PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hava-İş'den MNG Teknik A.Ş.İşverenine sendika tepkisibravecan
11.Şubat.2011, 20:04
MNG Teknik A.Ş İşvereninin Sarı Sendika Oyunu Bozulacaktır!

MNG İşvereni İşçileri Zorla Sendikalı Yapmak İstiyor!

Böylesine bir başlık belki de sektörümüzdeki sendikal problemlerle ilgili ilk kez karşılaşılan yeni bir gelişmeyi ortaya koymasından dolayı oldukça komik gelebilir ama, MNG şirketinde yaşanan bu gelişme yabana atılacak bir konu değildir.
MNG Teknikte aldığımız duyumlara göre işveren yetkilileri toplantılar yaparak işçilerin METSAN-İŞ adlı hiçbir Konfederasyona bağlı olmayan, Genel Merkezi Ankara’da bulunan adı sanı duyulmamış bir sendikaya üye olmaları gerektiğini söylemekle kalmıyor, birde bu sendikaya üyeliğin zorunlu olduğu belirtiliyor.
MNG Teknik Hangarın 100 metre ötesinden bir Hava-İş yöneticisi geçse telaşa kapılan MNG işvereni ne oldu da işçileri METSAN-İŞ Sendikasına üye olmaya zorluyor.
METSAN-İŞ sendikası T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi İstatistiklerinde 506 üyeye sahip ve 13 Nolu Metal İşkolunda ülke düzeyinde %10 barajını aşamamış dolayısı ile resmi olarak toplu iş sözleşme yetkisi olmayan bir sendikadır.
Bir sendika toplu iş sözleşme yetkisine bile sahip değilse işverence neden desteklenmektedir?

Öncelikle MNG işvereni Anayasamızın 51. Maddesinde belirtilen sendika kurma ve üye olma temel hakkını düzenleyen hükümdeki “Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” temel düzenlemesine aykırı hareket etmekte Anayasal suç işlemektedir.

Diğer yandan eğer açık işveren desteği ile bir işçi bir sendikaya üye olmaya zorlanıyorsa o sendikanın adı sarı sendikadır, işverenle işbirliği içindeki sendikadır.
Tespitimiz şudur; işverenler Sivil havacılık çalışanları ve özellikle sivil havacılık çalışanlarının en önemli bileşeni olan havacılık teknisyenlerini sürekli sektörden koparıp metal işkolunda görev yapan işçiler konumuna getirmek istemekte, böylelikle 21 Sayılı Hava Taşımacılığı İşkolundan dolayısı ile Hava-İş sendikası örgütlenme alanından çıkarılmak istemektedirler.

Aynı senaryo 2009 yılında Teknik A.Ş’de ve 2010 yılında TEC firmalarında işverenlerce uygulanmış ve MNG Teknikle aynı işleri yapan bu işyerlerinin 21 Nolu Hava Taşımacılığı İşkolunda olmadıklarına yönelik hukuki itiraz süreci yaşanmış ve yargımız kesinleşen Yargı İlamları ile bu firmaların metal işkolunda değil, Hava Taşımacılığı işkolunda olduğunu açıkça tespit etmiştir.

Yani bu şirketlerde Hava-İş örgütlülüğüne yapılan saldırıdan sonuç alınamamıştır. Şimdi farklı bir senaryo uygulanmaktadır. Sendikasız bir işyeri olan MNG şirketinde Metal İşkolundaki bir sendika havacılık sektörüne sokulup, yeni bir örnek yaratılmak istenmektedir.
http://www.havais.org.tr/

bravecan
13.Ağustos.2011, 10:11
''MNG Teknik A.Ş İşvereninin Sarı Sendika Oyunu Bozulacaktır! ''
Burada adı geçen ' Sarı sendika' ne demektir? Sık kullanılan bir deyim.
Neden sarı; mavi, kırmızı değil de..

B747-8
15.Temmuz.2013, 13:17
Hava İş Sendikası, HABOM ve MNG Teknik çalışanlarının metal iş kolundaki Çelik İş Sendikası'na üye yapılmak istenmesine tepki gösterdi. Hava iş kolundaki çalışanların metal iş kolunda sayılmasına şu ana kadar meslek örgütleri UTED ve TALTA gibi derneklerden herhangi bir tepki gelmezken Hava İş Sendikası, süreçle ilgili çalışanları uyardı.

