Distance Available (Kalkış için kosu mesafesi)
  TTR- - Target Tracking Radar (Hedef Takip Radarı)
  TVOR- - Terminal VOR (Terminal VOR)
  TWR- - Aerodrome control Tower or Aerodrome control (Havaalanı Kontrol Kulesi veya Meydan kontrol)
  TWY- - Taxiway (Taksi yolu)
  U (UNIFORM)
  UAR- - Upper Air Route (Yüksek seviye havayolu (24500 ft üstü))
  UCA- - Upper Control Area (Yukarı kontrol sahası)
  UTC- - Coordinated Universal time (Düzenlenmiş uluslararası zaman)
  V (VICTOR)
  VASIS- - Visual Approach Slope Indicator System (Işıklı süzülme açısı veren görerek yaklaşma sistemi)
  VER- - Vertical (Dikey)
  VFR- - Visual Flight Rules (Görerek Uçuş Kuralları)
  VHF- - Very High Frequency (30 to 300 Khz) (Çok yüksek frekans (30-300 Khz))
  VIP- - Very Important Person (Çok önemli kişi)
  VIS- - Visibility (Görüş, görüş mesafesi)
  VLC- - Very Low Frequency (3 to 300 Khz) (Çok alçak frekans (3-300 Khz))
  VMC- - Visual Meteorological Conditions (Meteorolojik şartların görüşe müsait bulunması)
  VOR- - VHF Omnidirectional radio Range (VHF frekansı çalısan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazı)
  VORTAC- - VOR and TACAN Combination (Eşleştirilmiş VOR ve TACAN)
  VSP- - Vertical Speed (Dikey sürat)
  W (WHISKY)
  WAC- - World Aeronautical Chart (Dünya Havacılık Haritası ((ICAO) 1:1.000.000) ((ICAO) 1:1.000.000))
  WX- - Weather (Hava, hava durumu)
  Y (YANKEE)
  YD- - Yards (Yarda (0.9144 m.))
  Z (ZULU)
  Z- - Zulu time (Greenwich mean time) (Londra mahalli saati)

 2. #2
  Üye Array ozgen001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19.Ocak.2007
  Mesajlar
  25
  İtibar Gücü
  0

  Standart Havacılık terminolojisi

  Selam dostlar. Ben havacılık aşığı ama bir türlü kendine gökyüzünde yer bulamamış biriyim.Sizin sayenizde bir parça olsun kendimi mutlu hissedip tatmin olabiliyorum. Sayenizde kimi zaman bir kabin memuru kimi zaman pilot oluyorum. Ama bir sorunum var eminim ki benim gibi terminolojinizi anlamakta zorluk çeken pek çok sema aşığı vardır.mesela ayt,base,kare... Kimi zaman mantığımla çözüyorum,bazen araştırıyorum ama bizler için tüm bu terimleri kapsayan anlayacağımız dilde bir sözlük oluştursanız fena olmaz mı ?

 3. #3
  SCHEDULING & PLANNING Array dispatcher of future - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Mart.2007
  Yaş
  38
  Mesajlar
  554
  İtibar Gücü
  5019

  Standart

  Alıntı ozgen001 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selam dostlar. Ben havacılık aşığı ama bir türlü kendine gökyüzünde yer bulamamış biriyim.Sizin sayenizde bir parça olsun kendimi mutlu hissedip tatmin olabiliyorum. Sayenizde kimi zaman bir kabin memuru kimi zaman pilot oluyorum. Ama bir sorunum var eminim ki benim gibi terminolojinizi anlamakta zorluk çeken pek çok sema aşığı vardır.mesela ayt,base,kare... Kimi zaman mantığımla çözüyorum,bazen araştırıyorum ama bizler için tüm bu terimleri kapsayan anlayacağımız dilde bir sözlük oluştursanız fena olmaz mı ?
  ICAO nun belirlemiş olduğu her havaalanına özgü havaalanı 3lü ve 4 lü kodları bulunmaktadır...

  Örneğin izmir havalimanının 3 lü kodu ADB ve 4 lü kodu LTBJ

  Base terimi ise ingilizce üs. taban. temel vb anlamlara gelen havacılıkta ise genelde karşımıza antalya base vb. şeklinde kelimelerle karşımıza çıkar
  Havacılıktaki manası ise Antalya yı merkez alan bir uçuş bölgesidir.
  Konu dispatcher of future tarafından (21.Kasım.2007 Saat 10:48 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Pilot Array
  Üyelik tarihi
  24.Mayıs.2007
  Mesajlar
  167
  İtibar Gücü
  4865

  Standart

  Antalyayı temel alan uçuş bölgesi ne demektir?Böyle bir ifadeyi anlamadım.

  Base: refers to the place cited as an operator's headquarters In its Operation License
  where its flight activities are basically run from and its flight crews afford their board and
  lodging themselves...

  yani kısacası şirketin uçuş ve personelle ilgili lisanslandırılmış ve onaylanmış bir merkezinin olduğu ve personelinin yaşadığı yerdir..Doğrusu budur..
  Saygılarımla..

 5. #5
  Pilot Array
  Üyelik tarihi
  24.Mayıs.2007
  Mesajlar
  167
  İtibar Gücü
  4865

  Standart

  Bu arada bu konularla ilgili bilgileri shgm nin web sayfasında bulabilirsiniz..

 6. #6
  SCHEDULING & PLANNING Array dispatcher of future - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Mart.2007
  Yaş
  38
  Mesajlar
  554
  İtibar Gücü
  5019

  Standart

  penicilin aynı şeyleri söylüyoruz temeli Antalya derken merkezi Antalya demek istemiştim zaten...

  Sen tanımı biraz daha genişletmişsin emeğine sağlık...

 7. #7
  TURKISHAIRLINE(nginee)R Array turkishairliner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Ocak.2007
  Bulunduğu yer
  TURKISH AIR+LINES
  Mesajlar
  1,073
  İtibar Gücü
  5196

  Icon37 Aviation Terms (or Jargon)!..

  Havacılık terimlerininin İngilizce açıklamalarını bulabileceğiniz diğer bir kaynak: AIRCRAFT INFORMATION

  Saygılarımla,


  Söylediklerinize dikkat edin, düşünceleriniz olur;
  Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur;
  Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınız olur;
  Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur;
  Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerleriniz olur;
  Değerlerinize dikkat edin, karakteriniz olur;
  Karakterinize dikkat edin, KADERİNİZ OLUR!..
  Indra GANDHI

  http://img.photobucket.com/albums/v85/bbroker/atam.png --- turkishairliner --- http://www.ucuyorum.com/kurdela1.gif

  UCUYORUM.COM ANAYASASI ve FORUM KURALLARI' na özen göstererek Forum Yönetimi' ne sağlamış olduğunuz destek ve katkılardan dolayı

 8. #8
  Yeni Üye Array
  Üyelik tarihi
  09.Aralık.2006
  Bulunduğu yer
  Istanbul
  Mesajlar
  6
  İtibar Gücü
  0

  Standart

  Havacılık kapsamlı olmasada teknik sözlük olarak www.tekpedi.com sitesini tavsiye edebilirim.

 9. #9
  Haberin Tek Kaynağı Array servetbasol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11.Ocak.2007
  Bulunduğu yer
  Istanbul
  Yaş
  71
  Mesajlar
  1,066
  İtibar Gücü
  5000

  Standart Terim ve Kısaltmalar

  Havacılıkda kısaltmalar, kodlar ve çeşitli tanımlar, her sene havacılık ingilizcesine ilave edilen 2000 kelime nedeniyle bir zorunluluk olmuştur.
  Bu zorunluluk, değişik konularda, bilimde ve özel işlemlerde çakışmalara yol açmakta ve kargaşa yaratmaya başladığında anlşılmıştır ki kısaltmalar, sanıldığı gibi yarar sağlama yerine karmaşa yaratır bir düzeye gelmiştir.
  Artık her yayın, kendi kısaltmalarını ve anlamlarını beraberinde yayınlamak zorundadır.
  Artık m harfinin ifade ettiği anlam konuya, algıya bilim türüne ve dil bilgisine göre çok ayrı şey ifade etmekte ve
  okuyanı "m" letmektedir.
  Burada kısayol verdiğiniz her türlü kısaltmanın, yerine göre değiştiğini bilmek ve okuyacağımız dokümandaki kısaltmalar bölümüne bakarak okumaya devam edeceğimizi unutmayalım.

