HAVA TRAFİK KONTROLÖRLÜĞÜ MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ
NİTELİKLER VE KONTROLÖR GÖRÜŞLERİUğur TURHAN
Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
Hava Trafik Kontrol Bölümü, 26470 ESKİŞEHİR
uturhan@anadolu.edu.tr
ÖZET


Hava taşımacılığında hava trafik yönetiminin önemi ve hava trafik kontrolörlerinin rolü artmaktadır. Bu
çalışmada hava trafik kontrolörlüğü mesleğinin gerektirdiği niteliklere ve kontrolörlerin bu niteliklere ilişkin bir
anket aracılığıyla toplanan görüşlerine yer verilmiştir. Hava trafik kontrolörü olacak bireylerin, işin gerektirdiği
niteliklere sahip bireyler arasından seçilmeleri gerekmektedir. Nitelikli kontrolör adayları ile gelecekteki
gelişmiş hava trafik yönetimi performansı sağlanabilir. Bu nitelikler genel ve özel olmak üzere iki grupta
toplanmıştır. Ayrıca Türkiye’nin hava trafik hacmi açısından en yoğun beş havalimanında çalışan kontrolörler
bu nitelikleri derecelendirmişlerdir. Analizler sonucunda kontrolörler tüm nitelikleri önemli olarak görmektedir.
Yaş ve deneyim ve çalışılan pozisyon değişkenleri açısından anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.


MAKALENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