15. Sayfa - Toplam 15 Sayfa var BirinciBirinci ... 5131415
Gösterilen sonuçlar: 141 ile 147 ve 147

Konu: THY A.O 23. Toplu İş Sözleşme Süreci.

 1. #141
  Özel Üye Array
  Üyelik tarihi
  05.Şubat.2009
  Mesajlar
  6,180
  İtibar Gücü
  5148

  Standart

  AYÇİN: “ONLAR GÖKKUŞAĞI HAREKETİNİN KURBANI OLDU”


  Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) Genel Başkanı Atilay Ayçin, işten çıkartılan 305 üyelerinin direnişindeki 211’inci gününde AirportHaber’e çok özel açıklamalarda bulundu.


  Ayçin, 29 Mayıs Birliği’ne de çağrı yaptı.
  http://www.airporthaber.com/havacili...bani-oldu.html
  Ucuyorum.com Forum Haber Servisi
 2. #142
  Özel Üye Array
  Üyelik tarihi
  05.Şubat.2009
  Mesajlar
  6,180
  İtibar Gücü
  5148

  Standart

  Bilirkişi THY çalışanına hak verdi

  305 THY çalışanı havayollarında grev yasağı öngören yasayı protesto için bir araya geliyor. Kimi doktor raporuyla işe gitmiyor, kimi basın açıklamasına katılıyor. Ve bu insanlar THY tarafından işten atılıyor.
  Ucuyorum.com Forum Haber Servisi
 3. #143
  Özel Üye Array
  Üyelik tarihi
  05.Şubat.2009
  Mesajlar
  6,180
  İtibar Gücü
  5148

  Standart 29 kişi daha davayı kazandı.

  Mahkeme 29 Mayıs Davasında 29 THY A.O. İşçisinin Daha İşe İadesine Karar Verdi.

