PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : THY A.O 23. Toplu İş Sözleşme Süreci.bravecan
11.Ocak.2011, 21:48
THY A.O 23. Toplu İş Sözleşme Yetki Tespitimiz Geldi.
Hava-İş Sendikası THYA.O 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı
01.01.2011tarihinden geçerli olacak yeni 23. Dönem THY A.O toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak 15.09.2010 tarihinde T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep ettiğimiz ilgili işletme ile ilgili yetki tespit yazımız sonucu çoğunluğa haiz olduğumuzun tespiti bugün itibarı ile sendikamıza tebliğ edilmiştir.
23. Dönem toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak bu yetki tespiti tebliğ tarihi itibarı ile 6 gün içinde bu tespitimize herhangi bir itiraz olmadığı takdirde Bakanlıktan YETKİ BELGESİ talep edilecek, bu belge sendikamıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde işverene toplu iş sözleşme çağrısı yapılacaktır.
Sendikamız yeni dönem TİS talepleri ile ilgili üyelerimizin anketlerle oluşturduğu görüşleri 25-26 Aralık 2010 tarihinde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında değerlendirilmiş, 23. dönem THY A.O TİS politikalarımızın temel noktaları tespit edilmiştir.
Önümüzdeki süreçte ön taslağımız siz üyelerimize iletilecek ve görüşleriniz alındıktan sonra nihai tekliflerimiz oluşturulacaktır. Yeni dönemim tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.
http://www.havais.org.tr/?islem=haber&haber=309

bravecan
12.Ocak.2011, 09:24
Hava-İş sendikasının örgütlü olduğu THY A.O işletmesinde sendikanın yetki tespitine işverence keyfice itiraz edilmiştir. Hava-İş sendikasına yönelik devam eden saldırıların bir parçası olarak bu itiraz ile ilgili Hava-İş sendikası üyelerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.
Değerli Üyelerimiz;

· THY A.O Yönetiminin “5 Yıldızlı” Sendika ve Emek Düşmanlığı Devam Ediyor.

· Hava-İş’in THY A.O 23. Dönem Toplu Sözleşme Yetki Tespitine İşverence İtiraz Edildi.

· Hava-İş Sendikasına yönelik çok yönlü saldırılar mücadelemizi hiçbir şekilde engelleyemeyecek, THY’nin “Çağdışı Yönetim” anlayışı yine hukuk önünde mahkûm ve rezil olacaktır.

Sendikamız, 01 Ocak 2011-31 Aralık 2012 tarihlerini kapsayacak THY A.O 23. Dönem toplu iş sözleşmesi yetki tespiti için 16 Eylül 2010 tarihinde T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 2822 sayılı yasa çerçevesinde 120 gün önce başvurmuştur. Aynı yasa gereği bu başvurumuzun 6 gün içinde sonuçlandırılması gerekirken THY A.O İşletmesinde yetki için çoğunluğu sağladığımıza dair yazı bilmediğimiz gerekçeler ile Bakanlıkça, neredeyse 4 ay sonra 05 Ocak 2011 tarihinde sendikamıza tebliğ edilmiştir.Ancak bugün itibarı ile THY A.O işvereninin bu yetki tespitine İstanbul 8. İş Mahkemesinde itiraz ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Bu itiraz sonuçlanıncaya kadar toplu iş sözleşme işlemleri Bakanlıkça durdurulmaktadır. Dolayısıyla yeni toplu iş sözleşmemiz işverenin bu itirazı ile zamanında başlayamayacaktır.Bilindiği gibi 2009 yılındaki bir önceki toplu iş sözleşmesi döneminde de THY A.O işvereni ülkemizde eşine rastlanmamış bir biçimde sendika adına yetki tespiti istemiş, sendikaların uhdesinde olan toplu iş sözleşme hakkını keyfice biçimlendirme ve yönlendirme ile gasp edebileceğini sanmıştır. Elbette sendikamız bu tek taraflı müdahaleyi bir tehlike olarak görmüş ve üyeleri adına da müdahalede bulunmuştur. Ancak geçen dönem 1 yıl gecikmeyle başlayan sözleşme sürecinde bu haksız işveren girişiminin nasıl sonuçsuz kaldığını hep birlikte yaşadık. Yine yaşayacak
http://www.havais.org.tr/

bravecan
17.Nisan.2011, 15:05
THY A.O 23. Dönem TİS Çoğunluk İtirazı Bakırköy 13. İş Mahkemesinde...
THY A.O İşvereni süreci uzatmaya çalışıyor...
16 Eylül 2010 tarihi itibarı sendikamızın THY A.O işletmesinde 13000 yakın üyesi adına 23. Dönem yeni toplu iş sözleşmesi için talep ettiği çoğunluk tespitinde, Bakanlık sendikamızın bu işletmede çoğunluğu sağladığı yönündeki yazısını sendikamıza tebliğ etmiş, ancak THY A.O işvereni bu tespite bilerek ve süreci uzatmak maksadıyla yetkisiz Mahkeme olan İstanbul İş Mahkemelerinde itiraz etmişti.
İstanbul İş Mahkemesi yetkisizlik yönünde karar vermiş, ancak işveren bu kararı da temyiz etmişti. Yargıtay ilgili itiraz ile ilgili İstanbul İş Mahkemesinin kararını onamış ve davanın Bakırköy İş Mahkemelerinde görülmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.
Bu çerçevede işverenin çoğunluk tespitimize yaptığı itiraz bu kez Bakırköy 13. İş Mahkemesinde görülecektir.
Bu konudaki ilk duruşma 5 Mayıs 2011 tarihinde yapılacaktır.
http://www.havais.org.tr/

UcuyorumHaber
29.Temmuz.2011, 22:13
THY yönetiminin çoğunluk tespitimize itirazı mahkemece reddedildi!
Bakırköy 13. İş Mahkemesi THY A.O. yönetiminin çoğunluk tespitimize yaptığı itirazı reddederek sendikamız lehine karara bağladı.

