1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 123 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 36

Konu: Teknisyen Yonetmeligi (SHY-66) & Uçak Teknisyeninin Yemini(Aviation Mechanic's Creed)

 1. #1
  Üye Array CFM56-7B - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  04.Kasım.2006
  Mesajlar
  60
  İtibar Gücü
  0

  Arrow Teknisyen Yonetmeligi (SHY-66) & Uçak Teknisyeninin Yemini(Aviation Mechanic's Creed)

  HAVA ARACI ONAYLAYICI PERSONEL YÖNETMELİĞİ (SHY-66)

  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145) kapsamında yetkilendirilmiş olan
  bakım kuruluşlarında görev alan onaylayıcı personelde aranacak nitelikler ile bu personele verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145) kapsamında yetkilendirilmiş olan bakım kuruluşlarında ve azami kalkış ağırlığı 5700 kilogram ve üzerinde olan hava araçlarında görev alan onaylayıcı personeli kapsar.

  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  SHY-145: 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğini (SYH-145),
  SHGM: T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
  JAA: Havacılık Otoriteleri Birliğini,
  SHD-T-35: 9/6/1962 tarihli ve 11124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatını,
  SHD-T-35 lisansı: SHD-T-35 e göre düzenlenmiş her türlü lisansı,
  SHY-66 lisansı: Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş lisansı,
  JAR-66: JAA tarafından bakım onaylayıcı personel ile ilgili yayımlanmış olan kuralları,
  Bakım çıkış sertifikası: Onaylayıcı personel tarafından imzalanan ve söz konusu bakımın SHY-145 hükümlerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belgeyi,
  Onaylayıcı personel: Yapılan bakımın SHY-145 e uygun olarak tamamlandığını belgelemek üzere SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından yetkilendirilen personeli,
  SHY-M: 19/8/2004 tarihli ve 25558 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Bakım Sistemi Yönetmeliğini,
  Yetkilendirme belgesi: SHY-145 kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşun SHY-66 lisansı sahibi personeli SHY-145 hükümlerine uygun olarak hangi hava aracı tipi/tiplerinde ve hangi bakım işlerinde yetkilendirdiğini gösteren belgeyi
  ifade eder.

  Madde 5 — SHY-145 onaylı bakım kuruluşu, SHY-66 lisansı olmayan kişileri azami kalkış ağırlığı 5700 kilogram veya üzerindeki hava araçlarına bakım yapmak üzere onaylayıcı personel olarak yetkilendiremez.
  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, ilk defa lisans almak veya mevcut SHD-T-35 lisansında değişiklik yapmak üzere SHGM ye yapılan başvurular için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu değişiklik, azami kalkış ağırlığı 5700 kilogramın altındaki hava araçlarını içeriyorsa SHD-T-35 hükümleri uygulanır. SHD-T-35 lisanslarının geçerlilik tarihinde yapılacak uzatmalar değişiklik olarak değerlendirilmez.
  SHY-145 onaylı bakım kuruluşu yukarıdaki hükümlerin haricinde, bir JAA tam üyesi ülke tarafından düzenlenmiş olan JAR-66 lisansına sahip olan personeli, SHGM nin söz konusu lisansı kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesi şartıyla onaylayıcı personel olarak yetkilendirebilir.
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans almış personel aynı zamanda SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından yetkilendirilmedikçe, ticari hava taşımacılığında kullanılan hiçbir hava aracı için bakım çıkış sertifikası imzalayamaz.
  Bu yönetmeliğin yürürlüğe

  Madde 6 — SHY-66 lisansı almak, var olan SHY-66 lisansında değişiklik veya geçerlilik süresi uzatması amacıyla yapılacak başvurular için Ek-1de bir örneği bulunan SHY-66 Lisansı Başvuru Formu kullanılır.
  Lisansın düzenlenmesi

  Madde 7 — SHGM, bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan onaylayıcı personele Ek-2 de bir örneği bulunan SHY-66 lisansını düzenler. Lisans sahibi onaylayıcı personel lisansını en geç 48 saat içinde yetkili kişilere gösterebilmelidir.
  Lisans için uygunluk

  Madde 8 — SHY-66 lisansının düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin;
  a) 21 yaşını doldurmuş olması,
  b) Teknik dokümanların ve SHY-145 onaylı bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi ile ilgili prosedürlerin yazıldığı dili veya dilleri anlaşılabilecek seviyede okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi
  zorunludur.

  Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan onaylayıcı personel, aşağıdaki kategorilerden ya da alt kategorilerden tüm şartlarını sağladığı biri veya birkaçında lisans almaya hak kazanır:
  a) Kategori A: Kategori A lisansı sah****** lisansında ve yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, sahibinin bizzat yaptığı plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Kategori A lisansı, hava aracının motor yapısına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
  1) Alt kategori A1: Türbin motorlu uçaklar,
  2) Alt kategori A2: Piston motorlu uçaklar,
  3) Alt kategori A3: Türbin motorlu helikopterler,
  4) Alt kategori A4: Piston motorlu helikopterler.
  b) Kategori B1: Kategori B1 lisansı sah****** lisansında ve yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, hava aracının yapısı, motorları, mekanik ve elektriksel sistemleri üzerindeki hat bakım ve arıza giderme işlemleriyle hat bakımda aviyonik komponentlerin değiştirilmesi ve bu komponentlerin çalışır durumda olduğunu göstermek için yapılan basit testler sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Kategori B1 lisansı, hava aracının motor yapısına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
  1) Alt kategori B1.1: Türbin motorlu uçaklar,
  2) Alt kategori B1.2: Piston motorlu uçaklar,
  3) Alt kategori B1.3: Türbin motorlu helikopterler,
  4) Alt kategori B1.4: Piston motorlu helikopterler.
  Kategori B1 sahibi onaylayıcı personel, lisansında yer alan alt kategoriler kapsamında olan ve (a) bendinde yer alan işlemler sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisine sahiptir.
  c) Kategori B2: Kategori B2 lisansı sah****** lisansında ve yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, hava aracının aviyonik ve elektriksel sistemleri üzerindeki hat bakım ve arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir.
  d) Kategori C: Kategori C lisansı sah****** lisansında ve yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, hava aracının üs bakım işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Bu yetki hava aracının tüm sistemleriyle beraber tümü için geçerlidir.

  Madde 10 — Onaylayıcı personel, alacağı lisans kategorisine/kategorilerine uygun olarak Ek-3 de yer alan modüllerde yeterli bilgiye sahip olduğunu SHGM nin veya SHGMnin yetkilendirdiği kuruluşlarca yapılacak olan sınavlarda kanıtlamak zorundadır.
  Kategori A lisansı alacak olan personel Ek-3 de yer alan ilgili modüllerde temel bilgiye, Kategori B1 veya B2 lisansı alacak personel ise ilgili modüllerde eksiksiz bilgiye, Kategori C lisansı alacak personel ise Kategori B1 veya B2 nin ilgili bilgi seviyesine sahip olmak zorundadır.

  Madde 11 — SHY-66 lisansı alacak personelin kategorilere göre sağlamaları gereken deneyim şartları aşağıda belirtilmiştir:
  a) Kategori A: Önceden alınmış bir teknik eğitim yoksa hava aracı üzerinde en az üç yıllık aktif bakım deneyimi veya SHGM nin yetkilendirdiği kuruluşlardan alınan temel eğitimle birlikte hava aracı üzerinde en az bir yıllık aktif bakım deneyimi
  b) Kategori B1 veya B2: Önceden alınmış bir teknik eğitim yoksa hava aracı üzerinde en az beş yıllık aktif bakım deneyimi veya SHGM nin yetkilendirdiği kuruluşlardan alınan temel eğitimle birlikte hava aracı üzerinde en az iki yıllık aktif bakım deneyimi,
  c) Kategori C: Hava aracı üzerinde Kategori B1 veya B2 onaylayıcı personel olarak en az üç yıllık aktif bakım deneyimi veya üs bakımda Kategori C onaylayıcı personele yardım ederek ve Kategori B1 veya B2 olarak en az üç yıllık deneyim veya havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik ya da makine mühendisleri için bakım işlerinde planlama, kalite güvence, kayıt tutma, onaylı yedek parça kontrolü ya da SHY-M kapsamındaki mühendislik işlerinin biri veya birkaçında en az 3 yıllık deneyimiyle birlikte 6 aylık üs bakım işlerinin incelenmesi veya SHGM de SHY-145 denetimleri yapmak üzere görev alan havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik ya da makine mühendisleri için aktif olarak 3 yıllık denetleme deneyimiyle birlikte 6 aylık üs bakım işlerinin incelenmesi.
  Yukarıda belirtilen deneyim sürelerinin en az bir yılının güncel olması zorunludur.
  Kategori A lisansı alacak olan devlet hava araçlarının bakımlarında görev almış personelin, bu maddenin (a) bendinde belirtilen deneyim şartlarına ek olarak 6 aylık ek deneyime, Kategori B1 veya B2 lisansı alacak olan söz konusu personelin bu maddenin (b) bendinde belirtilen deneyim şartlarına ek olarak 12 aylık ek deneyime sahip olmaları zorunludur. Kategori C lisansı alacak olan söz konusu personel için bu maddenin (c) bendinde havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik ya da makine mühendisleri için belirtilen seçenek uygulanmaz.