  Anti Demokratik grev yasağına karşı çıktıkları için iş sözleşmeleri feshedilen 305 THY ve Teknik A.Ş işçisinin hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalarından Bakırköy 10. İş Mahkemesinde görülen 29 işçinin davasında Mahkeme Bilirkişi Heyetinin raporuna dayanarak işçilerin işe iadesine karar verdi. Bu işe iade kararı ile hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalardan 61 adedi işçilerin lehine sonuçlanmış oldu.
  Bilirkişi Heyet Raporunda;Şu Hususlar Açıkça Tespit Edilmiştir.
  1- Davacının Hava-İş Sendikası Üye Olduğu ve TİS ’den Yararlandığı
  2- 2822 Sayılı Yasanın 6.Maddenin Son Bendine Göre, TİS Yürürlülük Süresinin Sona Erdikten Sonra Yenisi Yürürlüğe Girinceye Kadar TİS ’in İş Sözleşmesi hükmü olarak devam edeceği,
  3- TİS ‘de yer alan hüküm uyarınca, İş Yasası kapsamında olmayan Uçucu Personelin de İş Güvencesinden Yararlanacağı,
  4- Uçucu personelin açtığı işe iade davasın da İş Mahkeme’ sinin görevli olduğu,
  5- İşveren tarafından Mahkemeye ibraz edilen CD görüntülerinin hiçbirisinde Kanun Dışı Grev veya Yasadışı Eyleme konu olabilecek hiçbir hususun bulunmadığı,
  6- Anayasa’ da grev hakkını düzenleyen 54.Maddesinde ki 2010 yılı değişikliği ile ‘’Siyasi amaçlı Grev ve Lokavt , Dayanışma Grev ve Lokavtı, Genel Grev ve lokavtı, İşyeri işgali, İşi Yavaşlatma, Verimi Düşürme ve diğer direnişler yapılamaz’’ hükmü Anayasanın 54.Maddesinden çıkartıldığı,Anayasa değişiklik gerekçesinde de ‘’ Maddeyle tarafı olduğumuz sözleşmeler ile Çağdaş Demokratik Toplumlarda Çalışma Hayatını düzenleyen ve genel kabul gören Evrensel İlkeler ile bağdaşmayan grev ve lokavt hakkına gereksiz sınırlamalar getiren 54.Maddenin 3.ve 7. fıkraları yürürlülükten kaldırılmaktadır. Söz konusu hükümlerinin kaldırılması ile, Sendikal Hakları ile grev ve lokavt hakkının kullanılabilmesi bakımından ileri bir adım atılmış olmaktadır’’ gösterildiğini,
  Anayasanın 54.Maddesinde belirtilen yasaklar kaldırılmasına rağmen 2822 sayılı Yasada bir değişiklik yapılmadığı,
  2822 sayılı yasada bu yönde bir değişiklik yapılmamış olsa da Anayasa değişikliğinin önem taşıdığını zira Anayasa değişikliğinin, öncelikle yasa koyucunun bu konuda iradesini ortaya koyduğunu, bu nedenle Anayasa değişikliğinden evvel yürürlükte olup Anayasa ile çelişen kanun hükümleri hukuken tartışılır noktaya geldiğiniBu noktada hukuki yorumun benimsenmesi durumunda yasa hükmünün değil Anayasa hükmünün uygulanması gerektiğini
  7- Anayasada ki yasakların kaldırılması ile Uluslar arası düzenlemelerin uygun hale dönüştürüldüğünü,
  8- Yapılan Basın Açıklamasının ve işlemlerin Anayasanın 54.Maddesi ve 90.Maddesi uyarınca ayrıca İLO Sözleşmeleri uyarınca yasadışı eylemle ilgisi bulunmadığı bir Demokratik hak kullanımı olduğu,
  9- İş sözleşmesi hükmü olarak devam eden TİS ‘e göre ve şirkette yürürlükte bulunan İnsan Kaynakları prosedürü / Yönetmelik hükümlerine göre İşverenin işten çıkarma işleminin hukuka uygun olmadığı TİS ‘ e göre de, Yönetmeliğe göre de disiplin kurulundan geçirilmeyen işten çıkarma işleminin hukuken geçersiz olduğu, Özetle ;
  29.05.2012 Tarihinde ki Basın Açıklaması ve diğer konularla ilgili olarak herhangi bir yasadışı durumun bulunmadığı bu hususun bir Demokratik hak arayışı olduğu feshin geçersiz olduğu işe iade kararı verilmesi gerektiği sabit olmuştur.
  Görüldüğü gibi hukuk her yönüyle işten çıkarma işlemini geçersiz kılmıştır. THY A.O ve THY Teknik A.Ş işçilerinin geri alınması ile ilgili her çıktığı TV kanalında “hukuku bekleyeceğiz ona göre karar vereceğiz” diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı bu konuda kamuoyu önünde söylediği sözlerin arkasında durmalıdır
  http://www.havais.org.tr/
  Ucuyorum.com Forum Haber Servisi
 4. #144
  Özel Üye Array
  Üyelik tarihi
  05.Şubat.2009
  Mesajlar
  6,180
  İtibar Gücü
  5148

  Standart THY A.O Yönetiminin Kamuoyunu Yanıltıcı Söylemleri Bir Bir Çöküyor!

