PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İTÜ Uçak Ve Uzay Bilimleri FakültesiLTAC
10.Eylül.2006, 22:23
Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941 yılında Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulan ve daha sonra 1944 yılında Makina Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilen, İstanbul Teknk Üniversitesi’nin en köklü bölümlerinden biridir. Bölüm, 1983 yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasıyla beraber bu fakülteye bağlanmıştır ve halen bu fakülte bünyesinde etkinliğini sürdürmektedir.

Uçak Mühendisliği Bölümü, Türkiye Uçak Sanayinin geliştireceği yeni tip hava taşıtlarının analizi, tasarımı ve imalatı ile askeri ve sivil uçakların bakım ve onarımı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. Bölümde 2’ si yabancı uyruklu 9 profesör, 2 Doçent, 3 Yrd. Doçent ve 14 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm günümüze kadar yaklaşık 1300 mezun vermiş olup halen toplam 335 lisans öğrencisine öğretim vermektedir. Mezunlar “Uçak Mühendisi” ünvanı alırlar. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde İTÜ içerisindeki diğer mühendislik bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) öğrenimi yaparak 2 diplomayla mezun olabilmektedirler.

Eğitim-öğretim etkinliklerinin yanısıra, Uçak Mühendisliği Bölümü yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla akademik ilişkiler kurarak, çeşitli konularda ortak araştırma çalışmaları yürütmektedir. Bölüm, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır.Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941 yılında Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulan ve daha sonra 1944 yılında Makina Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilen, İstanbul Teknk Üniversitesi’nin en köklü bölümlerinden biridir. Bölüm, 1983 yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasıyla beraber bu fakülteye bağlanmıştır ve halen bu fakülte bünyesinde etkinliğini sürdürmektedir.


Uçak Mühendisliği Bölümü, Türkiye Uçak Sanayinin geliştireceği yeni tip hava taşıtlarının analizi, tasarımı ve imalatı ile askeri ve sivil uçakların bakım ve onarımı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. Bölümde 2’ si yabancı uyruklu 9 profesör, 2 Doçent, 3 Yrd. Doçent ve 14 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm günümüze kadar yaklaşık 1300 mezun vermiş olup halen toplam 335 lisans öğrencisine öğretim vermektedir. Mezunlar “Uçak Mühendisi” ünvanı alırlar. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde İTÜ içerisindeki diğer mühendislik bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) öğrenimi yaparak 2 diplomayla mezun olabilmektedirler.

Eğitim-öğretim etkinliklerinin yanısıra, Uçak Mühendisliği Bölümü yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla akademik ilişkiler kurarak, çeşitli konularda ortak araştırma çalışmaları yürütmektedir. Bölüm, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır.

Uçak Mühendisliği ders planını görmek için tıklayınız.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Şerif KAVSAOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı: Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
Yard.Doç.Dr. Duygu ERDEM
E-Posta: ucakmuh-uubf@itu.edu.tr
Telefon: (0212) 285 3144 - (0212) 285 3109
Fax: (0212) 285 2926
Web: http://www.uubf.itu.edu.tr/bolumler_ucak.htm
Adres:

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü
Ayazağa Kampüsü
34469 Maslak-İstanbul


İŞ OLANAKLARI:

Uçak Mühendisliği Bölümü, hava içinde hareket eden uçak, helikopter, roket gibi araçlar ile silah sistemlerine ait mermi gibi yapıların analiz, tasarım ve geliştirilmesi konularında başarı ile görev alabilecek mühendisler yetiştirmektedir. Öğrencilere, aynı zamanda, anılan araçların bakım, onarım ve işletimine ilişkin beceri geliştirebilmek için gerekli altyapı da kazandırılmaktadır. Uçak mühendisliği, kara taşıtları gibi diğer endüstri dallarını ilgilendiren konularda da araştırma-geliştirme ve tasarım etkinliklerine katkıda bulunur. Dolayısıyla, uçak mühendislerinin savunma ve uçak endüstrisinden otomotiv endüstrisine kadar uzanan geniş bir alanda iş bulma olanağı vardır.

Uçak mühendislerinin başlıca çalışma alanlarına ait bazı örnekler şöyle sıralanabilir:

* Türk Hava Yolları (THY)
* TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)
* TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)
* Hava İkmal Bakım Merkezleri (HİBM)
* TÜBİTAK-SAGE
* Roketsan
* Ticari Havayolu şirkertleri
* Uçak Bakım Şirketleri (MNG Teknik)
* Otomotiv sanayii (Isuzu, BMC, Renault, Hyundai)
* Endüstri (Arçelik, Beko, Infotron , AEG, Bosch, Momentus)
* Savunma Sanayi Planlama Koordinasyon Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sivil Havacılık Gn. Md. gibi kamu kuruluşları
* Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler
* NASA ve benzeri kurumlar, çeşitli özel sektör şirketleri

http://www.uubf.itu.edu.tr/bolumler_ucak.htm

kaptanwolf
07.Şubat.2007, 12:34
T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

***UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ***

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla İ.T.Ü. bünyesinde 11.fakülte olarak kurulmuştur.Bu fakülteye Yüksek Öğretim Kurumu'nun almış olduğu kararla üç bölüm açılmıştır. Bu bölümler sırasıyla, Uçak Mühendisliği Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü'dür. Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü'nün adı, YÖK Yürütme Kurulu'nun 16.04.1997 tarihli toplantısında alınan kararla 1998-1999 öğretim yılından itibaren "Uzay Mühendisliği" Bölümü olarak değiştirilmiştir. Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941'de Makine Fakültesi bünyesinde Uçak Mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulmuş ve daha sonra 1944'de Makine Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiş. Böylece oluşan bölüm, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasından sonra bu fakülteye bağlanmıştır. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Elektrik Fakültesi bünyesinde İ.T.Ü. Senatosu'nca 1953 yılında alınan bir kararla kurulmuş ve gelişerek 1955-56 ders yılında Meteoroloji Mühendisi yetiştirmek üzere fiilen öğretime başlamıştır. 1971 yılında yeni kurulan Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almış, daha sonra 1982 yılında Maden Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiş ve nihayet 1983-84 öğretim yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin bir bölümü haline gelmiştir. Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, 1983 yılında fakülte ile birlikte kurulmuştur. Bu bölüm lisans seviyesinde öğretime 1986-87 ders yılında başlamıştır.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Vizyonu:Öğrencilerine çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini gözeterek verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye'nin önder yüksek öğretim kurumu olmak ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslar arası düzeyde geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bigileri üreten bir bilim merkezi olmak.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Misyonu:Ulusal ve uluslar arası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip ve kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli ve çevreye duyarlı ve çağdaş mezunlar vermek ve ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak ve destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak ve kullanıma sokmak.

***FAKÜLTEDEKİ BÖLÜMLER***

1 - UÇAK MÜHENDİSLİĞİ:
Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941 yılında Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulan ve daha sonra 1944 yılında Makina Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilen, İstanbul Teknk Üniversitesi’nin en köklü bölümlerinden biridir. Bölüm, 1983 yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasıyla beraber bu fakülteye bağlanmıştır ve halen bu fakülte bünyesinde etkinliğini sürdürmektedir.

Uçak Mühendisliği Bölümü, Türkiye Uçak Sanayinin geliştireceği yeni tip hava taşıtlarının analizi, tasarımı ve imalatı ile askeri ve sivil uçakların bakım ve onarımı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. Bölümde 2’ si yabancı uyruklu 9 profesör, 2 Doçent, 3 Yrd. Doçent ve 14 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm günümüze kadar yaklaşık 1300 mezun vermiş olup halen toplam 335 lisans öğrencisine öğretim vermektedir. Mezunlar “Uçak Mühendisi” ünvanı alırlar. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde İTÜ içerisindeki diğer mühendislik bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) öğrenimi yaparak 2 diplomayla mezun olabilmektedirler.

Eğitim-öğretim etkinliklerinin yanısıra, Uçak Mühendisliği Bölümü yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla akademik ilişkiler kurarak, çeşitli konularda ortak araştırma çalışmaları yürütmektedir. Bölüm, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır.

MEZUNLARIN ÇALIŞABİLECEKLERİ KURUMLAR:

*Türk Hava Yolları (THY)
*TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)
*TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)
*Hava İkmal Bakım Merkezleri (HİBM)
*TÜBİTAK-SAGE
*Roketsan
*Ticari Havayolu şirkertleri
*Uçak Bakım Şirketleri (MNG Teknik)
*Otomotiv sanayii (Isuzu, BMC, Renault, Hyundai)
*Endüstri (Arçelik, Beko, Infotron , AEG, Bosch, Momentus)
*Savunma Sanayi Planlama Koordinasyon Müdürlüğü, Devlet Planlama *Teşkilatı, Sivil Havacılık Gn. Md. gibi kamu kuruluşları
*Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler
*NASA ve benzeri kurumlar, çeşitli özel sektör şirketleri

2 - UZAY MÜHENDİSLİĞİ:

Uzay Mühendisliği, dünya çevresindeki hava-uzaydan ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek, görevlerini yerine getirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca, hava-uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde de görev alırlar.

Uzay Mühendisliği Bölümü 1983 yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile eş zamanlı olarak kurulmuştur. Bölümün misyonu ulusal ve uluslar arası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip ve kendini geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış, sosyal nitelikleri kuvvetli, çevreye duyarlı ve çağdaş mezunlar vermek, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak ve kullanıma sokmaktır. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile 30 öğrenci alınmaktadır. Halen, toplam olarak 183 lisans öğrencisine öğretim verilmektedir. Mezunlar ‘Uzay Mühendisi' ünvanı alırlar. Öğrenciler istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde İTÜ içerisindeki diğer bölümlere yatay geçiş yapabildikleri gibi, diğer mühendislik bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) öğrenimi yaparak 2 diplomayla mezun olabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz ERASMUS ve benzeri programlar kapsamında öğrenimlerinin bir yılını bir Avrupa üniversitesinde geçirebilmektedir.

Uzay Mühendisliği Bölümünde 3 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent, ve 11 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, her yıl düzenli olarak dünyanın önde gelen üniversitelerinde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Bölüm, TAI, TEI, THY, Aselsan, Havelsan, Kale-Altınay, Kaletron, Arçelik, Cadem, Figes, Teknotasarım, KM-TEK, Turbomeca, PWC, GTRC gibi ulusal ve uluslar arası, yüksek teknolojili kuruluşlarla yakın ilişki ve işbirliği içindedir. Bölüm, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır.

