PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dünyada sivil ve askeri havacılığın ilkleri..bravecan
06.Ağustos.2012, 00:59
İLK HAVADAN İLAÇLAMA
Tarım ürünlerini zararlılardan korumak için ilk havadan ilaçlamayı 3 Ağustos 1921 gü-nü Teğmen
John B. Macready
ABD'de, Ohi-o'nun Troy yöresinde gerçekleştirdi. Dünya yükseklik rekorunun da sahibi olan Teğmen
Macready,
Ohio Tarımsal Deneyler İstasyo-nu adına, Curtiss JN6 tipi uçağıyla 24 dönüm-lük bir katalpa ormanını ilaçladı. Yerden yaklaşık 10 metre yüseklikte giden uçaktan bo-şaltılan 80 kilo toz kurşun arsenatla, 4 bin 815ağaç ilaçlanmış oldu. Bu ilaçlama işlemi, bir dakikadan bile daha az sürmüştü.İki gün sonra, bu projenin fikir babasıolan Ziraat Mühendisi
C.R. Nellie,
ağaçlar üzerinde bir inceleme yaptı ve katalpa ağaç-larına büyük ölçüde zarar veren böceklerden yalnızca yüzde birinin sağ kaldığını saptadı.Ticari amaçlı ilk tarımsal ilaçlama şirketiise, ABD'nin Georgia eyaletinde
C.E. Woolman tarafından 1925 yılında kuruldu. DalandDustters İnc. adlı bu şirket, Petrel türü tek uçağı ile boşalttığı kalsiyum arsenat sayesin-de, Georgia'daki pamuk tarlalarını büyük öl-çüde zararlılardan kurtardı
*** ****
HAVADAN İLK PROPAGANDA
Havadan yapılan ilk propaganda, 1806 yılıMayıs ayında gerçekleştirildi. İngiliz Donan-ması'nın komutanları, 10. Dundonald DüküAmiral
Thomas Cochrane'
den
,
Fransız hal-kına seslenen bazı bildirilerin dağıtılmasını is-tediler. Donanma Komutanlığı, söz konusu bildirilerin İngiliz kıyılarında avlanan Fransız balıkçılarına verilmesini ve kendilerinden bu bildirileri yurttaşlarına dağıtmalarının isten-mesini öneriyordu. İngiliz
Cochrane
ise, Fran-sız balıkçılarının, düşmanları tarafındanellerine zorla tutuşturulan kâğıtları, kendi yurttaşlarına ileteceklerine hiç inanmıyor-du. Bu yüzden, teslim edilen emanetleri, Fran-sa'ya ulaştırmak için başka bir yöntem ara-maya başladı. Daha önceki yıllarda, KraliyetDonanması'ndan
"Pallas"
adlı geminin gü- vertesinde uçurduğu dev uçurtmalarla, tekne-nin hızını artırabilmek için bazı deneyler gerçekleştirmişti. Bu deneyler ona esin kaynağıoldu ve küçük uçurtmalar yaptırttı. Bildiriler, bu uçurtmaların kuyruklarına düğümlendi.Gemi, Fransız sahillerinde dolaşmaya başla-dı. Belirli aralıklarla, uçurtmaların ipleri bı-rakıldı ve böylece İngilizlerin bildirileri, Fransızsahillerine ulaşmış oldu
**** ****
SAVAŞTA GÖREV YAPAN İLK UÇAK
Türk-İtalyan savaşı sırasında, Tripoli'dekiİtalyan Hava Kuvvetleri'nin komutanı BinbaşıPiazza, 23 Ekim 1911 günü"Bleriot XI"tü-rü uçağıyla, Aziziye'deki Türk birliklerininüzerinde bir keşif uçuşu yaptı. Bu, bir savaş-ta uçak tarafından yerine getirilen ilk görev oldu
*** *****
:ucu: (http://tr.scribd.com/doc/46482862/Milliyet-Ilkler-Ansiklopedisi)
ve diğerleri için :