>İngiliz kralı VIII. Edward İstanbul'a Atatürk'ü ziyarete geldiği>zaman,>Atatürk kendisine bir akşam ziyafeti vermişti. Ziyafetten önce,>-"Bana İngiltere sarayında verilen ziyafetler ne şekilde olur,>onu bilen birisini, yahut bir aşçı bulunuz !...dedi. Ve nihayet bu>sofra>merasimini bilen bir zattan öğrenerek sofrayı o şekilde düzene>koydular...>Akşam kral sofraya oturunca kendisini kral sarayında zannederek memnun>oldu. Atatürk'e dönerek:>- "Sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de>zannettim" diyerek memnuniyetini bildirdi. Sofraya hep Türk garsonlar>hizmet etmekte idi. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak, elindeki>büyük bir>tabakla birdenbire yere yuvarlandı. Yemekler de halılara dağıldı.>Misafirler utançlarından kıpkırmızı kesildiler. Fakat Atatürk Kral'a>eğilerek :>- "Bu millete her şeyi öğretebilirsiniz ,>fakat uşaklığı asla !">dedi. Bütün sofradakiler Atatürk'ün bu sözlerine hayran oldular.>Atatürk>garsona da "vazifene devam et" emrini verdi.>>Enver Behram Sapolyo>Atatürkten Anılar Sh. 50