MEZUNLARIN ÇALIŞABİLECEKLERİ KURUMLAR:

*İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ-UHUZAM
*TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK-BİLTEN, SAGE
*THY (Türk Hava Yolları), Özel Hava Yolları (Onur Air)
*TAI (TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi), TEI (TUSAŞ Motor Sanayi)
*ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Sanayii
*ARÇELİK, NETAŞ, TEKFEN, ELIAR, DATACORE
*DELTA Aerospace
*KALE-ALTINAY, KALETRON
*HAVA İKMAL BAKIM MERKEZLERİ
*ABD ve Avrupa'daki Hava-Uzay Müh. bölümleri olan üniversiteler
*MICROSOFT
*UNITED TECHNOLOGIES
*Otomotiv endüstrisi

3 - METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ:

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 1953 yılından beri meteoroloji mühendisi ve yüksek mühendisi yetiştirmekte ve doktora öğretimi yapmaktadır. Bölümün misyonu, Meteoroloji Mühendisliği ve Atmosfer Bilimleri konularında uluslararası seviyede öğretim yapmak, mühendis ve bilim insanları yetiştirmek, araştırmalar yapmaktır.

Bölümümüz ülkemizde tek olup çok geniş spektrumdaki konu ve olaylar ile ilgilenmektedir Bu nedenle, bölümümüz, öğrencilerimize hava analizi ve tahmininin yanı sıra, atmosferdeki tüm olayları incelemeye ve onların dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini, gelişmiş en son teknolojiyi kullanarak açıklamaya ve gerekli önlemleri uygulamaya koymaya yönelik eğitim vermektedir.

Böylece, öğrencilerimiz değişik sektör, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek şekilde yetiştirilmektedir. ÜIkemizde Meteoroloji Mühendisleri, her türlü meteorolojik ve hidrolojik analiz, tahmin ve ölçüm, temiz enerji, su ve çevre proje ve etütlerinin yapıldığı çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadır. Meteoroloji Muhendisinin can, mal, çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştimedeki rolü her geçen gün artmakladır.

Kadromuz İTÜ, Amerika ve Avrupa'nın en saygın üniversitelerinden doktoralı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Başanlı öğrencilerimiz, üniversitemizdeki başka bir programa yatay geçiş yapabilmekte veya çift anadal programına başvurarak hem bölümümüzde, hem de üniversitemizde seçecekleri başka bir bölümde eğitim görebilmekte ve iki ayrı diploma alarak mezun olabilmektedir.

KAYNAK : http://www.uubf.itu.edu.tr/index.html

Montana
08.Şubat.2007, 00:37
acaba başlığı Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak değiştirebilir misiniz? :)

Montana
08.Şubat.2007, 23:36
teşekkürler :)

Ayrıca bölümü düşünen arkadaşlara kesinlikle tavisye ederim, tabi eğitim boyunca kendilerini geliştirmek kaydıyla

kaptanwolf
09.Şubat.2007, 13:01
Montana sen bu okuldanmısın.
.................................................. .............................................

Montana
12.Şubat.2007, 14:50
Okuldandım diyebiliriz, 2006 eylül gibi mezun oldum

kaptanwolf
13.Şubat.2007, 10:54
hangi bölüm mezunu oldun.genel olarak eğitimle ilgili ne söyleyebilirsin.

Montana
13.Şubat.2007, 15:29
Uçak Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Fakülteyle ilgili kötü olarak söyleyebileceğim bir konu var o da yeterince pratik uygulama yapılmamasıdır. Yani çok fazla teorik bilgi yükleniyor. Bunun bir sebebi de ABET adı verilen bir sertifaka olayına geçilmesi. Bunun sayesinde diplomamız dünyada heryerde diğer ünilerlerle denklik anlamına gelmektedir. Ancak dediğim gibi pratik uygulama zayıflamış bu yüzden.

Hocalara gelirsek bir çoğu konusuna hakim ve bilgiyi nasıl aktaracağını bilen insanlar. Fakültenin hemen yanında Trisonik Araştırma Merkezi var. Burada özellikle aerodinamik konuları üzeirne deneysel çalışmalar yapılıyor. Genel olarak 3 alt bölümden oluşuyor bizim bölüm. Zaten eskiden paket programmış. BUnlar;
1- Yapısal : Statik, mukavemet(2 tane), malzeme bilgisi, uçak yapıları,design of machine elements,design of machine elements 2(seçmeli) kompozit malzemeler(seçmeli), İmal Usulleri(seçmeli)

2- Aerodinamik & Akışkan : Fluid Mechanics, Aerodinamik(2 tane), Sıkıştırılabilr Aerodinamik,ısı geçişi, Aeroelastisite(seçmeli), sınır tabaka(seçmeli), Termodinamik, Tepki ve Tahrik,deneysel mühendislik, Gaz türbinleri (seçmeli), Hesaplamalı Akışkanlar Mek(seçmeli), Yanma(seçmeli)

3- İşaret ve Kontrol Sistemleri :Automatic Control, Flight Stability and Control, Ölçme Tekniği, Sensörler ve Eyleyiciler(seçmeli), Güdüm Kontrol ve Seyrüsefer (seçmeli), Aviyonik Sistemler(seçmeli),İşaret Analizi(seçmeli)

Bunlar her dalın ana ve seçmeli dersleri, daha var da aslında ben başlıcaları yazdım, tabi bu dersler haricinde matematik üzerine 4-5 ana ders (mat1, mat2, lineer cebir, diferansiyel denklemler, numerical methods), 2-3 de seçmeli (olasılık ve istatistik, Mühendislik Matematiği gibi) var. Yine dinamik, elektrik ve elektronik üzerine ana ve seçmeli dersler ve çizim ve modellemeye yönelik 1-2 ders daha var.

