Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Bazı Tanımlamalar

 1. #1
  Özel Üye Array nes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Ekim.2008
  Mesajlar
  240
  İtibar Gücü
  4067

  Arrow Bazı Tanımlamalar

  Yer Hizmetleri Kuruluşu: Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)‟ne uygun olarak, Hava Alanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı almış kuruluşları,
  Ağ (Net): Uçağın yükleme mahallerinde veya uçak yükleme araçlarında yükün yük kompartımanı içerisinde veya ULD (Birim Yükleme Gereci) içinde tutulmasını sağlamak amacıyla yerleştirilmiş ağ düzenini,
  Air Starter Aracı: Bazı uçakların motor ilk hareketi için gerekli olan yüksek basınçlı hava ihtiyacını karşılamak üzere imal edilmiĢ özel donanımlı araçları,
  Air Condition Aracı: Uçaklara klima hizmetinde kullanılan havayı vermek üzere imal edilmiş özel donanımlı araçları,
  Akaryakıt ikmal Tankeri: Hidrant sistemi ile yakıt ikmali yapılamayan Hava Alanlarında uçaklara yakıt verilmesi ve/veya yakıt nakli için kullanılan özel donanımlı aracı,
  Apron: Hava Alanında uçakların park ettiği, yolcu veya yük, yükleme/ boşaltmalarının, akaryakıt ikmalinin veya bakım ihtiyacının karĢılanması amacıyla tahsis edilmiş sahaları,
  Apron Otobüsü: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olmakla birlikte, apronda daha fazla yolcu taşımak için özel imal edilmiş bulunan oturma yeri 15 den az da olabilen ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
  Araç: PAT Sahalarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iĢ makinelerinin genel adını,
  Araç Park Yeri: Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alanı,
  Araç Sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,
  Araç Servis Yolu: Genel olarak PAT Sahalarının araç trafiğince kullanılması için çizgilerle belirlenmiş kısmını,
  Asli Kusurlu: Asli kusuru oluĢturan fiillerden birini veya birkaçını işleyen kişi/kişileri,
  Bagaj Arabası: PAT Sahasında Bagaj ve kargo v.b. yük naklinde kullanılan motorlu araçlarla çekilen taşıma aracını,
  Bagaj Çeker (Traktör): Bagaj arabası, Dolly, Çekerli merdiven v.b.araçları çeken motorlu aracı,
  Banket (Shoulder): Kaplamalı yüzeyler ile çevresindeki arazi arasında geçiş sağlayacak şekilde hazırlanmış kaplamaya bitişik sahaları,
  Boyama Aracı: PAT Sahaları işaretlemelerinin boyanmasında kullanılan özel donanımlı araçı,
  Çöp Arabası: Uçaklardan çıkan çöplerin çöp mahalline taşınması için kullanılan kapalı ve muhafazalı aracı,
  De-Anti Icing Aracı: Buzlanmayı çözücü/önleyici kimyasal maddelerin uçaklara uygulanması için kullanılan özel donanımlı araçları,
  Dispenser (Akaryakıt Hidrant aracı): Apron üzerinde bulunan akaryakıt ikmal deposu ile irtibatı bulunan yakıt pit‟i/valfi ile uçak arasında yakıt dolum işlemini gerçekleştiren ve üzerinde pompa, sayaç, mikro filtre, dolum hortumları gibi donanımları bulunan aracı,
  Dolly: Traktörler ile çekilen ve apronda konteyner ve palet taşımacılığında kullanılan, seviyesi fazla yüksek olmayan küçük tekerlekli taşıma araçlarını,
  Follow-me Aracı: PAT Sahalarında yönlendirme ve kontrol hizmetlerinde kullanılan özel donanımlı aracı,
  Fork Lift: Yüklerin istiflenmesinde ve kısa mesafe taşınmalarında kullanılan, yükü kaldırma/indirme, ayrıca taşıma özelliğine sahip olan özel donanımlı araçları,
  Fosseptik Aracı: Uçaklardan fosseptiğin boşaltılarak götürülmesi için kullanılan özel donanımlı aracı,
  FOD Temizlik Aracı: PAT sahalarının FOD‟ dan arındırılması için kullanılan özel donanımlı temizlik aracı,
  Geçici Park Sahası: Uçakların park sahasına gelmeden önce uçağa hizmet verecek araçların bekleme yapması amacıyla sınırları belirlenmiş sahaları,
  Harekat Sahası (Movement Area): Hava Alanında uçakların iniş/kalkış ve yer hareketleri için kullanılan sahaları,
  Hasta/Özürlü Nakil Aracı: Hasta ve özürlülerin taşınmasında, uçağa bindirilmesinde veya uçaktan indirilmesinde kullanılan yükselme ve alçalma özelliğine sahip özel donanımlı aracı,
  Hava Alanı: DHMI tarafından işletilen hava limanları ve meydanları
  Hava Alanı İşletmecisi: DHMI adına hava alanını işletmekte olan Hava Limanı Başmüdürlüğü /Meydan Müdürlüğünü,
  Hava Tarafı: Hava alanının pist, apron ve taksiyollarının bulunduğu kısmı. Bu kısım kara tarafından (terminal binası, otopark vb. bulunduğu kısım) tel örgü ile ayrılmştır.
  Hava Taşıyıcısı: Yerli ve yabancı tüm hava taşıyıcılarını,