Sendikamız konuyla ilgili olarak 11 Ocak 2011 tarihinde yapmış olduğu "THY A.O. Yönetiminin '5 Yıldızlı' Sendika ve Emek Düşmanlığı Devam Ediyor" başlıklı açıklamasında şöyle demişti: "Hava-İş Sendikasına yönelik çok yönlü saldırılar mücadelemizi hiçbir şekilde engelleyemeyecek, THY’nin 'Çağdışı Yönetim' anlayışı yine hukuk önünde mahkûm ve rezil olacaktır." Bakırköy 13. İş Mahkemesi'nin kararı bu öngörümüzün haklılığını kanıtlamaktadır.

Bilindiği gibi sendikamız 16 Eylül 2010 tarihinde THY A.O. işletmesinde 13 bine yakın üyesi adına 23. Dönem yeni toplu iş sözleşmesi için talep ettiği çoğunluk tespitinde, Bakanlık sendikamızın bu işletmede çoğunluğu sağladığı yönündeki yazısını sendikamıza tebliğ etmiş, ancak THY A.O. işvereni bu tespite bilerek ve süreci uzatmak maksadıyla yetkisiz Mahkeme olan İstanbul İş Mahkemelerinde itiraz etmişti.

İstanbul İş Mahkemesi beklendiği gibi yetkisizlik yönünde karar vermiş, ancak işveren bu kararı da temyiz etmişti. Daha sonra Yargıtay ilgili itiraz ile ilgili İstanbul İş Mahkemesinin kararını onamış ve davanın Bakırköy İş Mahkemelerinde görülmesi gerektiği yönünde kararı kesinleştirmişti.
http://www.havais.org.tr/

UcuyorumHaber
27.Aralık.2011, 10:05
HAVA-İŞ THY A.O. 23.DÖNEM TİS YETKİSİNİN KESİNLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI

Hava-İş Sendikası üyelerine 23.Dönem toplu iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki açıklmayı yaptı.

THY A.O işverenin hiç bir gerekçeye dayanmayan 23. Dönem toplu iş sözleşmesi çoğunluk tespitimize yaptığı itiraz nihayet yaklaşık 12 ay sonra hukuken sonuçlanmıştır. Bilindiği gibi sendikamız toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıcı olan 01.01.2011 tarihinde, zamanında başlayabilmesi için yasaların tanıdığı süreci 120 gün önce başlatma hakkını kullanmış ve 16 Eylül 2010 tarihinde çoğunluk tespiti için Bakanlığa başvuruda bulunmuştu. Bakanlık bu talebimize ne yazık ki 3,5 ay sonra yanıt vermiş, THY A.O işletmesinde çoğunluğa haiz olduğumuzu belirlemişti.

Ancak THY A.O işvereni bu tespite gerekçesiz ve de açıkça yetkisiz olduğu bilinen İstanbul İş Mahkemesine itirazda bulunmuş bu Mahkemenin verdiği yetkisizlik kararınanı da temyiz etmişti. Daha sonra Bakırköy 13. İş Mahkemesinde görülen dava 29.07.2011 tarihinde lehimize sonuçlanmasına rağmen dosyamız Yargıtay’a 2 ay sonra ulaşmıştı.

Tüm bunların basit tesadüfler olmadığı Medeni Kanunun iyiniyet kurallarına açıkça saygısızlık olduğu ortadadır. THY A.O işvereni 2 dönemdir böylesi bir saygısızlığı “5 Yıldızlı” bu şirkete yakıştırabilmektedir.

Yargıtay’ca onandığını daha önce Yargıtay dosya sorgulama sisteminden öğrendiğimiz işverenin çoğunluk tespitine itirazını reddeden karar resmi olarak 16.12.2011 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Böylelikle yasal olarak 23. Dönem toplu iş sözleşme süreci yeniden başlamıştır. Şimdi sendikamız Bakanlıktan yetki belgesi talep edecektir. Bu yetki belgesinin sendikamıza tebliğ edildiği tarihten itibaren sendika 15 gün içinde işvereni toplu iş görüşmelerine çağıracaktır.

Yasa gereği bu çağrıya sendikamız sizler adına oluşturucağı yeni dönem taleplerini eklemek zorundadır. Sendikamızın sizlerin görüşlerini almak üzere oluşturudğu ANKETLER bu günden itibaren işyerlerinde dağıtılmaya başlanmıştır. ANKETELER 15 gün içinde geri toplanacak ve değerlendirilecektir. Bu konuda duyarlı davranarak anketleri doldurup sendika temsilci odalarımıza iletmeniz, taleplerimizin oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır.Anketlerimiz ayrıca http://www.havais.org.tr web sitemizde de yer alacak ve buradan doldurulabilinecektir.

Anketlerimizin ön bölümünde yeni TİS süreci ile ilgili temel bazı tespitlerimiz ve TİS sürecinin YASAL PROSEDÜRÜ ile ilgilide bilgilendirici açıklamalarımız bulunmaktadır.

Sendikamız her dönemin farklı sorunları olduğunu ve yeni oluşan sorunları çözmek için toplu iş sözleşme sürecinin önemli bir fırsat olduğunu bilerek toplu iş sözleşmesine sosyal ve idari hakların geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve reel ücret kayıplarının ortadan kaldırılması şeklindeki 3 temel noktayı eşit alarak süreci yürütecektir.

Talepler ve sürecin kritik aşamaları sizlerle birlikte karar alınarak yürütülecektir.
http://www.havais.org.tr/?islem=haber&haber=409

UcuyorumHaber
19.Ocak.2012, 14:40
HAVA-İŞ THY A.O 23. Dönem Toplu İş Sözleşme Tekliflerini Açıkladı

Hava-İş Sendikası 13000 Üyesi için THY A.O'da Toplu İş Sözleşme Görüşmelerine Başlıyor.

Hava-İş Genel Merkez Yönetim Kurulunca üyelere yapılan duyuru ile THY A.O 23. Dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri için resmi çağrının işverene 23 Ocak 2012 tarihinde yapılacağı bildirildi. Ayrıca sendika duyurusunda, üyelerden gelen talepler ve anket sonuçlarının değerlendirilerek işverene iletilecek toplu iş sözleşme tekliflerini de üyenin bilgisine sunduğunu açıkladı. Üyeler ön taslakla ilgili görüş ve önerilerini sendika Genel Merkezine, Şubelere veya temsilciliklere iletebilecekler.

Hava-İş Sendikasının Duyurusu aşağıdadır.

Değerli Üyelerimiz;

THY A.O 23. dönem toplu iş sözleşmesi yasal 60 günlük görüşmelerin başlaması ile ilgili sendikamız 23 Ocak 2012 tarihinde işvereni resmi olarak görüşmelere çağıracaktır. Bu çağrı sonrası taraflar görüşmelerin başlayacağı yer gün tespitini yaparak görüşmelere o tarihte resmen başlayacaklardır.

Bu çağrı öncesi siz üyelerimizden gelen talepler, anketlerle belirlediğimiz görüşler ve geçen dönem yaşadığımız önemli sorunlar ve yeni gelişmeler değerlendirilerek oluşturduğumuz yeni dönem toplu iş sözleşmesi tekliflerimizi sizlerin bilgisine sunuyoruz.. Bu ön taslakla ilgili üyelerimiz görüşlerini Genel Merkez, Şube, ve sendika temsilcilerine iletebilirler.

Sendikamız dönemsel olarak temel sorunlarda, üyelerimizin ortaklaştığı konularda değişiklik taleplerinde bulunmuştur. Kazanılmış haklarımızın korunması konusunda hiçbir geri adım atılmaması üyelerimizin temel talebi olarak ortaya çıkmaktadır.

Ücret konusunda işverenin itirazı nedeniyle geciken süre 1 yılı aştığı için zam sistemi olarak 1. yıla 01.01.2011 den geçerli skala şeklinde zam önerilmiştir. Bu zamla kıdem ve iş/uçuş tazminatlarına ayrı ayrı seyyanen 90TL +%12 oranında zam talep edilmiştir. İkinci yıl 1. Altı ay %6 ikinci altı ay %5 zam, geriye doğru enflasyon korumalı sistemle önerilmiştir. Aynı zamlar Vardiya primlerine de uygulanacaktır. Sendikamızın ücret politikası reel ücretlerde artış sağlayan ve sektörümüzün niteliğini dikkate alan bir yaklaşım şeklinde olmuştur. Dünya kalitesinde hizmet üretiyorsak, bunun karşılığını taleplerimizi de ortaya koyacağız.

Geçen dönem kurulması gereken kıdem kayıpları ile ilgili Komisyon işverence çalıştırılmadığı için, bu dönem kıdem kayıpları açık olarak belirlenen PT ve Belirli süreliden geçen üyelerimizin sorunlarının çözümü ile ilgili düzenlemede bulunulmuştur.Yine iş gruplarında A1’den A harfine geçiş 2.5 yıldan 2 yıla düşürülerek önerilmiştir.Ayrıca THY Teknik A.Ş’den THY A.O’ya devredilen üyelerimizin bu şirketten gelişlerdeki ücret dâhil tüm hakları saklı olarak düzenleme yapılmıştır. Sosyal yardımlar anketlerde belirlenen ortalama taleplere göre belirlenmiştir. Eğitim yardımı yeni madde olarak düzenlenmiştir.

Özellikle iş güvencesi ile ilgili işverene karşı caydırıcı tedbirler alınması, işlerin alt işverenlere (Taşeronlara, geçici iş ilişkisi ile diğer firmalara) devri ile ilgili oluşan sorunların en aza indirilmesi, işverenin Bakanlık Müfettişlerince tespit edilen toplu iş sözleşmesi ihlalleri ile ilgili ( Maaş ve İkramiye tarihleri, yıllık ücretli izinler) çözmediği sorunlar konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Saklı haklar ve Yönetmelik değişiklikleri ile ilgili işverenin tek taraflı ihlallerini önleyici düzenlemeler yapılmıştır.Üyelerimizin kendi rızaları dışında işyeri, görev değişiklikleri ve tayinlerle ilgili kendi talebi olursa alternatif olarak kullanabildiği ikale sözleşmesinin şartları üyelerimiz lehine yeniden düzenlenmiştir.

Disiplin Kurulunda işverenin oy çokluğu ile karar alınmasının önlenmesi, Uçuş Değerlendirme ve Kabin Ekibi Değerlendirme Kurullarında sendikamız yetkililerinin imza hakkı ile temsil edilmesi yeniden düzenlenmiştir.

Uçucu ekiplerle ilgili dönemsel sorunlarla ilgili 99. Maddede önemli değişiklik talepleri oluşturulmuştur. Uçucu ekiplerin işyerine getirilip götürülmesi, RM görevleri ile ilgili sınırlama, uygun tesisi ve ev nöbetinin uçuş görev süresinden sayılması, konaklama meydanında 12 saat dinlenme sağlanması, ER’da 24 saatlik konaklamaların kaldırılması, tüm BI’ların sonrasında yerel saatle 08.00 den sonra görev verilmesi, ücret kesintilerinin kesin olarak belirlendikten sonra yapılması, Gün ve Gece tanımının yerel saat olarak belirlenmesi, Kokpite 115, Kabinde 130 Saat üstü USG (mesailere) de birim saat bazında ücret ödenmesi, vb birçok konu düzenlendi.

Ayrıca pilot üyelerimizin yıllardır işverence yapılan görüşme ve yazışmalarda çözümlenemeyen tip değiştirme, intibak , kıdem sıralama vb idari sorunları ve tüm iş grupları içinde sadece bu grupta uygulanmayan iş/uçuş tazminatlarında 2 yılda kademe ilerlemesi sisteminin pilot üyelerimize de uygulanması konusunda düzenleme yapılmıştır.

Sendikamızın talepleri web sayfamızda Aşağıdaki Konu İle İlgili Dökümanlar Bölümünde sizlerin incelemesine sunulmuştur.Toplu İş sözleşmesi prosedüründe görüşmeler başlasa bile sendikanın talepleri ile ilgili değişiklik veya yeni talep sunma hakkı saklıdır.

Yeni dönemin kazanımlarla sonuçlanacağına inancımız tamdır. Saygılarımızla

Birlikte ve Birlikle Kazanacağız.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
02.Şubat.2012, 19:21
THY ÇALIŞANLARININ MAAŞ KADERİ BELİRLENİYOR

http://www.airporthaber.com/gallery/news/48611.jpg

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında 23’üncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı, ilk görüşmeye Atilay Ayçin katılmadı. THY’nin sürpriz teklifi neydi?

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında 23. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Taraflar arasında ilk görüşme bugün yapıldı. Bir yılı aşkın süreden bu yana yasal sürecin devam etmesi sebebiyle başlatılamayan görüşmelerde Hava İş sendikasının yargı sürecinden galip gelmesiyle THY masaya geldi.

Ancak THY’nin süreç içindeki tavırlarını protesto eden Hava İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin ilk görüşmeye katılmadı. Ayçin’in bundan sonraki toplantıya da şahsen katılmayacağı ve Genel Sekreter Mustafa Yağcı’nın sendika adına görüşmelerde hazır bulunacağı kaydedildi. THY’yi ise görüşmelerde Kazım Çalışkan temsil ediyor.

Öte yandan Türk Hava Yolları, Hava-İş sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilkine sürpriz bir teklifle geldi. THY, bir yıl gecikmeli olarak başlayan görüşmelerde Hava-İş’e ‘önce ücret konusunda anlaşalım’ teklifi yaptı ve ücret önerisini sundu. Hava-İş sendikası, THY’nin bu teklifine sıcak baktığı kaydedilirken sendikanın 10 Şubat’taki toplantıda konuya ilişkin kararını bildireceği ifade edildi.

THY’nin öngördüğü ücretlerle ilgili ise henüz bilgi verilmedi.
:air: (http://www.airporthaber.com/thy-calisanlarinin-maas-kaderi-belirleniyor-37787h.html)

bravecan
11.Şubat.2012, 15:05
http://www.havais.org.tr/_images/guncel_haber/P1070530.jpg
THY A.O 23 Dönem Toplu İş Sözleşmesi 2. Oturum Yapıldı.

:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

nynjxxx
17.Şubat.2012, 10:22
02.02.2012 tarihinde başlayan 23. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 15.02.2012 tarihinde yapılan 3. Oturumda da “toplu iş sözleşme görüşmesi” işveren yetkililerinin dayatmacı tutumu ile bir anlamda başlatılamadı.

Çünkü toplu iş sözleşmesi tüm maddeleri ile bir bütündür ve tüm maddeler üzerinden tartışılmalıdır. Ancak masada sabırla izaha çalıştığımız toplu sözleşme düzeninin bu en temel kuralını, işveren yetkilileri sürekli reddetmekte tüm üyelerimizce hiç bir şekilde kabul görmeyen komik ücret tekliflerini bizlere tartıştırmaya çalışmaktadır.

Toplu iş sözleşmesini hiçbir gerekçeye dayanmayan itirazları ile 1 yıldan fazla geciktiren işveren yetkilileri, artık kesinleşen 1 yıllık %10.48 olan 2011 enflasyonunun baz alınmaması gerektiği yönünde çarpıtmalara girişiyorlar.

Enflasyonun daha düşük çıktığı yıllarda da ısrarla “enflasyon artmadı ücretleriniz erimedi diyerek” enflasyon rakamlarını bize hedef gösteren işveren yetkilileri şimdi tam tersini savunmaya çalışıyor.

Reel ücret kayıplarını krizlerde hep çalışanlar yaşadı, böylesi bir yeni reel kaybı hiç üyemiz artık kabul etmeyecektir.

Değerli üyelerimiz;

İşveren her oturum sonrası timsah gözyaşları ile bülten yayınlayıp, masadaki uzlaşmaz tutumunu gizlemeye çalışmaktadır. Bizim bültenlerle söz dalaşı oluşturmak gibi bir niyetimiz yoktur. Bunun kimseye de faydası olmayacaktır. Çözümden yana olan, masada tartışmaktan korkmaz.

Bir sendika işverenin hakkaniyetsiz, hukuksuz, adaletsiz uygulamalarının oluşturduğu sorunları, toplu iş sözleşmesi masasında tartışmaya çözmeye çalışmayacakta nerede çalışacaktır?

Hava-İş sendikası yetkililerinin masada “ücret teklifinizi kabul ettiğimizde diğer maddelerdeki değişiklerimizi siz kabul ediyor musunuz ?” sorusuna “yok toplu iş sözleşmesinin 108 maddesi de tartışılır” diyen işveren yetkililerine, çalışanlara reva gördükleri bunca haksızlıklardan sonra nasıl güvenebiliriz?Toplu iş sözleşmesi yasası taraflara 60 günlük görüşme süresini boşuna vermemiştir. Biz bu süreyi sorunlarımızın çözümü için masada kullanmak taraftarıyız, ancak işveren yetkilileri uzlaşmazlık çıkarmak istiyorsa, bizde yasal ve meşru haklarımızı kullanır süreci siz üyelerimizin dayanışması ve gücü ile olması gereken bir üst aşamaya götürürüz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Toplu iş sözleşme görüşmelerinde masadaki tartışmaları gelip izleyen üyelerimiz işverenin dayatmacı tutumunu kendi gözleri ile görmektedir. Tüm üyelerimizi 28 Şubat 2012 de saat 14.00'de THY Genel Müdürlüğünde yapılacak toplantıya davet ediyor ve tartışmaları izlemeye çağırıyoruz.

Hava-İş sendikası her dönem olduğu gibi üyesinin gücü ve desteği ile zor süreçleri kazanımlara dönüştürme becerisi ve tecrübesine sahip olarak bu dönemi de kazanımlarla bitireceğimize gönülden inanmaktadır. Sabırla ve inançla birlikte ve birlikte kazanacağız. Saygılarımızla.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

UcuyorumHaber
06.Mart.2012, 12:36
THY A.O 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 4. Oturumu Yapıldı
:ucu: (http://www.havais.org.tr/?islem=haber&haber=425)

Hava-İş Sendikası THY A.O 23. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 5. oturumu Yapıldı
http://www.havais.org.tr/_images/guncel_haber/IMGP3132.jpg
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

PILOTT
06.Mart.2012, 13:21
Bu bölümden konu ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

PILOTT
10.Mart.2012, 11:05
THY VE HAVA-İŞ UZLAŞAMADI...
:air: (http://www.airporthaber.com/thy-ve-hava-is-uzlasamadi-38457h.html)

bravecan
18.Mart.2012, 02:43
60 günlük süre 2 Nisanda dolacak. Bu aşamada uzlaşma sağlanamadığı noktada prosedür gereği Resmi arabulucu ataması yapılacakmış.
19 Mart oturumu sadece bir formalite toplantısı görülüyor olmalı.

PILOTT
20.Mart.2012, 11:23
THY İLE HAVA-İŞ ANLAŞAMADI...
http://www.airporthaber.com/thy-ile-hava-is-anlasamadi-38636h.html

syber_energy
27.Mart.2012, 04:42
teşekkürler iyi bir bilgi. emeğe saygılar.

UcuyorumHaber
02.Nisan.2012, 22:40
HAVA-İŞ'İN HAMLESİ ENDİŞE VERİCİ!

http://www.airporthaber.com/gallery/news/22617.jpg

Gökkuşağı Hareketi THY ile yapılan ve tartışmaları hala gündemde olan 23. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir açıklama yayınladı...

Hava-İş yönetiminin THY'ye boyun eğdiğini ifade eden Gökkuşağı, THY'nin bir uçağına çalışanlarının resimlerini boyaması konusuna da vurgu yaptı.

İşte Gökkuşağı Hareketi'nin açıklaması:

Değerli Arkadaşlar 23. dönem TİS süreci iki aylık yasal süre tamamlanmadan 19 Martta uyuşmazlık zaptı tutularak yeni bir aşamaya girdi. Görüşmelerin bir yıl geç başlamasını kâr sayan THY yöneticileri, uçakların dışını resimlerimizle süslerken, masaya emeğimize saygı duymadığını gösteren tekliflerle gelmekten çekinmedi!

Bundan sonra, “yasal süreler”, “hükümetin atayacağı arabulucu”,“yeni görüşmeler”, “uyuşmazlıklar” vs ile sürecek olan, iki oyunculu, iki perdeli bir tiyatro sahnelenecek! Sabrımızı tüketen bürokratik oyunlarla, önce eşeğini kaybettirip sonra bulduran ve bizlere “ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye” çalışan, bildiğimiz bir oyundur bu. Bizlerden de bu oyuna müdahil olmadan sadece sessiz izleyici olmamız isteniyor!

ÖNCE KAYBET SONRA BULDUR!

Sendikamız Hava İş uyuşmazlık zaptını bizlere duyururken, işverenin %3 ücret artışı önerdiği ve mevcut kazanılmış haklarımız olan, bayram, tatil günleri ve fazla mesailerdeki zamlı ücretlerimizde indirimler istediğini, çalışma sürelerinde aleyhimize düzenlemeler talep ettiğini vurgulayarak bu haklardan geri gidişe razı olunmayacağını söylüyor. Oysa, kazanılmış haklardan geri gidişe onay verilmemesi aksi düşünülemeyecek kadar doğal bir şeydir. Örneğin uçucuların aylık 8 boş günü zaten yönergedeki yıllık 96 günün karşılığı olarak ortalama aylık boş gün sayısıdır ve 7 güne düşürülmesi pratik olarak da mümkün değildir. İşverenin bütün bu sözde tekliflerini sonradan geri çekmek üzere koz olarak kullanmaya çalıştığını en yeni işçi arkadaşımız bile değerlendirebilir.

Buradaki inceliği iyi görmeliyiz. İşverenin teklif ettiği %3 zam oranının %5+5'e çıkartılması ve kazanılmış haklara getirilen indirim tekliflerinin geri çektirilmesi durumunda “İşveren çalışanların isteklerini kabul etti!” “Sendika bunları başardı!” diye servis edilecektir. Bu manevraları daha önce defalarca izlediğimiz için bu oyuna “tiyatro” diyoruz. Oyunun gerçek aktörü siz işçiler sahneye çıkmadığı sürece bu tiyatro sürecektir...

İŞÇİLERİN ANA TALEBİ İŞ GÜVENCESİDİR!

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Gökkuşağı Hareketi olarak TİS başlangıcından beri, patronların karşısında sendikal örgütlülüğün yanında yer alarak periodik bültenimizi dahi yayınlamadık. Ancak Hava İş yönetiminin işçilerin ana talebinin iş güvencesi olduğunu çok iyi bilmesine rağmen, şu anda izlediği taktik işçiler adına endişe vericidir. İşverenle açtıkları beyaz sayfaların bedelini geçmişte olduğu gibi bizler ödemek istemiyoruz. O nedenle bu bültenle dikkatinizi çekmek istiyoruz. Geçen dönem yaptıkları gibi TİS imzalandıktan sonra işveren bildiğini okuyup yüzlerce arkadaşımızı işten atarken, TİS maddelerini uygulamazken sendikacılar yine arkalarını dönecek ya da sendika avukatına bizleri yönlendirmekle yetinecekse bu nasıl iki tarafça da imzalanmış bir “sözleşme” olacaktır?

İşçilerin öncelikli talebi iş güvencesidir. Şirket büyürken ve yeni işçiler alınırken artık işçi kıyımına tahammülümüz yoktur. Aynı şekilde yeni birimlerin taşerona devredilmesi ve bu yolla emeğimizin ucuzlatılmasına da izin vermemeliyiz. Kabin hizmetlerinin taşerona devri konusunda işçilerden gizli olarak hazırlıklar sürmektedir. Bu, 6000 kabin memuru arkadaşımızı olumsuz etkileyecek uygulamaya karşı yargı yolundan başka şimdiden örgütlü, yasal, mücadele biçimleri vardır. Sendikayı bu konuda göreve davet ediyoruz.

EMEK CEPHESİNDE YENİ 12 EYLÜL DÖNEMİ:

İktidar yeni yasalar ve kanun hükmünde kararnamelerle her gün yeni bir kazanılmış hakkı sermaye lehine yok etmeye çalışıyor. Emek cephesi açısından adeta ikinci bir 12 Eylül dönemi yaşanmaktadır. Bildiğiniz gibi son girişimleri havacılığa özel grev yasağıydı. Grev silahının işçilerin elinden alınması patronlar karşısında işçilerin en önemli kozunun kaybedilmesi anlamına geliyordu. Aynı şekilde iş kolu barajı da sendikal örgütlülüğe vurdukları darbelerden biriydi. Kamuoyunun ve emekçilerin tepkisi bu maddenin şimdilik geri çekilmesini ve barajın yüzde 1'e indirilmesini sağlamış ise de yarın başka oyunlarla karşımıza çıkılmayacağının garantisi yoktur. Çünkü küresel sermaye, yeni kriz dalgalarını bahane ederek emeği olabildiğince ucuzlatma ve güvenceden yoksun bırakma peşindedir.

Yeni iş ilişkileri yasası çalışanları sendikasızlaştırma, örgütsüz kılma ve daha ucuza çalıştırmanın adıdır. Bu nedenledir ki TİS'de verilecek her taviz bizlerin de kazanılmış haklarımızın geri dönülmeyecek şekilde yitirilmesi ve tümüyle güvencesiz kılınması demektir. Artık geri atılacak adım kalmamıştır. TİS'de iş güvencesini, “parayı ver işçiyi at” (İkale sözleşmesi) mantığı ile değil, sendikal örgütlülüğü güçlendirerek sağlamak gerekiyor. Bu güne kadar bu konuda yapılmayanların bedeli olarak 6000 e yakın arkadaşımız işten atılmıştır. Bu nasıl “sendikalı ve güvenceli” olmaktır?

Sermayenin ulusal ve uluslararası saldırılarına karşılık, iş kolumuz havacılık ve diğer çalışma alanlarında sendikal örgütlülüğün düştüğü durum işverenlerin haklarımıza saldırmadaki pervasızlığına zemin oluşturuyor. Yıllardır mücadele etmek yerine, bürokrasiye sığınarak koltuklarını korumakla yetinen profesyonel sendikacılar bu sonucun ortaya çıkmasında büyük pay sahibidir. Hava İş Sendikası'nın 23 yıllık yönetimi de ne yazık ki sendika çalışanı kendi işçilerine karşı en zalim patron tavrını gösteren, üyesi işçilerin yaşam biçiminden, dolayısıyla güveninden kopuk bir yönetimdir. Bu da bizim haklarımızı savunacak sendikacıların söylediklerinin işveren tarafından ciddiye alınmamasına yol açmaktadır. Bu nedenle THY işvereni TİS masasında “Siz de sendikadan nedensiz işçi atıyorsunuz biz karışıyor muyuz!” diyebilmektedir. THY işçilerinin şansızlığı buradadır.

Herşeye rağmen ortak kazanımlar için sendikal yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Kuşkusuz genel kurul öncesinde şeffaf, temiz ve demokratik bir sendikal önderlik için muhalefet yürütmenin ve gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya sermenin de zamanı gelecektir.

Bütün arkadaşlarımızı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de görüşmeleri yakından izlemeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki biz sessiz kalırsak en temel haklarımızın tırpanlanması söz konusudur. Nitekim işçilerin az sayıda da olsa görüşmelere katılması işveren temsilcilerinin başlangıçta yanaşmadıkları, maddeleri görüşmek zorunda bırakmıştır. Şimdi bütün olarak TİS’i kazanımlara taşımak ve onun içinde işçilerin öncelikli talebi olan iş güvencesini yaşama geçirmek için çalışmalıyız.

Gökkuşağı Hareketi olarak işçilerin ekonomik ve demokratik hak mücadelesinin yanı başında olmaya toplu sözleşme görüşmelerini yakından izlemeye ve sitemizde sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

Yaşasın alın aklığı kardeşliğimiz.
:air: (http://www.airporthaber.com/hava-is-in-hamlesi-endise-verici--38893h.html)

PILOTT
09.Nisan.2012, 15:30
HAVA-İŞ VE THY'DE ARABULUCU BELİRLENDİ

Değerli Üyelerimiz;

Bilindiği gibi THY 23. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 19 Mart 2012 tarihinde uyuşmazlıkla sonuçlanmış sendikamız bu nedenle resmi arabulucu atanmasını talep etmiştir.
THY 23. dönem toplu iş sözleşme resmi arabulucu belirlenmesi ile ilgili bugün Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda resmi arabulucu olarak kura ile Sayın Fevzi Yılmaz belirlenmiştir.
İşveren yetkilileri resmi arabulucu atamasının Mahkemece yapılmasını gerektiğini gerekçe göstererek Yetkili Makamca tutulan tutanağa itirazi kayıt koymuş, sendikamızda bu itirazı kaydi kabul etmediğini beyan etmiştir.
Şekilsel bir işlemde bile böylesine uzlaşmaz tavır içine giren işverenin bu mızıkçı tavırları mücadelemizin başarıya ulaşması için bizleri daha da inançlı kılmaktadır.
Sayın resmi ara bulucunun göreve başlaması ile ilgili süreç Çalışma Bölge Müdürlüğünün atama tebligatını resmi arabulucuya tebliğ ettiği tarih ile başlayacaktır. Bu tebliğ tarihinden itibaren arabulucunun 15 günlük görev süresi başlayacaktır. Taraflar anlaşırsa bu süre 6 gün uzatılabilmektedir. Resmi arabulucu aşamasında anlaşma sağlanamamazsa resmi arabulucu uyuşmazlık tutanağının sendikamıza tebliğ edilmesinden sonraki 6 iş günü içinde sendikamız GREV KARARI alacaktır.
Saygılarımızla
:air: (http://www.airporthaber.com/hava-is-ve-thy-de-arabulucu-belirlendi-39017h.html)

PILOTT
21.Nisan.2012, 11:11
"THY'NİN ENGELLEMELERİ SONUÇSUZ KALDI"
Hava İş Sendikası, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın toplu iş sözleşme sürecine yönelik yeni engelleme girişiminin sonucsuz kaldığını duyurdu.

İşte Hava - İş'ten yapılan o açıklama;

THY A.O İşvereni Resmi Arabulucu atanmasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünün Resmi Arabulucu Atama İşlemine İtiraz Etmiştir.

İşverence yapılan bu itiraz sonucu Bakırköy 5. İş Mahkemesi Resmi Arabulucu Atanması İşleminin Tedbiren Durdurulması Yönünde karar vermiştir.

Arabulucudan öğrendiğimiz bu olay üzerine sendikamız Hukuk Müşavirliği konuya derhal müdahale etmiş ve tedbirin kaldırılması yönünde Mahkemeye dilekçe sunmuştur.

Mahkeme sendikamızın bu dilekçesini dikkate alarak bugün duruşma düzenlemiş ve koyduğu TEDBİR DURDURMA KARARINI KALDIRARAK bu konularda yetkili mahkeme olmadığı yönünde karar vermiştir.

Hukuk devletinin en temel kanunu olan Medeni Kanunun 2. Maddesi“Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına u ymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” Şeklinde açık hükmünü sürekli zedeleyen THY A.O işvereni, aileleri ile birlikte 50 bin kişinin haklarını hiçe sayan bu tutumuyla hiçbir yere varamayacaktır. Yapılan bu hakkaniyetsizler elbette bir yerlere not olarak düşülmektedir.

Değerli Üyelerimiz;

Olay şöyle gerçekleşmiştir.

THY A.O işverenince yapılan itiraz nedeniyle yaklaşık 12 ay geç başlatabildiğimiz 23. Dönem toplu iş sözleşmesinde işveren, görüşme sürecinde de uzlaşmaz bir tutum içine girmiş taleplerimizin hiç biri kabul edilmediği gibi kazanılmış haklarımıza yönelik önemli sayıda maddede de karşı teklif getirilmiştir.
60 günlük görüşme sürecinin 42. gününde bu anlamda herhangi bir çözüm bulunamayacağı ortaya çıktığından, taraflar kendi rızaları ile 19 Mart 2012 tarihinde UYUŞMAZLIK TUTANAĞI tutmuşlardır.