İşte Hava İş'ten yapılan o açıklama:

THY'nin Satın Aldığı HABOM /MNG'de İşçiler Çelik-İş Sendikasına Zorla Üye Yapılmak İsteniyor.

HABOM/MNG İşçileri İşverence Zorla Hak-iş’e Bağlı Sarı Sendika Çelik İş’e Üye Yapılmak İsteniyor!
HABOM/MNG İşçilerine Sesleniyoruz Bu Oyuna Gelmeyin!
Biz bu oyunu daha önce MNG Teknik’te görmüştük. İşveren MNG Teknik işçilerini METSAN-İŞ adlı hiçbir Konfederasyona bağlı olmayan, Genel Merkezi Ankara’da bulunan, adı sanı duyulmamış bir Metal İşkolu sendikasına üye olmaları yönünde baskılarda bulunmuş, ancak “üye olacaksak burada HAVA-İŞ var ona üye oluruz” diyen işçilerin sert tepkisi nedeniyle işverenin bu oyunu bozulmuştu.

Şimdi THY A.O’nun satın aldığı MNG’ye devredilmesi planlanan HABOM işçileri üzerinden aynı oyun oynanmaya çalışılıyor. Aylardır HABOM işçilerini Hava-İş sendikasından uzak tutmak için uğraşan işverenler şimdi onları kendi maenfaatleri için kullanmak istiyor.

Teknik A.Ş de HABOM işçilerinin 100 metre ötesinden bir Hava-İş yöneticisi geçse telaşa kapılan, işçileri açıkça sendikalı olursanız işten çıkaırlısınız şeklinde tehdit eden işveren yetkilileri ne oldu da HABOM işçilerini HAVA tasimacılığı ile ilgisi olamayan METAL İŞKOLUNDAKİ işveren taşeronu ÇELİK-İŞ Sendikasına üye olmaya zorluyor. Otobüsler tutuluyor, noterler hazırlanıyor...
Eğer açık işveren desteği ile bir işçi bir sendikaya üye olmaya zorlanıyorsa o sendikanın adı sarı sendikadır, yani işverenle işbirliği içindeki sendikadır.

Bildiğiniz gibi Çelik-İş sendikası 2009 yılında THY Teknik A.Ş işvereni ile birlikte yine işkolumuza yönelik bir saldırının içinde olmuş sırf bu yüzden tam 25 ay sözleşmemiz imzalanamamış ancak bu girişim başarılı olamamıştı. Çelik–İş şimdi yeniden işverence taşeronluğa sürülüyor.

2009 yılında Teknik A.Ş’de ve 2010 yılında TEC’de bu işyerlerinin 21 Nolu Hava Taşımacılığı İşkolunda olmadıklarına yönelik hukuki itiraz süreci yaşanmış ve yargımız kesinleşen Yargı İlamları ile bu firmaların metal işkolunda değil, Hava Taşımacılığı işkolunda olduğunu açıkça tespit etmiştir.

Tespitimiz şudur; işverenler Sivil havacılık çalışanları ve özellikle sivil havacılık çalışanlarının en önemli bileşeni olan havacılık teknisyenlerini havacılık sektöründen koparmak istemektedir. Uçak Bakım merkezini, Çatal Kaşık fabrikasına indirgemektedir. Böylece teknisyenleri, mühendisleri havacılık mevzuatı çerçevesindeki lisanslı ve yetkili personel statüsünden çıkararak, esnekce birkaç yetkili personel altında kölece çalışma koşullarında çalıştırmak istemektedir. Biz bu girişime izin vermeyeceğiz.

