Bildiğim kadarıyla havacılıkta "Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC)" diye bir olay var. 13:00 UTC zamanı olmalı. Havadaki telsiz konuşmalarında anlaşmazlık olmasında uygulanıyordu galiba.