Pilotaj bölümüne ulaşmak için şifre kısmına "123456" yazarak giriş yapabilirsiniz

AirportHaber Forum - Havacıların Buluşma Noktası...-Şartlar

Forum Kurallarını Lütfen Okuyunuz
forum.airporthaber Kuralları

1-) forum.airporthaber, havacılık mesleğini icra eden ve/veya havacılığa meraklı insanların biraraya gelerek ortak paylaşımlarda bulunduğu; havacılık sektörünün bilinen veya bilinmeyen birçok yönünü ortaya koyarak gençlere havacılık sevgisini aşılayan; yetkili ve tecrübeli havacılık mensupları aracılığıyla sektör dışı insanlara, havacılığı öğreterek sektörel büyüme ve gelişmeyi sağlayan, herkesin kullanımına açık; özgür ve bağımsız bir forum ortamıdır.
2-) forum.airporthaber, ortak paylaşım amacı ekseninde, tüm katılımcılarının hak ve özgürlüklerini koruyan; ahlak ve saygı kuralları çerçevesinde kişisel haklara ve toplumsal hassasiyetlere saygılı, huzurlu bir ortam olmayı kendine prensip edinen ve bu amaçla düzeni sağlamak adına kendine özgü bir takım kuralları olan halka açık bir platformdur.
3-) forum.airporthaber, üye olma talebiyle platforma başvuruda bulunan her katılımcıya; forumun güvenliğini tesis edebilmek amacıyla talep etmekte olduğu ve sadece Yönetim tarafından görülebilen kişiye özel şahsi bilgileri; maddi ya da manevi hiçbir amaçla, Hukuk dışı üçüncü bir şahıs ile paylaşmayacağını garanti ve taahhüt eder.
4-) forum.airporthaber, üyelerinin platforma kolay girişini sağlama amaçlı olarak üyelere ait kişisel bilgisayarlara yerleştireceği çerez (cookie)’ leri, asla üyeler hakkında bilgi toplama amacıyla kullanmayacağını garanti ve taahhüt eder.
5-) forum.airporthaber, T. C. Anayasa ve Kanunları’nda bahsi geçen, kişisel ve toplumsal kanun ve hukuk kuralları ile Cumhuriyetin temel dayanakları ve Atatürk’ün manevi şahsiyetine aykırı hiçbir eylem ya da girişimde bulunmayacağını garanti ve taahhüt eder.
6-) forum.airporthaber, gerek gerçek, gerekse de tüzel hiçbir şahıs ve/veya kurum ve kuruluş hakkında propaganda amaçlı, taraflı veya asılsız haber ya da yayın yapmamayı kendine ilke edinmiş ortak bir paylaşım ortamı olarak; tüm şirket veya şahıslara eşit mesafede olduğunu garanti ve taahhüt eder.
7-) Foruma üye olan her katılımcı, forum.airporthaber Kurallarına mutlak surette fiilen uyacağını kişisel olarak kabul etmiş sayılır.
8-) Foruma üye olan her katılımcı, sadece tek bir üye adı ile kayıt yaptıracağını ve hiçbir amaçla asla ikinci bir üye adı kullanarak, forum ortamında birden fazla sanal kimlikler vasıtasıyla belirli bir amaç doğrultusunda yazışmalarda bulunmayacağını; aksi taktirde forum üyeliğinden süresiz olarak uzaklaştırılmayı kabul ve taahhüt eder.
9-) Foruma üye olan her katılımcı forum yönetimi tarafından belirlenen, her türlü kişisel ve toplumsal hassasiyetlere aykırı, toplumda infial uyandırması muhtemel YASAKLI ÜYE ADLARINI kendisine üye adı olarak belirlemeyeceğini; aksi taktirde forum üyeliğinden süresiz olarak uzaklaştırılmayı kabul ve taahhüt eder.
10-) Foruma üye olan her katılımcı, forum ortamına yazdığı bir mesaj, haber ya da alıntı sebebiyle oluşabilecek her türlü olası anlaşmazlıklarda; tüm hukuki sorumluluğu kişisel olarak üstlenmeyi; ve olası bir hukuki dava söz konusu olduğu taktirde ise, forumdaki tüm kişisel bilgilerinin, yine Forum tarafından resmi mercilere ulaştırılması yetkisini Forum Yönetimine vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
11-) Foruma üye olan her katılımcı, diğer üye ve üçüncü şahısların kişilik haklarına saygılı, ahlak kurallarına ve toplum hassasiyetlerine uygun davranışlarda bulunarak kimse hakkında amaçlı ve taraflı yazışmalarda bulunmayacağını; aksi takdirde forum üyeliğinden süresiz olarak uzaklaştırılma veya verilecek her türlü ceza ve yaptırımları peşinen kabul ve taahhüt eder.
12-) Foruma üye olan her katılımcı; forum yöneticilerinin, forum düzenini sağlamak ve forum.airporthaber Kurallarında belirtilen hassasiyetleri tesis etmek amacıyla yapacağı her türlü mesaj silme, düzeltme veya birleştirme şeklindeki müdahil işlemler ile aynı amaç doğrultusunda forum yöneticileri tarafından verilecek her türlü cezai işlem ve kısıtlamaları, herhangi bir itiraza mahal vermeksizin peşinen kabul edeceğini kişisel olarak taahhüt eder.
13-) Foruma üye olan her katılımcı;
---------- 1-)Siyasi ve dini içerikli,
---------- 2-)Cinsel ve pornografik içerikli,
---------- 3-)Irkçılık, bölücülük ve ayrımcılık içerikli,
---------- 4-)Küfür ve hakaret içeren,
---------- 5-)İstismar ve taciz içeren,
---------- 6-)Kişisel menfaat temini,
---------- 7-)Propaganda amaçlı,
---------- 8-)Spekülasyon amaçlı,
---------- 9-)Reklam amaçlı,
---------- 10-)Suça teşvik amaçlı,
---------- 11-)Herhangi harici bir iletişim uygulaması (Whatsapp vb.) daveti amaçlı, amaçlı,
---------- 12-)Flood (Aynı mesajı birden fazla gönderme) amaçlı,
---------- 13-)Forum ve Forum Yönetimini küçük düşürme, aşağılama ve hakaret amaçlı (Forum dışı ortamlar buna dahildir),
hiçbir haber, alıntı ya da yazışma yapmayacağını; kişisel imzasında bu türden kalıplar kullanmayacağını; aksi taktirde forum ortamından süresiz olarak uzaklaştırılma cezası almayı peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.
14-) Foruma üye olan her katılımcı, forum dâhilinde yapacak olduğu paylaşımlarda; kendisine ait olmayan yazı, haber, resim ve video vb... içerikli alıntılarda Telif Hakları Yasası’na uygun davranarak; orijinal eser sahibine yönelik İsim, Adres ve/veya Link bilgilerini genele yönelik olarak kaynak göstereceğini ve bu sayede olası hukuki anlaşmazlıklarda, Forum’un hukuki sorumluluk altına girmesine maksimum hassasiyette engel olacağını kabul ve taahhüt eder.
15-) Foruma üye olan her katılımcı, varsa forum yönetimi tarafından daha önce uyarılmış bulunduğu konu ve kurallar hakkında, benzer eylem ve yanlışlara yönelik ısrarcı taleplerde bulunmayacağını; bu hususta kişisel tedbirleri alarak, varsa uyarı aldığı konularda aynı hataları tekrar etmemeye maksimum çaba ve gayret göstereceğini; aksi söz konusu olduğu taktirde ise forum ortamından süresiz olarak uzaklaştırma cezası almayı kabul edeceğini taahhüt ve ibraz eder.
16-) Foruma üye olan her katılımcı, forum içerisinde konu açarken; forumda mesaj kirliliğini önlemek amacıyla;
---------- a-) Konuları, konu ile ilgili bölüm başlıkları altında açma hususunda hassasiyet göstereceğine,
---------- b-) Öncelikle o konuda daha önce açılmış bir konu başlığı bulunup bulunmadığı hususunu “arama” seçeneği aracılığıyla kontrol ederek; varsa o başlık altında mesaj, haber ya da alıntı şeklinde konuyla alakalı paylaşımlarda bulunacağına,
---------- c-) Konu başlığı seçiminde, başlığın, konunun içeriği ile alakalı ve konunun bütününü ifade eden anlaşılır bir yapıda olmasına özen göstereceğine,
---------- d-) “Dikkat”, “Yardım”, “Lütfen Cevap!..” ve benzerleri gibi 'chat' mesajı türünde kısa, basit ve konu detayı hakkında bilgi vermekten uzak başlık seçimlerinde bulunmayacağına,
dair azami çaba ve gayret göstereceğini; aksi taktirde forum yönetimi tarafından uyarı cezası ile cezalandırılacağını ve bu uyarıları dikkate almama durumunun sürekliliği söz konusu olduğu taktirde ise 10 gün uzaklaştırma cezasına çarptırılacağını kabul ve taahhüt eder.
