PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : THY A.O. 24 'üncü Toplu İş Sözleşme SüreciUcuyorumHaber
07.Ocak.2013, 17:28
Hava İş'ten yapılan açıklamada:

Değerli Üyelerimiz;THY A.O 24. Dönem toplu iş sözleşmesi için sizlerden gelen talepler ve anket çalışmalarımız ve dönemin özellikleri değerlendirilerek toplu iş sözleşme önerilerimiz tamamlanmış ve 4 Ocak 2013 tarihinde yasal prosedür çerçevesinde işverene toplu iş görüşmesine resmi çağrı yapılmıştır. Bu çağrı sonrası sendikamız ile işveren tarafı bir araya gelerek 60 günlük görüşme sürecinin hangi tarihte başlayacağını tespit edecektir.

Toplu iş sözleşme görüşmeleri siz üyelerimize açık yapılacaktır. Tüm üyelerimize önceden tarihi açıklanacak bu toplantılara katılmaya çağırıyoruz. Hava-İş sendikası bu yeni dönemde genel olarak az sayıda temel maddelerde, ayrıntı içermeyen, kazanılmış hakları koruyan, işverence geçen dönem yaratılan, sürdürülen ihlal ve sorunları çözmeyi amaçlayan bir talepler bütünü sunmuştur. Elbette bu dönemin en önemli sorunu bozulan iş barışı ve huzurunun tesisi ile ilgili işverence yapılan hukuksuzluk ve hatalardan vazgeçilerek bu yönde uzlaşma ve diyaloga yönelik adım atılıp atılmayacağıdır. Şirket büyümeye endeksli ticari politikalarını çalışanları dıştalı****** yok sayarak yürütemez. Haksızlığı anlaşılarak getirildikten 5 ay sonra kaldırılan havacılık işlerinde grev yasağına hayır dedikleri için işten çıkarılan 305 arkadaşımıza yapılan haksızlık ortadan kaldırılmalıdır. Sendikamızın bu yönde atılacak her olumu adıma mutlaka karşı adımı olacaktır.

Sendikamızın değişiklikle teklif ettiği maddeler ve özet değişiklik bilgileri aşağıda sizlere sunulmuştur. Ayrıca değişiklik maddelerinin ayrıntılarına www.havais.org.tr/thytaslak adresinden erişebilirsiniz. Tüm üyelerimizi, yeni dönemde sorunların birlikte ve birlikle hareket ederek aşılacağı inancıyla haklarımız için mücadeleye ve birliğe davet ediyoruz.

THY A.O 24.Dönem toplu iş sözleşmesi özet değişiklik taleplerimiz. Madde 3 (Eski Madde 3) : UYGULAMA ALANI; İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olarak kısıtlanması ile part time çalışanların 3 aylık çalışma sonunda toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları önerildi. Madde 5 (Eski Madde 4) : SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA ; Yeni Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu ile getirilen hükümler dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile işçiler işten ne suretle ayrılırsa ayrılsın ayrıldığı tarihe kadar toplu iş sözleşmesi haklarından yararlanacak. Greve katılmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacağı da ayrıca düzenlendi. Dayanışma aidatı da üyelik aidatı ile eşit hale getirildi. Madde 7 (Eski Madde 9) : SENDİKA TEMSİLCİSİ VE GÖREVLİLERİNİN GÜVENCESİ; Sendika temsilci ve görevlilerine yeni Sendikalar ve Toplu İş Yasasında sağlanan iş güvenceleri nedeniyle yeniden düzenlendi. Madde 9 (Eski Madde 10) : SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ; Yeni Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu ile getirilen hükümler dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Madde 20 (Eski Madde 100) : BU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENMEYEN KONULAR Yönetmeliklere/prosedürlere atıf ile oluşan kazanılmış haklara yönelik olumsuz hükümler yeniden düzenlendi. Madde 27 (Eski Madde 74) : İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ŞEKLİ (SÜRELİ FESİH); Maddeni başlığı değiştirilerek her türlü fesihlerde iş güvencesi maddesinden yararlanma getirildi. Hastalık raporlarının fesih için geçerli neden oluşturmayacağı düzenlendi. Madde 32 (Eski Madde 83) : ÜCRET VE ÜCRET ZAMLARI; Birinci yıl 1. altı ay için skala şeklinde mevcut kıdem ücretine seyyanen 200 TL zam, iş/uçuş tazminatına %10 yüzde zam, diğer altı aylara %6 ,%5 ve %5 oranında geriye doğru enflasyon korumalı zam önerildi. Ücret ve diğer ücretlerin ödeme tarihi yeniden düzenlendi. Madde 33 (Eski Madde 84) : VARDİYA (VEYA POSTA) PRİMİ; TİS 1. altı ay zammı oranında arttırılan kıdem ücretin ikili vardiya da %16'sı üçlü vardiyada %32'si kadar belirlendi. Diğer altı aylar zam oranları kadar artış düzenlendi. Madde 34 (Eski Madde 85) : İKRAMİYE (EK AYLIK ÜCRETLER); YHK'da imzalan sözleşme ile ödeme tarihi daha net olarak düzenlenen bu madde işverence bu hükme rağmen ihlal edilmektedir. Sendikamız bu hukuk dışı işlemin geriye doğru alacak doğuracağına yönelik Noter ihtarında bulunmuş ancak işveren ısrarla hukuka uymamaktadır. Bu nedenle ilgili madde de bu geç ödeme ile ilgili faiz alacağı doğacağı düzenlenmiştir. Madde 35 (Eski Madde 93) : YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ; Ortaklıkta PT ve belirli süreli çalışanların kıdem kayıplarının kıdem yıllarına göre kademe ilerlemesi yapılarak düzeltilmesi önerilerek düzenlendi. Madde 60 (Eski Madde 21) : YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ; Yıllık izin süreleri Bakanlık Müfettişliğince yapılan tespit çerçevesinde ve işverence açılan karşı davanın lehimize sonuçlanması sonucu oluşan yeni şekliyle yeniden düzenlendi. Madde 74 (Eski Madde 36) : EVLENME YARDIMI; Anket ortalamaları dikkate alınarak 1.600 TL olarak düzenlendi Madde 75 (Eski Madde 37) : SOSYAL YARDIM; Anket ortalamaları dikkate alınarak 1.yıl 400 TL/Ay 2. Yıl 440 TL/ay olarak düzenlendi Madde 76 (Eski Madde 38) : İŞYERİNE GETİRİP GÖTÜRME; Engelli personelin istediği takdirde belediye otobüs aylık kart rayiç bedelinden yararlanması ile servis bulunmayan işyerleri ile ilgili benzin parası olarak ödeme düzenlendi. Madde 77 (Eski Madde 39) : KREŞ YARDIMI; Anket ortalamaları dikkate alınarak aylık 870 TL olarak düzenlendi Madde 78 (Eski Madde 40) : DOĞUM YARDIMI; Anket ortalamaları dikkate alınarak 1.100 TL olarak düzenlendi. Eşler THY çalışanı ise ikisine de ödenmesi düzenlendi. Madde 80 (Eski Madde 42) : ÖLÜM YARDIMI; Anket ortalamaları dikkate alınarak 3.600 TL olarak düzenlendi. Anne baba için bakmakla yükümlü olma kaydı kaldırıldı. Anne baba vefatında THY çalışan kardeşlere, çocuğu vefat eden eşler THY çalışanı ise eşlere ayrı ayrı ödenir hükmü getirildi. Madde 81 (Eski Madde 43) : İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM ; Anket ortalamaları dikkate alınarak 15.000 Tl olarak düzenlendi. Ortaklık prosedürleri çerçevesinde kendi ulaşım araçları ile göreve geliş gidişlerde oluşacak kazaların iş kazası kapsamında değerlendirilmesi düzenlendi. Madde 83 (Eski Madde 46) : TÜM PERSONELİN SAĞLIK YARDIMLARI ; Bu madde de belirlenen haklar yenilenen SGK mevzuatına uygun hale getirildi. Madde 88 (Eski Madde 98) : YOLLUK; 70 TL yurt içi günlük yolluk miktarı belirlenmiş ve yurt içi ve dışında Yollukların görevden önce peşin ödenmesi düzenlendi. Madde 98 (Eski Madde 103) : UÇUŞ YIPRANMA TAZMİNATI; Geçici olarak uçuş men kararı verilen ve zorunlu ücretsiz izne çıkarılan kabin memurlarının yer görevinde çalıştırılması düzenlendi. Madde 99 (Eski Madde 104) : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER; Birçok konuda Ortaklık prosedürlerine yapılan atıflarla kazanılmış hakların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu madde kapsamındaki konuların hizmet akdi hükmünde de geçerli olduğu yeniden düzenlendi. Bu madde de daha önce düzenlenmiş, görev sınırlamaları, dinlenme süreleri boş süreler ve planlama esasları ile ilgili tüm hükümlerle, bu konuda işverence Medeni Kanun iyi niyet hükümlerine aykırı olarak Ortaklık El Kitaplarında, Prosedürlerde ve diğer belgelerde farklı farklı düzenlenerek ve keyfice değişikliklere tabi tutulan planlama, uçuş görev, dinlenme süreleri esasları, gerekli değişiklikler yapılarak bu konudaki yoruma yol açan, çelişki yaratan hükümleri de düzeltilerek sabit bir uçuş süre sınırlaması belgesi haline getirilmiştir. Bu belge toplu iş sözleşmesinin eki EK-7 Belgesi olarak adlandırılacaktır. İşverenin her dönem bu konuda oluşturduğu ihlaller ve hukuku çiğneyen tutumu bu maddenin bu şekli ile esaslı olarak düzenlenmesi gerekliliğine neden olmuştur. Düzenlenen bu EK-7 belgesinde 2013 Nisan ayında büyük ihtimalle AB parlamentosunca onaylanacak EASA FTL kuralları esas alınmış, kazanılmış haklar korunarak düzenleme yapılmıştır. Yine bu maddede düzenlenen uçucu ekiplerin ücret ve ücret kesintileri ile ilgili Yönetmelik/Prosedür atfı kaldırılarak bu konuda yine çelişkileri yorum farklılıklarını düzelten ve ücret kesintilerini düzenleyen hükümler değiştirilerek TİS eki EK-8 belgesi oluşturulmuştur. Madde de aynı ilde birden fazla ana üs bulunduğunda uçucu ekiplerin görev sürelerinin başlaması bitişi ve işyerine getirilip götürülmesi yeniden düzenlendi. Uçuş Değerlendirme ve Kabin Ekipleri Değerlendirme Kurullarında 2 sendika yetkilisinin de görev alması düzenlendi. Doğum yapan kadın uçucu ekiplerin yer görevi nitelikleri, yatı konaklama ve gece çalışmaları yeniden düzenlendi. Madde 100 (Eski Madde 105) : UÇUŞ EKİBİNE DAHİL EDİLEN PERSONEL; Uçuş ekibine dahil edilen personelin görev ve dinlenme süreleri uçucu ekipler için yeniden düzenlenen tis eki EK-7 belgesine uygun hale getirildi. Madde 107(Eski Madde 107) : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ; Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü 01.01.2013-31.12.2014 tarihleri arasında 2 yıl olarak belirlendi. Geçici Madde 1 : YARARLANMA; Toplu iş sözleşmesinin 4. Maddesinde yeniden düzenlendiği için çıkarıldı. Geçici Madde 2 : FARKLARIN ÖDENMESİ ; Farkların anlaşma tutanağı imza tarihinden sonra 1 ay içinde defaten ödenmesi düzenlendi. EKLER ; EK-7: SENDİKA ÜYESİ UÇUCU EKİPLER PLANLAMA ESASLARI, GÖREV, DİNLENME SÜRE, BOŞ GÜN ESASLARI ve UYGULAMALARI EK-8:SENDİKA ÜYESİ UÇUCU EKİPLERİN AYLIK UÇUŞ TAZMİNATLARI VE ASGARİ UÇUŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ UYGULAMA ESASLARI

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/hava-isten-aciklama.html

UcuyorumHaber
17.Ocak.2013, 00:17
TİS GÖRÜŞMELERİ'NDE İLK OTURUM SONA ERDİ

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/aycin1_1.jpg

Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası arasında yapılacak 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin (TİS) birincisi tamamlandı...
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/tis-gorusmelerinde-ilk-oturum-sona-erdi.html)

UcuyorumHaber
23.Ocak.2013, 16:47
TİS İKİNCİ OTURUMDA KİLİT!

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/tis1_1.jpg

Hava-İş ile THY arasında yapılan 24. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinin ikinci oturumunda uyuşmazlık zaptı tutuldu.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/tis-ikinci-oturumda-kilit.html)

UcuyorumHaber
23.Ocak.2013, 20:05
TİS'TE İŞE İADE İSTENDİ THY CEVAP VERDİ

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/alkan1_1.jpg

Hava-İş ile THY arasında bugün yapılan 24. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinin ikinci oturumu uyuşmazlıkla sonuçlandı. Görüşmelerin ardından THY Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan, THY personeline bilgi geçti.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/tiste-ise-iade-istendi-thy-cevap-verdi.html)

UcuyorumHaber
24.Ocak.2013, 01:23
HAVA İŞ: "YÜZDE 3'LÜK SADAKA ÜCRET ARTIŞI"

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/havais1_15.jpg

Bugün yapılan ve uyuşmazlık zaptı tutulması ile sona eren 24'üncü Toplpu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ardından Hava İş kanadından bir açıklama geldi. İşte Hava İş'in açıklaması;
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/hava-is-yuzde-3luk-sadaka-ucret-artisi.html)

UcuyorumHaber
23.Şubat.2013, 12:17
'BİZİM ATACAĞIMIZ BİR ADIM YOK'

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/hamditopcu1_7.jpg

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, toplu iş sözleşmesini imzalamamakta direnen Hava İş Sendikası’nı uyardı.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/bizim-atacagimiz-bir-adim-yok.html)

UcuyorumHaber
01.Mart.2013, 16:52
Hava-iş Sendikası'nın Arabulucu Görüşmesine İlişkin Resmi Basın Açıklaması

THY A.O 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde dün(26.02.2013) resmi arabulucu Prof. Dr. Sayın Gülsevil Alpagut’un taraflarla yaptığı ilk oturumda, işverenin uzlaşmaz tutumunun sürmesi nedeniyle maddeler üzerinde herhangi bir tartışma yapılamamış ve resmi arabulucu uyuşmazlık zaptı tutmuştur.

http://www.havais.org.tr/_images/guncel_haber/thy-arabulucu-havais-direni.jpg
Yasal zorunluluğa göre, resmi arabulucu bu zabıt ve raporunu ilgili resmi makama iletecektir. İlgili makamın bu raporu sendikamıza tebliğ ettiği tarihten itibaren 60 gün içinde sendikamız GREV KARARI alarak uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 6 gün önceden bildirmek suretiyle FİİLİ GREV UYGULAMASINA başlatacaktır. Grev kararının hangi tarihte alınacağı kurullarımızca resmi arabulucu raporu sendikamıza iletildiğinde ayrıca değerlendirilerek üyelerimiz ve kamuoyu bilgilendirilecektir.

%99’u THY Yönetimince yapılan haksız hukuksuz uygulamalar sonucu oluşmuş sorunlar nedeniyle belirlediğimiz TİS taleplerimizin hiç tartışılmadan reddedilmesi bu uyuşmazlığın temel nedenidir.
Ulusal havayolumuz THY’nı Avrupa ve dünyada sivil havacılığın en üst sıralarına getiren ve büyümeyi gerçekleştiren asıl değerin siz çalışanlarca oluşturulduğu açıkken, işverenin bu tavrını sizlere açık saygısızlık olarak görüyoruz. Uyuşmazlığın diğer önemli nedeni işte sizlere yönelik bu saygısızlıktır.
Sendikamızın iş barışı huzurunun sağlanması için sabırla ve sağduyu ile önerdiği bütünsel çözüm önerileri bir zafiyet olarak görüldüyse bu büyük yanılgıdır. Bu aşamadan sonra alınacak GREV KARARI ve bu nedenle oluşacak olumsuzlukların tek sorumlusu THY Yönetimi olacaktır.
Kurullarımız resmi arabulucu sürecinin sona ermesini değerlendirmiş aşağıda belirtilen konularda bütünsel bir tartışma sağlanmadığı takdirde uyuşmazlığın çözümlenemeyeceğini belirlemiştir.
1-THY A.O Yönetim Kurulu Başkanının, artık bilirkişi raporları ve Mahkeme kararları ile büyük bir haksızlık ve adaletsizliğe uğratıldığı açık olarak ortaya çıkan 305 arkadaşımız ile ilgili bir çok milletvekili ile, sendika yetkilileri ile yaptığı toplantı ve medya organlarında verdiği beyanatlarda bu konuda YARGI KARARINI uygulayacağız sözünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu sağlandığı takdirde masada çözüm büyük ölçüde kolaylaşacaktır. 305 arkadaşımızın haksız işten çıkarılması bu toplu sözleşme masasının sorunudur. İşverenin dün yayınladığı bildiride bunca açık mahkeme kararına rağmen bu arkadaşlarımızı hala yasadışı eylemle suçlaması zavallı bir acizliktir.

2-THY Yönetimi taleplerimizi tartışmalı varsa bu konuda kendi önerilerini getirmelidir. ‘Hiç bir şeyi tartışmam’ yaklaşımı kesinlikle kabul edilemez bir yaklaşımdır.
3-THY Yönetimi büyümeye ve iş hacminin olağandışı artmasına rağmen özellikle uçucu ekipler ile ilgili istihdam açığı nedeniyle oluşan sorunları hiçe saymaktadır. Bu uçuş emniyeti için büyük tehlikedir. Bu açıdan sendikamızın uçucu ekiplerin çalışma koşulları ile ilgili oluşan kural ihlalleri ve bilim dışı uçuş emniyetini riske eden sorunlara yönelik talepleri mutlaka değerlendirilmelidir.
4-%3’lük komik zam teklifleri kabul edilemez. Sendikamızın düşük ücretli iş gruplarının ücretlerini iyileştirmeye yönelik seyyanen 200 TL + %10 zam önerisi adildir ve hiçbir abartısı yoktur.
5-THY Yönetimi uçuş operasyonunda part time istihdamından vazgeçmelidir. Belirli süreli II. Kaptan ve Kaptan istihdamına son vermelidir. Bu uygulamalar şirketin sorunlarını daha da işin içinden çıkılmaz hale getirmektedir.
6-THY Yönetimi ikramiye ödeme tarihleri, yıllık izin gün sayı ve izin kullandırma ile ilgili hukuku hiçe sayan uygulamalarını ve toplu iş sözleşmeye aykırı prosedürlerle yaptığı hukuksuz kural değişikliklerini düzeltmeli ve usulüne göre işlem yapmalıdır.
7-THY A.O Yönetimi şirkette uzun yıllar sözleşmeli ve part time çalışmış personelin kıdem kayıplarının önlenmesi yönündeki talebimizi ciddiye almalı yeni işe giren personel için uygulanan sektör kıdemi uygulamasını kendi personelinden esirgememelidir.
İşte temel ve bütünsel olarak bu konularda çözüm sağlanmadan toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılması mümkün görülmemektedir.
Bizler üyemize güveniyoruz. Yeter ki THY Yönetimi MERTÇE DAVRANSIN. Hukuki yollardan sapmadan geçen dönem olduğu gibi siyasi iktidardan yardım dilenerek grev yasağı getirmek gibi adil olmayan işlemlere başvurmasın. Saygılarımızla.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
:ucu: (http://www.havais.org.tr/?islem=haber&haber=603)

UcuyorumHaber
01.Mart.2013, 17:41
Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında başlayan 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Sendika’nın uzlaşmaz ve dayatmacı yaklaşımları nedeniyle bugüne kadar bir anlaşma sağlanamamıştır.

Mevcut durum çalışanların ve dünya devleriyle rekabet eden Türk Hava Yolları’nın aleyhinedir. Türk Hava Yolları 23 dönemdir olgunlaşarak ortaya çıkan ve halen yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi metnini aynen imzalamaya hazır olduğunu beyan etmiştir. Türk Hava Yolları’nın bu teklifini ve masada verdiği ücret teklifini tartışma gereği dahi duymayan Hava-İş Sendikası, çalışanları ve Türk Hava Yolları’nı hiç kimseye yarar sağlamayacak bir grev macerasına sürüklemeye çalışmaktadır. Türk Hava Yolları çalışanlarının bu yaklaşıma prim vermeyeceklerine, Dünyanın sayılı havayolları arasına taşıdıkları şirketlerine ve işlerine sahip çıkacaklarına inancımız sonsuzdur.

Daha önce düzenledikleri yasadışı eylemle çalışanlarımızın bir kısmını mağdur eden Hava-İş Sendikası’nın tutumu nedeniyle doğacak olumsuz sonuçların, yeni zararlara ve mağduriyetlere yol açacağı açıktır.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu olarak yasal haklarını suistimal ederek süreci belirsizliğe sürükleyen Hava-İş Sendikası’nı, çalışanların haklarının biran önce belirlenmesine engel olan, çalışanlara ve şirkete zarar veren tutumuna son vermeye, sorumlu davranmaya, toplu iş sözleşmesini biran önce imzalamaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu
:ucu: (http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/basin-odasi/basin-bultenleri/17875/kamuoyuna-duyuru)

UcuyorumHaber
28.Mart.2013, 10:37
Hava-İş Grev Kararını Asmadan Önce Bir Uzlaşma Fırsatı Yaratmak İçin THY A.O Yetkililerini Görüşmeye Çağırdı.

Değerli Basınımız ve Kamuoyumuz

THY A.O işletmesinde işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle uyuşmazlıkta bulunan ve 14 bin THY işçisini ilgilendiren 24. Dönem toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak resmi arabulucu raporunun sendikamıza tebliğ edilmesi sonucu prosedür gereği 60 gün içinde GREV KARARI alınacak ve uygulanacaktır.
Her zaman söylediğimiz gibi grev Hava-İş sendikası için hiçbir zaman amaç olmamıştır. Ancak işverenler değişik dönemlerde Hava-İş’in bu iyi niyetli ve sağduyulu tavrını yanlış değerlendirmiş, Hava-İş sendikasının grev kelimesini blöf amaçlı kullandığını düşünmüş ancak çok büyük hayal kırıklıklarına uğramışlardır.
İşte Hava-İş sendikası bu iyi niyet ve sağduyulu tavrını bir kez daha ortaya koyarak grev kararı öncesi işverene bir fırsat daha tanımıştır.
Sendikamız Yönetim ve Başkanlar Kurulunun 27 Mart 2013 tarihinde yaptığı toplantıda grev kararı alınması ile ilgili konuyu değerlendirilmiş ve THY A.O yetkililerini resmi bir yazı ile

Ulusal havayolumuz THY’nin alınacak bu grev kararı ile birlikte oluşabilecek rezervasyon kayıplarını
Ulusal ve uluslararası alanda marka imajı ile ilgili oluşabilecek olumsuzlukları,
Turizm ve ihracat konusunda yaşanacak sıkıntıları dikkate alarak,
Daha önemlisi işletmede iş huzuru ve barışının yeniden tesis edilmesi amacıyla masadaki tüm uyuşmazlık konularının taraflarca grev kararı alınmadan sonuçlandırılmasına bir fırsat sağlamak için, 29 Mart 2013 tarihinden itibaren en kısa sürede toplantıya davet etmiştir.
Ancak bu uzlaşma davetimiz kısa sürede yanıt bulmadığı takdirde sendikamız Yönetim Kurulu 3 Nisan 2013 tarihinde yeniden toplanacaktır.
THY A.O 24. Dönem toplu iş sözleşmesinde işverenin sendikanın üyelerinin talepleri olan yeni düzenlediği tekliflerini hiçbir şekilde tartışmaya yanaşmaması,
Yine bir önceki toplu iş sözleşmesinde tam da grev kararı aşamasında THY Yönetiminin bazı AKP milletvekillerine yasa teklifi verdirerek getirdikleri grev yasağı sonucu, bu grev yasağına demokratik hakla karşı çıkan 305 üyemizi işten çıkarması ve işten çıkarılan bu üyelerimizin bilirkişi raporları ve mahkeme kararları ile kesinleşen işe iade kararlarının uygulanmaması temel uyuşmazlık konularıdır.

Yeni tekliflerimizde ne istiyoruz?

Öncelikle işveren toplu iş sözleşme maddelerini dönem içinde tek taraflı ve keyfice çıkardığı ortaklık prosedürleri ile ihlal yoluna gitmektedir. Bu ihlalleri ortadan kaldırmak için çalışanların özlük haklarını ilgilendiren prosedürlerin sendikanın onayı alınarak yayınlanmasını talep ediyoruz.
THY A.O’da hızlı büyüme sonucu özellikle kabin memuru sayısında büyük bir açık oluşmuştur. İşveren bu açığı sendikasız, daha düşük ücret ve kötü çalışma koşullarında uçuş emniyetini risk edecek bir biçimde part time personelle kapatmak istemektedir. İşte sendikamız bu part time personelin toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasını talep etmektedir.

İşveren geçen dönem yeni aldığı personelin ortaklık dışındaki çalışma sürelerini ortaklık kıdemine dahil edecek bir madde düzenlenmesini sağlamıştır. Ancak şirkette yıllarca part time ve belirli süreli sözleşme ile çalışan kendi personelinin kıdem kayıplarını telafi etmemektedir. Bu kıdem kayıplarının giderilmesini talep etmekteyiz.

Değerli yolcularımız yurttaşlarımız

Sizlerin bir yerden bir yere emniyetle yolculuğunuzu sağlayanın, sadece uçak kabinindeki emniyet kemerleri mi olduğunu sağlıyorsunuz?
Ya da yorgun uçan bir pilotla seyahatin risklerini biliyor musunuz?

Ya da işinden olma korkusuyla stresle çalışan ve yoğun iş yükünün kısa sürede bitirilmesi amaçlı mobbinge maruz kalan uçak bakım teknisyeninin bu zor şartlar altında yapacağı küçük bir bakım hatasının nelere mal olabileceğini biliyor musunuz?

Daha ucuza mal etmek için taşerona devredilen yer hizmetlerinde kölelik koşullarında günde 16 saat çalıştırılan işçilere emanet edilen hizmetlerde ne kuralsızlıklar yaşandığını biliyor musunuz?

Bunları sizleri korkutmak veya havayollarımızın imajını zedelemek için söylemiyoruz. Uçuş emniyeti ve sıfır kaza bizim en çok kafa yorduğumuz alan. Havacılık bir hizmet zinciridir. Tehlikeli bir maddeyi kargoya yükleyen kargo işçisinden, kabinde emniyet profesyoneli olan kabin memuruna, bakım yapan teknisyene ve mühendise, uçağın operasyonundan sorunlu pilota kadar, birçok meslekten havacı sizi sevdiklerinize emniyetle ulaştırmak için 24 saat özveri ile görev yapıyor.
10 bin fitte arkasında 200’den fazla yolcunun can ve mal güvenliği ile yükümlü bir pilotun her an değişen şart ve koşulda görev yaparken üzerinde oluşan stresini hissedebilir misiniz?

İşte bu nedenle işçiler olarak yorgun uçmak ve çalışmak istemiyoruz.
Sağlığımızın korunması için rapor aldığımızda işten çıkarılmak istemiyoruz.
İşverenin kural ihlal ve baskılarını maruz kalmak istemiyoruz.

Adil bilimsel kriterlere uygun uçuş planlaması ve yeterli sayıda uçucu ekiple görev yapmak istiyoruz.
Dinlenme sürelerimizin geliştirilmesini istiyoruz.

Bu talepler Hava-İş sendikası yöneticilerinin değil bizzat üyelerin talepleridir. Çünkü Hava-İş tekliflerini hazırlarken üyelerine soruyor ve sorunları onların görüşünü alarak belirliyor.

THY A.O yönetimi geçen dönem nasıl anti- demokratik grev yasağına sığınarak işçilerin haklarını ortadan kaldırma girişimine yöneldiyse, bu dönemde yine sendika ile uzlaşma****** işçilere tehdit ve sendikayı bertaraf edecek dedikodularla çözüm aramaktadır.
THY A.O Yönetimini uyarıyoruz. Sendikanın bugün sunduğu görüşme çağrısı fırsatını iyi değerlendirin, şirketi kaos ve riske atan macera yollardan vazgeçin. Gelin masada sorunları bütünsel olarak ele alalım ve çözelim. Saygılarımızla.
HAVA-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu
:ucu: (http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/genel/167/hava-is-grev-kararini-asmadan-once-bir-uzlasma-firsati-yaratmak-icin-thy-ao-yetkililerini-gorusmeye-cagirdi.html)

UcuyorumHaber
03.Nisan.2013, 00:56
Hava-İş THY A.O'da Grev Kararı Konusundaki Kararını 9 Nisan 2013 Tarihine Erteledi.
Değerli Basın ve Kamuoyuna;
Uyuşmazlıkta bulunan ve grev kararı asılması aşamasına gelen THY A.O 24. Dönem toplu iş sözleşmesinde sendikamız Hava-İş uyuşmazlık maddeleri ve 305 işçinin işe geri dönüşünü kapsayan bütünsel bir çözüm sağlanması yönünde iyiniyet ve sağduyu ile hareket ederek grev kararı asılmadan uzlaşma sağlamak adına işvereni toplantıya çağırmıştı.
THY A.O yetkililerinin bu çağrıya olumlu yanıt vermesi ile 1 Nisan 2013 tarihinde taraflar bir ayaraya gelmişti.
THY yetkilileri 2 Nisan 2013 tarihinde sendikamıza geri dönerek bütünsel çözüm önerimizin Yönetim Kurulu Başkanının yurtdışında olması nedeni ile 7 Nisan Pazartesi günü THY Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirileceği bildirilmiştir.
Sendikamız daha önce belirlediği gibi 3 Nisan 2013 tarihinde yönetim ve temsilciler kurulunu toplanmış bu yeni durumu değerlendirmiş ve grev kararı alınması ile ilgili kararını 8 Nisan 2013 tarihinde yapılacak THY Yönetim Kurulu toplantısı sonrasına ertelemiştir.
Bu çerçevede sendika Yönetim Kurulumuz 9 Nisan 2013 tarihinde toplanarak grev kararı ile ilgili değerlendirme yapacaktır.
Saygılarımızla.
Hava-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu
:ucu: (http://www.havais.org.tr/guncel-haber/173/hava-is-thy-aoda-grev-karari-konusundaki-kararini-9-nisan-2013-tarihine-erteledi.html)

UcuyorumHaber
08.Nisan.2013, 01:39
THY SENDİKAYI BEKLİYOR

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/grev1_14.jpg

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında sürdürülen 24. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından grev kozunu elinde bulunduran sendikaya THY'den açık davet var. Airporthaber bu davetin ayrıntılarına ulaştı.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-sendikayi-bekliyor.html)

UcuyorumHaber
09.Nisan.2013, 04:59
HAVA-İŞ GREV KARARI ASTI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/grev1_17.jpg

Hava-İş Sendikası ile Türk Hava Yolları arasında uzun bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca, sendika greve gitme kararı aldı. Grev Kararı, THY Genel Müdürlük Binası'na asıldı...
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/havais-grev-karari-asti.html)

UcuyorumHaber
09.Nisan.2013, 13:37
TÜRSAB'tan THY ve Hava-İş'e "uzlaşın" çağrısı

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında gerçekleşen 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinden sonuç alınamaması ve Hava-İş'in grev kararı açıklamasının ardından TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, taraflara uzlaşma çağrısı yaptı.

THY'de gerçekleşecek bir grevden Türk turizminin zarar göreceğini söyleyen Başaran Ulusoy'un açıklaması şöyle:

http://www.turizmdebusabah.com/images/01042013_tursab_aciklama.jpg

:ucu: (http://www.turizmdebusabah.com/haberler/tursabtan-thy-ve-havaise-uzlasin-cagrisi-64054.html)

UcuyorumHaber
10.Nisan.2013, 02:43
THY PİLOTLARI UÇMADI… HAVA ULAŞIMI FELÇ OLDU!

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/grev1_18.jpg

Hava-İş Sendikası, THY yönetimiyle yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık sonrası dün ‘Grev Kararı’nı asmıştı. Yaşananlar, tam 19 yıl önce bugünü hatırlattı...
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-pilotlari-ucmadi-hava-ulasimi-felc-oldu.html)

UcuyorumHaber
16.Nisan.2013, 05:00
Hava-İş Sendikası'ndan Grev Uyarısı

Türk Hava Yolları'yla yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı alan Hava-İş sendikası, uyarıyor...Başkan Atilay Ayçin, "çağrılara cevap bulamazsak ,Türk hava yolları'nın bütün faaliyetleri duracak" diyor.. Türk Hava Yolları'nda bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasıyla Hava-İş sendikasının protestoları da devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan eylemde sendika genel başkanı Atilay Ayçin, "uçaklar uçmayacak" uyarısı yaptı.

"Çağrılara cevap bulmazsak en kısa sürede grev tarihini açıklayacağız. Önümüzdeki hafta sonu tarihi açıklayacağız. Türk hava yolları'nın bütün faaliyetleri duracak."

Ayçin önümüzdeki günlerde aldıkları grev kararına ilişkin toplantı yapacaklarını da duyurdu.

"Tüm temsilcilerimizi, yönetim kurulumuzu toplantıya çağırdık. En kısa sürede yapacağımız bir değerlendirme ve tartışma sonucunda grevin uygulanacağı tarihi açıklayacağız. Yani uçakların uçmayacağı günler çok yakındır. O gün itibariyle kimse bizi suçlamasın. mağdur olan yolcular, mağdur olan kargocular, yurt dışına gidecek ve gelecek olanlar bizi suçlamasınlar. "
:ucu: (http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=48781#.UW8jrLUqz9U)

UcuyorumHaber
22.Nisan.2013, 17:51
THY’DE BEKLENMEYEN GELİŞME

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/1_2835.jpg

THY’de “grev oldu, olacak, görüşmeler bitti” denilirken flaş bir gelişme yaşandı. Hava-İş Sendikası ile Türk Hava Yolları sürpriz bir şekilde bir araya geldi. İşte sadece AirportHaber’e özel o görüşmelerin detayları...
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thyde-beklenmeyen-gelisme.html)

UcuyorumHaber
23.Nisan.2013, 05:17
CHP'den Hava-İş'e destek
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen CHP heyetini Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin karşıladı.

http://www.skyturk360.com/img/haberler/hava_is2404.jpg

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'nda eylemlerini sürdüren Hava-İş Sendikası üyelerini bugün ziyaret etti.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen CHP heyetini Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin karşıladı.

Atilay Ayçin, CHP'li üyelerin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, grevde 331. günü geride bıraktıklarını bildirdi. CHP'nin teşkilat olarak THY işçilerinin her zaman yanında durduğunu söyleyen Ayçin, "331 gündür bizi yalnız bırakmadınız ve moral değerlerimizi yükselttiniz. İşine geri dönmeyi bekleyen 305 THY işçisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında bu partimize minnettardır ve teşekkürlerini sunuyor" dedi. Bu arada minik bir eylemcin de büyükleriyle slogan atması ve alkışlaması renkli görüntüler oluşturdu.
:ucu: (http://www.skyturk360.com/haberdetay.asp?id=23137)

UcuyorumHaber
01.Mayıs.2013, 17:08
Hava-İş THY'de Grevin Uygulamaya Konulması Tarihini Açıkladı

Değerli Basın ve Kamuoyumuza;

THY A.O işletmesinde 14 bin üyemizi ilgilendiren 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde masada çözüm fırsatları maalesef THY Yönetimince hovardaca harcanmıştır.
Hava-İş Başkanlar Kurulu 29 Nisan 2013 tarihinde yaptığı toplantıda gelişmelere göre Genel Merkez Yönetim Kurulunu en kısa sürede grev uygulama kararı alabilmesi için yetkilendirmişti. Bu yetki çerçevesinde Hava-iş Yönetim Kurulu 03.05.2013 tarihinde olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı aldı.

“THY A.O Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri İşletmesi ile yürütülen 24.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış, yasa uyarınca resmi arabulucu safhasına geçilmiş, resmi arabulucu safhasında da işverenin, ‘İşletmede Örgütlülük ve Toplu İş Sözleşmesi istememesi’ amacıyla hareket etmesi sebebiyle sonuca ulaşılamamış, Toplu İş Sözleşmesi bağıtlanamamıştır.

Resmi arabulucunun 18.03.2013 tarihli raporu 25.03.2013 tarihinde sendikamıza ulaşmıştır. Tamamen yapıcı anlayışla ve iyi niyetle hareket edilmek suretiyle 10.04.2013 tarihine kadar beklenilmiş, işveren yetkililerince hiçbir olumlu eylem ve işlemle karşılaşılmaması üzerine;

Sendikamız Yönetim Kurulu 10.04.2013 tarih ve 68 Sayılı Kararı ile THY A.O. Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri İşletmesinin tüm işyerlerinde Grev İlanı Kararı almış, Grev İlanı Kararını aynı gün İşyerlerinde ilan etmiş ve tüm yasal işlemleri tamamlamıştır. Aynı gün Grevi Uygulamaya Koyma Kararı alma imkânı var iken, yine tamamen yapıcı anlayışla ve iyi niyetle Grev Uygulama Kararı alınmamış, sadece Grev İlanı ile yetinilmiştir.

Grev İlanı yapılan 10.04.2013 tarihinden sonra işveren yetkililerinden yine hiçbir işlem, yaklaşım veya çağrı da bulunulmamıştır. Bunun üzerine Sendika Yetkililerimizin girişimi ile THY Yönetim Kurulu Başkanı ile bir ön görüşme yapılmış, bu ön görüşmenin sonucu olarak 22.04.2013 tarihinde THY Yönetim Kurulu Başkanı, THY Yönetim Kurulu Başkanvekili ve THY İş Hukuku Danışmanı ile kapsamlı bir görüşme yapılmış, bu görüşmenin gereği olarak da 24.04.2013 tarihinde bu defa THY A.O. Personel Başkanı ve Hukuk Müşaviri ile görüşülmüştür. Hava-İş sendikası yetkilileri Yönetim Kurulumuzun yetkilendirdiği şekliyle bu görüşmelerde çözüm için net olarak görüşlerini işveren yetkililerine sunmuşlardır.
Tüm bu görüşmeler ve çalışmalar sonucunda işveren yetkililerinin cevabı ve bu cevap doğrultusunda uyuşmazlığın kotarılması beklenirken 26.04.2013 tarihinde THY A.O. Personel Başkanı ve İnsan Kaynakları Yardımcısı Vekili sadece sendika önerilerinin THY Yönetim Kurulu Başkanına iletildiğini ve değerlendirileceğini belirten sözlü bir bilgi iletmiştir.

