Jet motorlarında yakıt olarak benzin kullanıldığı düşünülür, hatta havacılık mesleğinde olan bir çok insanın yakıt deyince aklına benzin gelir. Oysaki bütün jet motorları yakıt olarak JET A-1 kerosen kullanır. Askeri uçaklardaki tanımı ise bu yakıtın JP-4 dür.

JET A-1 halk arasında gazyağı diye tabir edilen petrol türevinin daha itinalı filtrelenmişidir. Petrolün ortalama 250 °C de damıtılmasıyla elde edilir. Motor içerisinde tamamen yanma özelliğine sahip olan kerosen, yakıt sisteminin hareketli parçalarını yağlama özelliğine de sahiptir. Yanma esnasında yanma odasında ve egzozda is ve kurum oluşturmaz.

İçerisine macunlanmayı önlemek için AO-30, AO-31 veya AO-37; Statik elektriklenmeyi önlemek için dinonilnaftilsülfonik asit; Korozyon oluşturmasını önlemek için DCI-4A veya DCI-6A; Buzlanmayı önlemek için Di-EGME; Bakteri ve mantar oluşmasını önlemek için Katon FP1,5 Mikrobiyosit ve Biyobor JF; katkı maddesi olarak belirli oranlarda karıştırılır.

Fiziksel Özellikleri:

Renk: Berrak, su beyazı.
Fiziksel Görünüm: Sıvı halde.
Buhar Basıncı: 40°C’de < 0.1 kPa.
İlk Kaynama Noktası: 150°C civarında.
Son Kaynama Noktası : 275°C civarında.
Özgül Kütle: 15°C’de 775 - 840 kg/m3.
Alevlenme Noktası: Minimum 40 °C
Kendi Kendine Tutuşma Sıcaklığı: 220°C’in üstündedir.
Donma Noktası : Ortalama -48 °C
Kinematik Viskozite: 40°C’de 1 - 2 mm2/s.