17-) Foruma üye olan her katılımcı, forum içerisinde genele ve özele mesaj yazarken;
---------- a-) Türkçe’yi Koruma Kanunu’na aykırı tarzda yazı ve mesajlardan kaçınacağını,
---------- b-) SMS benzeri türden kısaltmalar kullanarak mesajın anlaşılabilirliğini riske sokacak türden yazışmalardan uzak duracağını,
---------- c-) Türkçe dil bilgisi ve imlâ kurallarına azami dikkat göstererek; Türkçenin güzel kullanılması hususunda forumun örnek teşkil etme hassasiyetine katkıda bulunacağını,
---------- d-) Birebir aynen alıntı söz konusu olduğu durumlar hariç; mesajının tamamında bağırma manasına gelebilecek türden büyük harfle mesaj yazmaktan kaçınağını,
---------- e-) Konu bütünlüğünü bozacak türden, bilgi içermekten uzak kişisel tahmin ve temennileri belirten; “Bence de...”, “Olmaz…” ve benzerleri gibi konu ile alakasız mesaj ve yazımlardan sakınacağını,
---------- f-) Konunun, genele bilgi vermekten uzaklaşarak üyeler arasında karşılıklı söylem ve diyaloglara dönüşmesine imkan verebilecek türden fuzuli mesajlar yazmaktan uzak durarak konu bütünlüğünün sağlanmasına yönelik girişimlere katkıda bulunacağını,

---------- g-) Başta Havayolları Bölümü olmak üzere forum genelinde adı geçen kurum ve kuruluşlara yönelik; herhangi resmi bir kaynağa dayandırılamayacak türden (spekülatif) aleyhte ve küçük düşürücü mesaj ya da söylemlerde bulunmayacağını,
aksi taktirde forum yönetimi tarafından kendisine verilecek 10 gün uzaklaştırma cezasına peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
18-) Foruma üye olan her katılımcı, forumda dikkatini çeken ve yukarıda bahsi geçen kural ve hassasiyetlere uygun olmadığını düşündüğü bir haber, mesaj ya da alıntıyı; forumun zarar görmesini engellemek amacıyla, forum yönetimine özel mesaj aracılığı ile bildirmek suretiyle foruma kişisel olarak katkıda bulunacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
19-) Foruma üye olan her katılımcı, internetin KAMUYA AÇIK bir alan olması özelliğinden hareketle; forum içerisinde yapmış olduğu paylaşımlarının, başka bir internet veya görsel yayım ortamında, kaynak gösterilerek veya kaynak gösterilmeksizin yayımlanmasından forum.airporthaber' i sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle forum.airporthaber'dan herhangi bir maddi/manevi kişisel veya hukuksal bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
20-) Foruma üye olan her katılımcı, herhangi bir nedenle forum üyeliğinden ayrılmak istediği taktirde; forum yönetimine ileteceği özel mesaj aracılığı ile istediği anda ve gerekçe göstermek zorunluluğu olmaksızın üyelik kaydının iptal edilmesini talep edebilir. Bu nevi üye taleplerinde forum.airporthaber, katılımcının forum kaydının silinmesi talebini ivedi olarak mazeret göstermeksizin yerine getireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
21-) Foruma üye olan her katılımcı, ister üyenin kişisel talebi, isterse de forum yönetimi tarafından uzaklaştırılma şeklindeki herhangi bir nedenle forumdan ayrılmak zorunda kaldığı taktirde; forum.airporthaber aracılığıyla halihazırda kamuya ulaşarak KAMUSALLAŞMIŞ olan geçmiş herhangi bir paylaşımının, kısmen veya tamamen silinmesi ya da düzeltilmesine yönelik hiçbir talep ve girişimde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu maddenin tek istisnası olarak; üye istediği taktirde, sadece üye adının forum ortamındaki tüm geçmiş paylaşımlarından silinmesini yazılı olarak talep edebilir. Bu taktirde forum.airporthaber, üye adını kayıtsız şartsız forum ortamından silerek "Forum Kaydı Silinen Eski Bir Üye" rumuzuyla eski üyesinin tüm paylaşımlarını forum ortamında aynen saklayacağını peşinen taahhüt eder.
22-) Foruma üye olan her katılımcı, forum yönetiminin yazılı görüş ve müsaadeleri olmaksızın herhangi bir konuda yapacak olduğu paylaşımlarda; Uçuyorum forumunun amacına ve içeriğine uygun olmayan, havacılık olgusunun dışında hiçbir haber, alıntı ya da yazışma yapmayacağını; aksi taktirde forum ortamından en az 1 ay süre ile uzaklaştırma cezası almayı peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.
23-) Foruma üye olan her katılımcı, forum genelinde yapacak olduğu paylaşımlarda, Telif Hakları Yasası’na uygun davranarak; korsan ürünleri katiyen paylaşmayacağını aksi söz konusu olduğu takdirde ise, forum ortamından süresiz olarak uzaklaştırma cezası almayı kabul edeceğini taahhüt ve ibraz eder. Ve ayrıca forumda başka havacılık sitelerinden haberlerın koyulması kesinlikle yasaktır .