Eskişehir Havacılık Kümesi tarafından stratejik yol haritasının belirlenmesi için ESO'da çalıştay yapıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, Oda Meclis Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında, Eskişehir'in havacılık alanındaki yıllık ihracatının 300 milyon dolarları aştığını kaydetti.

Havacılık sektörünün stratejik konumunu koruduğunu ifade eden Özaydemir, şöyle konuştu:

''Yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya çıkan rakamlar havacılık sektörünün bizim için en önemli sektörlerden biri haline geldiğini gösterdi. Yıllık ihracatın 300 milyon dolarları aştığı havacılık sektörü kent için en önemli sektörlerden biri haline geldi. Geleceğimizi dizayn etmeye başladığımız bu günlerde bu alana önemli ölçüde yoğunlaşmalıyız. Bu alanda çok iş var. Şehrimizi zenginleştirecek bir sektör. Şehrimiz zenginleşirse doğal olarak ülkemiz de zenginleşecektir.''

Eskişehir Havacılık Kümesi Derneği Başkanı Akın Duman da kentin sanayi kalitesini, sistemini ve teknolojik altyapısını geliştirmek ve dünya havacılık sektöründen daha fazla pay almak için bu kümenin kurulduğunu anımsatarak, 8 aydır yoğun çalışma içinde olduklarını bildirdi.

Yurtiçinde ve yurtdışında Eskişehir ile havacılık potansiyelini her ortamda tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Duman, ''Devletimizin yetkilileri ve sektörümüzün ileri gelenleriyle görüşerek potansiyelimizi paylaştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayla çok önemli bir adım daha atarak derneğimizin stratejik gelişim planını hep birlikte oluşturacağız'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan çalıştayda havacılık kümelenmesi stratejilerinin değerlendirilmesi, küme potansiyelinin belirlenmesi, hedef ve eylem planlarının tespiti yapıldı. Gelişen havacılık sektörü içinde Eskişehir'in bölgesel ve uluslararası pazarlarda nasıl daha etkin yer alacağı tartışıldı.

Çalıştaya, küme üyeleri ile Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri, TÜBİTAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 1. Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı, Türk Hava Kurumu, ESO, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP), Sanayi Geliştirme Merkezi (SANGEM), Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağı (ABİGEM) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) yetkililer katıldı.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak verilerin, rapor haline getirilerek küme üyeleri ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılacağı bildirildi.