PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ucak Nasıl Ucar?national
02.Haziran.2007, 23:24
Uçaklar Nasıl Uçarlar?

Uçakların uçmasını, havada tutunmasını, ilerlemesini sağlayan unsurlar vardır. Bunlar gerçekleşmezse uçaklar uçamazlar.
Bunlar;
- Lift (Kaldırma kuvveti)
- Center of Gravity& Weight. (Ağırlık merkezi &Ağırlık)
- Drag (Geri sürükleme)
- Thrust (İtme).
Bu kuvvetler biribirini tamamlayarak uçakların uçmasını sağlar. Örneğin; kanatlar havada tutunmayı, motorlar ileri geri hareket etmeyi sağlar. Uçakların uçması Bernoulli prensibine dayanır. Bir akışkanın, (bu gaz veya sıvı olabilir) hızı arttıkça basıncı düşer. Bu ilkeden yola çıkarak, uygun kanat yapısını da buna ilave edersek, hava akımını kaldırma kuvvetine çevirmiş oluruz. Ancak bu kaldırmanın olabilmesi için de hava akımını ve itmeyi sağlayacak motora ihtiyaç vardır. Bunların yanısıra aerodynamic bir yapıya, kumanda yüzeylerine ve iniş takımlarına da ihtiyaç vardır.
Şimdi gelelim kaldırma kuvvetine (lift): Bir uçakta kanat yapısını inceleyecek olursak, su damlasını andıran bir yapısı olduğunu görürüz. Ancak, kanat üst yapısı daha kavisli, alt yapısı ise üste nazaran daha düzdür. Bu da bir basınç farklılığı yaratır. Kanadın üstünde daha düşük bir basınç, alt yüzeyinde ise daha fazla bir basınç oluşur ki, bu da, kaldırma kuvveti sağlar.
Şöyle ki; kanat yüzeyinin önüne çarpan hava akımı, kanadın üst yüzeyi daha kavisli olduğu için, hızlı bir şekilde, alt yüzey ise daha düz olduğu için, üste göre yavaş hareket eder. Bu da yüksek bir basınç oluşumuna neden olur ve bir kaldırma kuvveti meydana gelir.
Fakat bir uçağın kanadında oluşan bu kaldırma kuvvetinde uçağı havada tutabilmesi için de, uçak havalanma esnasında iken kaldırma kuvvetinin uçağın ağırlığından fazla olması, düz uçuşta ise eşit olması gerekir.
Kanat yapıları uçakların hızına göre değişir. Örneğin; düşük süratli uçaklarda kanat kısmı daha kavisli ve büyüktür. Çünkü kavis arttıkça drag (geri sürükleme) artar. Onun içindir ki yüksek süratli uçaklarda drag’ı önlemek ve hızı azaltmamak için, kanat üst yapısının kavisi daha azdır. Bu yüzden özellikle savaş uçaklarında kanattaki kavisler ve kalınlıkları daha azdır...
Onun içindir ki sürate ve amaca uygun olarak her uçak için ayrı özellikte kanat yapıları geliştirilmektedir.
KAYNAK:www.uted.org/dergi/2002/haziran/haziran_2.htm