  Bir de havacılıkta kullanılan 1'li, 2'li, 3'lü ve 4'lü kısaltmalar ve kaynak-kullanım alanı kargaşası var.

  Tek harf kısaltmalarının en ünlüsü Zaman için yapılandır. Z - Zulu.
  Bu harita sizlere detay verecektir. Z=Sıfır derece boylam.  Ikili kısaltmalar, Havayolu, Demiryolu ve Otobüs firmalarının bilgisayarlı rezervasyon sistemi kullananları için, yine bilgissayarlı rezervasyon sistemi kullanan Kargo taşıyıcılarının ULD takibi için ve SITA üyeleri için IATA tarafından üretilir. Uluslararası kısaltmalar sistematiği içerisinde önce iki harf grubu ile başlamış, artık harf ve sayı ile birlikde ifade edilmeye başlamıştır. Havacılıkda Mevcut 17,576 kodun 323 adedi ortak kullanımdır. Sebebi kıta ayırımıdır. Avrupa'dan kalkan bir uçağın henüz Avusturalya'ya direk gitma ihtimali olmadığından kıtasal ayrım bilgisayar tarafından yapılmaktadır.

  Üçlü kısaltmalar, Airline Coding Directory (ACD) adı altında IATA tarafından verilir. Üçlü harfli havayolu tanımı (THY) ve üçlü sayısal kodu (235) ile meydan tanıtım işaretlemesi (ADB) bu kapsamda yapılır.

  Dörtlü tanımlama ise ICAO tarafından belirlenmiş esasa göre yapılmaktadır. Bu sistem bölgeleme sistemidir. Sonra Ülke ve sonra devletlerin vereceği meydan ikili kodlaması ile biter. LTBA-Dünya üzerindeki L bölgesi, T Türkiye, BA ise devletin Atatürk Havalimanı için belirlemiş olduğu ikili kod. Tabi seyrüsefer amaçlı kodlamalar da bu ikili sisteme dahildir. LTAA, LTBB gibi.  Tüm bu kısaltmalar, yaklaşık iki senede bir değişir ve ayrılanların yerine yenileri katılır. Ayrılmak, kapanma ile olur. Son yıllarda kapanan havayolu gibi bir çok meydan da vardır. (AAP-KAAP – Andrau Airpark – Alief, Texas, United States Kapanış 1998). Sürekli bir değişim bu endüstride doğaldır.
  Havacılıkda önemli olan tek bir şey vardır.
  Hiçbir şeyi ezberlemeyeceksin.
  Nerede bulacağını bileceksin.

  Herkese kolay gelsin.
  Sevgiler

  Servet
  Konu servetbasol tarafından (07.Şubat.2009 Saat 12:43 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Haberin Tek Kaynağı Array servetbasol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11.Ocak.2007
  Bulunduğu yer
  Istanbul
  Yaş
  71
  Mesajlar
  1,066
  İtibar Gücü
  5000

  Standart Türkçe MET Kısaltmaları

  Havacılık dili Ingilizce diye bu güne kadar hiç türkçe mesleki yazı yazmadım.
  Bu Forum'da gördüğüm bilgiye olan ilgi, heves ve arzu, eskiden yazdıklarımın yanına Türkçe'sinin de ilavesinin yararlı olabileceği inancını oluşturdu.

  Sitemde mevcut Articles bölümündeki "Marshalling" ve şimdi de
  "Met Codes" bölümlerine Türkçe'lerini de ilave ettim.
  Artık Ingilizce'sinin yanında Türkçe'si de görülebilecek.

  Umarım işinize yarar.

  Sevgiler

  Servet

1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 123 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 6 kullanıcı var. (0 üye ve 6 misafir)

Benzer Konular

 1. yer hizmetleri terimler
  neslihan34 tarafından Operation Bölümünde
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 29.Nisan.2008, 20:13

Paylaş

Paylaş

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •