PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Savunma Sanayiisine Destek:OSSA OSTİM Savunma ve Havacılık Kümesi (ANKARA)bravecan
23.Kasım.2012, 18:50
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Savunma ve Havacılık Sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak
Vizyonumuz: Küme üyesi KOBİ’leri uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek.

KÜME HAKKINDA:

Ostim Savunma ve Havacılık Yan Sanayi Kümelenmesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ana sektörler için yapılan rekabet analizi çerçevesinde ortaya çıkan, aslında doğal koşullar altında var olan fakat somut olarak ortaya konmamış savunma ve havacılık sektörü içerisinde, bu sektöre mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin ortak hareketi ile 01 Temmuz 2008 tarihinde kurulmuştur. Küme Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve civarında savunma sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden oluşmaktadır. Küme üyesi firmalarda, cirosunun önemli bir bölümünün savunma sanayinden gelmesi yada Aselsan, TAI, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçisi olması kriterleri aranmaktadır.

Hedeflerimizi ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve savunma sanayi KOBİ’lerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek aynı zamanda artan işbirlikleri ve gelişen yetenekler ile tercih edilen alt tedarikçiler haline gelmek ve nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmak, OSTİM organize sanayi bölgesi ile birlikte sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmak, akademik çalışmalarla ve üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak ve son olarak da yetenekleri gelişen alt tedarikçilerle yabancı rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmak olarak sıralayabiliriz.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, KOSGEB, TTGV, Ankara Sanayi Odası,TÜBİTAK, SASAD, ODEM, OSTİM, Metutech ve THK Üniversitesi gibi destekleyici kuruluşları ile daha da güçlü olan OSSA, Savunma Sanayinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek ve Türk Savunma Sanayinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırmak adına 98 üye KOBİ ve 1800'den fazla personel kapasitesi ile var gücüyle faaliyetlerine devam etmektedir.

http://www.ostimsavunma.org/Default.aspx?lng=tr

bravecan
23.Kasım.2012, 18:56
OSSA OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, KOBİ'lerin savunma sanayiine katkı vermesi ve dünyadaki global üreticilere uçak, roket ve diğer yan dallarda üretim desteği vermesi yönünde karar alarak böyle bir yapılanmaya gitmiş.
Bu nedenle Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği günleri düzenlemiş.

Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri Nedir?
''Türkiye’de ikili iş görüşmeleri konseptiyle ilk kez gerçekleştirilecek olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 6-8 Mart 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Bu etkinlik havacılık endüstrisinin lider şirketleri için potensiyel pazar ortakları ile tanışma fırsatı sunmaktadır.''
Gerek sanayinin güçlenmesi, gerekse ülkeye döviz girdisi sağlanması açısından yararlı bir etkinlik olduğu açık.
İşte o etkinliğe ait duyuru:
http://www.bciaerospace.com/ankara/index.php/tr/