29.04.2013 tarihinde toplanan Sendikamız Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulumuz, asgari nezaket kaidesi gereği dönülüp bilgi verilmesini dahi yerine getirmeyen işverenin bu tutumunu olması gereken iyi niyet ve iş barışı amacıyla bağdaştıramamıştır. Ancak, çalışanlar, şirket ve ülke menfaatlerinin sorumluluğu duyularak, bu sorumluluklar çerçevesinde, yine, grev uygulama kararı alınmamış, gelişmelere göre hareket edilmek suretiyle Sendikamız Yönetim Kurulu tam yetkili olarak yeniden görevlendirilmiştir.

Tüm bu iyi niyetli tutum ve barışçıl çabalara rağmen uyuşmazlık konuları konusunda sendikamızın kamuoyu ile paylaştığı gibi işverence olumlu bir yeni toplantı çağrısı tarafımıza iletilmemiştir.

Bunun üzerine sendikamızın yasal ve Anayasal güvence altında olan grev uygulama işleminden başka bir yolu kalmamıştır. Bu yasal hak çerçevesinde Yönetim Kurulumuz olağanüstü bir toplantı yaparak;

6356 Sayılı Yasanın 60.maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, THY A.O. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri işletmesinin tüm işyerlerinde 15.05.2013 Çarşamba günü, grevin uygulamaya konulmasına, durumun noter kanalı ile işverene, yetkili makama bildirilmesine THY A.O. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri işletmesinin tüm işyerlerinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Biz üyelerimize güveniyoruz ve THY’nin bu greve 1 gün bile dayanamayacağını biliyoruz. Hava-İş üyeleri sağduyu ve sabırla uzlaşmayı desteklediler, ancak işveren bu grevi kendisi istedi. Bu nedenle oluşabilecek olumsuzlukların tek sorumlusu THY A.O Yönetimidir.
Toplu sözleşmedeki taleplerimiz bir tüketici hakkı olan uçuş emniyeti ile de doğrudan ve dolaylı olarak bağlantılıdır. THY çalışanları temel talepler olarak;
En az personelle yorgun uçmak ve çalışmak istemiyor. Dinlenme sürelerinin bilimsel kriterlerde uygulanmasını talep ediyor. Part Time çalışanların toplu sözleşmeli olmasını istiyor. Kazanılmış sendikal haklarının geri götürülmesini kabul etmiyor. Kıdem haklarının verilmesini istiyor. Sağlığının korunması için istirahat raporu aldığında işten çıkarılmak, geçici uçuş men raporu verildiğinde ücretsiz izne çıkarılmak istemiyor. İşverenin keyfice ve tek taraflı prosedürlerle yaratılan kural ihlal ve baskılarına maruz kalmak istemiyor. Bu değişiklerde sendikanın onayının alınmasını talep ediyor.

Nihayet, bir yıl önce anti-demokratik grev yasağına karşı çıktıkları için haksız ve hukuksuzca işten çıkarılan 305 meslektaşının, arkadaşının bilirkişi raporları ve mahkeme kararları ile kesinleşen işe iade kararlarının uygulanarak onların işe geri döndürülmesini istiyor. Bu talepler Hava-İş Sendikası yöneticilerinin masa başında belirlediği talepler değildir. Bizzat 14 bin üyemizin talepleridir.

THY Yönetimi, personel üzerine negatif enerji ya****** işten çıkarma tehdidi, korkutma ve cezalandırmaya dayalı ve gerektiğinde bunları örneklerle personele yaşatarak bu korkuyu pekiştiren çağdışı bir insan kaynakları politikası yürütmektedir. Hava İş sendikası ise iş barışı ve huzurunun tesisini talep etmektedir.

Bu aşamada hem THY Yönetimine hem de hükümete Anayasal en demokratik hak olan grev hakkına saygı duymaya ve hukuk dışı yollara başvurmamaya davet ediyoruz. Grev hakkımıza yönelik en küçük olumsuz bir girişimde bulunmayın. Madem uzlaşmadan kaçındınız, grev hakkımızı engellemeyin. Hukuk devleti ve anayasal güvence altında olan grev hakkımızı siyasi bir karar alarak ve sosyal hukuk devletine yakışmayacak şekilde işverenler yanında taraf olup, çalışanları mağdur edecek hakkaniyetsiz işlemlere girişmeyin.
Anayasamız, altına imza attığımız uluslararası sözleşme hükümleri yasa hükümleri açıktır. Bu mevzuatta belirtilen hükümler göz ardı edilerek, hukuka aykırı bir şekilde yasal grev hakkımızın herhangi bir şekilde engellenmeye veya ertelenmeye çalışılması halinde, eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise bu mümkün değildir, yargı bağımsız yargı ise bu mümkün değildir.
Şimdiden uyarıyoruz, biz hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz siz hukukun dışına çıkmayın.
Hava-İş sendikası 15 Mayıs gününe kadar çözüm ve görüşmelere açıktır. Ancak uzlaşmayı reddeden şirket yönetimi rezervasyon kayıplarının, ihracat ithalat ile ilgili sıkıntıların, turizm firmalarının sıkıntılarının, şirkete daha grev uygulanmadan oluşan zararların tek sorumlusu olacaktır.
THY yönetimini uyarıyoruz. Sendikanın sunduğu görüşme çağrısı fırsatını iyi değerlendirin, şirketi kargaşa ve riske atan macera dolu yollardan vazgeçin. Gelin masada sorunları bütünsel olarak, karşılıklı iyi niyete dayalı bir anlayışla ele alalım ve her iki tarafı da memnun edecek bir biçimde çözelim. Saygılarımızla

Yaşasın 15 Mayıs THY Grevimiz.
Yaşasın 305 Direnişimiz

HAVA-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu (http://www.havais.org.tr/guncel-haber/213/hava-is-thyde-grevin-uygulamaya-konulmasi-tarihini-acikladi.html)

UcuyorumHaber
07.Mayıs.2013, 16:05
THY Yönetimi Yolcularımızın Hak Hukukunu ve Uçuş Emniyetini Hiçe Saymaktadır.

Değerli Yolcularımız Kamuoyumuz;

Hava-İş sendikası THY Yönetiminin tüm uzlaşma yollarını kategorik olarak ortadan kaldırması sonucu, THY A.O işletmesinde 14 bin üyesi adına sürdürdüğü 24. Dönem toplu iş sözleşmesinde 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat yerel saatle 03.00’den itibaren grev uygulamak zorunda kalacaktır.

Bu grev 1 günlük bir eylem değildir. T.C Anayasası ve 6358 sayılı Kanunla güvence altına alınmış yasal, demokratik, meşru bir temel hakkın kullanılmasıdır. Ve anlaşma sağlanmadığı takdirde yasalarımıza göre süresizdir.

THY Yönetimi uzlaşma zeminini kullanmak yerine şimdi çok tehlikeli bir yola sapmış görünüyor. Kendisini atayan siyasi iktidarın gücüne güvenerek, “THY’de grev olsa da uçuşlar devam edecek” şeklinde akla mantığa aykırı açıklamalarla yolcularımızı ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır..

Grev yapılan bir işyerinde “ben uçakları uçururum” demek uçuş emniyetine yönelik çok büyük bir tehlikeyi göze almak demektir.

Grev yapılan bir işyerinde ben uçakları uçururum demek hukuk ve kural ihlali yapılmadan mümkün olmayacağına göre; “ben ne hukuk, ne kural tanırım” demektir. Ancak oluşabilecek hiç temenni etmediğimiz bir kaza kırımda THY Yönetiminin ülkemizin sivil havacılığının tümünü etkileyecek böylesi bir riski nasıl göğüsleyebileceğini çok merak ediyoruz.

Uçuş operasyonu en zayıf halkası kadar güçlü bir hizmet zinciridir. Bir yandan grev sürerken operasyon yürütmek her türlü eksikliği göz ardı ederek, zorlama yöntemlerle baskı, işten atarım tehdidi ile demokratik ülkelerde yaşanmayan hukuk dışı girişimlerde bulunmak uçuş emniyetini ve yolcularımızı hiç dikkate almamaktır.

Çalışanları greve katılanlar katılmayanlar şeklinde bölebileceklerini ve böylelikle sonuç alabileceklerini sananlar tam bir hayal içindedir. THY işçisini emir eri konumunda vatandaşlık bilincinden yoksun, kendi akıl ve iradesini kullanmaktan aciz, biat makinesi kul köle sananlar, bir e-posta duyurusu ile hazır ola geçeceğini ve boynunu ikiyüzlülükle kurdukları giyotine uzatacağını bekleyenler artık çok beklerler.

Buradan uçuş operasyonu içinde 2920 sayılı Türk Sivil Havcılık Kanununun 100 ve 101 Maddelerine göre uçuş emniyetinin tek yetkilisi ve sorumlusu olan Kaptan Pilot üyelerimize yönelecek zorlamaların da sorumlusunun THY Yönetimi olacağını açıkça beyan ediyoruz.

Hava-İş Sendikası uçak yolcularımızın ve kamuoyumuzun beklentileri çerçevesinde tüm görüşmelere ve uzlaşma çağrılarına açıktır ve grev uygulanmadan, kaos oluşmadan barış içinde sorunun çözümünün sağlanmasında ÇALIŞANLAR-ŞİRKET-ÜLKE MENFAATLERİ için bir kez daha 22 Nisan 2013 Tarihinde THY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Topçu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Cemal Şanlı ile yapılan toplantı ile gelinen noktadadır ve yanıt beklemektedir.
Gelsinler en kısa sürede uyuşmazlığı çözümleyelim, saygılarımızla.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU (http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/genel/221/thy-yonetimi-yolcularimizin-hak-hukukunu-ve-ucus-emniyetini-hice-saymaktadir.html)

UcuyorumHaber
08.Mayıs.2013, 20:36
THY’DEN ÇALIŞANLARA AÇIK TEMİNAT

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/grev1_25.jpg

Türk Hava Yolları çalışanları sendikası Hava-İş Sendikası’nın ilan ettiği grev gününe yaklaşılırken taraflardan gelen açıklamalar hız kesmeden devam ediyor. Grevi engellemek isteyen THY üst yönetiminin aldığı bir karar çalışanların aklını bir kez daha karıştıracak.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thyden-calisanlara-acik-teminat.html)

UcuyorumHaber
10.Mayıs.2013, 22:48
Grevimiz, Sayın Hamdi Topçu' nun bugün yaptığı açıklamadaki tutum sürdüğü müddetçe kesin uygulanacaktır.

Değerli Üyelerimiz, Kamuoyumuz
Hava-İş Yönetim Kurulu bugün 14.30’da Toplanarak Tüm Grev Hazırlıklarını Gözden Geçirmiş ve Sonuçlandırmıştır.
Hava-İş Yönetim Kurulu aşağıdaki değerlendirmeleri yapmış ve kararları almıştır.

1- 23. Dönem toplu iş sözleşmesinin tümü olan 107 Maddeyi uyuşmazlığa götüren ve görüşmelerin 2. Oturumunda masadan kalkan THY Yönetiminin asıl amacının toplu sözleşmeyi ve sendikayı ortadan kaldırmak olduğu artık açıkça ortaya çıkmıştır.
2- Bu o kadar açıktır ki THY sözleşmesi 1. Oturumda o zamanki Genel Müdür İnsan Kaynakları Yardımcısının “siz artık idari konularda alacağınızı aldığınız bu ve bundan sonraki sözleşmelerde şirket hiçbir yeni hak talebini dikkate almayacaktır” sözleri “305 için greve çıkarılıyorsunuz” çarpıtmasının ne kadar maksatlı olduğunu ortaya koymaktadır.
3- Bizim taleplerimiz sadece ücretle ilgili değildir. Sağlığımız, sosyal hayatımız, iş huzurumuz, iş güvencemizi ve çalışma koşullarımızı kazanılmış hakları ile güvence altına almak istiyoruz.
4- Bu nedenle bu grev THY çalışanlarının geleceği için bir dönüm noktasıdır. Altında imzası olan toplu iş sözleşmesini 2 dönemdir yetki itirazları ve boşlukları ile defalarca ihlal eden, bir insanın namusu olan kendi imzasını reddeden THY Yönetiminin Başkanının verdiği sözlerin hepsi boş vaatlerdir. Tamamen grev kırıcılığı amaçlıdır.
5- Bu konularda birçok örnek vardır. THY çalışanları bunları bilfiil yaşadı.
Hukuksuz olarak iki yerel gece 36 saat dinlenme süresini 24 saate indirdiklerinde tamda 27 Temmuz 2012 de, sözleşme YHK’da imzalanmadan 4 gün önce, sizlere 22. Dönem sözleşmesi geçerli değildir diye açık mesaj atmadılar mı?
Hamdi Topçu’ya soruyoruz ikramiyeleri aylardır sendikanın ihtarnamesine rağmen niye TİS hükmünü ihlal ederek ayın son günü ödemiyorsunuz.
Daha 10 gün önce Kabin Ekibi El Kitabına rev3 olarak SHT6A-50’yi koymadınız mı?
6- THY çalışanları bu güne kadar olduğu gibi sağduyu ile yasalar ve hukuk çerçevesinde demokratik hukuk devletinin, Anayasa ve yasaların güvencesinde temel bir hak olan grev hakkını kullanacaktır. Grevi işveren kaçınılmaz kılmıştır.
7- Bu nasıl bir tahammülsüzlüktür. Lufthansa greve çıktı. Siz hiçbir Alman Bakanın işçileri tehdit ettiğini gördünüz mü? Şirket CEO’nun grev kırıcılığı ile sonuç almaya çalıştığını gördünüz mü? Ancak bu ülkede kendini siyasi iktidara dayayan patronlar demokratik haklara tehditler yağdırmaktadır.
8- Buradan siyası iktidarı, İdari Makamları, Kolluk Güçlerimizi, Yargımızı, Çalışma Bakanlığı Görevli Makamını ve Sivil Havacılık Otoritesi SHGM’yi göreve çağırıyoruz.
Bu grevde taraflar arasında birinin menfaatine yönelik uygulamalara kesinlikle izin vermeyin.
Grevi başarısız kılmak amaçlı zorlama ve hukuksuzluklarla oluşacak bir kaza kırımın idari olarak sorumlusu ilk planda THY Yönetimi olduğu kadar, bütün bu kurumlarda hukuki olarak sorumlu olacaktır.
Hava-İş sendikasının grev hazırlıkları tümüyle tamamlanmıştır. Uygulama esasları açıkça ilan edilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde Değerli Üyelerimiz
Hava-İş Yönetim Kurulu bugün 14.30’da Toplanarak Tüm Grev Hazırlıklarını Gözden Geçirmiş ve Sonuçlandırmıştır.
Hava-İş Yönetim Kurulu aşağıdaki değerlendirmeleri yapmış ve kararları almıştır.

1- 23. Dönem toplu iş sözleşmesinin tümü olan 107 Maddeyi uyuşmazlığa götüren ve görüşmelerin 2. Oturumunda masadan kalkan THY Yönetiminin asıl amacının toplu sözleşmeyi ve sendikayı ortadan kaldırmak olduğu artık açıkça ortaya çıkmıştır.
2- Bu o kadar açıktır ki THY sözleşmesi 1. Oturumda o zamanki Genel Müdür İnsan Kaynakları Yardımcısının “siz artık idari konularda alacağınızı aldığınız bu ve bundan sonraki sözleşmelerde şirket hiçbir yeni hak talebini dikkate almayacaktır” sözleri “305 için greve çıkarılıyorsunuz” çarpıtmasının ne kadar maksatlı olduğunu ortaya koymaktadır.
3- Bizim taleplerimiz sadece ücretle ilgili değildir. Sağlığımız, sosyal hayatımız, iş huzurumuz, iş güvencemizi ve çalışma koşullarımızı kazanılmış hakları ile güvence altına almak istiyoruz.
4- Bu nedenle bu grev THY çalışanlarının geleceği için bir dönüm noktasıdır. Altında imzası olan toplu iş sözleşmesini 2 dönemdir yetki itirazları ve boşlukları ile defalarca ihlal eden, bir insanın namusu olan kendi imzasını reddeden THY Yönetiminin Başkanının verdiği sözlerin hepsi boş vaatlerdir. Tamamen grev kırıcılığı amaçlıdır.
5- Bu konularda birçok örnek vardır. THY çalışanları bunları bilfiil yaşadı.
Hukuksuz olarak iki yerel gece 36 saat dinlenme süresini 24 saate indirdiklerinde tamda 27 Temmuz 2012 de, sözleşme YHK’da imzalanmadan 4 gün önce, sizlere 22. Dönem sözleşmesi geçerli değildir diye açık mesaj atmadılar mı?
Hamdi Topçu’ya soruyoruz ikramiyeleri aylardır sendikanın ihtarnamesine rağmen niye TİS hükmünü ihlal ederek ayın son günü ödemiyorsunuz.
Daha 10 gün önce Kabin Ekibi El Kitabına rev3 olarak SHT6A-50’yi koymadınız mı?
6- THY çalışanları bu güne kadar olduğu gibi sağduyu ile yasalar ve hukuk çerçevesinde demokratik hukuk devletinin, Anayasa ve yasaların güvencesinde temel bir hak olan grev hakkını kullanacaktır. Grevi işveren kaçınılmaz kılmıştır.
7- Bu nasıl bir tahammülsüzlüktür. Lufthansa greve çıktı. Siz hiçbir Alman Bakanın işçileri tehdit ettiğini gördünüz mü? Şirket CEO’nun grev kırıcılığı ile sonuç almaya çalıştığını gördünüz mü? Ancak bu ülkede kendini siyasi iktidara dayayan patronlar demokratik haklara tehditler yağdırmaktadır.
8- Buradan siyası iktidarı, İdari Makamları, Kolluk Güçlerimizi, Yargımızı, Çalışma Bakanlığı Görevli Makamını ve Sivil Havacılık Otoritesi SHGM’yi göreve çağırıyoruz.
Bu grevde taraflar arasında birinin menfaatine yönelik uygulamalara kesinlikle izin vermeyin.
Grevi başarısız kılmak amaçlı zorlama ve hukuksuzluklarla oluşacak bir kaza kırımın idari olarak sorumlusu ilk planda THY Yönetimi olduğu kadar, bütün bu kurumlarda hukuki olarak sorumlu olacaktır.
Hava-İş sendikasının grev hazırlıkları tümüyle tamamlanmıştır. Uygulama esasları açıkça ilan edilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde grevimiz, Sayın Hamdi Topçu’nun bugün yaptığı açıklamadaki tutum sürdüğü müddetçe kesin uygulanacaktır.
Saygılarımızla
HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Saygılarımızla
HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU (http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/genel/223/grevimiz-sayin-hamdi-topcu-nun-bugun-yaptigi-aciklamadaki-tutum-surdugu-muddetce-kesin-uygulanacaktir.html)

UcuyorumHaber
11.Mayıs.2013, 21:30
GREV ZİRVESİ SONA ERDİ!

CHP Milletvekili Süleyman Çelebi'nin aracılığıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası'nda bir araya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin'in görüşmeleri sona erdi. Peki, görüşmenin sonucu ne oldu?
İşte ayrıntılar: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/grev-zirvesi-sona-erdi.html)

UcuyorumHaber
12.Mayıs.2013, 19:57
ALLAH’TAN BELALARINI MI İSTİYORLAR TARTIŞMASI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/topcu1_11.jpg

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, dün milletvekillerinin de katıldığı görüşmede, “ Uçucular Allah’tan belalarını mı istiyor” şeklindeki sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi. Görüşmenin şahidi Süleyman Çelebi ne dedi?
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/allahtan-belalarini-mi-istiyorlar-tartismasi.html)

UcuyorumHaber
13.Mayıs.2013, 01:27
THY'DEN GREV FORMÜLÜ

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/kabin1_17.jpg

Türk Hava Yolları, grevin başlamasına saatler kala uçuşların aksamaması için önlemlerini almaya başladı. THY uçakları nasıl kaldırmayı planlıyor?
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thyden-grev-formulu.html)

bravecan
13.Mayıs.2013, 05:27
Grev resmi olarak 1 saat sonra basliyor .
,

burak933
13.Mayıs.2013, 05:49
öğrendiğime göre ortalık karışmaya başlamış polis biber gazı hazırlıklarına başlamış duty free de çalışan birisinden öğrendim

UcuyorumHaber
13.Mayıs.2013, 06:15
http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/grevtepe.gif (http://www.airporthaber.com/canli/live.php?id=2)

UcuyorumHaber
13.Mayıs.2013, 15:01
TOPÇU: SENDİKANIN İTİBARI KALMADI

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, grevle ilgili önemli açıklamalar yaptı, grevin başarısız olduğunu öne sürerek, sendika tarihinin en büyük skandalı olarak yorumladı.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/topcu-sendikanin-itibari-kalmadi.html)

UcuyorumHaber
13.Mayıs.2013, 17:20
HAMDİ TOPÇU’DAN FLAŞ AÇIKLAMA…

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/1_3007.jpg

Türk Hava Yolları’nda bu gece yarısı başlayan ancak şu ana kadar beklenen etkiyi gösteremeyen greve ilişkin Hamdi Topçu’dan heyecan yaratan açıklama geldi.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/hamdi-topcudan-flas-aciklama.html)

nynjxxx
13.Mayıs.2013, 21:05
22 yıl aradan sonra greve giden Türk Havayolları'nda greve katılımın düşük kalması ve seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması şirketin borsada işlem gören hisselerini uçurdu.

Açılışla birlikte güne yüksek bir başlangıç yapan THY hisseleri bu performansını gün içinde daha da yukarı taşıdı. Güne 8.1 liradan başlayan hisseler gün için 8.5 liraya kadar yükseldi ve yüzde 5'e yakın prim yaptı. Seansın sonuna yaklaşıldığı sırada gelen satışlar ise hisselerin tekrar 8.4 lira seviyesinde dengelenmesini sağladı.

Aynı anda borsadaki yükseliş yüzde 1 seviyesinde bulunuyor.

THY'nin piyasa değeri 10.2 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

UcuyorumHaber
14.Mayıs.2013, 22:03
HAMDİ TOPÇU’DAN SÜRPRİZ ÇAĞRI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/hamditopcu1_17.jpg

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, uçucu personel arasında çok az miktarda greve katılım olduğunu kaydederek, “ Greve katılanlar pişman olup dönmek isterlerse kabul edebiliriz” dedi.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/hamdi-topcudan-surpriz-cagri.html)

bravecan
14.Mayıs.2013, 22:20
Tassa Eski Başkanı İzzet Tassa, facebook sayfasında ' GREVDE' olduğunu açıklaya rak gerekçesini de şöyle duyurdu.
''Toplu is sozlesmesi biz ucucular icin cok onemli, eger toplu is sozlesmesinden cikarsak yasamizin olmayisi sebebiyle kidem tazminatlarini ve ise iade davalarini kaybetmis olacagiz.Senelerce bu yasanin cikmasi icin ugrastik malesef basaramadik.Is guvencemiz tamamiyle TIS e bagli.Bu duruma dustugumuz icin cok uzgunum,cok dusundum ,uyuyamadim.SIRKETIMI VE MESLEGIMI SEVIYORUM. UCAN ARKADASLARA IYI UCUSLAR DILERIM ANCAK BEN GREVDEYIM..''

UcuyorumHaber
15.Mayıs.2013, 23:18
THY'DEN GREVCİLERE İLİŞKİN FLAŞ KARAR

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/1_3028.jpg

Türk Hava Yolları, 15 Mayıs’ta başlayan grevin ilk iki gününde uçuşlara katılmayan 209 kabin memurunun aylık uçuşlarını kesti.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thyden-grevcilere-iliskin-flas-karar.html)

UcuyorumHaber
16.Mayıs.2013, 18:48
HAMDİ TOPÇU “POLEMİKLERE GİRMEYECEĞİZ”

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/hamditopcu1_18.jpg

Türk Hava Yolları’nda 3 Mayıs’ta başlayan grev sürerken dün THY’den sendikaya sürpriz bir çağrı yapılmıştı. Bu sabah saatlerinde Hava-İş bu çağrıyı “hem üslup kötü hem de dayatmacı” diye reddetmişti. Teklifin reddedilmesi üzerine Hamdi Topçu Airporthaber’e yeni bir açıklama yaptı.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/hamdi-topcu-polemiklere-girmeyecegiz.html)

UcuyorumHaber
21.Mayıs.2013, 00:07
THY GREVİNDE ŞOK GELİŞME

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/teklif1_2.jpg

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında 24.TİS görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından başlayan grev, bugün THY’nin personele yaptığı zam açıklamasıyla farklı bir boyuta taşındı. Ancak asıl şok dalgası yeni geliyor.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-grevinde-sok-gelisme.html)

bahane
03.Haziran.2013, 21:59
20 Gündür devletin resmi görevlilerinin hukuku yerine getirmesini bekliyoruz.
04 Haziran 2013
Değerli Basın ve Kamuoyu'na
15 Mayıs'ta başlayan THY grevimizin etkili ve başarılı olmasını engellemek amacıyla işverence oluşturulan grev kırıcı yasadışı işlemlerle ilgili 6356 sayılı Yasanın amir hükümlerine göre Görevli Makama ilettiğimiz ve görevli makamca İstanbul İl Teftiş Kurulu Grup Başkanlığına iletilen başvurularımız 20 gündür işleme konulmamaktadır. Açıkça görevi ihmal ve kasıt olarak değerlendirilebilecek devletin memurlarınca oluşturulan bu haksızlıklar tamamen işverenin işine yarayan ve gerevin uzatılmasına işçilerin direncinin kırılmasına yönelik adımları teşvik etmektedir. Bu konuda en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna aşağıdaki başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
31.05.2013
Sayı : 2013. 26/60.01/M.Y
Konu: 15.05.2013 tarihinde başlayan THY A.O İŞLETMESİNDE
grev uygulamasında İşveren tarafından Gerçekleştirilen
Hukuksuzluğun tesbiti ve önlenmesi hakkında

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ANKARA
İlgi a: Görevli Makama 15.05.2013 tarih ve 2839 sayılı başvurumuza istinaden Başkanlığınıza iletilen 15.05.2013 tarih 50131 sayılı inceleme
İlgi b: Görevli Makama 20.05.2013 tarih ve 2839 sayılı başvurumuza istinaden Başkanlığınıza iletilen 20.05.2013 tarih 52724 sayılı inceleme
İlgi c: Görevli Makama 29.05.2013 tarih ve 2873 sayılı başvurumuza istinaden Başkanlığınıza iletilen 29.05.2013 tarih 5837 sayılı inceleme yazıları

Sendikamız, THY A.O. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri işletmesinin tüm işyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili ve taraf sendikadır.
Sendikamız ile THY A.O. şirketi arasında yapılan toplu görüşmeler ve arabuluculuk süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmış, bu nedenle, 6356 sayılı yasa prosedürü tamamlanarak, 15.05.2013 saat:03.00’de, uygulanmak üzere grev kararı alınmış ve uygulanmaktadır.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA YASAĞI” başlıklı 68/1. Maddesi ile;
“İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67 nci madde hükmü gereğince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli yada geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.”
68/2. Maddesi ile; “Grev’e katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler ancak kendi işlerinde çalıştırılabilir. Bu işçilere, greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz.”
Hükümleri düzenlenmiştir.
THY A.O. işletmesinin tüm işyerlerinde 15.05.2013 tarihinde uygulanmak üzere, sendika tarafından karar alınarak uygulamaya konulan kanuni grev sürecinde;
THY A.O. şirketinin anılan yasa maddesine aykırı olarak, grev
uygulamasına katılan işçilerin yerine, şirketteki greve katılmayan bir kısım işçileri, şirketle organik bağı olan diğer havayolu şirketi personelini ve dışarıdan getirdiği yeni işçileri, sürekli ya da geçici olarak çalıştırmaktadır.
Bu durum, açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir.
Ancak sendikamıza gelen bilgiler ve belgeler çerçevesinde yukarıda tespiti ve önlenmesini talep ettiğimiz başvurularda belirtilen aykırılıklar THY A.O işverenince alenen ve yasalar hiçe sayılarak sürdürülmektedir.
Tarafınızca 6356 sayılı yasa kapsamında yasa gereği grev kapsamında olan ve “üretim ve satışta çalışmamak” üzere belirlediğiniz listedeki işçiler yasanın amir hükmüne aykırı olarak açıkça işverence grevdeki işçiler yerine çalıştırılmaktadır.
Yine 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA YASAĞI” başlıklı 68/1. Maddesi ile;
“İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67 nci madde hükmü gereğince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli yada geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.”
Hükmü açıkça ihlal edilerek grev esnasında yeni işçi alımı yapılmaktadır. Bu konuda tespit ettiğimiz grev esnasında işe yeni alınan personel listesi ekte tarafınıza gönderilmektedir.
6356 sayılı yasada belirtilen görevli makamdan İlgi a,b, c yazılarımızla yasanın yukarıda belirttiğimiz açık hükümlerine aykırı bir şekilde hareket eden işveren ve yetkililerinin, yasaya aykırı fiil ve işlemlerinin, tespiti ve bu hukuksuzlukların önlenmesini talep etmiştik
İlgi a,b,c yazılarımızın GÖREVLİ MAKAMCA İstanbul İl Teftiş Grup Başkanlığınıza başvuru tarihimizde iletildiği de açıktır.
Sendikamız 31.05. 2013 tarihinde İstanbul İl Teftiş Kurul Başkanlığına bu konuda ek’te sunduğumuz yazı ile bir kez daha başvuruda bulunduğu esnada Başkanlık yetkilileri Sendikamız Yetkililerine teftiş için ilgili görevlilerin direkt Bakanlığınızca görevlendirildiğini şifahen beyan etmiş ve bu görevlilerin 3 Haziran günü ilgili işyerinde teftişe başlayacaklarını belirtmişleridir.
T.C bir hukuk devletidir. Anayasal hak olan grev esnasında ilgili Anayasa ve yasalar güvencesinde sürdürülen grevin bu denli açık bir şekilde yasalara aykırı bir grev kırıcılığına tabi tutulmasına yönelik başvurularımız olduğu halde bu konuda hiçbir işlemin bugüne kadar yapılmamış olması, açıkça tek güvencemiz olan devletin memurlarınca görevlerinin yerine getirilmediği yönünde kuşku oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilgili görevli makam yazılarına bu güne kadar hangi işlemlerin yapıldığını, bu konuda işlem yapılmadı ise işlem yapılmaması gerekçelerinin bildirilmesini ve bu aşamadan sonra yapılacak işyeri teftişlerinin yapılması esnasında sendikamız yetkililerinin de hazır bulundurulmasının sağlanmasını talep etmekteyiz.
Bu yazımızla sonrasında da hala bir işlem yapılmadığı takdirde sendikamız olarak üyelerimizin haklarını ve hukuklarını korumak amaçlı ilgili devlet görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiriz.
Bu yazımızda sunduğumuz tespit ve delilleri ve ilgi a,b,c başvurularımızı da dikkate alarak ivedilikle işverenin grev kırıcı yasadışı işlemlerinin tespiti ve böylelikle önlenmesini ve talep etmekteyiz, saygılarımızla
TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI

ATİLAY AYÇİN MUSTAFA YAĞCI
GENEL BAŞKAN GENEL SEKRETER

http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/239/20-gundur-devletin-resmi-gorevlilerinin-hukuku-yerine-getirmesini-bekliyoruz.html

UcuyorumHaber
12.Haziran.2013, 20:41
305 KİŞİDE YENİ GELİŞMELER

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/thy1_319.jpg

Türk Hava Yolları’nda geçen yıl işten çıkarıldıktan sonra işe iade kararları Yargıtay tarafından onanan 10 kişiye tazminatları verildi. Peki bunun anlamı ne?
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/305-kiside-yeni-gelismeler.html)

bahane
27.Haziran.2013, 22:50
THY Grevinde Grev Kırıcı İşlemler Yapıldığı Mahkemece Atanan Bilirkişi Raporu İle Belgelendi.
27 Haziran 2013
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA YASAĞI “ başlıklı 68. Maddesi ile;
“İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67 nci madde hükmü gereğince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.” hükmü açık olarak düzenlenmiştir.
THY A.O işletmesinin tüm işyerlerinde 15.05.2013 tarihinde uygulanmak üzere, Sendikamız tarafından karar alınarak uygulamaya konulan kanuni grev sürecinde;
THY A.O şirketinin anılan yasa maddesine aykırı olarak, grev uygulamasına katılan işçilerin yerine,Şirketteki greve katılmayan bir kısım işçileri,şirketle organik bağı olan diğer hava yolu şirketi personelinive dışarıdan getirdiği yeni işçileri, sürekli ya da geçici olarak çalıştırmaktadır.
Bu durum, açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir.
6356 sayılı yasanın 79. Maddesi uyarınca, kanunun yedi ila on birinci bölümlerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması nedeniyle İstanbul 1. İş Mahkemesinde hukuk müşavirliğimizce yürütülen delil tespiti işlemleri sona ermiştir.
Bu kapsamda düzenlenen bilirkişi raporu ile;
Yasa gereği grevde çalışan işçilerin grevde üretimde kullanıldığı
Greve çıkan işçilerin yerine başka işlçilerle işin yürütüldüğü
Grev esnasında yasak olmasına rağmen grevdeki işçilerin işlerini yaptırmak üzere yeni işçi alındığı tespit edilmiştir.
Bu delil tespiti sonrası bu yasaqya aykırılıkların aönlenmesi için hukuk müşavriliğimiz satatşmanın önlenmesi ve yasadışı işlemlerin sona erdirilmesi için tedbir kararı alınması için dava işlemlerine başlamıştır.
Bilirkişi raporu ve örnek grev kırıcılığı işlemleri aşağıdaki dosyalar bölümünde bilginize sunulmuştur.
İsterseniz raporu bu linktende indirebilirsiniz
http://www.havais.org/files/bilirkisi_rapor.pdf
http://www.havais.org.tr/guncel-haber/244/thy-grevinde-grev-kirici-islemler-yapildigi-mahkemece-atanan-bilirkisi-raporu-ile-belgelendi.html

bahane
21.Temmuz.2013, 22:10
İstanbul 5. İş Mahkemesinin İhtiyati Tedbir Kararını Uygulaması İçin Çağlayan'da Yapılan Basın Açıklaması
23 Temmuz 2013
THY A.O Yönetim Kurulu, İstanbul 1. İş Mahkemesince atanan Bilirkişi raporlarındaki delillerden tespit edildiği gibi, 70 gündür devam eden grevimizde hukuk dışı grev kırıcılığı suçu işlemiştir.

8 Temmuzdan bu yana ise İstanbul 5.İş Mahkemesinin İHTİYATİ TEDBİR KARARI uygulanmayarak bir başka suç işlenmeye devam ediliyor…

Bu durum hepimize ülkemizde artık “tuz koktu” dedirtmektedir. Ülkemiz bir hukuk devleti ise hukukun üstünlüğünün kanıtı Mahkeme Kararı neden uygulanmamaktadır. THY Yönetim Kuruluna Mahkeme Kararını uygulamama cesaretini kim vermektedir.

Evrensel insan hakları sözleşmelerinin ve Anayasamızın en temel hak olarak belirlediği grev hakkının işverence hukuksuzca engellenmesini kim önleyecektir?

Bu Anayasal hakkını kullanan grevci THY işçilerinin hukukunu kim koruyacaktır?
Bağımsız yargımızdan başka sığınacak yeri bulunmayan işçilerimizin haklarını korumak adına yargının karara bağladığı İHTİYATI TEDBİR KARARI neden işleme konulmuyor.

Avrupa’nın en iyi havayolu ödülünü almakla övünen THY Yönetimi, şirket hakkında İcra Dairelerinde işlem yapılmasına neden olduğu yanlışlardan hala bir ders almamış mıdır?
Diyoruz ki;
İstanbul Sayın 32. İcra Müdürlüğünün, Mahkeme kararını dolayısı ile İHTİYATİ TEDBİR konulması işlemini THY A.O’ya ihtarname ile tebliği sonrası derhal;
• Grev sonrası hukuk dışı işe alınan işçiler derhal uçuş operasyonundan çekilmelidir.
• Diğer havayolu işçileri ile yapılan uçuşlar derhal durdurulmalıdır.
• Yasaya göre grevde çalışacak ancak üretimde bulunmayacak işçiler derhal yasaya uygun çalıştırılmalıdır.

THY A.O Yönetim Kurulunun, Mahkemenin İHTİYATİ TEDBİR kararı verdiği 08.07.2013 tarihinden bu yana hukuk dışı işlemlerle işçi çalıştırılması sonucu, uçuş operasyonları esnasında hiç temenni etmediğimiz bir kaza kırım olayı vuku bulduğunda ulusal ve uluslararası denetleyici havacılık otoritelerine, yolcularına, sigorta şirketine, hissedarlarına nasıl hesap verecektir?
Bu hukuk dışı davranış kamusal olarak da halkın can ve mal güvenliğini dikkate almayan bir tutum ve görevi kötüye kullanmaktır.

Sendikamız işverenin hukuksuzluklarıyla ilgili olarak GÖREVLİ MAKAM T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul İş Kurumu ve Çalışma İl Müdürlüğüne dört kez başvurmuştur. Bu başvurularımızla ilgili GÖREVLİ MAKAM henüz denetleme işlemlerini yerine getirmemiştir.
Bu nedenle görevli makam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 25.06.2013 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş olup söz konusu şikâyetimize ilişkin olarak Sayın Savcılık makamının soruşturması 2013/ 90632 Hz. Numaralı dosyası üzerinden yürütülmektedir.

Sendikamız bu işlemler yanında, işverence yapılan yasa dışı işlemleri ortaya çıkarmak amaçlı yetkili İş Mahkemesi olan İstanbul 1. İş Mahkemesine DELİL TESPİTİ yapılması başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru ile ilgili Mahkemece bilirkişi tayin edilerek işyerinde keşif yapılmış bilgi ve belge toplanmıştır.

Bu işlemler sonucu THY A.O işvereninden Sayın bilirkişiler tarafından alınan bilgi ve belgeler Sayın bilirkişiler tarafından incelenmiş ve oluşturulan RAPOR 26.06.2013 tarihinde sendikamıza teslim edilmiştir. Raporda THYA. O’nun hukuk dışı işlemleri açıkça tespit edilmiştir.
Sendikamız bu delil tespitinden sonra hızla dava açarak ilgili yasadışı işlemlerle ilgili ihtiyati tedbir verilmesi ve sataşmanın önlenmesi ile ilgili talepte bulunmuştur.
08.07.2013 tarihinde İstanbul 5. İş Mahkemesince görülen davada ilk celsede Mahkeme bilirkişi raporları çerçevesinde hukuk dışı grev kırıcılığı işlemleri ile ilgili İHTİYATİ TEDBİR KARARI vermiştir.
Bu Mahkeme kararını uygulatmak üzere sendikamız, THY A.O Genel Müdürlüğüne ilgili Mahkeme Kararını resmi yazı ile 09.07.2013 tarihinde tebliğ ettirmiştir.
THY A.O Genel Müdürlüğünün Mahkeme Kararına uygun işlem yapmaması üzerine lehine sonuçlanmış Mahkeme Kararını uygulatılmak üzere 32. İcra Müdürlüğü’ nün 2013/ 16628 E. sayılı İcra emri ile 11.07.2013 tarihinde işleme konulmuştur. İcra Müdürlüğünün Tebligatı ekte bilginize sunulmuştur.

THY işçilerinin haklarını alabilmek için son çare olarak başvurdukları grev hakkının yeterli etkiyi sağlamasını önlemek amacıyla THY A.O Yönetimi 15 Mayıs 2013 tarihinden bu yana grev kırıcı ve hukuk dışı işlemleri yanında halka açık bir şirket olarak SPK’ ya greve katılım olmadığı yönünde özel durum açıklamalarını göndererek kamuoyuna doğru olmayan bilgiler vermiştir.

THY A.O işvereni SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatını düzenleyen Kanun KAP( Kamu Aydınlatma Platformu) ilkelerine göre kamuoyuna açıkladığı bilgilerin tersine yasaya aykırı işlemler yaparak ve uçuş emniyetini riske atarak grevin etkilerini azaltmak ve kamuoyunu yanıltmak amaçlı bu işlemleri ile gerçekleri gizlemektedir.
THY Yönetimi, Kamu Aydınlatma Platformuna ve SPK’ ya yaptığı özel durum açıklamalarında kamuoyunu ve hissedarları yanıltmış, greve katılan olmadığını beyan etmiş ve uçuş operasyonunun eksiksiz yürütüldüğünü açıklamıştı.

THY Yönetimi grev kırıcılığı ile ilgili Mahkeme kararı hakkındaki bilgiyi SPK ve KAP’a iletmemiş ve özel durum açıklaması ile hala kamuoyuna ve hissedarlara duyurmamıştır. Bu konuda bile hala suç işlenmektedir.

Görülüyor ki tüm bu açıklamaların BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE MAHKEME KARARLARI ile doğru bilgi olmadığı, hileli ve yanıltıcı bilgiler olduğu ortaya çıkmıştır. Halka açık ve %48,2’ si kamunun olan bir şirketin Yönetim Kurulunun bu denli hukuk dışı işlemleri, hem de uçuş emniyetinin asıl olduğu havacılık işlerinde nasıl cesaretle yapabildiğini ibretle izlemekteyiz.
Bu yasadışı grev kırıcı işlemler olmasa bugün ilgili işveren işçilerin taleplerini tartışmak ve karşılamak zorunda kalacaktı. Ve sorun masada çözülecekti.
Şirketin grevde yeni işçi alması da yaşa dışıdır. Alınan bu işçilerle ilgili hem idari ceza doğacak, hem de tedbir konulması halinde yapılan alım eğitim ve bu işçilere ödenen maaş ve diğer parasal hakların yasal dayanağı da ortadan kalkmış olacak ve şirket büyük zarara uğratılmış olacaktır.
THY A.O Yönetimini derhal 32. İcra Dairesi Müdürlüğünün tebligatına ve hukuka uymaya davet ediyoruz.
Sorunun çözümü grevdeki işçilere ve sendikal haklara saygı duyarak masada müzakere ile sağlanabilir. THY A.O Yönetimini sendikayı hedef alan tutumundan ve inadından vazgeçmeye işçilerin haklarını vermeye çağırıyoruz. Bu gerginlik ve huzursuzlukla uçuş operasyonlarının yürütülmesi büyük bir risktir. Hava-İş sendikası bu çözüm ile ilgili olarak kendi tarafına düşen sağduyu ve özveri ile hareket etmiş etmeye de hazırıdır. Aynı tutumu THY Yönetimi de göstermelidir. Saygılarımızla.

THY A.O’da GREV KIRICILIĞINA SON…
MAHKEME KARARI VE İHTİYATİ TEDBİR UYGULANSIN…
HUKUKA SAYGI, MASADA ÇÖZÜM…

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/253/istanbul-5-is-mahkemesinin-ihtiyati-tedbir-kararini-uygulamasi-icin-caglayanda-yapilan-basin-aciklamasi.html

UcuyorumHaber
28.Temmuz.2013, 22:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hava-İş’in yıllardır örgütlü bulunduğu, toplu iş sözleşmesi imzaladığı ve havacılık sektörünün bir parçası olan uçak bakım onarım işyerlerini değiştirmeye uğraşıyor. Bu değişiklik ile havacılık (taşımacılık) iş kolunu kendi içerisinde bölerek parçalanması, mücadeleci sendikaların tasfiyesi ve sarı sendikaların önünün açılması hedefleniyor.

Bugün (26 Temmuz 2013) resmi gazetede İşkolları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte 12 nolu metal iş kolunun altına “Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı” maddesini eklendi. Eklenen bu madde ile Hava-İş Sendikası yıllardır örgütlendiği ve toplu iş sözleşmelerine imza attığı uçak teknik bakım onarımı, yandaş sendika olan Çelik-İş Sendikası’na geçirilmesine göre şekillendirdi.

Aynı oyun 2009 yılında da denendi

Çelik-İş Sendikası 2009 yılında THY Teknik A.Ş işvereni ile birlikte yine işkoluna yönelik bir saldırının içinde olmuş sırf bu yüzden tam 25 ay sözleşme imzalanamamıştı. Yine aynı Bakanlık itirazı kabul etmeyerek ‘havacılık işkolunda’ olduğuna karar vermiş ve bu girişim başarılı olamamıştı.

İşte son iki yılda Hava-İş’e yönelik saldırılar

>> Son iki yıldır AKP iktidarının Hava-İş Sendikası’na yönelik saldırıları durmuyor. İlk saldırı, Toplu İş İlişkileri Yasası Kanun Tasarısının 64. maddesine son dakika bir madde eklenerek sivil havacılık iş kolunda grev anında işverene yüzde 40 faaliyetini sürdürme hakkı tanınmıştı. Bu tasarı fiili anlamda bir grev yasağı ve kırıcılığı anlamına geliyordu. Tasarı meclis alt komisyonundan geri çekilmişti.*

>> Hava-İş Sendikası ile THY yönetimi arasında 23. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü ve görüşmelerde arabuluculuk aşamasına gelindiği sırada 30 Mayıs 2012’de yapılan yasa değişikliği ile havacılık iş koluna grev yasağı getirildi. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve iki diğer milletvekilinin bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda grev yasaklarını düzenleyen maddelerden “Yasağın bulunduğu işler” başlıklı 29. maddesine “Havacılık hizmetlerinde” ibaresi eklendi. Hava-İş üyesi 29 Mayıs’ta işten çıkarılan 305 THY işçinin mücadelesi sonucu grev yasağı kaldırıldı.*

>> Hava-İş Sendikası’nın bulunduğu havacılık işkolu 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş ilişkiler sözleşmesi kanununa göre iş kolları ve 2821 sayılı yasaya göre değiştirilerek taşımacılık işkolu olarak düzenlendi. 28 olan işkolları sayısı 21’e düşürüldü. Barajların düşürüldüğü iddia edilse de, sendikaların eski iş kolundaki çalışan sayısına göre üye sayısıyla birlikte barajı aşan sendikalar bile yeni işkoluyla birlikte çalışan sayısının artması ve orantılı olarak üye sayısının az gözükmesi nedeniyle yeni bir baraj getirdi. Ayrıca ek olarak en az 2.000 üye zorunluluğu getirildi. Bu değişiklik ile mevcut sendikaların işkolu çaplarını genişletilerek, üye sayısıyla birlikte barajın altında kalması ve yetkilerini kaybetmesi hedeflendi. Bu süreci önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.

>> 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasıyla 15 Mayıs’ta greve çıkan Hava-İş Sendikası, grevin başlangıcından bugüne THY yönetiminin hukuk dışı bir şekilde grevde yeni işçi alımı yaptığı ve farklı havayollarından kabin ekibi kiraladığını belirtiyordu. Hükümet, ÇSGB, İl çalışma müdürlükleri, savcılıklar, iş müfettişleri konuyu araştırmayarak 54 gün sessiz kaldı. Nitekim grevin 54. gününde İstanbul 5. İş Mahkemesi de Hava-İş lehine karar vererek THY yönetiminin “grev kırıcılığı” yaptığına hükmetti. Bu karara rağmen THY yönetimi hukuku çiğnemeye devam ediyor. İşçiler mahkemenin kararlarını uygulaması ve THY yönetiminin uyması için 24 saat adalet nöbeti tuttu, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Bundan sonra sendikanın ve örgütlü işçilerin yeni eylemlerle mücadeleyi yükseltmeleri bekleniyor.*

>> Ve son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkolları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayınlayarak havacılık (taşımacılık) iş kolunu kendi içerisinde bölerek parçaladı. Uçuş teknik bakım onarımı, havacılık (taşımacılık) sektöründen alarak metal işkoluna verildi.

Hava-İş’ten açıklama

Yeni yönetmeliğin yayınlanmasının ardından Hava-İş Sendikası bir basın açıklaması yayınladı. ‘6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Yasası kanunlaştırılırken, oluşturulan İŞKOLLARI sistemi de mücadeleci sendikaları tasfiye etmek için kullanıldığını’ belirten Hava-İş Sendikası, ‘Özellikle yeni oluşturulan 15 No’lu Taşımacılık İşkolunun oldukça stratejik bir işkolu olması ve sendikal örgütlüğü zorlaştırmak amacıyla açıkça siyasi iktidara yandaş olan sendikalara göre şekillendirildi.’ dedi.

Açıklamada 2009 yılında yapılan oyunu hatırlatan Hava-İş Sendikası, ‘Biz daha önce bu hukuki savaşı zaferle bitirdik yine bitireceğiz. Havacılığın teknik bakımında yer alan teknisyenler, mühendisler havacılık sektöründen koparılamayacaktır. Sendikamız bugün yayınlanan bu Yönetmelik değişikliğinin iptali ile ilgili gerekli hukuki işlemleri hemen yapacaktır.

Sendikamız her türlü oyun, baskı, sistematik saldırılara rağmen havacılık ve taşımacılık işçilerinin mücadele umudu, işçi haklarının yılmaz savunucusu olarak, ne türlü bedel ödenecekse ödensin doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır.’ dedi.

*2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Yasası'nda yer alan grev kırıcılığı maddesi:

“(6) Hava ulaşımı alanında faaliyet gösteren işyerleri veya işletmelerde grev esnasında işveren faaliyetin yüzde kırkını sürdürebilir. Bu durumda, çalışacak işçilerin sayısı, niteliği ve çalışma yerleri, işyerinde veya işletmede çalışan işçi sayısına göre işveren tarafından belirlenir. Bu hükmün uygulanmasında, listenin tespiti, ilânı, işçi sendikasına tebliği ve listeye itiraz usûlü hakkında 65 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

*3 Haziran 2012 Resmi Gazete'de yayınlanan grev yasağı kanunu:

MADDE 1 – 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Havacılık hizmetlerinde.”
http://www.havais.org.tr/guncel-haber/256/hava-ise-saldirilar-cok-yonlu-devam-ediyor.html

CAKABEY
29.Temmuz.2013, 14:04
http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/thy1_359.jpg

THY BU KARARI UYGULAMAZSA CEZALANDIRILACAK

Türk Hava Yolları'nın grev sürecinde işçi almasını engelleyen tedbir kararı uygulamaya kondu. İşte o karar...

Hava İş Sendikası’nın,15 Mayıs’ta başlayan grev sürecinde yasadışı işçi çalıştırdığı iddiasıyla THY hakkında yaptığı suç duyurusunda mahkeme sendikayı haklı bulmuştu. Bu kararın ardından Türk Hava Yolları'nın ihtiyati tedbir kararını uygulamadığı gerekçesiyle ilgili İstanbul 5. iş mahkemesinin verdiği ihtiyatı tedbir kararının icra müdürlüğünce uygulanması konusunda girişimlerde bulunan Hava-İş Sendikası, THY'nin başını ağrıtacak bir karar daha aldırdı.

İstanbul 32. İcra Dairesi tarafından Türk Hava Yolları'na gönderilen tebligatta 5. İş Mahkemesi tarafından alınan kararların uygulanması aksi takdirde İcra ve İflas Kanunu‎(İİK)'nun 30. maddesi gereğince ceza hükmünün uygulanabileceğini tebliğ etti.

Hava-İş Genel Sekreteri Mustafa Yağcı da konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak, "THY A.O da grev kırıcılığı ile ilgili İstanbul 5. İş Mahkemesinin kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 32. İcra Daire Müdürlüğünce 19 Temmuz 2013 tarihinde THY A.O'ya tebliğ edilen icra ilamı 7 günlük süresi 26 Temmuz 2013 tarihinde dolmuş olup hukuk müşavirliğimiz ilgili icra müdürlüğünün 2013/311 esas sayılı ilamı ile ilgili hukuki işlem gereği aynı icra müdürlüğünden bugün muhtıra göndermiş ve THY A.O'ya cezai sorumlulukları bildirilmiştir" dedi.

İŞTE THY'Yİ ZORA SOKACAK O KARAR; :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-bu-karari-uygulamazsa-cezalandirilacak.html)

bahane
24.Ağustos.2013, 22:08
HAVA-İŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
22 Ağustos 2013

Değerli Üyelerimiz ve Kamuoyuna;
Hava-İş Başkanlar Kurulu 20 Ağustos 2013 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki değerlendirmeler ışığında gerekli kararları almıştır.
Halen örgütlü olduğumuz THY, THY Teknik A.Ş ve TEC işyerlerindeki toplu iş sözleşme süreçleri işverenlerin uzlaşmaz tutumları nedeniyle uyuşmazlığa sürüklenmiştir.
THY’de 100 gündür grevdeyiz. THY Teknik A.Ş’de ve TEC’de resmi arabulucu süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmış, grev kararı alınma sürecine gelinmiştir. THY Teknik A.Ş’de ayrıca işverence istenen işkolu tespit talebi sonucu, daha önce Yargıtay Kararı ile kesinleşmiş hava taşımacılığı işkolu, Bakanlıkça bu işyerinin Metal İşkolunda olduğuna yönelik tespit yapılarak yeniden değiştirilmiş ve yeni bir sorun yaratılmıştır.
Hava-İş’e yönelik saldırılar çok yönlü, çok boyutlu ve sistematik olarak sürmektedir. Hava-iş bu saldırılara direnmiş, direnecektir. Hiçbir haksızlık, hukuksuzluk karşılıksız kalmayacaktır.
Tüm bu işyerlerinde iş barışı huzuru büyük yara almış ve şirket aidiyetine olan güven zedelenmiştir. Uluslararası ödüllere layık görülen THY mahkemelerle açıkça belgelendiği gibi hukuk dışı grev kırıcılığı yapan, İLO’ da, Avrupa Birliği Türkiye Komisyonunda hakkında açık sendikal hak ihlalleri suçlaması bulunan şirket durumuna düşürülmüştür. Grev kırıcılığı ile ilgili icra emrini ertelemek için icra dairelerine teminat yatıran borçlu haline getirilmiştir. SPK’ da grev ile ilgili özel durum açıklamalarını zamanında doğru bilgilerle yapmayarak hissedarları yanıltmakla suçlanmıştır.
Barselona ve Manchester United’dan sonra aldığımız haberlere göre Borissa Dortmunt’un da sendikal hak ihlalleri ve haksız işçi çıkarmaları yapan bir şirket kanısına vararak sponsorluk sözleşmesini sona erdirme noktasına gelmesi şirketin markasının nasıl yıpratıldığının göstergesidir. Çalışanlara ve onların tüzel kişiliği adına sendikaya karşı sürdürülen, yok sayma ve etik olmayan şirket söylemlerine rağmen, şirketin getirildiği bu duruma elbette üzülüyoruz.
Ancak tüm baskı, saldırı, grev kırıcı hukuk dışı uygulamalar, artık yargı kararları ile belgelenmiş yalanlar, hiçbir demokratik ülkede görülmeyecek hukuki, idari skandal kararlar ve grevi içten sabote girişimlerine rağmen onurlu bir duruş olarak THY’de grevimizin 100. gününde haksızlıklara hukuksuzluklara karşı direncimiz, mücadelemiz sürüyor. THY grevi onurumuzdur.
Bu direnci dışarıdan ve içeriden 2-3 günde yok ederiz, diyen emek karşıtı güçlere, grevci işçilerimizle birlikte gereken onurlu yanıt verilmiştir, verilmektedir.
THY grevinin sayısal başarısızlığından bahsedenler, greve çıkmayı göze alamayanların hangi pişmanlıklar içinde olduğundan bahsetmemektedir. Toplumun yanlış yapması, bizim doğru duruşumuzun değerini değiştirmez. THY de işçilere saldırı grevle başlamadı ve bu saldırının hedefi doğrudan yıllardır mücadele ile kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasıdır. Biz grev diyerek bu saldırıya dur denilmesinin doğru olacağını düşündük ve bugün bu konuda haklı olduğumuz net biçimde ortaya çıkmıştır.
Bu günkü gelinen noktada en büyük çarpıtma sorunun Hava-İş ve THY yönetimi arasında basit bir kavga olduğuna yönelik sürdürülen çok bilinçli bir propagandadır. Bu tamamen yalandır ve işverenlerin emek karşıtı yüzünü gizlemek amaçlıdır.
THY’de işverence 23. Dönem TİS 20. Madde hükümleri açıkça ihlal edilerek 12.500 üyemizden yaklaşık 8000 pilot ve kabin memuru üyemizin hakları ile ilgili, 2012 yılı Ekim ayında Operasyon El Kitabı OM PART A Revizyon 16 ve grev uygulama kararından kısa süre öncede Kabin Ekipleri El Kitabı CCM Revizyon 3 düzenlemeleri yayınlanmıştır.
Bu suretle el kitaplarının 7. Bölümün de yıllardır önce 07-029 no’lu Yönetmelik, daha sonra ise PR.01.70.07 no ile Prosedür çerçevesinde uçucu ekiplerin kazanılmış hakları olarak uygulanan Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri hakları, SHGM’nin bilim dışı SHT 6A-50 Talimatı ile yer değiştirmiştir. Bu değişiklik çok önemli hak kayıpları getirecek bir durum yaratmış ve grevin en önemli nedenlerinden biri de bu değişiklik olmuştur.
İşveren personel maliyetlerini düşürme amaçlı, esnek, insanların sosyal hayatı, sağlığı ve yorgunluğunu hiçe sayan SHT 6A-50 düzenlemesini tüm maddeleri ile meşru hale getirmek istemektedir.
Grevin sürmesinin temel nedeni işçilerin haklarının işverence hukuk dışı yollarla grev kırıcılığı işletilerek geriye götürülmek istenmesidir.
Tüm beyanlarında idari maddeler anlamında 23. Dönem sözleşme metnini işçilerin hiçbir hak kaybı olmadan imzalayalım diyen Sayın Hamdi Topçu’ ya açık çağrımızdır. Madem sözlü garanti veriyorsunuz, 23. Dönem sözleşmenin atıf yaptığı geçerli prosedür olan, PR.01.70.07 no’lu prosedürünün, eski şekliyle (yani içinde 36 saatlik ER dinlenme hakkı da bulunan) 24. Dönemde de geçerli olduğunu beyan eden protokolü yapalım toplu iş sözleşmesini bugün imzalayalım. Eğer bu sözünüzü de yerine getirmekten imtina ediyorsanız bunu hemen açıklayın ki, gerçekler herkesçe öğrenilsin…
Sendikamız grevimizle ilgili sağladığı grev kırıcılığını hukuken belgeleyen ve engelleyen ihtiyati tedbir kararını mutlaka uygulatacaktır. Bu konu, grevimizin toplu iş sözleşmesi imzalanarak ve haklarımız korunarak bitirilmesi için çok önemlidir.
Grev, THY 24. Dönem toplu iş sözleşmemiz onurluca ve temel haklarımızdan geriye gidiş olmadan masada imzalanarak sonuçlandırılacaktır.
Diğer bir çarpıtma ise Hava-İş yönetiminin grevi Aralık ayındaki Genel Kurul için sürdürdüğü yönündeki çok ahlaksızca bir propagandadır. 305 işçimizin işe geri dönüş direnişi ve ardından THY grev gündemi ile yoğun bir saldırıya karşı mücadele içinde bugüne kadar genel kurulu hiç gündemimize almadık.
Ancak, her dönem olduğu gibi 3 yıl işçilerle birlikte onlar için tek bir direniş, tek bir örgütlenme, tek bir eylem yapmadan, hatta yasal greve katılmadan, Hava-İş’in hata yapmasını bekleyerek ve genel kurul yaklaştığında ortaya çıkılarak muhalefet adı altında karalama kampanyalarına başlanması bizi bu konuda da değerlendirme yapmak zorunda bırakmıştır.
Çok geriye gitmeden son altı yıla bir bakınız; THY Teknik A.Ş’de biri işkolu itirazı olmak üzere 3 yetki itirazı ve 25 aya yakın mücadele, THY’de 2 yetki itirazı, aylarca aidat ödenmemesi, onlarca temsilci ve kurul üyemizin işten çıkarılması, 23. dönemde anti- demokratik grev yasağı, Yüksek Hakem Kurulu ve THY Teknik A.Ş ve THY’de 305 işçinin kıyımı bir yıldan fazla sürmekte olan 305 direnişi ve THY’de 100. gününde grevle geçen mücadeleler. Ve yakın zamanda Teknik A.Ş.’de yine işkolu itirazı ve diğer uçak bakım firmalarında siyasi iktidarın yandaşı Hak-İş’e bağlı Çelik-İş’in devreye sokulması.
Ve artık geçen dönem olağan ve olağanüstü Genel Kurul girişimi ile denenen başarılı olunamayan, ancak bu dönem iyice su yüzüne çıkan işverenlerin Hava-İş’in yönetimini dizayn etmeye yönelik etik olmayan girişimleri…
Hava-İş sendikasının yerli yerine oturmuş kurumsal yapısı olmasaydı bu saldırı dalgası ile kurumumuzun çökertilmesi ve biat edenler listesine katılması amacına çoktan ulaşılmış olacaktı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar... Çağdaş, demokrat, bağımsız, özgür, şeffaf mücadeleci sendikal anlayışı ile emperyalist ve neo liberal emek düşmanı dış güçler ve yerli destekçilerine boyun eğmeyen Hava-İş, asla susturulamayacaktır.
Hava-İş sendikası genel merkez ve şubeleri, tüm kurumsal organları ile bir bütün olarak lideri Sayın Genel Başkan Atilay Ayçin ile birliktedir ve saygı duyduğu tek irade olan üye iradesine güvenerek tüm delege seçimlerine katılacaktır.
Hava-İş’in yıllardır sınanmış, işçi haklarından ödün vermeyen ve bunları geliştirmeyi bedel ödemeyi göze alarak başaran, saygın kurumsal tecrübesinin üyelerimizce yine güvenle tercih edileceğine yürekten inanıyoruz.
Hava-İş genel kurulunda her zaman olduğu gibi tamamen demokratik mekanizmalar işletilerek işyeri delege seçimleri ile genel kurul seçimleri dışarıdan hiçbir gücün baskısına ve etkisine izin verilmeden olgunlukla yapılacaktır. Ana Tüzüğümüz gereği işyerlerinde demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan delege ve şube seçimleri, tüzük yasal takvimi çerçevesindeki duyurularımız ile belirtilecek tarihlerde gizli oy açık sayım esasına göre yapılacak, bu iradeye herkes saygı gösterecektir.

Değerli Basın ve Kamuoyu;
Ülkemiz ve emekleriyle geçinen geniş halk kesimleri zor bir dönemden geçiyor. Siyasi iktidarın yanlış dış politikalarının sonucu her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz.
Değerli iki pilot üyemizin Suriye’deki iç savaşta hesaplaşma içindeki gruplarca kaçırılarak pazarlık konusu yapılması ne yazık ki bu savaş politikalarına bulaşılmasının bir yansıması olarak bizleri derinden üzmüştür. Dileğimiz iki üyemizin sağ ve sağlıklı olarak ailelerine geri dönmesidir. Sendikamız bu konuda uluslararası üst örgütü ITF ve bağlı Ortadoğu Bölge Birimi ve Lübnan taşımacılık sendikasına gerekli bilgileri vererek çözüm için talepte bulunmuştur.
Saygılarımızla.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/263/hava-is-baskanlar-kurulu-sonuc-bildirgesi.html

UcuyorumHaber
19.Eylül.2013, 03:59
VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ'NDE ANLAŞMA SAĞLANDI!

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/tec1.jpg

Hava İş Sendikası, TEC ile TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmelerinde anlaşma sağladı, imzalar atıldı...
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/ve-toplu-is-sozlesmesinde-anlasma-saglandi.html)

UcuyorumHaber
30.Eylül.2013, 20:13
THY UÇUCU EKİPLERİNE MÜJDE...

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/thyhavais1_1.jpg

Türk Hava Yolları'nın Toplu İş Sözleşmesi'ne aykırı olarak ER dinlenme sürelerini 36 saatten 24 saate düşürmesine karşı Hava İş Sendikası'nın başlattığı hukuk mücadelesinde mahkeme kararını verdi.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-ucucu-ekiplerine-mujde.html)