  Hava-İş Sendika Yöneticilerine THY A.O Yönetimince Yöneltilen 29 Mayıs olaylarının Yasadışı Grev ve Yasadışı Eylem olduğu İddialarının Gerçek Olmadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliği Raporu İle Belgelendi.
  THY A.O Yönetimince, 29 Mayıs 2012 tarihinde havacılık işlerinde grev yasağı getiren yasanın TBMM’de görüşülmesi esnasında havacılık işçilerinin yasağa karşı gösterdikleri demokratik karşı çıkış ile ilgili Sendika Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına;
  Yasadışı grev yapmayı, yasadışı direnişte bulunmayı teşvik etme,
  Bu hususta propaganda yapma ve personeli eylem yapmaya zorlama şeklindeki iddialarla suç duyurusunda bulunulmuştu.
  Savcılık gerekli bilgi ve belgeleri topladıktan sonra ilgili yasa gereğince bu konuda GÖREVSİZLİK kararı vermiş ve ilgili suç duyurusunun T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce değerlendirilmesi gerektiğine karar vermişti.
  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılan soruşturma ve görevlendirilen İş Teftiş Müfettişliğince Müfettiş sayın Gülgün Kaner tarafından söz konusu iddialar ile ilgili olarak hazırlanan 18.01.2013-01 No’lu RAPOR SONUCU;

  Sendika yöneticilerinin THY A.O yönetimince iddia edilen 6356 sayılı Kanunun 78 I-e maddesine uygun herhangi bir fiilinin tespit edilmediği
  29 Mayıs 2012 tarihinde oluşan olayların CD kayıtlarına göre barışçıl sınırları aşmayan demokratik bir protesto olarak değerlendirilmesi gerektiği,
  Sendika yöneticilerine herhangi bir idari ceza verilmemesi gerektiği açıkça belirlendi.
  Böylece İş mahkemelerinde 29 Mayıs’ta işten çıkarılan üyelerimizce açılan işe iade davalarında Mahkemece atanan Bilirkişi Raporu ile daha önce belirlenen 29 Mayıs’taki olayların demokratik bir hak eylemi olduğu yönündeki tespit bir kez daha bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince teyit edildi.Şimdi THY A.O Yönetimine diyoruz ki;
  Bugüne kadar her platformda her yayın organında dile getirdiğiniz sendikayı ve 305 işçiyi vatan haini ilan eden kamuoyunu yanıltıcı beyanlarınızın doğru olmadığı ortaya çıkmıştır.
  Zaten başlı başına bir haksızlık olduğu için 5 ay sonra ortadan kaldırılan grev yasağına demokratik bir hakla karşı çıktıkları artık tespit edilen 305 işçiye yapılan haksızlık da artık ortaya çıkmıştır.
  Gelin bu sosyal yarayı birlikte sararlım, toplu iş sözleşmesi masasında iş barışı ve huzurunu bütünsel bir şekilde yeniden kuralım.
  Gelin taraflar olarak hem bu sosyal yaranın giderilmesi, hem toplu iş sözleşmesinin masada sonuçlandırılması hem de şirketin geleceği ile ilgili sorunların çözümlenmesi için taşın altına elimizi birlikte koyalım.
  THY 24. Dönem toplu iş sözleşmesini uyuşmazlığında önümüzdeki günlerde göreve başlayacak resmi arabulucu süreci bu konuda tarafların samimiyetini ortaya koyan bir gösterge niteliğinde olacaktır.
  Eğer işveren uyuşmazlığı derinleştirmeye yönelik bir politika izlerse sendikamızın yanıtı da en kısa sürede kurullarını toplayarak Grev Hakkının kullanılması sürecini ortaya koymak olacaktır. Saygılarımızla.
  Hava-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu
  http://www.havais.org.tr/
  Ucuyorum.com Forum Haber Servisi
 5. #145
  Özel Üye Array
  Üyelik tarihi
  05.Şubat.2009
  Mesajlar
  6,180
  İtibar Gücü
  5148

  Standart

  THY KABİN EKİPLERİNE PSİKOLOJİK BASKI  Türk Hava Yolları kabin ekiplerine işten çıkartılan 305 kişi tarafından psikolojik baskı yapıldığı iddia edildi. Özellikle sözleşmeli çalışan uçucu ekipleri hedef alan tehditkâr konuşmaların ekip odasında yapıldığı belirtiliyor.
  Haberin devamı:
  Ucuyorum.com Forum Haber Servisi
 6. #146
  Özel Üye Array
  Üyelik tarihi
  05.Şubat.2009
  Mesajlar
  6,180
  İtibar Gücü
  5148