4 sene toplam 8 dönemde 153 kredi alarak mezun olunuyor. Son dönem verilmesi gereken bitirme çalışması var. Hocalarla sıkı diyalog içerisinde olduktan sonra çok da zorlanmıyorsunuz. Zaman zaman bazı hocalar okuldan izin alarak ve dışardan şirketlerle anlaşarak isteyen limitli sayıdaki dersini alan öğrencileri çeşitli eğitimlere götürüyor. Fakültenin içinde havacılık ve mühendislik kulüpleri var. Özellikle havacılık kulübünde model uçak tasarımı üzerine çalışmalar yapılıyor ve her sene ABD'deki yarışmalara katılıyorlar. 2 sene önce 2. olmuşlardı yanılmıyorsam. Yine zaman zaman bazı hocalar ABD'ye 1-2 seneliğine eğitim görevlisi olarak gidip geliyorlar. Genel anlamda bu şekilde, merak ettiğiniz başka konu olursa açıklarım.

Flying Dutchman
13.Şubat.2007, 18:16
bende uçak mühendisi olmak istiyorum iyi oldu

teşşekürler

turkishairliner
25.Mart.2007, 00:26
Uçak mühendislerinin başlıca çalışma alanlarına ait bazı örnekler şöyle sıralanabilir:

* Türk Hava Yolları (THY)
* TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)
* TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)
* Hava İkmal Bakım Merkezleri (HİBM)
* TÜBİTAK-SAGE
* Roketsan
* Ticari Havayolu şirkertleri
* Uçak Bakım Şirketleri (MNG Teknik)
* Otomotiv sanayii (Isuzu, BMC, Renault, Hyundai)
* Endüstri (Arçelik, Beko, Infotron , AEG, Bosch, Momentus)
* Savunma Sanayi Planlama Koordinasyon Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sivil Havacılık Gn. Md. gibi kamu kuruluşları
* Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler
* NASA ve benzeri kurumlar, çeşitli özel sektör şirketleri

http://www.uubf.itu.edu.tr/bolumler_ucak.htm

Uçak Mühendisliği' nin iş imkanları ile ilgili olarak; yıllarca önce uçak mühendisi bir arkadaşıma herhangi bir başvurusu bulunmadığı halde, Eczacıbaşı Grubu' ndan bir iş görüşmesi talebi gelmişti. Arkadaşım bu olaya oldukça şaşırmakla birlikte iş aramakta olduğu için görüşme talebini reddetmedi ve görüşmede şirketin bizzat Genel Müdürü tarafından, kendisine söylenen: "İş aramakta olduğunuzu ilişkide bulunduğumuz şirketler vasıtasıyla öğrendik.Gördüğümüz kadarı ile yurtdışında uçakçılıktan çok çok uzak, birçok holding ve grup şirketlerinin Genel Müdürleri, Yüksek mevkilerdeki Yöneticileri çoğunlukla uçak mühendisi kökenli!.. Biz de merak ettik acaba bu Uçak Mühendisliği ve Uçak Mühendisi nasıl birşeydir; bir örneği olarak sizinle tanışmak istedik!.." sözlerini duyunca şaşkınlığı hepten artmıştı. :scratch:

Bu olayı bilfiil yaşayan arkadaşım; daha sonra bir otomotiv firmasında göreve başladı... :thumbsup:

Enteresan bir yaşanmış olay olarak Uçak Mühendisi ya da Uçak Mühendisliği heveslisi gençlere duyurulur!.. :0013:

Montana
26.Mart.2007, 17:25
Herkes bu kadar şanslı değil malesef :)

turkishairliner
27.Mart.2007, 01:41
Herkes bu kadar şanslı değil malesef :)

Sizin bugün şanslı olarak nitelendirdiğiniz bahsi geçen arkadaşım tam 2 yıl (24 ay) sürekli olarak iş aramıştı. Bunu, sizi eleştirek amaçlı söylemiyorum; elbette bilemezdiniz... Fakat ben, okul sonrası işsiz kalmayan bir mühendis tanımıyorum. Buna kendimi de dahil ederek; tanıdığım bütün çalışanlar hayatlarının bir döneminde işsizliğin ne olduğunu mutlaka tatmışlardır; ama başlangıçta, ama çalışırken; ama sonda erken erken ayrılırken!.. :thumbsup:

Ben de çalışma hayatımın ilk yıllarında terfi beklerken çalıştığım fabrikanın el değiştirmesi nedeniyle; en son işe giren 20 mühendis arkadaşımla beraber işten çıkarılmıştım ve tam olarak 6 ay işsiz kalmıştım. :doh:

İşten çıkarılma tebliği bir cuma günü öğleden sonra bana iletilmişti ve ben cumartesi sabahı, özellikle erken kalkarak, iş aramaya başlamadan önce bu beklenmedik olumsuz dönemi bir fırsata dönüştürebilmek amacıyla kendimi çok da yeterli bulmadığım İngilizcemi geliştirmek üzere YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YABANCI DİL KURS' larının kapısına atmıştım. Üstelik okuldaki dilim Fransızca olmasına, Fransızca' dan okulda 2. yıl sınava girerek muafiyet almama ve en önemlisi de üniversite hayatım boyunca her haftasonu tam günlük İngilizce kurslarına katılıp; çeşitli kurslardan Upper Intermediate seviyede setifikalarım bulunmasına rağmen böyle bir girişimde bulunmuştum... :52:

Tüm bunları asla kendime paye çıkarmak için değil sadece yarının ne getireceğini bilemeyeceğinize bir örnek olarak vurgulamak istedim.

