PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkiye Havayolları Pilotları Vakfıkaptanwolf
30.Mart.2007, 14:15
http://img126.imageshack.us/img126/1171/adszva4.png (http://imageshack.us)

VAKFIN AMACI :

Madde 4- Hava yolları pilotları ve aileleri arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı tam ve kâmil manada en üst seviyeye ulaştırmayı gaye edinen vakfın bu meyanda üyeleri ile hak sahiplerine ;

a) Atatürk ilkelerine ve manevi ve milli değerlere bağlı bir moral çalışması içinde olmalarını sağlamak amacı ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve bu maksada hizmet edecek bina ve tesisler inşa ve ikame etmek,

b) Her ne şekil ve surette ve sebeple olursa olsun vefat eden üyelerin hayatta kalan eş ve çocuklarına aynî ve nakdî yardım yapmak,

c) Mesken ihtiyacı olup olmadığı nazarı itibare alınmaksızın bu maksatla talep vukuunda üyelere mesken kredisi açmak,

d) Özel emeklilik sigortası, kâr paylı hayat sigortası veya itimada şayan sigorta şirketleri ile mutabakata varılmak suretiyle üyelere munzam bir gelir temin etmek,

e) Kendi ihtiyarı ile veya yaş haddi sebebiyle yahut malûlen emekli olanlar ile henüz faal görevde iken vefat edenlerin kanuni varislerine vakıf senedinde ve tüzükte belirtilen şekil ve surette yardımda bulunmak ve keza vakıf üyeliğinden istifaen ayrılanlara, o tarihte tekaddüm eden hesap yılı başında Yönetim Kurulunca tayin olunan miktarda seyyanen iade yapmak,

f) Hastalık ve malûliyet hallerinde yurtiçinde ve resmi sağlık kurulu raporuna müsteniden lüzum görülmesi hallerinde yurtdışında teşhis ve tedavilerini temin ve tekeffül etmek,

g) Mesleki bilgi ve eğitim seviyesini yükseltmek ve geliştirmek maksadıyla okullar açmak ve araştırma ve incelemeler yapmak, simülatör kurmak, konferans, seminer, panel, sempozyum ve kurs gibi faaliyetler düzenlemek ve bu meyanda mesleki kitap ve dergiler yayınlamak,

h) Vakfa gelir temin etmek için her türlü hava, kara ve deniz ulaşım aracı alımı, satımı ve ticari amaç ile işletilmesi, bu bağlamda ihtiyaç duyulan turizm ve seyahat acenteleri kurulması ve ortak olunması,

i) Geçici surette meslekten men edilen veya meslekten ihraç ve tard olunan veya her ne sebep ve surette olursa olsun tutuklanan üyelerin zaruri ihtiyaçlarını, yönetim kurulunun tespit ve tayin edeceği müddet ve miktarda ve mümkün olduğu nisbette temin etmek,

j) Üyeleri ve ailelerini sosyal güvenlik kuruluşları ile mevcut mevzuat dairesinde tesis edilmiş diğer munzam sandıklar hakkında bilgilendirmek ve kanunlar ve mevzuat dairesinde kendilerine bahşedilmiş haklarını kullanmalarına yardımcı olmak,

k) Yurtiçi ve dışındaki mesleki buluş ve gelişmeleri hassasiyet ve titizlikle takip etmek, istatistiki araştırmalar yapıp neticelerini tahlil ederek müfredatlı raporlar halinde etkili ve yetkili makam ve mercilere intikal ettirmek suretiyle tespit olunan aksaklıkların hal çarelerini ve çözümlerini arz etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

KAYNAK : http://www.pilotlarvakfi.org.tr

kaptanwolf
30.Mart.2007, 14:30
http://img88.imageshack.us/img88/48/56hv6.png (http://imageshack.us)

Tarihçe :

Derneğimiz, 09 TEMMUZ 1991 tarihinde aşağıda isimleri belirtilen pilotlar tarafından Talatpaşa cad. Begonya sok. No: 5/1 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde kurulmuştur.

1. Yalçın Akan

2. Ergün Yılmaz

3. Metin Kara

4. Murat Kemeç

5. Bülent Çağlar

6. Tufan Savaş

7. Ömer Oruçoğlu

8. İlhan Efe

9. Yaşar Şen

10. Hasan Hoş

11. Ergin Özdemir

12. Teoman Eke

13. Harun Demirkazan

14. Ali Rıza Emre


Bir süre faaliyetini burada sürdüren Derneğimiz, daha sonra Ynt. Krl. nun 22 ARALIK 1991 tarih ve 1/A sayılı kararı ile Genel Merkezini Şenyuva Meriç sok. SERKAN Ap. No: 3 EMEK / ANKARA adresine taşımıştır.

Ankara’daki faaliyetleri süresince:

-31OCAK 1998 tarih ve 46 sayılı Ynt. Krl. kararı ile 73 sok. 10/2 ÖVEÇLER adresini,

-20 EYLÜL 2002 tarih ve 85 sayılı Ynt. Krl. kararı ile 17 sok UĞUR Ap. No: 39/B

06500 BAHÇELİEVLER adresini kullanan Derneğimiz,

-12 MART 2004 tarih ve 105 sayılı Ynt. Krl. kararı ile Remzi Oğuz mah. Bestekar sok.

No: 49/21 06680 KAVAKLIDERE adresine taşınmış ve halen faaliyetini burada sürdürmektedir.


HEDEFLER :

“Tüzüğümüzde belirtilen amaçlara ulaşma” hedefimizin yanında;


1. Ankara kenti çevresinde, mülkiyeti derneğimize ait olacak şekilde bir uçuş pistine ve bir hangara sahip olmak

2. Uçuş eğitimi veren bir yapılanmaya gitmek,

3. Havacılıkla ilgili ulusal / uluslar arası kutlama ve / veya anma günlerinde düzenleyici / müşterek düzenleyici olarak faaliyette bulunmak,

4. Basın-yayın organları ile bağlantıya geçerek, onlara sivil havacılık konularında ücretli / ücretsiz danışmanlık yapmak.

5 . Sadece silahlı kuvvetler kökenli değil, özellikle diğer kaynaklardan uçucu . olmuş meslektaşlarımızı da üyelerimiz arasına katarak, üye sayımızı ve etkinliğimizi arttırmak,

6. Olanakların elverdiği ölçüde çocukları uçurup, onlara havacılık sevgisi aşılamak,

7. Ülkemizdeki tüm pilotları aynı veri tabanında bir araya getirerek, birbirleriyle bağlantılarını sağlamak ve sürdürmek,

8. AB (Avrupa Birliği)’ nin üye ülkelerde faaliyette bulunan sivil toplum örgütlerine sağladığı parasal vb. Her türlü fon olanaklarından yararlanma yollarını araştırarak, gerektiğinde bu fonları kullanabilmek için uygun ortamlar ve projeler oluşturmak.

KAYNAK : http://www.pilotder.org.tr

kaldera333
16.Nisan.2007, 18:57
çok uzunmuş ama okumaya değerdi;)

ulas82
01.Aralık.2011, 23:05
derneğe uye olunduğunda yatarak ve ayakta tedavi masraflarını %100 karşılayabilcek bir organizasyon mudur?