  Madde 12 — SHY-66 lisansının geçerlilik süresi beş yıldır. Lisans sahibi, bu sürenin uzatılması için lisansın geçerlilik tarihinden en az 30 gün önce SHGM ye başvurmakla yükümlüdür. Geçerlilik süresinin uzatılması için lisansta yer alan bilgilerle SHGM kayıtlarında yer alan bilgilerin aynı olması ve lisans sahibinin son iki yıllık sürede en az altı ay süresince bakım yaptığını ve/veya lisansın kendine verdiği yetkiyi kullandığını belgelemesi şarttır.
  Lisansın geçerlilik kazanması için ilk yayımlanmasından ve üzerinde yapılacak her türlü ilave veya değişiklikten sonra lisans sahibi tarafından doğruluğunun kontrol edilerek imzalanması zorunludur.

  Madde 13 — SHY-66 lisansı alacak personelin bir SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından yetkilendirilmeden önce sağlamaları gereken şartlar aşağıdaki gibidir:
  a) Kategori A : SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından veya SHGM nin yetkilendirdiği diğer kuruluşlarca verilen ve yetkilendirmenin yapılacağı işleri kapsayan eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,
  b) Kategori B1 veya B2 : SHGM nin yetkilendirdiği kuruluşlarca belirli bir hava aracı tipi üzerine verilen kategori B1 veya B2 eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmak,
  c) Kategori C : SHGM nin yetkilendirdiği kuruluşlarca belirli bir hava aracı tipi üzerine verilen kategori C eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  Yukarıda anılan eğitimlerin başarıyla tamamlandığını göstermek için yapılacak sınavlarda yeterli notu almak zorunludur.

  Madde 14 — SHY-66 lisansı sahibi personel, fiziksel ve ruhsal durumunun bakım yapmaya veya yetkilendirme belgelerinde yer alan imtiyazları kullanmaya uygun olmadığını biliyor veya şüpheleniyorsa bakım yapamaz veya söz konusu imtiyazları kullanamaz. SHY-145 onaylı bakım kuruluşu söz konusu nedenlerden dolayı SHY-66 lisansı sahibi personelin bakım yapmaya veya yetkilendirme belgelerinde yer alan imtiyazları kullanmaya uygun olmadığını biliyorsa bu personelin söz konusu işlemleri yapmasına izin vermez.

  Madde 15 — SHGM, çeşitli sebeplerden lisansın veya yetkilendirme belgesinin feshine, askıya alınmasına veya sınırlandırılmasına aşağıdaki hükümlere uygun olarak karar verebilir:
  a) SHGM, lisansı veya yetkilendirme belgesini feshetmeden veya sınırlandırmadan önce bu hususu lisans sahibine ve/veya bakım kuruluşuna bildirir ve 28 günlük süre verir. Bu süre içinde lisans sahibi ve/veya bakım kuruluşu bir savunma hazırlayarak SHGM ye sunar. Bu savunma SHGM tarafından uygun görülmezse SHGM nin lisans sahibine ve/veya bakım kuruluşuna bildirdiği husus işleme konulur.
  b) (a) bendine ek olarak, SHGM uçuş emniyetini tehdit eden bir durumla karşılaşıldığında lisansı lisans sahibine ve/veya bakım kuruluşuna bildirmeksizin askıya alabilir. Böyle bir durumdan sonra SHGM bu hususu lisans sahibine ve/veya bakım kuruluşuna bildirir ve 28 günlük süre verir. Bu süre içinde lisans sahibi ve/veya bakım kuruluşu bir savunma hazırlayarak SHGM ye sunar. Bu savunma SHGM tarafından uygun görülmezse SHGM lisansı feshedebilir.

  Madde 16 — SHGM, bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin ayrıntılarını açıklamak üzere talimatlar yayımlayabilir.
  Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir SHD-T-35 lisansına sahip olan kişiler, söz konusu lisanslarının geçerliliğini sağladıkları sürece 1/6/2011 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerinden muaf tutulmak suretiyle bir SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda onaylayıcı personel olarak yetkilendirilebilir.

  Madde 17 — Bu Yönetmelik 31/12/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür

 2. #2
  TURKISHAIRLINE(nginee)R Array turkishairliner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  13.Ocak.2007
  Bulunduğu yer
  TURKISH AIR+LINES
  Mesajlar
  1,073
  İtibar Gücü
  4898

  Arrow Uçak Teknisyeninin Yemini (Aviation Mechanic's Creed)  Onurum üzerine söz veririm ki; yetkili bir teknisyen olarak bana verilen hakları ve imtiyazları kutsal bir itimat olarak tutacağım.

  Başkalarının emniyeti ve hayatının benim tecrübeme ve kararlarıma bağlı olduğunu çok iyi bilerek, kendim veya benim için değerli olan kişilere yapmak istemediğim gibi, başkalarını da asla bilerek tehlikeye atmayacağım.

  Bu güveni kullanırken, kendi bilgimin sınırları dışında olduğunu hissettiğim bir işi asla yapmamaya ve onaylamamaya söz veririm; ayrıca, benden daha üst kademede olan fakat yetkili olmayan bir kişinin, benim daha iyi olan kararıma rağmen, uçak veya komponentlerini uçuşa elverişli olarak onaylamam için ikna etmesine izin vermeyeceğim.

  Kararımın para veya diğer kişisel kazançlarla etkilenmesine izin vermeyeceğim; hakkında kuşku duyduğum bir uçak veya komponenti uçuşa elverişli olarak göstermeyeceğim; kendimin doğrudan yapacağım bir muayene / kontrol sonucuna göre veya söz konusu uçak veya komponent üzerinde çalışan diğer teknisyenlerin yeteneği ile ilgili belirsizlikler varsa, uçağı uçuşa elverişli olarak onaylamayacağım.

  Yetkilendirilmiş bir teknisyen olarak, uçakların ve komponentlerinin uçuşa elverişliliği konusunda kararlar vermek üzere, üzerimde olan ağır sorumluluğun farkındayım. Bu sebeple, havacılığın gelişmesi ve mesleğimin itibarı / saygınlığı için yukarıda belirtilen tüm ilkelere boyun eğmez bir bağlılık göstereceğime ant içerim.


  JERRY LEDERER, FLIGHT SAFETY FOUNDATION KURUCUSU VE BAŞKANI

  http://www.safetycenter.navy.mil/MED...mechscreed.htm

  Saygılarımla,


  Söylediklerinize dikkat edin, düşünceleriniz olur;
  Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur;
  Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınız olur;
  Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur;
  Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerleriniz olur;
  Değerlerinize dikkat edin, karakteriniz olur;
  Karakterinize dikkat edin, KADERİNİZ OLUR!..
  Indra GANDHI

  http://img.photobucket.com/albums/v85/bbroker/atam.png --- turkishairliner --- http://www.ucuyorum.com/kurdela1.gif

  UCUYORUM.COM ANAYASASI ve FORUM KURALLARI' na özen göstererek Forum Yönetimi' ne sağlamış olduğunuz destek ve katkılardan dolayı

 3. #3
  Yeni Üye Array
  Üyelik tarihi
  25.Şubat.2007
  Mesajlar
  12
  İtibar Gücü
  0

  Standart modüller

  SHY 66-01 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği ile ilgili genelge..

  16-05- 2007 tarihinde yürürlüğe giren SHY 66-01 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği ile ilgili olarak yayımlanan ve ilgili havacılık işletmeleri ile bakım personellerine gönderilen genelge, bu konuda herhangi aksaklık yaşanmaması için kamuoyuna bir kez daha duyurulur.

  T.C.
  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

  GENELGE

  TÜM HAVACILIK İŞLETMELERİ ve İLGİLİ BAKIM PERSONELİNE  Bilindiği gibi, Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01) 16.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup yürürlüğe girmiştir. SHY 66-01 Madde 32’ye göre SHD-T-35 yürürlükten kaldırılmış, Geçici Madde 1 ile kazanılmış haklar ifade edilmiş, Madde 4’ün 1’inci fıkrasının r bendinde tanımlanan SHD-T-35 lisanslarının durumu Geçici Madde 4’te tanımlanmıştır.

  Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin ifade edilen ilgili maddeleri doğrultusunda 16.05.2007 tarihinden 01.06.2008 tarihine kadar SHY-66 lisansına dönüştürülmemiş mevcut her bir SHD-T-35 lisansı için temdit, tip ekleme ve kazanılmış hak kapsamındaki kategori ilavesi işlemleri bu genelgenin belirlediği hükümlere göre işleme tabi tutulacak bu işlemler dışında başka işlem yapılmayacaktır. 01.06.2008 tarihi ve sonrası için bu genelgenin (a), (b) ve (c) hükümleri SHY-66 lisansına dönüştürülmemiş hiçbir SHD-T-35 lisansı için uygulanmayacak ve bu tarihten sonra SHY-66-01 Geçici Madde 4’ün birinci fıkrasına ek olarak hiçbir SHD-T-35 lisansı sahibi hiçbir hava aracında onaylayıcı personel olarak yetkilendirilmeyecektir.

  hayırlı olsun

 4. #4
  Hızlı üye Array
  Üyelik tarihi
  23.Mayıs.2007
  Mesajlar
  182
  İtibar Gücü
  4569

  Standart

  Bilgilendirme için teşekkürler hocam

 5. #5
  Üye Array
  Üyelik tarihi
  31.Mart.2007
  Mesajlar
  30
  İtibar Gücü
  0

  Standart

  Değerli uyarılarınız için teşekkürler sevgili kardeşim.

 6. #6
  Yeni Üye Array
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2007
  Mesajlar
  2
  İtibar Gücü
  0

  Standart tamamlanmamis prosedur

  SHT-66-01 lisans yonetmeliginin resmi gazetede yayinlanmis olmasi da aslinda pek bir sey ifade etmiyor zira SHDT-35 lisanslarini SHT-66 lisansina cevirmekle ilgili,modullerin uygulanmasiyla ilgili ve sinav uygulamalariyla ilgili yonetmeliklerin de yayinlanmasindan sonra degisim islemleri yapilabilir.
  SHGM ile yaptigim gorusmede prosedurlerin hemen hemen tamalandigi ancak ne zaman yayinlanacagi konusunda bilgi veremiyeceklerini soylediler.
  Konuyla ilgili olarak SHGM yi telefon yagmuruna tutmak gerekir diye dusunuyorum.Yoksa yaklasik 6 sene once baslamis EASA/JAR/SHT-66(adi her ne olursa) lisasnlarini biz daha cooook bekleriz.

 7. #7
  Yeni Üye Array
  Üyelik tarihi
  17.Eylül.2007
  Mesajlar
  7
  İtibar Gücü
  0

  Standart

  Aydınlattığınız için teşekkürler...

 8. #8
  Yasaklı Array
  Üyelik tarihi
  27.Ocak.2007
  Mesajlar
  39
  İtibar Gücü
  0

  Standart

  sınav ne zaman?? bilen var mı??

 9. #9
  Yeni Üye Array
  Üyelik tarihi
  08.Kasım.2007
  Mesajlar
  22
  İtibar Gücü
  0

  Standart

  Sınavın zamanı diiil dili önemli!!!!

  Bildiğim kadarıyla sınavlar ingilizce.

 10. #10
  Yeni Üye Array
  Üyelik tarihi
  08.Kasım.2007
  Mesajlar
  22
  İtibar Gücü
  0

  Standart

  shy-66 nın mayıs ayında revizyonu çıktı ortaya.

  bakalım nolcak???

1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 123 ... SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Teknisyen Lisansi Ders Konulari
  CFM56-7B tarafından Teknik Döküman Bölümünde
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 24.Haziran.2010, 21:37
 2. Teknisyen Sözlüğü
  brake_unit tarafından Teknik Döküman Bölümünde
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 05.Ağustos.2009, 00:17

Paylaş

Paylaş

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •