Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nın 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Salon Anadolu’da gerçekleştireceğini söyledi

Ünal, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO)’nın Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen VII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nı ülkenin seçkin mühendislerinin ve bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ünal, “Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayları, MMO’nun ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin artırılmasını, ülke sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde geliştirilmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları mühendislerin ve sanayinin yararına sunmak amacıyla düzenlediği etkinliklerden birisidir. VII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı; ulusal teknolojik gelişimin sağlanması, uçak, havacılık ve uzay sektöründe yeni ve ileri teknoloji yatırımları, özgün ürün çalışmaları, yan sanayi olgusu, üniversite-sanayi işbirliği, bakım/onarım/yenileştirme kabiliyetleri, sertifikasyon ve uçuş emniyeti konularının mühendislik çerçevesinden tartışılması ve öneriler oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir. Aynı zamanda uçak, havacılık ve uzay mühendisliğinde eğitim/istihdam planlaması, yeni açılan bölümler ve iş yaşamı ile ilgili konuların irdelenmesi hedeflenmiştir. İki gün boyunca birlikte olacağımız kurultayımızda belirlediğimiz konu başlıkları altında 19 adet sunumlu ve 5 adet poster olmak üzere toplam 24 adet bildiri sunulacaktır. Ayrıca “Özgün, Çağdaş ve Özgür Hava Aracı Tasarımlarında Yazılım Sorunları” ve “Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde Eğitim/İstihdam Planlaması ve Yeni Açılan Bölümler” konularını tartışacağımız iki panel gerçekleştirilecektir” dedi.

HAVACILIK KONULU RESİM VE AFİŞ YARIŞMASI
Ünal, ayrıca kurultayda, MMO Eskişehir Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ve Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi'nin destekleriyle, çocukların ve gençlerin arasında havacılığa olan ilgiyi ve havacılık sevgisini artırmak amacıyla düzenlenen Eskişehir ve Havacılık konulu resim ve afiş yarışmasının ödül törenin yapılacağını da kaydetti.