Şimdi farklı bir senaryo uygulanmaktadır. Sendikasız bir işyeri olan HABOM/MNG şirketinde Metal İşkolundaki bir sendika havacılık sektörüne sokulup, yeni bir örnek yaratılmak istenmektedir.
Çünkü THY Teknik A.Ş HABOM ve MNG’nin tek sahibi artık THY A.O’dur. THY A.O yönetimi Hava-İş’i zayıflatmak için 4. Dönem toplu iş sözleşmesi süren THY Teknik A.Ş’de işkolu tespiti istemiş, Bakanlık kendi yayınladığı İşkolu Yönetmeliğindeki açık maddeye rağmen hukuksuz bir şekilde bu işyerinin İşkolunu 12 No’lu METAL İŞKOLU olarak tespit etmiştir. Ancak bu işyerinde Hava-İş sendikası yetkili sendika olduğu için bu dönem için bu tespitin hiç bir anlamı olmayacaktır. Toplu sözleşmeyi Hava-İş yapacaktır.
Ayrıca sendikamız Bakanlık tespitine itiraz etmiştir. Bu itiraz sonuçlanıncaya kadar bü ülkedeki hiç bir uçak bakım merkezi METAL İŞKOLUNDADIR DENİLEMEZ. Çünkü yarın Bakanlık HABOM/MNG için METAL işkolu tespiti verse bile sendikamız bu işleme de itiraz edecektir.

THY A.O’nun satın aldığı ve HABOM işçilerinin devredildiği MNG Firmasının İTO (İstanbul Ticaret Odası) kayıtlarında iş konusu aşağıdaki gibi;
“Uçak ve uçak teçhizatı ve genelde hava nakliyatı ile ilgili her türlü teçhizat ve malzemeyi tamir etmek ve bunların bakımını ve muhafazasını temin etmek ve bu maksatlar için hangarlar,depolar,tamirhaneler tesis etmek ve işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer isler.” Şeklinde açıkça belirtilmiştir.
THY A.O MNG’yi durup dururken neden almıştır. Bu şirketin EASA sertifikası olduğunu için bu kadar parayı saymıştır.
Şirketin zaten bu faaliyet alanı ile ilgili işleri yapabilmesi için Ulusal ve uluslar arası sivil havacılık OTORİTELERİNİN iznini alması SHGM’den (Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) EASA’dan (Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı) ve FAA’den ( Amerika Ulusal Havacılık Dairesi) aldığı sertifikalar) bu işleri yapabileceğine dair kendisini sertifikalandırması gerekmektedir. MNG’nin ve HABOM’un THY Teknik A.Ş’den bu anlamda hiçbir farkı yoktur.

Özellikle sivil hava taşıtlarının bakım ve onarımı konusu direkt uçuş güvenliği ile ilgili bir konudur. Şirket yukarıda anlatıldığı gibi nasıl sivil havacılık otoritelerince sertifikalandırılıyorsa uçak bakımı ile ilgili bu şirketin personeli de Sivil havacılık otoritelerince lisanslı personel olarak bizzat sınava tabi tutulup yetkilendirilmekte ve lisans verilmektedir. HABOM/MNG Teknikte uçak bakım lisansı olmadan uçak üzerinde bakım işlemi yapılması mümkün değildir. Bu nedenle de HABOM/MNG işçileri örgütlenecekse sendikası Hava-İş’tir. Uçak bakım onarım işlemleri hava taşımacılığının destek hizmetleri ve hava taşımacılığının asıl işleridir. Bu daha önce YARGITAY KARARI ile KESİNLEŞMİŞTİR.

Kaldıki sendikamızın yetkili olduğu yeni yasadaki 15 Nolu Taşımacılık İşkolunda demiryolları ile ilgili ;
“Ray açıklığı ne olursa olsun, ray üzerinde çalışan araçlarla yapılan şehir içi ve şehir dışı yolcu, yük taşımacılığı işleri (belediyeler veya bağlı şirketleri ve bağlı şirketler tarafından kurulan şirketler eliyle yapılan hafif ve ağır raylı taşımacılık işleri dahil) ile bu sistemlerin inşaat dışında yol imali, çeken- çekilen araç imalatı, bakımı ve onarımı işleri ile travers imalatı işleri ve bu sistemlerin işletildiği istasyon, gar, ambar duraklarında yapılan işler ile bakımlarının yapıldığı işyerleri işleri”
Açıkça sayılmış olduğuna göre havayolu taşımacılığın “uçan-uçurulan” hava araçlarının bakımı onarımınında bu kapsamda 15 nolu taşımacılık işlerinden sayılması açıkça gereklidir.
Yönetmelikte demiryolu araçları bakımları 15 nolu işkolunda olsun ama hava araçlarının bakımları metal işkolunda olsun bu nasıl mantık ve düzenlemedir. Yoksa sendikalara göre Yönetmelikmi yaptınız?
12 Nolu Metal İşkolunda “Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı şeklinde bir tanım vardır.” Bu tanım havayolu taşımacılığının destek hizmeti ve asıl işi olan uçak bakım ve onarım işleri ile ilgili değildir. Bu konuda Metal İşkolunda başkaca kapsayan tanımda yoktur.
Sonuçta bugün HABOM/MNG işçilerine dayatılan sarı sendika tercihi işçilerin özgür demokratik tercihi değildir. Anayasa ve 6356 sayılı yasa sendikalı olma özgürlüğü tanımıştır ancak “işverence belirlenen sendika özgürlüğü” tanımamıştır. Bu tüm evrensel standartlara aykırıdır.
Bu nedenle özgür iradenizle hareket ediniz. Hava-İş HABOM işçilerinin mağdur olmaması için işverence önerilen Teknik A.Ş ücretinin %40’ı ücrete herzaman karşı çıkmış onları satmamıştır. Hava-İş bugün sadece üye yapayım aidat alayım mantığı ile işverenle hareket eden sarı sendika Çelik-İş gibi düşünseydi, şimdi HABOM işçileri 15 yıla yayılan 3 kademeli kölelik ücreti skalasına mahkum olmuştu. İşveren Hava-İş’e yaptıramadığı bu satış işlemi için tamda uygun bir sendika bulmuştur.
Bu nedenle HABOM/MNG işçilerinin günü birlik düşünmemesi gerekmektedir. Şimdi Hava-İş’e üye olma zamanıdır. Teknik A.Ş, HABOM, MNG işçileri güçlerini birleştiridiğinde gerçek haklar o zaman alınabilir. Size dayatılan böl parçala ve yönet taktiğidir. Kölece çalışma düzenidir. Bunlara itibar etmeyelim.
Yaşasın İşçilerin Birliği
İşçi düşmanı sarı sendika istemiyoruz.
HABOM MNG İşçileri Hava-İş’e

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Merhaba arkadaşlar.Sizinde olay hakkında görüşlerinizi almak istiyorum.Fakat yanlış bölüme açtm sanırım yönetici arkadaşlar ilgili bölüme taşırsa sevinirim.

UcuyorumHaber
16.Temmuz.2013, 16:29
THY’DE SENDİKA SAVAŞLARI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/habom1_2.jpg

Türk Hava Yolları ve bağlı kuruluşlarında sendika savaşları başladı. Bir yandan grev ile uğraşan Hava-İş Sendikası, diğer yandan da THY Teknik ve TEC ile TİS görüşmelerini sürdürüyor. Çok sayıda muhalefet bayrağı da açılan sendika yönetimi THY çalışanlarına göz diken diğer sendikalarla da mücadeleye çalışıyor.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thyde-sendika-savaslari.html)

NetworkTR
16.Temmuz.2013, 17:04
Bir sendika yönetimi düşünün, Sendikal olarak, çalışanlarının hak ve hukukunu korumak yerine, kişisel hesaplar ve bazı oyunların içinde olarak kendi çalışanlarına ragmen sendikacılığın ve emekciliğin kara bir vesikası olarak gülünç durumlara düşüyor...

Sayın Ayçin, TİS Gürüşmelerine İşçilerden oluışan komite ile gitmek ve her teklifi çalışanlara sorma kararınıza ragmen, görüşmeden bir gün önce arkanıza 4 kişi alıp, komiteyi fest ettim demenizin nedeni nedir._?
Aynı görüşmeye alakasız kişilerle gidip, kendi çalışanlarına sırt döndüğünüz yetmiyormuş gibi, THY yönetimin teklif ettiği zammı çalışanlarınıza bile sormadan red etmenizin arkasındaki gerçek nedir.._?
THY Yönetimi ile görüşmeler esnasında; "305 kişiyi geri alın, isterseniz zam yapmayın, her dediğinize evet diyecek, gerisini konuşmaya bile gerek yok" diyerek, 16000 kişinin haklarını 305 kişiye heba etmekteki amacınız nedir.. Bu nasıl bir emek savunuculuğu, sendika anlayışıdır..

Son olarak, Bu çalışan kardeşlerimizi kimse silah zoruyla bir yere götürüp birşey imzalatmıyor, Bu kardeşlerimiz, sizin hak ve emek savunuculuğundan ziyade, yıllardır yaptğınız hezeyanların neticesi olarak kendini gerçekten temsil edecek bir sendika arayışındadırlar..

Saygılar..

bahane
29.Temmuz.2013, 22:32
İşkolları Yönetmeliğinde Yeni Oyun, Bakanlık Havacılık İşlerini Metal İşkoluna Vermeye Çalışıyor.
26 Temmuz 2013
Değerli Basın ve Kamuoyuna;
Hava-İş’e Saldırılar Her Yönlü Devam Ediyor!
Bu ülkenin Anayasasında yer alan sosyal devlet ilkesini koruması gereken T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işini gücünü bırakmış, Hava-İş’in yıllardır örgütlü bulunduğu toplu iş sözleşmesi imzaladığı ve havacılık sektörünün kopmaz bir parçası olan uçak bakım onarım işyerlerinin İŞKOLUNU değiştirmeye uğraşıyor.
Bu konuda yeni 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Yasası kanunlaştırılırken, oluşturulan İŞKOLLARI sistemi de mücadeleci sendikaları tasfiye etmek için kullanıldı. Özellikle yeni oluşturulan 15 No’lu Taşımacılık İşkolunun oldukça stratejik bir işkolu olması ve sendikal örgütlüğü zorlaştırmak amacıyla açıkça siyasi iktidara yandaş olan sendikalara göre şekillendirildi.
15 No’lu işkolunda demiryolu, havayolu karayolu taşımacılığı bırakılırken, açıkça taşımacılığın küresel boyuta ulaşan lojistik yapısında yer alan, liman, depo antrepo ve deniz taşımacılığı bu işkolundan ayrıştırıldı.
Açık olarak metal işkolunda olması gereken gemi yapımı bile bu işkolları ile birlikte düzenlendi.
Her nedense yine 15 No’lu işkolunda demiryolları çeken, çekilen araçları, ray sitemleri ve vagon sistemlerinin bakım onarımı yer alırken hava araçlarının ve karayolu araçlarının bakım ve onarımı işleri 15. İşkolunda YER ALDIRILMADI!

Bu ayrıştırmadan hemen sonra daha önce yıllardır TÜRK-İŞ’e bağlı olan Liman-İş sendikasının HAK-İŞ’e geçmesi bu işlemlerin nasıl organize edildiğinin en önemli göstergesi oldu.

Kardeş sendikamız TÜMTİS’in DLH işyerinde neredeyse 1.5 yıldır süren örgütlenme mücadelesi ve direnişi sürerken yine HAK-İŞ’e bağlı kurulan ÖZ TAŞIMA İŞ sendikasının bu işyerine işverenlerle birlikte üye yapmaya girişmesi bir başka örnek olarak ortadadır.
Bugün havacılık araçlarının bakım onarımı ile ilgili işyerlerinde yine HAK-İŞ’e bağlı ÇELİK İŞ Sendikasına geçirilmesine yönelik açık işveren operasyonları sürmektedir.
İşte tam bu gelişmeler esnasında bugün resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ ile ilgili tamamen havacılık işçilerini ve Hava-İş sendikasının örgütlüğünü zayıflatmaya yönelik ÖZEL BİR DEĞİŞİKLİK yapıldı. Bu yapılırken de Bakanlık hukukun sınırlarını bırakın zorlamayı, kendi hukukunu Yönetmeliğini keyfice değiştirmeyi bir yol olarak görüyor.
T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mahkeme kararları ile grev kırıcılığı yapılan THY A.O grevi ile ilgili denetim görevini yerine getirmez iken, halen toplu iş sözleşmesi süren THY Teknik A.Ş işyerinde işçilerin hak alma mücadelesini sekteye uğratmaya yönelik bu denli açık bir hukuksuzluğu boyun eğmeyeceğiz.
Biz daha önce bu hukuki savaşı zaferle bitirdik yine bitireceğiz. Havacılığın teknik bakımında yer alan teknisyenler, mühendisler havacılık sektöründen koparılamayacaktır. Sendikamız bugün yayınlanan bu Yönetmelik değişikliğinin iptali ile ilgili gerekli hukuki işlemleri hemen yapacaktır.
Sendikamız her türlü oyun, baskı, sistematik saldırılara rağmen havacılık ve taşımacılık işçilerinin mücadele umudu, işçi haklarının yılmaz savunucusu olarak, ne türlü bedel ödenecekse ödensin doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Saygılarımızla