  High Loader Aracı: Özellikle palet ve konteyner‟ın uçaklara yüklenmesi ve indirilmesinde kullanılan yükselip/alçalma ve yüklere hareket verebilme özellikleri ile donatılmış araçları,
  Hizmet Sözleşmesi: DHMI ile hava alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek, özel ve tüzel kişiler arasında yapılan Protokoller ve/veya sözleşmeleri.
  Hizmet Veren Kuruluş: Hava Alanı PAT Sahalarında hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek, özel ve tüzel kişileri,
  Igloo: İçine yük konularak uçağa yerleştirilen altsız, fiberglas, metal veya uygun başka bir maddeden yapılmış esnek olmayan dipsiz bir hücreyi/teçhizatı.
  işaret Levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk, ışık ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan yönlendirme, bilgilendirme tertibatını,
  işaretleme: Araç servis yolu ile bordür, ayırıcı, oto korkuluk gibi Araç servis yolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibatı,
  Jeneratör Aracı: Uçakların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere imal edilmiş özel donanımlı aracı,
  Kamu Hizmeti Taşıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün araçları,
  Kaza: PAT Sahası üzerinde bir veya birden fazla aracın (Hava araçları dahil) karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya maddi zararla sonuçlanmış olan olayı,
  Kar Mücadele Aracı: PAT sahalarında Kar Mücadele Hizmetlerinde kullanılan özel donanımlı aracı
  Konteyner: içine yük koyularak uçağa yerleştirilen, biçimi uçağın iç yüzey detaylarına uyumlu metal birimleri,
  Konveyör Aracı: Bagaj, Kargo ve Postanın yükleme, boşaltma için kullanılan hareketli bant sistemine haiz aracı,
  Lastik izi ve Boya Silme Aracı: PAT sahalarında Lastik izi ve Boyaların silinmesinde kullanılan özel donanımlı aracı,
  Manevra Sahası (Manoeuvering Area): Hava Alanında apronlar hariç olmak üzere, uçakların kalkş ve inişleri ile ilgili hareketleri için kullanılan sahaları,
  Otomatik Parklama Sistemi: Uçakların burundan giriş yöntemi ile parklama iĢlemi sırasında, uçaklara pozisyon ve istikamet bilgisi veren ışıklı ve elektromanyetik alanlar yardımı ile çalışan rehberleme sistemini,
  Palet: Üzerinde yüklerin birleştirilerek ağlar/bağlar/igloo‟larla güvenceye alınarak uçağa kilitlenen, standart uçak ihtiyaçlarına uygun, alt düzeyi düz platformları,
  Parketme: Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasını,
  PAT Sahası/Sahaları: Pist, Apron ve Taksiyolu sahaları ile hava alanının hava tarafında araç ve gereçlerin hareket ve park etmesi için düzenlenen diğer tüm sahaları,
  Konteyner: içine yük koyularak uçağa yerleştirilen, biçimi uçağın iç yüzey detaylarına uyumlu metal birimleri,
  Pist (Runway) :Kara Hava Alanında uçakların iniş-kalkış ve yer hareketleri için hazırlanmış dikdörtgen biçimindeki sahaları,
  Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taĢımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,
  Yarı Römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorku,
  Su ikmal Aracı: Uçakların su ihtiyacını karşılamak için ikmal yapan özel donanımlı aracı,
  Taksi Yolu (Taxiway): Hava Alanında taksi yapan uçakların kullanabilmeleri için hazırlanmıĢ yolları,
  Uçak Çeki Demiri (Tow- Bar): Uçak ile uçak itme/çekme aracı (Tow-Car) arasına takılarak uçağın itilmesi ve çekilmesi işlemlerinde kullanılan teçhizatı,
  Uçak Durma Yeri (Aircraft Stand): Uçakların park etmesi için apronda belirlenmiş yerleri,
  Uçak itme/çekme aracı (Tow-Car): Uçakların itilmesi/çekilmesi iĢlerinde kullanılan özel donanımlı aracı,
  Yolcu Merdiveni: Uçak kapılarına yanaştırılarak, uçaktan iniş ve biniş işlemlerini sağlayan araç ve teçhizatı ifade eder.
  Konu nes tarafından (03.Kasım.2008 Saat 12:38 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Aktif Üye Array LTBS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2006
  Bulunduğu yer
  LTBS
  Mesajlar
  383
  İtibar Gücü
  4876

  ucak2

  Alıntı nes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Air Starter Aracı: Bazı uçakların motor ilk hareketi için gerekli olan yüksek basınçlı hava ihtiyacını karşılamak üzere imal edilmiĢ özel donanımlı araçlar
  Air Starter Unit'e (ASU) birkaç örnek :

  A/C WTD O/G DUE TO INBD TFC

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)

Paylaş

Paylaş

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •