PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : THY Teknik AŞ’de, 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandı.bravecan
03.Eylül.2010, 11:37
Hava-İş sendikasınca aşağıdaki açıklama yapıldı.
THY Teknik A.Ş İşletmesi ile Hava-İş Sendikası arasında yapılacak 2. Dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin başlayacağı yer gün tespiti ile ilgili toplantı bugün THY Teknik A.Ş Genel Müdürlüğünde yapılmıştır.
Sendika Genel Başkanımız Sayın Atilay Ayçin ve Sendika Yetkilileri ile THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Sayın İsmail Demir ve İşveren Yetkililerinin katıldığı toplantıda ilk görüşmenin 15 Eylül 2010 Saat 14.00 de THY Teknik A.Ş Genel Müdürlüğü Eski Hangar Zafer Orbay toplantı salonunda yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak toplu iş sözleşme görüşmeleri üyelerimize açık olacaktır.
Hava-İş ile THY Teknik A.Ş arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi yaklaşık 2500 işçiyi kapsamaktadır.

http://www.havais.org.tr/

bravecan
18.Eylül.2010, 21:03
İlk görüşmede neler yaşandı, ne gibi kararlar alındı ?15 Eylül'den bu yana
3 gün geçmiş ama Hava-İş web sayfasında halen bir açıklama yok..
Bekliyoruz..

bravecan
22.Eylül.2010, 09:13
15.09.2010 tarihinde 60 günlük görüşme sürecinin başladığı THY Teknik A.Ş toplu iş sözleşmesinin 1. oturumunda tarafların üzerinde değişiklik yapmadığı 1.dönem tis eski madde şekliyle yada değişiklik yaparak 75 Madde üzerinde anlaşma sağlanmış, sendika ve işverenin değişiklikle teklif ettiği 33 Madde ise ertelenmişti.

21.09.2010 tarihinde yapılan 2. toplantıda ise ertelenen maddeler üzerinden görüşmelere devam edildi. Yapılan görüşmelerde ertelenen maddelerden 30. Madde değişiklikle, işverenin karşı teklifi olan 54. Madde ise eski şekliyle kabul edildi. Diğer maddeler bir sonraki görüşmeye ertelendi.
Taraflar bir sonraki toplantının 27 Eylül 2010 tarihinde saat 11.00 de THY Teknik A.Ş Yeni Hangar Zafer Orbay Salonunda yapılmasına karar verdi.
Taraflarca 1. ve 2. Oturum ile ilgili tutulan tutanakları aşağıdaki konu ile ilgili dökümanlar bölümünden inceleyebilirsiniz.
http://www.havais.org.tr/

***** ********* *****

Kararlar biraz gecikmeli de olsa yayımlandı ...

bravecan
30.Eylül.2010, 19:07
THY Teknik A.Ş 2. dönem toplu iş sözleşme 3. oturumu yapıldı.

27.09.2010 tarihinde yapılan 3. oturumda 2. oturumda ertelenen maddeler üzerinde taraflar görüşlerini dile getirdiler. Hava-İş sendikası sorunun uyuşmazlığa gidilmeden kısa sürede çözüme kavuşması için, ücrette dahil işverence getirilen tekliflerin çözüme yönelik adımlar içermediğini belirterek, bu konuda kalan maddelerin bu noktadan sonra birlikte değerlendirileceğini belirtti.
4. oturumun 1 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00 de yapılmasına karar verildi. Sendika THY teknik A.Ş toplu iş sözleşme süreci ile ilgili toplantı tutanaklarını web sayfasının sağ sütununda güncel olarak yayınlamaktadır.
http://www.havais.org.tr/

bravecan
02.Ekim.2010, 22:57
THY Teknik A.Ş 2. dönem toplu iş sözleşme 4. oturumu yapıldı.

THY Teknik A.Ş 2. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinde 4. oturum bugün yapıldı. Ertelenen maddeler üzerinde yapılan tartışmalarda herhangi bir madde de anlaşma sağlanamadı.
Bundan sonraki toplantı 8 Ekim Cuma saat 14.30 da THY Teknik A.Ş Yeni Hangar Zafer Orbay toplantı salonunda yapılacaktır.Sendika THY teknik A.Ş toplu iş sözleşme süreci ile ilgili toplantı tutanaklarını web sayfasının sağ sütununda güncel olarak yayınlamaktadır.
http://www.havais.org.tr/

bravecan
09.Ekim.2010, 12:25
THY Teknik A.Ş toplu iş sözleşme 5. oturumu yapıldı.

2. dönem THY Teknik A.Ş toplu iş sözleşmesinde 5. oturum bugün yapıldı. Ertelenen maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde herhangi bir madde ile ilgili anlaşma sağlanamadı. Parasal maddeler ile ilgili konuda işveren resmi yeni bir revize teklif sundu.
İlgili teklifte işveren genel olarak toplu iş sözleşmesinin süresini 3 yıl olarak önermekte, 1. yılda daha önce uygulanan %6 zam dışında herhangi bir yeni artış getirmemektedir.
5. oturum ile ilgili tutanak ve işveren tekliflerinin ayrıntıları web sayfamızın sağ menüsünde üyelerin bilgisine sunulmuştur.
Sendikamız bu gelişmeleri üyeleriyle değerlendirecek, 15 Ekim Cuma günü saat 14.30 da yapılacak 6. oturumda görüşlerini işverene iletecektir.
http://www.havais.org.tr/

bravecan
19.Ekim.2010, 11:52
THY Teknik A.Ş toplu iş sözleşme 6. oturumu yapıldı.

THY Teknik A.Ş işyerinde Hava-İş sendikasına üye 2600’e yakın işçi adına sürdürülmekte olan toplu iş sözleşme görüşmelerinin 6. Oturumunda Hava-İş Sendikası 08 Ekim 2010 tarihinde yapılan 5. Oturumda işverence verilen ücret tekliflerini Kurullarında yaptığı değerlendirme sonucu alınan kararla reddetmiş, toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinde karşı görüş ve yeni tekliflerini sunmuştur.

Hava-İş sendikası ve işverenin son pozisyonlarını gösteren tabloyu inceleyebilirsiniz.

Toplu iş sözleşme 6. Oturum tutanağına web sayfamızın sağ sütunundaki ilgili bölümden ulaşabilirsiniz.

Daha önceki oturumda ertelen maddelerden herhangi birinde anlaşma sağlanamamıştır. Taraflar bir sonraki oturumun 19 Ekim 2010 Salı günü saat 10.00'da yapılmasını kararlaştırmıştır.
Bu tarihten sonra 2822 sayılı Toplu İş Sözleşme Grev Lokavt Kanunu hükümlerine göre görüşmelerin 30 günü dolduğundan taraflara uyuşmazlık tutanağı tutma hakkı doğmaktadır.
http://www.havais.org.tr/

bravecan
15.Aralık.2010, 19:48
THY Teknik A.Ş Hava-İş Resmi Arabulucu Görüşmelerinin Sonlandırılmasını Talep Etti.

Hava-İş Sendikası ve THY Teknik A.Ş arasında devam etmekte olan 2. Dönem toplu iş sözleşmesinde Resmi Arabulucu sürecinin 2. Oturumunda işveren tarafınca yeni bir teklif getirilmemesi üzerine sendika Resmi Arabulucu sürecinin sonlandırlmasını talep etmiştir.
Hava-İş sendikası konu ile ilgili üyelerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.
Değerli Üyelerimiz

15.09.2010 tarihinde görüşmelerine başladığımız THY Teknik A.Ş 2. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabulucu 2. Toplantısında da bir anlaşma sağlanamamıştır.

Sendikamız bu noktada tartışmaların işverence getirilen bu teklifler ile sonuçlanmayacağını beyan ederek Resmi Arabulucu sürecinin sonlandırılmasını talep etmiştir.

Sendikamızın, işverence yapılan hukuki yetki süreci itirazları sonucu 24 ay gecikmeye neden olunan, haklarımızın iyileştirilmesi mücadelesinde, toplu iş sözleşmesinin kısa sürede masada sonuçlanması yönünde gösterdiği sağduyulu tutum ne yazık ki bugüne kadar işveren yetkililerince değerlendirilememiş, karşılık bulmamıştır.
Açıklamanın devamı :http://www.havais.org.tr/

bravecan
12.Ocak.2011, 19:54
Hava-İş sendikası THY Teknik A.Ş ile ilgili toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı konusunda aşağıdaki açıklamayı yaptı.
THY Teknik A.Ş'de 15.09.2010 tarihinde başlayan 2. Dönem toplu iş sözleşmesinde Uyuşmazlık Zaptının tutulduğu 19.10.2010 tarihine kadar 7 Oturum yapılmış, Uyuşmazlık sonrası, görev yapan Resmi Arabulucu ile de 2 oturum yapılmış ancak sendika teklifinin 21 Asıl 2 Geçici Maddesi üzerinde de herhangi anlaşma sağlanamamıştır.

Resmi Arabulucu Raporu 11.01.2011 tarihinde sendikamıza tebliğ edilmiştir.

Sendikamız yasal prosedür çerçevesinde bu tarih itibarı ile 6 iş günü bekleyecek, diğer 6 işgünü içinde GREV KARARI alacaktır.

Bu elbette bir yasal zorunluluk olup yasa gereği bu süre içinde grev kararı alınmadığında sendikanın yetkisi düşmektedir.

Hava-İş sendikası resmi veya teknik anlamda yapılan görüşmelerde yapıcı bir tutumla sorunların çözümlenmesi yönünde iyiniyetle davranmış, ancak işverenin her sorunu bir başka maddenin çekilmesi şartına bağlayan toplu iş sözleşme masasının tabiatıyla uyuşmayan ısrarlı tutumu neticesinde bugüne kadar hepimizin arzu ettiği mutlu sona erişilememiştir.

Uyuşmazlık konusu temel sorunlarda adım atıldığında ve her sorun kendi içinde şartsız tartışıldığında uyuşmazlığın çözümü kolaylaşacaktır.

Ancak buna rağmen işverence bir diretme yoluma gidilirse yasal haklarımız GREV dahil kullanılacaktır.
http://www.havais.org.tr/

bravecan
25.Ocak.2011, 19:22
THY Teknik AŞ’de, 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandı.

15.09.2010 tarihinde başlayan THY Teknik A.Ş 2. Dönem toplu iş sözleşmesinde 21 Asıl 2 Geçici Maddesi üzerinde de herhangi anlaşma sağlanamamıştı.

Sendikamız yasal prosedür çerçevesinde 24 Ocak 2011 tarihinde GREV KARARI alınmasını kararlaştırmıştı.

21 Ocak Cuma günü işveren yetkililerinden gelen uyuşmazlıkla ilgili görüşme teklifi üzerine Sendika Genel Başkanımız ve THY Teknik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanının katıldığı toplantıda alınan kararla, 22 Ocak 2011 tarihinde teknik düzeyde görüşmeler yeniden başlatılmış ve bu görüşmelerde gelinen son nokta tüm kurullarımızla birlikte değerlendirilmiş, 23 Ocak 2011tarihinde oybirliği ile sözleşmenin imzalanmasına karar verilmiştir.

Bu çok zorlu süreçte sendikamızın arkasında durarak sabır, güven ve gönülden desteği ile katkıda bulunan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Sendikamızın imzaladığı bu sözleşme ile;

· İşverenin teknisyen işe giriş ücretlerinin düşürülmesi, performans kriterlerine göre ödül verilmesi, dışarıdan alınacak tecrübeli teknisyenlerin üst harflerden başlatılması gibi karşı teklifleri kabul edilmemiştir.

· Çıplak ücrette ve vardiya primlerinde kümülatif olarak 1. Yıl için %10,2, 2. Yıl %11,3 oranında toplam ücret artışı sağlanmış, toplu iş sözleşmesinin 24 aylık süresinin fiilen aşılması da dikkate alınarak 5. Altı aylık bir dönem daha toplu iş sözleşmesi yürürlük süresine eklenmiştir. Bu 6 ay içinde %4 oranında ücret artışı sağlanarak bu artış oranı geriye doğru enflasyon korumasına bağlanmıştır.


· Aylık Sosyal Yardım 1. Yıl için 250TL, 2. Yıl ve 5. Altı ay için 280 TL olarak belirlenmiştir.


· 10 yılını tamamlamış teknisyenlere 10.1.10.2 ve 10.3 gruplarda % 3 oranında ilave Ek İş Tazminatı verilmesi ilk kez düzenlenmiştir.


· Eski C/S tanımlanması yeniden düzenlenmiş, %3 oranında Ek Yetki Tazminatı adı altında kapsamı büyük oranda genişletilmiştir.

Dolayısıyla üsteki madde ile değerlendirildiğinde C/S olan ve 10 yılını doldurmuş teknisyenlere % 6 oranında ilave iş tazminatı sağlanmıştır.

· Ek Vardiya Primi (Pazar yevmiyesi) kesintisinin en aza indirilmesini düzenleyen hüküm kabul edilmiştir.

· Geçici görev süreleri “İşveren, personeli yurtiçinde bir seferinde en fazla 30 gün ve en az 90 gün aralıklarla, yılda 75 günü geçmemek koşuluyla geçici göreve gönderebilir”. Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.


· Kıdem kayıpları ile ilgili 2. dönem toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde kurulacak teknik komisyon ile çalışma yapılması ve yeni dönem sözleşmede bu raporun değerlendirilmesi düzenlenmiştir.


· 7.1 Memur iş grubu 7.2 iş grubunda, 7.2 iş grubu 7.3 iş grubunda birleştirilmiştir. 9.1 Uzman iş grubu 9.2 iş grubunda birleştirilmiştir.


· Geçen dönem toplu iş sözleşme imza tarihinden sonra işe giren personelin halen kullanamadığı THY A.O’daki usul ve şartlarda pas hakkı, eksiksiz tüm personele sağlanmıştır.


· THY A.O’da önemli bir kazanım olan 8. Madde de aynı şekliyle toplu iş sözleşmesine geçirilmiştir.


· Mevcut yıllık izinlerde 30 gün dışındaki izinler 2'şer gün arttırılmıştır.


· İşyerine getirip götürmede işverence servis sağlanamayan işyerleri için 10 km için 1 litre karşılığı benzin ücreti tutarında taşıma ücreti sağlanmıştır.


· Yurt içi yolluk miktarının günlük 33 TL’den 40 TL’ye çıkarılması sağlanmıştır.

· TİS farklarının antlaşma tutanağı imza tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi hükme bağlanmıştır.
http://www.havais.org.tr/

bravecan
07.Şubat.2011, 21:51
HY Teknik A.Ş 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Resmi İmzası Tamamlandı
23 Ocak 2011 tarihinde anlaşma ile sonuçlanan 2. Dönem THY Teknik A.Ş toplu iş sözleşmesi tüm metin üzerinde redaksiyonu tamamlanarak 02.02.2011 tarihi itibarı ile tarflarca imzalanmıştır.
Bu çerçevede imzalanan toplu iş sözleşmesi tüm metnini (2. Dönem TİS) buradan ulaşbilirsiniz.
Tüm üyelerimize tekrar hayırlı olmasını dileriz.

http://www.havais.org.tr/