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/255/iskollari-yonetmeliginde-yeni-oyun-bakanlik-havacilik-islerini-metal-iskoluna-vermeye-calisiyor.html

NetworkTR
31.Temmuz.2013, 18:14
Şimdi bir şey söylesek, emek vermiş çalışanlara karşı sorumsuzluk olacak.. 16000 Çalışanın çalışma şartları konusun da hiç bir görüşme yapma, THY yönetimi kendi kararlaştırsın.. Sonra THY yönetiminin, Mahkeme kararı Çalışanın lehinede olsa tazminatla çıkışını yine veririz dediği 305 kişi için, durum-sonuç ilişkisinden uzak grev yapıyorum de.. Hal böyle olunca, Ne çalışma koşulları hakkında söz sahibi ol, nede 305 kişinin hukuksal olarak aşılamayacağı bir pozisyonda mesafe al...

Şimdi sayın sendika yönetimi.. Siz bu durumu önceden göremiyor iseniz, kendinizi bir çok konuda sorgulama zamanınız gelmedi mi..

UcuyorumHaber
07.Ağustos.2013, 23:00
Hava İş Sendikası, THY'nin Sabaiha Gökçen Havalimanı Merkezli teknik şirketi HABOM'u sendikalı yapmak için yaptığı çalışmalar sonuçsuz kalıyor. Hava-İş Sendikası tıpkı THY Teknik'te çalışanlarla HABOM çalışanlarının aynı şartlarda çalışmasını sağlamak için çaba harcıyor ve bu propaganda ile çalışanlarla temas kuruyorlardı.

Ancak HABOM çalışanları Hava-İş Sendikası'nın sarı sendika olarak adlandırdıkları Çelik-İş Sendikası'nı tercih etti. Yaklaşık 900 çalışan Çelik-İş Sendikası'na üye oldu.

Çelik-İş Sendikası bu gelişmeyi kendi web sitesinde de duyurdu. Sendikanın resmi web sitesinde "THY Habom Çalışanları sendikamızı tercih etti" başlığı altında verilen bilgilendirme haberinde şu ifadeler yer verildi.

"Sendikamız T.H.Y. HABOM İşyerinde örgütlenme çalışmalarına başladı. Bir süredir devam eden örgütlenme faaliyetlerimize üye kayıtlarla devam edip en kısa sürede yeterli çoğunluğu sağlayarak yetki müracaatına biran önce başvurmayı hedeflemekteyiz. Sendikamız Bu kapsamda 23.07.2013 tarihinde THY HABOM çalışanları ile birlikte toplantı yapılarak süreç Hakkında bilgi verildi. Toplantıya Genel Sekreterimiz Yunus DEĞİRMENCİ ,Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Muharrem ŞAHİN, İst. 1 nolu Şube başkanımız Zülfikar TAŞDEMİR ve sendikamız avukatlarından Av. Jan Aras ARSLAN katıldılar. Genel sekreterimiz Yunus DEĞİRMENCİ yaptığı konuşmada sendikamız hakkında bilgi vererek, bu süreci en kısa sürede zaferle sonlandırmak için, yapılması gerekenler noktasında Çelik İş Sendikası olarak tüm olanaklarını seferber edeceklerini ifade ettiler. Daha sonra soru cevap şeklinde arkadaşlara sürecin işleyişi hakkında bilgi verildi."

Çelik-İş Sendikası'nın kısa bir süre sonra yetki başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

Hava-İş Sendikası'nın bu konuda ne yapacağı bilinmezken Çelik-İş Sendikası'nın yetki alması halinde havacılık iş kolunda ikinci bir sendikayı da görmüş olacağız.
http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-iki-sendikali-oluyor.html