UÇMAK yada UÇMAMAK
Bir uçak nasıl uçar ? Sanılanın aksine bir uçağı havada tutan parçası motor değil kanadıdır.Motor sadece öndeki havayı alır ve arkaya doğru iter.Bu bir itme gücü (thrust) sağlar.Bu güç sayesinde uçak ileri doğru hareket eder.Uçak ileri doğru hareket ederken kanadının kesit (Airfoil) yapısından dolayı kanadın alt yüzeyinde yukarı doğru bir kaldırma kuvveti (Lift) doğar.Bu aradada hava , içinde ileri doğru hareket eden uçağa karşı bir direnç (drag) gösterir.Uçağın sürati arttıkça kanadın kaldırma kuvveti artar.Bukaldırma kuvveti yerçekimi (Gravity) ve hava direncinin (Drag) toplamından fazla olduğunda uçak yerden havalanır.Kısacası uçak uçmaya başlar.
UÇAĞIN PERFORMANSINA ve GÖRÜNÜŞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Kanat yerleşim yeri (Wing Location) : Kanat yeri bir uçağın görünüşüne ve uçuş karekteristiğine etki eden önemli faktörlerden birisidir.Genel olarak iki tür kanat yerleşim yeri vardır.Biri uçağın üst tarafı (High Wing),diğeri uçağın alt tarafıdır.(Low Wing)Bazı modellerde kanat gövdenin tam ortasındada olabilir.Üstten kanatlı modellerde uçağın ağırlığı kanadın altında asılı bulunmaktadır.Bu yüzden havada uçarken daha dengelidir.Dengeli ve kontrolü kolay olduğundan,eğitim modelleri ve yeni başlayanlar için çok uygundur.Alttan kanatlı bir model ise bunun tam tersidir. Ağırlık uçağın kanadının üzerindedir.Bu yüzden havada daha dengesiz uçmaktadır. Yeni başlayanlar için uygun değildir.Ancak ileri seviyedeki pilotlar için özellikle akrobasi için uygundur.
Kanat kesidi (Airfoil) :Kanat ucundan bakınca, kanadı önden arkaya doğru kestiğinizde ortaya çıkan alan kanat kesitidir.(airfoil)Çok küçük görünmesine rağmen uçağın uçuş kalitesine etki eden ana faktörlerdendir.Yüzlerce şekilde olabilir.Ancak genel olarak üç şekilde adlandırılır.Flat-Bottom , Symmetrical ve Semi-Symmetrical
Flat-Bottom Airfoil : Kanat kesitinin alt tarafı tamamen düz olan şekildir.Yüksek kaldırma kuvveti ve düşük hızlarda uçuş kabiliyeti sağlar.Yeni başlayanlar için çok idealdir.
Symmetrical Airfoil:Kanat kesitinin alt ve üst tarafının aynı olduğu şekidir.Bu yüzden düz ve ters uçuşta aynı kaldırma kuvvetini sağlar.Akrobasi için çok uygundur.İleri seviyedeki pilotların tercihi olmalıdır.
Semi-Symmetrical Airfoil :Flat-Bottom ve Symmetrical Airfoilin karışımıdır.Her iki kanat kesidinin özelliklerinden almıştır.Orta seviyedeki pilotlar için uygundur.
Kanat Alanı(Wing Area)/Aspect Ratio/Kanat Yüklemesi(Wing Loading) : Kanat alanı kanadın kaldırma kuvveti sağlayan yüzey alanıdır.Aspect Ratio kanat boyu ile kanat eninin birbirine oranıdır.Kanat boyu 150 cm ,kanat eni 25 cm olan bir uçağı aspect ratiosu 6:1 dir.Genel olarak söylenen bu oran küçüldükçe uçağın akrobasi kabiliyetinin arttığıdır.Kanat yüklemesi ise kanat yüzeyindeki bir santimetrekareye düşen ağırlıktır.Bu değer nekadar küçük olursa okadar iyidir.
Dihedral : Kanadın V şeklinde olan açısıdır.Bu açı arttıkça uçak daha dengeli uçar.Ançak akrobasi kabiliyeti azalır.Eğitim modellerinde bu açı daha fazladır.Akrobasi modellerinde ya çok az yada hiç yoktur.
Kanat kalınlığı(Wing Thickness) : Kanat sadece kaldırma kuvveti sağlamaz.Aynı zamandada havanın içinde ileri hareket ederken direnç oluşturur.Bu yüzden kalın kanatlar akrobasi ve sürat için uygun değildir.
İniş takımı yeri : Bu uçağın görünüşüne ve performansına etki eder.Önden tekerlekli (Tricycle Gear) modeller yerde kontrolü kolay modellerdir.Arkadan tekerli (Taildragger Gear) modeller yerde kullanılması biraz daha güçtür. Ancak her pilot mutlaka denemelidir.

Gemiler Nasıl Yüzer?Gemi üzerindeki ölçümler boy,genişlik,ve derinlik temelinde verilir.Dikeyler arası boy,teknenin baş bodoslamasından dümen bodoslamasına kadar uzanan maksimum su hattı uzunluğudur.Geminin tam genişliği,enlemesine maksimum uzunluktur.Deinlik ise,boyun tam ortasında,omuganın üst kesiminde en yüksekteki sürekli güvertenin tam genişliğinin üstüne kadar olan düşey uzunluğa draft denir.
Teknelerin biçim özelliklerini tanımakta çeşitli kat sayılardan yararlanılır.Bunlardan en yaygın olanı, geminin gerçek deplasmanının(geminin karinasıyla yer değiştiren su miktarı),teknenin boyunda genişliğinde ve derinliğindeki bir diktörtgen prizmanın deplasmanına oranı tekne narinlik kat sayısıdır.(blok emsali)Orta kesit narinlik katsayısı ise ,gemi ortasından bölündüğünde elde edilen orta kesit alanının bunun çevresinde çizilen dikdörtgenin alanına oranıdır.Prizmatik katsayı teknenin gerçek deplasmanınına oranıdır.Geminin su hattı, tekneninsuya değdiği çizgidir.Su hattı narinlik kat sayısı da ,teknenin gerçek su hattı alanının, bu alanın içine tam olarak teğet olan dikdörtgenin alanına oranıdır.
Bir akışkan üzerinde serbestçe yüzen bir cismin ağırlığı kadardır.Bir geminin sualtı bölümünün geometrik merkezine yada bu bölümile yer değiştiren su kütlesinin ağırlık merkezine kaldırma merkezi denir.Geminin dengede olması için ağırlık merkezinin , kaldırma merkezi ile aynı düşey çizgi üzerinde bulunması gerekir.Ayrıca gemini ağırlık merkezi , gemi enine yattığında ağırlık kaldırma kuvvetlerinin tekneyi denge durumuna getirecek biçimde etki sağlayacakbir konumda olmaları gerekmektedir.
Gemi yapımında kullanılan terimler

Öte yandan, teknenin kaldırma merkezi inden geçen düşey çizgi ile teknenin suya daldırılması durumunda oluşan yeni bir kaldırma merkezindenden geçen ikinci bir düşey çizginin kesişim noktasına denk merkezi denir.Gemi yan yattığında, denk merkezi ağırlık merkezinin üzerindeyse,kaldırma kuvveti geminin eski konumuna gelmesini sağlar.Denk merkezi ile ağırlık merkezindeki uzaklık ne kadar büyükse, gemini dengesi o kadar iyi olur.
Gemi yapımlarında dikkate alınan unsurlardan biride ,teknenin suda her üç koordinat doğrultusunda yapabileceği haraketlere karşı dayanıklı olması ve seyir gücünü korumasıdır.Bu nedenle dalgların ve rüzgarın ;yapabileceği sallantılar en aza indirilmeye çalışılmıştır.bu amaçla yalpa omurgalarından ,denge tanıkların cayraskopla yönetilen salma omurgalarından yararlanılır.
Gemilerde istenmeyen bir başka haraket türüde titreşimdir.Titreşime yol açan başlıca elementler,,anamakinedeki,yardımcı makinelerdeki ve pervanelerdeki dengelenmiş kuvvet ve kuvvet çiftleri,geminin dümen suyunda pervanenin yol açtığı kuvvetler ve momentler ile deniz dalgalarının çarpma etkisidir.Titreşim,geminin çeşitli bölümlerinde yada parçalarında oluşabileceği gibi teknenin tüm gövdesindede ortaya çıkabilir.Bu sorun genellikle küçük bir harcamayla ,çoğu kez kısmi eklemerle titreşen bölümlerin sabitlenmesi yada desteklenmesiyle çözülebilir.Teknenin gövdesinde oluşabilecek titreşimlerin ise tasarım aşamasında önlenmesi gerekir.
Bir gemi harekte geçtiğinde, tekne yüzeyi ile su kütlesi arasında bir sürtünme oluşur;geminin hareketi ayrıca tekne yüzeyi ve sürtündüğü sıvı arasında bir basınca neden olur.Dalgalar bu iki kuvvetten doğar.Bu kuvvaetlerin tasarımlanan gemi üzerindeki etkileri ,gemi maketleriyle havuzlarda gerçekleştiren deneylerle ölçülür.

Yapım teknikleri:Ağaç tteknelerin yapımında yararlanılan çeşitli birleştirme teknikle ve özellikle perçinleme işlemi ,önceleri metal gövdeli teknelerin gövde levhalarının birleştirlmesindede kullanılır.Ama 1930’da perçinlemenin yeriini kaynaklama aldı.Bu yöntemle gövde elemanlarının büyük bir bölümü önceden hazırlanabildiğnden ,tasarım tekniklerinde büyük değişiklikler yapma zorunluluğu doldu.Perçinleme işlemiyleyürütlen yapım işleri,kızak üzerinde gerçekleştirildi.Omurga ve döşekler yere yerleştirilir,posta yada ya da boy takiyeleri indirilir. Kemerler postalarla birleştirilirve bu iskelet ,postalı yapıdaki uzun ağaç parçalarıyla tutturuldu.Kaplama sonradan eklenir yapının bütün parçaları birlikte perçinlenir,böylece tüm işlemler omurgadan yukarıya doğru geröekleştirilirdi.günümüzde kaynaklama tekniğiyle yürütülen yapım işlemleri,geminin bölümlerinin , örneğin başının yada kıçının ayrı bir bütün halnde tamamlanmasına dayanır.Bu bölümlerin her biri montaja hazır parçalarının yada bölüm elemanlarının birleştirilmesiyle hazırlanır.Daha sonra tamamlanan bölümler kızağa taşınarak birbirine kaynaklanır.Bu tekniğin en önemliği üstünlüğü ,yapım çalışmalarının kapalı yerde sürdürelebilmesi ve teknenin çeşitli bölümlerinin kaynaklama işlemlerinin sırasına uygun biçimde kısaltılmasıdır.Kaynak yöntemiyle üretilen tekne gövdeleri perçinleme yoluyla yapılanlara oranla daha hafiftir.Çünkü levhaların üst üste bindirilmesine gerek kalmaz;ayrıca bu tür yüzeyi daha düzgündür, bakım giderleri daha azdır suya ve yağa daha karşı geçimsizdir.
Yapım sırasında gemi,omurganın altındaki en az bir blok hattıyla ,ayrıca yan dayanaklarla desteklenir.Teknenin bitimine yakın geminin altına beton ve ağaçbloklardan sabit yollar döşenir.
Gemi suya indirildikten sonra eksik donanımları tanımlanmak üzere havuza alınır.Ana ve yardımcı makine donanımları ,boru sistemleri,güverte donanımı,cankutaran sandalları ve armaları bordaya yerleştirilir.Ayrıca yalıtım malzemeleri ile güverte kaplamaları döşenir.Tankerlerle yada kargo gemilerinde kısa süren bu işlemler yolcu gemilerinde oldukça uzun zaman alabilir.
Gemi tamamlanmaya yakın bir dizin denemeden geçirilir.Gemi mühendisleri teknenenin bitmiş ağırlığını dikkatli bir biçimde hesap ederler.Ayrıca geminin dengesini ve yükleme sığasını basit bir bayılma deneyinden elde edilen boş ağırlık ve ağırlık merkezi verilerine dayalı olarak denetlerler.Makineler de önce rıhtımda denenir,daha sonra resmi seyir denemeleri yapılır.

Montana
03.Haziran.2007, 13:25
Bilgilendirmek amacıyla yazı gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Ancak bu tür yazılar göndermeden önce arama motorunu kullanarak konunun mevcut olup olmadığını kontrol ederseniz daha iyi olur. Forumumuzda çok çeşitli konular üzerine döküman yada link mevcutken "Uçak nasıl uçar" gibi çok temel bir konunun olmaması gibi bir durum zaten olamaz. O yüzden bundan sonra konu açarken önce arama motorunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta 1-2 örnek de göstereyim;

http://www.ucuyorum.com/showthread.php?t=248&highlight=nas%FDl

http://www.ucuyorum.com/showthread.php?t=24&highlight=nas%FDl+u%E7ar

http://www.ucuyorum.com/showthread.php?t=1216&page=3&highlight=nas%FDl+u%E7ar

TÜRKÜM GURURLUYUM
03.Haziran.2007, 15:45
36. DÖNEM MEYDAN İŞLETME KURSİYERİ OLARAK BEN BU SORUNUN CEVABININ EN İYİ CAFER HOCADAN ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM :yahoo: :5_1_116: