PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Başkan Ayçin'den mesajkaptanwolf
04.Şubat.2007, 12:57
Değerli Sivil Havacılık Çalışanları ve Yurttaşlarımız;

Teknolojik gelişmenin en yoğun yaşandığı küresel hizmet sektörü konumundaki sivil havacılık çalışanlarının ülkemizdeki tek yetkili sendikası HAVA-İŞ Genel Başkanı olarak web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Sivil havacılık sektörünün en önemli özelliklerinden olan insanların uçuş güvenliğinin tam olarak sağlandığı bir hizmet zincirinin her halkasını tamamlayan yer hizmetleri işçileri, bilet satış, rezervasyon, genel idari işler memurları, uzmanlar, uçak teknisyenleri ve diğer teknisyenler, mühendisler , kabin memurları ve pilotların haklarını koruyup geliştirmek HAVA-İŞ sendikasının temel hedefidir.

Tüm sivil havacılık çalışanları uçuşun güvenli bir şekilde başlayıp bitmesini sağlamak için kendilerini büyük bir sorumluluğun içine atarak özveri ile hizmet üretirler. Ayrıca her havayolu şirketi dünyaya açılan bir penceredir bu nedenle de tüm çalışanlarımız dünya kalitesinde hizmet üretirler.
Son yıllarda sivil havacılık çalışanlarının sorunlarında büyük artışlar gözlenmektedir. Bunun nedeni de sivil havacılıkta yaşanan önemli değişimlerin hızla yaşanmasıdır. Dünya sivil havacılığında yoğun bir tekelleşme süreci yaşanmaktadır. Bu süreç aslında 1980'li yılların başından itibaren ulusal havayollarının özelleştirilerek tasfiye edilmesiyle başlamış, ardından havacılıkta 1946 yılında kabul edilen ŞİKAGO antlaşması ile belirlenmiş sıkı kuralların kaldırılmasına yönelik yoğun DEREGÜLASYON politikaları uygulanmış, sıkı kurallar açık gökler söylemleriyle gevşetilmiş, dev rezervasyon tekelleri oluşturularak Pazar ve bilet fiyatları kontrol altına alınmıştır.

Bu gelişmeler en çok sivil havacılık çalışanlarını etkilemiş, toplu sözleşme ve sendikalara yoğun saldırılar başlamıştır. Uçuş güvenliği ve bakım kalitesi hizmet kalitesi gibi kavramların yerini daha fazla kar almış, sivil havacılık çalışanlarının çalışma koşullarında ,ücretlerinde ve sosyal haklarında var olan kazanımları ciddi boyutlarda bir geriye götürme gayreti içine girilmiştir.
İstihdamda eğitimli ve vasıflı personel politikası yerine taşeron firmalar devreye sokularak ucuz işgücü yaygınlaştırılmış, part-time , geçici işçi, mevsimlik işçi istihdamı ile sendikal örgütlülüklerin bitirilmesine çalışılmaktadır.
Dünya ölçeğinde yaşanan bu gelişmelerden ülkemiz sivil havcılığı ve çalışanlarınıda önemli ölçüde etkilenmiş etkilenmeye devam etmektedirler. Sivil havacılık otoritesi olarak bir kurumlaşma sağlanamamış, siyasi kararlarla açılan havaalanları altyapı ve teknolojik donanım olarak yetersiz biçimde hizmete sunulmuş, hızlı bir özelleştirme politikası uygulanmış, devlet eliyle özel sektör yaratma hevesleriyle ülkemizin kaynakları heba edilmiştir.
Sendikasızlaştırma en yoğun boyutuyla devam etmektedir. 1995 yılında Özelleştirilen HAVAŞ'ta bir yıl içinde sendikalı işçiler işlerini kaybetmiş ve sendikanın yetkisi düşmüştür. Özel sektörde yapılan her sendikal örgütlenme çabası işverenlerce işçi kıyımı ile yanıtlanmıştır.

En son özelleştirme kapsamına alınan Ulusal Havayolumuz THY ile ilgili oynanan oyunlar da artık iyice açığa çıkmıştır. Bu kurumda ortadan kaldırılırsa, ülkemiz sivil havacılığı ve turizmi tamamen uluslararası havayolu tekellerinin taşeronu durumuna düşürülecektir.

Ülkemizde emeğiyle geçinen tüm insanların yaşadığı diğer genel sorunlarda ağırlaşarak devam etmektedir. İstikrar politikaları adı altında IMF ve Dünya Bankasına adeta teslim olan siyasi iktidarlar bütün faturayı emekçi kesime çıkarmaya uğraşmaktadırlar. Bu şartlar altında sendikal harekette süregelen dağınıklık, işçi sınıfı için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Konfederasyon üst yönetimlerinin kısır nüans ayrılıklarını ısrarla sürdürmeleri ve güvensizlik nedeniyle ortak bir eylem ve mücadele programı yaratılamamaktadır.
Bütün bunlara rağmen, sendikaların ülkemizin demokratikleşmesi, emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunarak geliştirilmesi için her zaman en gerekli demokratik örgütler olduğu bilinci hızla gelişmektedir. Gelecek için umut her zaman vardır ancak doğru önderlik ve uzun soluklu mücadele programları ile bu umut güce dönüşebilir.

Sivil havacılık çalışanları deneyimleriyle ve yaşadıkları önemli sorunlara rağmen bu mücadelenin her zaman en önünde olmaya kararlıdırlar.
Atilay AYÇİN
Genel Başkan

KAYNAK:http://www.havais.org.tr/index.php

Localizer
04.Şubat.2007, 13:50
İcraat bekliyoruz.

ARFF54#2
04.Şubat.2007, 13:53
Sendika ağaları icraat üretmez, ancak laf üretir...

kaptanwolf
05.Şubat.2007, 12:47
forumumuzda bunun gerekli olduğunu düşünerek koydum.bilmiyorum yanlışmı yaptım.tabi burada hava-iş sendikasının yeterliliği,işlevi,yaptıkları,söyledikleri tartışabilinir.saygılarımla.

Localizer
05.Şubat.2007, 18:18
forumumuzda bunun gerekli olduğunu düşünerek koydum.bilmiyorum yanlışmı yaptım.tabi burada hava-iş sendikasının yeterliliği,işlevi,yaptıkları,söyledikleri tartışabilinir.saygılarımla.

:) Paylaşım için teşekkürler. Paylaşıma son sürat devam...

kaptanwolf
07.Mart.2007, 14:24
THY A.O 21 dönem toplu iş sözleşme prosedürü gereği dün THY Genel Müdürlüğünde görüşmelerin yer gün saat tesbiti ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantı sonucu tutulan tutanakla görüşmelerin başlangıç tarihi olarak 16 Mart 2007 Saat 10.00 taraflarca uygun bulundu.

Bu toplantı THY genel Müdürlüğünde yapılacak.
Bilindiği porsedürün bu aşamasından sonra ilk görüşme tarihinden başlamak üzere 60 günlük görüşme süreci başlayacaktır.

KAYNAK:http://www.havais.org.tr/index.php?islem=haber&haber=31