  Standart

  Hava-İş ITF İle Birlikte 305 THY İşçisi İçin ILO'ya Resmi Başvuru Yaptı.
  Sendikamız Hava-İş, üst kuruluşumuz Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ile birlikte, 4 Mart 2013 tarihli bir mektupla hem Türk hükümeti hem de Türk Hava Yolları hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) şikâyet başvurusunda bulundu. Söz konusu başvuru ekleri ile birlikte 65 sayfadan oluşuyor.

  Şikâyet başvurusunda hükümetin havacılık sektörüne getirdiği grev yasağının ve Türk Hava Yolları’nın demokratik haklarını kullanarak bu yasağı protesto eden 305 işçiyi 2012 yılının Mayıs ayında işten çıkarmış olmasının ILO’nun temel ilkelerine aykırı olduğu vurgulanıyor. Başvuruda ITF ve Hava-İş, THY yönetiminin davranışlarının Türk hukukunun işçi haklarını ve sendikal hakları korumadaki yetersizlikleri göz önüne serdiğini belirtiyorlar.

  Başvuruda ITF ve Hava-İş yeni Toplu İş İlişkileri Kanunun da ILO’nun temel ilkelerini karşılamak konusunda yetersiz kaldığının altı çiziliyor.

  Şikâyet başvurunda ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’den Türk hükümetine işten çıkarılmış işçilerin tüm ücretleri ve tazminatları ödenerek derhal işlerine iadelerini sağlaması yolunda bir çağrı yapması talep ediliyor.
  Ucuyorum.com Forum Haber Servisi
 7. #147
  Asil üye Array
  Üyelik tarihi
  23.Ekim.2008
  Mesajlar
  1,273
  İtibar Gücü
  4266

  Icon37 Türk Hava Yolları Çalışanlarının Hukuk Zaferi !  Türk Hava Yolları Çalışanlarının Hukuk Zaferi !

  Yargıtay 305 THY işçisinin işe iadelerini onayladı.


  Geçtiğimiz yıl grev yasağına karşı çıktıkları gerekçesi ile işten çıkarılan 305 Türk Hava Yolları çalışanının işe iadesi Yargıtay’ca onaylandı ve kesinleşti.

  Konu ile ilgili olarak Hava-İş sendikasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

  “Sendikamız Hukuk Müşavirliğince yürütülen grev yasağına karşı çıktıkları gerekçesi ile işten çıkarılan 305 işçimizin işe iade davalarında Bakırköy 12. İş Mahkemesinde işe iade ile sonuçlanan davalardan ilk planda 15'nin davaları Yargıtay'ca onandı ve kesinleşti.
  Halen grev uygulama aşamasında olduğumuz THY'de 24. Dönem toplu iş sözlşemesinde masadaki en önemli uyuşmazlık olan bu işçilerimizin işe geri dönüşü ile ilgili talebimizin ne kadar haklı olduğu da böylelikle ortaya çıkmıştır.
  Bu gelişme ile birlikte THY'den beklediğimiz bu sorunun ortak çözümünün sağlanarak toplu iş sözleşmenin uzlaşma ile sonlandırılmasıdır.”

  Kaynak: http://turizmgazetesi.com/news.aspx?id=70012

15. Sayfa - Toplam 15 Sayfa var BirinciBirinci ... 5131415

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İSG 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Süreci..
  Kmalkoc tarafından HAVA-İŞ Bölümünde
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 15.Ocak.2013, 12:35
 2. Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 17.Ağustos.2010, 13:28
 3. FSX ile Toplu Uçuşlar Yapalım
  kaptanersan tarafından Sanal Havayolları Bölümünde
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 09.Haziran.2010, 19:54

Bu Konudaki Etiketler

Paylaş

Paylaş

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •