1) Tomorrow
2) Was taking (take vacation)
3) Has been
4) Have already left
5) agree
6) manufactured
7) Across , diğerini bulamadım
8) exist (var olmak, devam etmesi için)
9)choice (seçim,tercih,seçenek işlemi) choosing ( seçme) cevap choice
10) except ( zaten diğer faktörler diye belirtmiş yanında demekten ziyade dışında kelimesi uygundur.)
11) could have (3. ağızdan değil, direkt geçmişe yönelik yaptırılmalıydı, engellenmeli-idi minvalinde konuşuyorsun.)
12) has never been ( misafirlerimizin hiçbiri dendiği için bunu özetlemek gerekirse negatif cümle geliyor bundan kaynaklı daha önce asla/hiç olacak)