Olumlu ya da olumsuz; her gün yeni bir gündür ve ne zaman, nerede ve ne ile karşılaşacağınız asla belli olmaz!.. Kişiye düşen; her an, her şeye hazırlıklı olmak ve en önemlisi de olumlu ya da olumsuz herşeyin geçici olduğunu bilmektir!.. :smokeing:

Dolayısıyla gelecekte sizin de yazmış olduğunuz bu karamsar satırları okuyarak ya da hatırlayarak; o gün için bulunduğunuz noktadan geriye bakıp kendinize gülümseyeceğinize eminim. Eminim diyorum; her ne kadar sizi tanımasam da, en azından bugüne kadar yapmış olduğunuz forum paylaşımlarınızı dikkate alarak bunu söyleme cesaretini kendimde buluyorum!.. :thumbsup:

Yeter ki siz beklemesini bilin ve kendinize değer verin!.. Siz kendinize değer vermez iken başkalarının size değer vermesini beklemeyin!.. İşe başladıktan sonra bugünlerinizi mumla arayacağınızı da asla aklınızdan çıkarmayın!.. :thumbup:

Montana
27.Mart.2007, 18:13
moral verici bir yazı olmuş, teşekkür ederim :)

ilkeru
30.Nisan.2008, 21:58
meteoroloji mühendisi varmı acaba hiç?

turkishairliner
02.Mayıs.2008, 17:35
Fakültenin içinde havacılık ve mühendislik kulüpleri var. Özellikle havacılık kulübünde model uçak tasarımı üzerine çalışmalar yapılıyor ve her sene ABD'deki yarışmalara katılıyorlar. 2 sene önce 2. olmuşlardı yanılmıyorsam.

Meslekdaş adaylarımız bu sene de 2 ayrı takım (UÇARI ve ATA-9) ile Amerika' daki yarışmalarda oldukça gurur verici başarılara imza atmışlar!.. :005:

Kendilerini can-ı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum!.. :alkis:

http://www.airporthaber.com/gallery/news/1966.jpg

http://www.airporthaber.com/gallery/news/1967.jpg

Airporthaber Yazarı Sn. Oya TORUM' un kaleminden detaylı bilgiler için: http://www.airporthaber.com/v3/article.php?article=51

ygtcy
02.Mayıs.2008, 20:21
Montana açıklamaların için teşekkürler.İstediğim bölüm hakkında çok güzel bir paylaşım yapmışsın.

B777-300ER
23.Mayıs.2008, 17:10
Bende bu bölümü düşünüyorum ama bazı sitelerde sektörün Türkiyede fazla gelişmediğinden iş bulma konusunda sıkıntı olduğunu duydum. Acaba işin aslını bilen varmı...??

Jsf_Fighter
23.Mayıs.2008, 19:15
benim üniversite olarak düşündüğüm 2 bölüm uçak ya da uzay mühendisliği...

turkishairliner
25.Mayıs.2008, 00:35
Bende bu bölümü düşünüyorum ama bazı sitelerde sektörün Türkiyede fazla gelişmediğinden iş bulma konusunda sıkıntı olduğunu duydum. Acaba işin aslını bilen varmı...??

Peki o bazı sitelerde Uçak Mühendislerinin aynı zamanda Makina Mühendisleri Odası' na kayıtlı oldukları ve gerek Arçelik, Beko; Momentus gibi son derece teknolojik firmalarda; gerekse de Ford, Otosan, Tofaş, Renault gibi otomotiv sektöründe kolaylıkla iş sahibi olabildiklerini ve halihazırda bunun onlarca gerçek örneği bulunduğunu da yazıyor muydu acaba?.. :scratch:

Hani eğer bu bilgilerden bahsedilmiyorsa biliniz ki; o sitelerde bunları yazan sahışlar, sadece konu hakkında ansiklopedik bilgilere sahip; "Türkiye' de uçak üretimi yapılmıyor; öyleyse iş bulma konusunda sıkıntı olur!" diye düz mantık yürüten sektörden değil, sıradan insanlardır!.. :lac:

Ben Uçak Mühendisi olarak İTÜ' den mezun olan; son derece iyi İngilizce ve bilgisayar öğremiş bir Mühendisin, iş sıkıntısı problemini Türkiye ya da diğer ülkelerde KALICI olarak yaşayacağına pek inanmıyorum!.. En azından gerçek hayatta karşılaştığım onca örnek bana bunu düşünüdürmekte!..:shrug:

tayfunn
26.Mayıs.2008, 18:43
peki hocam uçak mühendisliğini bitirdik diyelim oradan sonra pilot olmak için ne yapmamız gerekir?
benim anladığım kadarıyla oradan mühendis sıfatıyla mezun oluyorsun ee ama ben tekniker değil pilot olmak istiyorum??

turkishairliner
26.Mayıs.2008, 23:43
peki hocam uçak mühendisliğini bitirdik diyelim oradan sonra pilot olmak için ne yapmamız gerekir?
benim anladığım kadarıyla oradan mühendis sıfatıyla mezun oluyorsun ee ama ben tekniker değil pilot olmak istiyorum??

İster Uçak Mühendisliğini bitirip Mühendis olduktan sonra, isterse de Uçak Mühendisliği' nin yanından bile geçmeyip belirli gerek şartları sağladıktan sonra... Pilot olmak için ne yapmanız gerektiği forumun Pilot ve Pilotaj bölümlerinde detaylıca açıklanmıştır; açıklanmaktadır!.. Bu bölümlere bir gözatmanızı kendi faydanız açısından tavsiye ederim. :80:

Öte yandan Pilot ile Mühendis arasında ne kadar fark varsa, tekniker ile Mühendis arasında da onca fark bulunmaktadır. Bu nedenle Uçak Mühendisliği Bölümü' nü bitirdikten sonra, tekniker değil Mühendis olursunuz; fakat isterseniz ya da zorunlu kalırsanız Mühendis gibi değil, tekniker gibi de çalışabilirsiniz!.. :shrug:

Sonuç olarak Pilot olmak istiyorsanız Mühendis olup olmamanızın size hukuksal açıdan bir faydası olmaz; sadece genelde nasıl bir oto tamircisinin ehliyet alması, onun arabalara olan aşinalığının fazla olması sebebiyle işin daha kolay kavranabilmesi açısından kolaylaşıyorsa; siz de almış olduğunuz Mühendislik bilgisi ve notasyonu sonucu işinizle daha rahat bir bütünleşme yaşayabilirsiniz!..

