VI. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİTMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusunda toplandı.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar: Havacılık sanayi dışa bağımlı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, bugün Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusunda başladı. İki gün sürecek olan kurultayı 39 kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve firma destekliyor. Kurultayın açılış konuşmaları MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı R. Erhan KUTLU, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş ÖZAYDEMİR ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı Helikopter Programları Daire Başkanı Köksal LİMAN tarafından yapıldı.
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı R. Erhan KUTLU, açılışta şöyle konuştu:
"Değerli Katılımcılar,
Altıncısını düzenlediğimiz Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayımıza hoş geldiniz. Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlarım.
Uçak-havacılık konusunda çalışan birçok üyemizin de bulunduğu yetişmiş uzmanlaşmış kalifiye insan gücü, ileri teknoloji uygulamaları ile üretim ve bakım hizmetleri yapan uçak sanayii altyapısı, askeri ve sivil havaalanları, iki üniversitesi, bölgeler arası karayolu ve demiryolu kesişme noktası olması itibarıyla ulaşım olanakları ile üstünlükleri olan Eskişehir‘imiz, ülkemizde geçmişten beri havacılık sektörünün en önemli kentlerinden biridir.
Bu kurultayın kentimizdeki havacılık sektörüne katkı sağlayacağını, kentimizin bir Havacılık Kenti olduğu olgusunu bir kez daha kamuoyunda gündeme getirmesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Ancak ne yazık ki diğer önemli konularda olduğu gibi kentimizde merkezi, yerel, kurum, kuruluşlar arasında bu konuda da ortak çalışma anlayışı bulunmamaktadır. Başta meslek alanlarımız olmak üzere yaşadığımız bu kentin ve ülkemizin gelişmesi için önemli olan konularda ortak çalışma anlayışı ve işbirliğinin geliştirilmesini, katılım ve eşgüdümün sağlanmasını, bilgiye ve emeğe saygı duyulmasını, bilginin paylaşılarak yaşama geçirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Kurultaylarda öne çıkan en önemli ortak noktanın havacılık sektörü ile uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin sorunlarının ülke sorunları ile iç içe olduğu, bu sorunların ana kaynağının ülkemizin uyguladığı bir bilim, teknoloji ve sanayi politikası olmadığı vurgulanarak, yurt içi üretim kapasitesini geliştirecek, ülkemizin kıt kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak, teknoloji geliştirme yeteneğinin artırılarak, dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak ulusal politikaların oluşturulması gerektiği ortaya çıkmıştır.
VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayımızda uçak, havacılık ve uzay sanayindeki kurumların özgün projelerinin sunumunun sağlanması, bu projelerin yaşama geçilmesi için gerekli sanayi yatırımlarının yönlendirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinde yürütülen projelerin artırılması, havayolu taşımacılığının artması ile beraber ortaya çıkan bakım, onarım ve revizyon ihtiyaçlarının yurt içinde karşılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin eğitim ve istihdam durumları konuları tartışılarak öneriler oluşturularak yetkililere ve kamuoyuna sunulacaktır.
İki gün boyunca birlikte olacağımız etkinliğimizde; "Havacılık Sektöründeki Teknoloji Yatırımları ve Özgün Ürün Çalışmalarındaki Mevcut Durum", "Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin İstihdam Durumu ve Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler", "Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitimlerinin Havacılık Sektörünün İhtiyaçları çerçevesinde Değerlendirilmesi", "Ülkemizde Havacılık Güvenliği ve Kaza Kırım İncelemeleri" konularında toplam altı oturum yapılacaktır. Yarın sabah, oturumların yanı sıra "Havacılıkta Kullanılan Tahribatsız Kontrol Yöntemleri" konusunda atölye çalışması, öğleden sonra sektörün önde gelen temsilcileriyle değerli akademisyenlerimizin katılımı ile "Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisleri Geleceğini Tartışıyor " konulu bir panel, sonrasında siz değerli katılımcılarımızın görüşlerinin alınacağı bir forumla gerçekleştireceğiz.
Kurultayımızın düzenlenmesinde emeği geçen, düzenleme, yürütme, danışmanlar kurullarına, panellerimize katılan, kurultayımızda bildiri sunan değerli bilim insanlarına, kamu ve sektör yetkililerine, kurultay sekreterimize, Şube çalışanlarımıza başta bulunduğumuz salonu ve kurultay süresince Üniversitenin olanaklarından yararlanılmasını sağlayan ve yardımcı olan Anadolu Üniversitesi rektörü Sayın Davut AYDIN‘a ve bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, bu Kurultayın yapılmasında bizi yüreklendiren her konuda destek veren sayın Oda Başkanımız Ali Ekber ÇAKAR‘ın şahsında MMO Merkez Yönetim Kurulumuza, Şube Yönetim Kurulumuz adına teşekkür eder, Kurultayımızın, meslektaşlarımıza, ülkemize, yaşadığımız bu kente yeni açılımlar ve kazanımlar getirmesi dileğiyle saygılar sunuyorum."
Devamı:http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_d...&tipi=2&sube=0