PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 3000'ne yakın Uçucu Ekip Üyesi SGHM Düzenlemesine Karşı İmza Verdi.bravecan
08.Mayıs.2010, 21:11
Hava-İş Sendikasınca yapılan açıklamada havayolu işletmeleri lehine, uçucu ekipler aleyhine değiştirilerek yayınlanan Uçucu Ekiplerin Çalışma ve Dinlenme Sürelerini Düzenleyen SHT 6A-50 Talimatının 2. Taslak Metni ile ilgili sendikanın görüş ve önerilerinin SHGM'ye e-posta ile gönderildiği bildirildi.

Sendikanın bu konudaki yazılı görüşleri ve 2. versiyon taslak değişikliğini kabul etmediklerini bildiren sendika üyesi uçucu ekiplerin imzalı dilekçelerinin ayrıca SHGM'ye resmi yazı ekinde gönderileceği de ayrıca belirtildi.

HAVA-İŞ sendikasından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği düzenlemesi EU OPS ile ,ilgili aslında uçucu ekipler için yeterli sınırlamalar getirmediği ve bilimsel raporlarca tespit edilen biriken yorgunluğu dikkate almadığı yönünde Avrupa çapında sendikaların itirazlarının bulunduğu, SHGM düzenlemesinin ise EU OPS düzenlemesinin çok gerisinde kaldığı belirtildi.

HAVA-İŞ sendikası Taslak 2 versiyon konusunda uçucu ekipleri imza kampanyasına katılmaya davet etmişti. Bir hafta sürdürülen kampanya sonucunda 3000'ne yakın uçucu ekip üyesinini SHGM'nin yayınladığı 2. versiyon taslakta uçucu ekipler aleyhine yapılan düzenlemelerin taslaktan çıkarılmasını talep eden dilekçeleri imzaladıkları açıklandı.

http://www.havais.org.tr/

bravecan
04.Kasım.2010, 21:00
Hava-İş Sendikası konu ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.

SHGM’nün internet ortamında yayınlanarak sendikamız dahil diğer sosyal taraflardan 2 kez görüş istediği (SHT 6A-50) Revizyon 5 Talimat Taslağı ile ilgili 2. Revizyon Taslağının da 3. bir revizyon ile havayolu işletmeleri lehine, uçucu ekipler aleyhine önemli olumsuzluklarla, daha dar bir kapsamda yapılan görüşme ve toplantılarla yeniden düzenlenmek istendiğini şifahen öğrenmiş bulunmaktayız.

İlk 2 revizyon taslağı ile ilgili sendikamızdan resmi yazı ile görüş isteyen SHGM’nin Talimatın sonuçlanması ile ilgili, Hava-İş sendikasını dışlayarak yaptığı bu yeni çalışma ile ilgili sendikamız ilgili Kuruma Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde aşağıdaki başvuruyu yapmıştır.

“Sayın Yetkili
1-Genel Müdürlüğünüzce sendikamızdan 31.03.2010 tarih B.11.1.SHG.0.03.00-4210 sayılı yazınızla görüş talep ettiğiniz Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları (SHT 6A-50 Rev.05) beşinci revizyon taslağından farklı olarak yeni bir taslak hazırlanıp hazırlanmadığı ve TÖSHİD, TALPA, TASSA Tüm Ticari Hava Taşıma İşletmelerinden yakın zamanda bu farklı taslak ile ilgili resmi görüş istenip istenmediğinin,
2-Eğer yukarıda belirttiğimiz yazınızla tarafımıza gönderilen taslaktan bir farklı taslak oluşturuldu ise, bu farklı taslağın sendikamıza resmi yazı ekinde gönderilip gönderilmediğinin, gönderildi ise yazınızın tarih ve sayısının tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.”

Değerli Kamuoyumuz;
SHT-6A.50 Uçucu Ekip Uçuş Görev Süre ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (Revizyon 4) Uçucu Ekiplerin bir anlamda çalışma ve dinlenme sürelerini düzenleyen bu nedenle de uçuş emniyeti ile direkt ilişkisi olan en önemli Talimatlardan biridir.
Hava-İş Sendikasının Yorgunluk Öldürür, ve Yorgun Uçmak İstemiyoruz kampanyalarının temelinde bulunan bu bilimsel olmayan düzenleme tüketici hakları kapsamımda tüm uçak yolcularımızı da ilgilendirmektedir.
Uçuş emniyeti ise insan hayatı ve kamu yararı yönünden en çok gözetilmesi gereken temel düzenlemedir. Uçucu Ekiplerin görev süre ve dinlenme süreleri konusu, uluslararası alanda bilimsel temellere dayandırılan bir konudur.
http://www.havais.org.tr/

cef
04.Kasım.2010, 21:13
Talpa ile töshid'in shgm ile görüşmeler yaptığını biliyoruz bu konuda ama Hava-iş bunlara katılıyor mu, katılmıyor mu net bir bilgim yok. Fakat sendikanın pilotları pek iplediğini sanmıyorum aslında.