Fakat pilot olmak istiyorsanız yapmanız gereken Uçak Mühendisliği Eğitimi almak değil; Pilot yetiştiren Uçuş Okullarına gidip Pilotaj eğitimi almaktır!.. Direkt doğru yoldan gidip bir an önce emelinize ulaşmak yerine dolaylı yoldan gidip yine aynı yolu katetmek size önce zaman sonra para kaybettirir fakat bunun karşılığında da size işinizde daha sağlam bir temel kazandırır... Tercih sizin!.. :1126:

merve_26
30.Mayıs.2008, 22:18
meteoroloji mühendisi varmı acaba hiç?

İ.T.Ü bünyesinde evet var.

crosshoper
17.Haziran.2008, 20:54
Merhabalar ukraynada ucak muh. okumaktayım.. acaba rica etsem itü 'de okuyan arkadaşlarımız varsa elinizde kaynak kitapların isimlerini yada nasıl temin edebilecegim hakkında bilgi verirmisiniz...??

progman
17.Ağustos.2008, 20:01
bende bu sene uçak mühendisliğini kazandım
amacım ordan mezun olup thy ye girip pilotaj kurslarına katılmak hadi bakalım

inspector
10.Eylül.2008, 16:15
arkadaşlar itü uçak mühendisliği öğrencisiyim :76: anlatın bakalım mezun büyüklerimiz neler yapıyosunuz

UcuyorumHaber
05.Eylül.2011, 12:19
Havada çığır açacak PROJE...
http://www.bugun.com.tr/newsFiles/1/0/1/0/0/1/0/0/0/0/1/1/1/0/1/0/1/file/168170.jpg
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Türkiye'yi ilklerle tanıştırmaya devam ediyor... İşte gündemdeki son projeler.

Türkiye’nin insanlı ve insansız ilk helikopterlerini yapan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, şimdi de ulaşımda devrim olacak hava araçları için çalışıyor. Prof. Dr. Aslan, “Türkiye’nin almayı öngördüğü helikopter siparişleri var. Bunların tutarı yıllık yaklaşık 250 milyon dolar. Artık bu cebimizde kalacak” dedi...


Türkiye’nin kendi uçağını, hava araçlarını yapma kararı verdi de, bunları kimyapacak sorusu akla gelen ilk soru oldu. İşte İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne gittik, bunları yapacak genç beyinleri ve yetiştikleri laboratuvarları gördük.Türkiye’nin kısır gündemi içinde derin bir “oh” çekip, gelecekle ilgili kaygılarımızı rafa kaldırdık. Çünkü, Türkiye’de dönüşümen olması gereken yerden üniversiteden başlamış. Artık gençler insanlı-insansız uçak, helikopter yapımı için kafa yoruyor.

Türkiye, yıllarca uzaktan seyredip, hayranlık duyduğu teknolojik devrimin kapısını aralıyor. Bir işadamı İstanbul trafiğine takılmamak, evinden işine, toplantılarına gidebilmek için tek kişilik hava aracı siparişi vermiş. Çizgi film Jetgiller’deki hava araçları artık İstanbul’da gökyüzünü şenlendirecek. Türkiye insansız helikopterini geliştiriyor, her yılmilyonlarca dolar vererek aldığı helikopterleri de artık kendisi üretecek. Ayrıca uydusu da yapıyor. Bütün bu projeleri İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Bilimleri AnabilimDalı Başkanı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan ile konuştuk.

Türkiye kendi helikopterini, kendi uçağını, uydusunu üretme yönünde bir irade ortaya koydu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde buna yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

2002 yılından bu yana gelen hafif ticari helikopter projemiz var. Son yıllarda ele aldığımız uydu ve insansız helikopter projelerimiz var. İnsanlı helikopter projesinin getirdiği büyük bir ivme oldu.

"ARIKOPTER"LER UÇACAK

• Bir üniversite olarak neden helikopter üretmeye çalışıyorsunuz?

Burada ürettiğimiz hafif ticari helikopter, ona "arıkopter" dedik. Bizim en önemli hedefimiz döner kanatlı hava araçları alanında bilgi birikimini sağlamak. En pahalı şey bilgi, teknoloji transfer ettiğinizde hâlâ dışarıya para ödemeye devam ediyorsunuz. Yerel havacılık endüstrisinin kabiliyetlerini bir veri tabanı içinde toplamaya, test sistemlerini oluşturmaya çalışıyoruz.

• Bu helikopter Türkiye'de üretilen ilk helikopter mi?

Bu Türkiye'de tasarlanan ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen ilk helikopter. Bu haliyle bir prototip, şu an hemen pazara girecek bir helikopter değil.

• Neden girmiyor pazara?

Testlerinin bitmesi gerekiyor. Ruhsatının olması gerekiyor.

• Ne zaman bu işlemler biter?

Sertifikasının alınması için 4 yıllık bir süreye ihtiyaç var. Bunun için bir bütçeye ihtiyaç var. Bir karar verilirse 4 yıl içinde sertifikalı olarak hizmet edebilecek düzeye gelebilir.

• Türkiye yurtdışından bu tür helikopterlerden yılda kaç tane alıyor?

Şu an bütün helikopterleri dışarıdan alıyoruz. Türkiye'deki helikopter sayısı çok yüksek değil. Tribün motorlu sivil 100 helikopter var. 2012'de dünyada bin 600 helikopter satılması öngörülüyor, bunların bin tanesi tek motorlu hafif helikopter, yani bizim helikopterin benzeri, 600 tanesi savunma ağırlıklı, bunları asker alacak.

• Bu tek motorlu hafif helikopterler hangi alanlarda kullanılıyor?

Ambulans olarak, kamunun ve özel sektörün ihtiyaçları, taşıma, kargo, doğal afetlere yönelik kullanılıyor. Mesela, Türkiye'de 18 tane ambulans helikopter var, ABD'de 830 tane, Avrupa'da 320 tane. Polis bünyesinde yaklaşık 20 kadar helikopter var, polis yeni alım ihtiyacını bildirmiş durumda, 100 kadar ek helikoptere ihtiyaç olduğu görünüyor. Orman yangınları için, arama kurtarma için bu helikopterlere ihtiyaç var, Jandarmanın, TSKnın ihtiyaçları var. Türkiye'de şehir içi taşımacılığı, VIP taşımacılığı, eğlence, spor amaçlı kullanılan da Türkiye'de 46 tane sivil helikopter var.

MALİYETİN 3 KATI BAKIM ÜCRETİ ÖDENİYOR

9 Yurtdışından alınan bir helikopterin Türkiye'ye maliyeti ne kadar?

Bu tür bir helikopterin tanesi 5 milyon dolar civarında, ömrü boyunca maliyetinin 2 veya 3 katı kadar da bakım parası ödeniyor.

9 Türkiye kendi helikopterini üretirse cebinde kalacak para ya da kazancı ne olur?

Türkiye kendi üretip bakımlarını kendisi yaparsa kazancı çok büyük olacak. Helikopter bir yüksek teknoloji ürünü, yaratacağı istihdam alanı devasa olacak. Böyle bir üretim refahın, istihdamın artmasına yol açacak. Helikopter gibi karmaşık hava aracını üretmeye başlarsa yan sanayisi gelişecek, yeni iş alanı yaratılacak. Getirisi çok yüksek. Türkiye'nin almayı öngördüğü helikopter siparişleri var, bu siparişlerin tutarı yaklaşık 250 milyon dolar.

İNSANSIZ HELİKOPTER GELİYOR

• İnsansız hava araçları artık gündemde.

İnsanlı helikopter dışında, insansız helikopter gibi diğer projelere de yöneldik, insansız hava araçları çok önemli. Bunların içinde insan olmadığı için her türlü göreve gönderebiliyorsunuz, insana zarar gelecek diye bir korkunuz yok. Çok uzun süreli, gece gündüz görevine gönderebiliyorsunuz, insan olmadığı için dikkati dağılmıyor, robot olarak görevini yerine getiriyor. Maliyetler de daha düşük oluyor.

• Üretiminde hangi noktadayız?

Endüstri insansız uçak üzerine yoğun çalışmalar sürdürüyor, burada insansız helikopterde bir eksiklik vardı. Biz helikopter tasarım ve eğitimi altyapısını da kullanarak bu alana girdik. 2 yıl hızlı bir şekilde birinci insansız helikopterimizi tasar' ' layıp, ürettik, uçuşunu gerçekleştirdik. , Bu başarı üzerinde daha iyi yapabilmek üzere Riha1-B'yi çalışmaya başladık. Bütün sistemlerin tasarımını bir kademe ilerlettik, daha güvenilir ve görev yapabilir hale getirdik. 2 ay içinde ilk uçuş testini yapacağız. Bu boyda bu kapasitede insansız helikopter ülkemizde bir ilk.

• Dışarıya satabilir miyiz?

Su anda bile satmak istersek satılacak gibi görünüyor, yurtdışından teklifler geldi. Bizim endüstrimiz bunun satıcısı olacaktır. Türkiye gerekli iradeyi gösterirse herhangi bir hava aracı yapıp satabilecek kapasitede. Adımları dikkatli atmak gerekiyor, kısa sürede kendi tasarladığınız, geliştirdiğimiz, ürettiğimiz hava aracımız gökyüzünü kaplayacak. Türkiye'de bu imkan var. Biz üniversite halimizle bunları yapabiliyoruz, endüstrimiz çok daha fazlasını yapar.

JETGİLLER GERÇEK OLACAK

• Özel sektör bu çalışmaları destekliyor mu?

Girişimci işadamlarımız var. Nitelikli hava aracı çalışmaları yapmamızı istiyorlar. Buna kişisel ulaşım aracı kavramı diyoruz. Çok uzak olmayan bir gelecekte trafiğin 3 boyutlu olacağı hava aracı türlerini konuşacağız. Bunlar helikoptere benzeyen araçlar. Çizgi filmlerde izlerdik. Jetgiller var, havada ulaşım sağlanıyor. Türkiye'de de bunu görmek çok uzak değil. Jetgiler gibi olacak.

• Buna yönelik bir çalışma var mı?

Biz bir işadamının isteği üzerine, böyle bir ön çalışmayı yaptık, elektrik enerjisi ile çalışan bir araç tasarladık. Teknolojinin gelişimine paralel olarak bu araçların kullanımı artacak. Boğaz'ın üzerinden, hem havadan dikine iniş kalkış yapan hem de ileri hareket eden tam helikopter gibi olmayan, pervanenin zararlarının olmadığı ama helikopter gibi çalışan, elektrikli temiz enerjili araçları göreceğiz. İlk tasarımını yaptık. Dünyada da benzer çalışmalar söz konusu. İstanbul'da kullanılması mucize değil. Böylelikle trafik sorunu da ortadan kalkacaktır.

25 KİLO TAŞIYABİLİYOR

• İnsansız helikopter hangi alanlarda kullanılıyor?

Askeri amaçlı kullanılıyor. Keşif, gözetleme, durumtespiti yapıyor. 25 kilo kapasitesi var. Kargo taşımacılığı yapılabilir. Sivil kullanım alanı isemesela trafik gözetleme,medya çekimleri... İçişleri Bakanlığı, olaymahallinin ve etkinliklerin izlenmesi, sınır güvenliği,mayın tarama için kullanabilir.

İKİNCİ UYDU YAPIMI BAŞLADI

• Uydu çalışmaları da yapıyorsunuz.

Türkiye'de tasarlanmış, üretilmiş, test edilmiş, yörüngeye oturtulmuş, çahşmış, sinyallerini göndermiş ilk uydu, İTÜ P-SAT1, 23 Eylül 2009'da yörüngeye oturdu. TÜRKSAT'la yeni bir küçük uydu çalışması yapmaya başladık. Sesli görüşme sağlayan bir uydu çalışması yapıyoruz. Uydunun 2012 ortasında gönderilmesi planlanıyor. Türkiye'de yapılan ikinci uydu. H34 satim yüksekliğinde 4 kilo kütlesinde bir uydu. Parçalarının üretimi, tasarımı her şeyiyle Türkiye'de yapılıyor. Amatör telsiz kullanıcıları birbirleriyle uydu üzerinden görüşme sağlayacaklar, daha uzun mesafe ile haberleşebilecekler. TÜRKSAT'ın esas amacı 2015'ten itibaren büyük haberleşme uydularını Türkiye'de üretmek ve geliştirmek, bu onun ön çalışması. Bu tür çalışmaların sürekli desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

• Çalışmalarınızda destek bulmakta zorlanıyor musunuz?

Türkiye 2005 yılında uzay teknolojileri alanını öncelikli alan ilan etti. Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılığa çok önem verilmemiş, Nuri Demirağ gibi girişimcilerimiz uçak fabrikası kurmuş, uçak yapmış, uluslararası uçak listelerinde bunlar görünüyor. Sonra birdenbire kesiliyor, fabrikalar kapanıyor. 2000den bu yana "Türkiye ben kendi hava araçlarımı kendim yapacağım kararını aldı, bu konuda iddialı ve ciddi bir şekilde ilerliyor.

Uçuyorum (http://www.bugun.com.tr/haber-detay/168170-havada-cigir-acacak-proje-haberi.aspx)

UcuyorumHaber
27.Ağustos.2012, 11:49
İTÜ Kuzgun Takımı Motor Tasarım Yarışması’nda Dünya İkincisi Oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA) ve Amerikan Makine Mühendisleri Odası Uluslararası Gaz Türbin Enstitüsü (ASME-IGTI) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Motor Tasarım Yarışması”nda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin “Kuzgun Takımı” hazırladıkları TURKjet-1 isimli tasarım projeleri ile Dünya ikincisi oldu.

ABD’de on yılı aşkın süredir düzenlenen yarışmanın 2012 yılı konsepti; F-35 Müşterek Taarruz Uçağı’nın yarı boyutlarında olacak bir insansız savaş uçağı (UAV) hava aracının yüksek elektrik ihtiyacını motor performansından taviz vermeden karşılayacak bir ardyakıcılı turbofan motor tasarımı gerçekleştirilmesiydi.

Değişik ülkelerden otuzun üzerinde takımın başvuru yaptığı yarışmada 8 takım rapor değerlendirme sürecine kaldı. Değerlendirme sonucunda seçilen üç finalist, tasarımlarını jüri üyeleri karşısında savunmaları için davet edildi.

48. Joint Propulsion Conference etkinliği kapsamında 1 Ağustos 2012 tarihinde Amerika'nın Atlanta Kenti'nde düzenlenen finallere, İTÜ Uçak Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tunçer danışmanlığında Uçak Mühendisliği öğrencilerinden Coşku Çatori (Takım Kaptanı) Başar Burak Özkahya, Cihat Akın ve Oğuz Eren’den oluşan ekip katıldı.

Takım Kaptanı Çoşku Çatori projelerinde kullandıkları ve kendi tasarımları olan elektrik üretimi sisteminin, başarılarında büyük etkisi olduğunu söyledi. Çatori, desteklerinden dolayı danışman hocaları Doç. Dr. Onur Tunçer’e ve takım sponsoru TEI Tusaş Motor Sanayi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, danışman akademisyenlerini yürekten kutluyor, İTÜ'lü olmanın ayrıcalığını tüm dünyaya kanıtlayan nice başarılara imza atmalarını diliyoruz.

http://www.itu.edu.tr/datafiles/dosya/galeri/pic/b4046b50-9c3f-4cca-84a2-1573c07cfa9d.jpg

http://www.itu.edu.tr/datafiles/dosya/galeri/pic/16a203b9-3143-41ca-974d-275645e64c10.jpg

:ucu: (http://www.itu.edu.tr/tr/haber/?24bf5d83-fea6-4b4f-88f6-d8ab40f5eb6e)