2822 sayılı yasa gereği sendikamız Uyuşmazlık Tutanağı çerçevesinde İstanbul Bölge Çalışma Mü dürlüğüne RESMİ RABULUCU atanması için başvuruda bulunmuştur. İstanbul Çalışma Bölge Müdürlüğü bu başvurumuzu değerlendirerek, tarafları 9 Nisan 2012 tarihinde Resmi Arabulucu tayinini gerçekleştirmek üzere Bölge Müdürlüğüne davet etmiştir.

İşveren yetkilileri toplantıya geldiklerinde resmi arabulucu atamasının Bölge Çalışma Müdürlüğünce değil, İş Mahkemesince yapılması gerektiği yönünde itirazları olduğunu beyan etmişler, ancak Sayın Bölge Çalışma Müdürü yaptıkları işlemde bir hataları olmadığını, resmi arabulucunun bu toplantıda seçilmesini işveren yetkililerine bildirmiştir.

Bu açıklamadan sonra işveren yetkilileri resmi arabulucu tayin tutanağını imzalayacaklarını ancak şerh koyacaklarını belirtmişlerdir. Toplantıda taraflar herhangi bir arabulucu ismi üzerinde anlaşmadığı için kura çekerek Sayın Fevzi Yılmaz’ı arabulucu olarak belirlemişler ve bu konudaki tutanak taraflara verilmiştir.

Resmi arabulucu olarak atanan Sayın Fevzi Yılmaz görevine 17 Nisan 2012 itib arı ile başladığını sendikamıza iletmiş ve ilk toplantı için 25 Nisan 2012 tarihinde saat 15.30 da sendika Genel Merkezinin bulunduğu adreste toplantı düzenleyeceğini taraflara resmi olarak tebliğ edeceğini bildirmiştir.

Ancak sonrasında Resmi Arabulucu Sayın Fevzi Yılmaz sendikamızı arayarak THY A.O işvereninin Bölge Çalışma Müdürlüğünün kendisinin resmi arabulucu atanması kararına Bakırköy 5. İş Mahkemesinde itiraz ettiğini Mahkemenin karar vermek üzere işlemi ihtiyaten durdurduğunu bildirmiştir.

Sendikamız açısından resmi arabulucunun atanma şeklinin hiçbir önemi, yoktur. Yaşanan bu itirazla ilgili hem Bölge Çalışma Müdürlüğü yetkilileri hem de resmi arabulucu “bu tür itirazı ilk kez yaşıyoruz” diyerek hayretlerini gizlemediklerine göre, THY A.O işverenin bu garip tavrının, artık tehlikeli bir kibir haline gelen “ben her şeyi bilirim, yaparım” şeklindeki sakat mantığın bir eseri olduğu açıktır.

THY A.O işvereni toplu iş sözleşmesinin gidişatına hiçbir etkisi ve y aptırımı olmayan, şekilsel bir atama anlamındaki devletin bir kurumunun işlemine bile tahammül gösteremeyerek sizlerin umutla beklediği toplu iş sözleşmesini geciktirerek bu girişimi ile sizlere saygısızlık ve haksızlık yapmaya devam etmeyi bir marifet sanmaktadır.

Ne yazık ki bu gereksiz ve gerekçesiz itirazları da hukuktan dönmüştür.

Biz sendika olarak sorumluluk bilincimiz ve üyemizin desteği ile bu süreci kazanımlarla sonlandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Ancak ne olursa olsun bu saygısızlık ve haksızlıkların hesabının sorulacağı gün mutlaka gelecektir. Saygılarımızla

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

http://www.airporthaber.com/-thy-nin-engellemeleri-sonucsuz-kaldi--39261h.html

PILOTT
26.Nisan.2012, 21:53
HAVA-İŞ'TEN ARABULUCU AÇIKLAMASI
Hava-İş'ten görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:


"Bugün (dün) Hava-İş Genel Merkezinde yapılan THY A.O 23. Dönem toplu iş sözleşmesi resmi arabulucu toplantısında taraflarca genel değerlendirme yapılmış olup, müteakip toplantı yasadaki 6 günlük uzatma süresi de kullanılarak 03.05.2012 Perşembe günü saat 15.00'te THY Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
Bilindiği gibi THY A.O işvereni T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünce resmi arabulucunun atanması işlemine dava açmış ve işlemle ilgili TEDBİREN DURDURMA kararı aldırmıştı.

Ancak sendikamız bu işleme derhal müdahale ederek aynı Mahkemeden TEDBİREN durdurma kararını kaldırtmıştır. Bu gelişme sonrası resmi arabulucu sayın Fevzi Yılmaz tarafları resmi olarak toplantıya davet etmiş ve yukarıda belirttiğimiz toplantı yapılmıştır.
Yasal süreç gereği tarafsız arabulucu süreci sona erdikten sonra sayın arabulucu raporunu T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne iletmekte Bölge Müdürlüğü de taraflara tebligat yapmaktadır. Bu tebligat sendikamıza ulaştıktan sonra sendika 6 işgünü içinde GREV KARARI alacaktır"
http://www.airporthaber.com/hava-is-ten-arabulucu-aciklamasi-39359h.html

PILOTT
05.Mayıs.2012, 10:09
THY'DE GREV KAPIDA MI?
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thyde-grev-kapida-mi.html)

UcuyorumHaber
11.Mayıs.2012, 13:57
THY YENİDEN MAHKEMEYE GİTTİ

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/thy_havais1.jpg

THY ile Hava İş Sendikası arasında 23. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 19 Mart’ta arabulucu atanması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Bölge Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda resmi arabulucu olarak kura ile Fevzi Yılmaz belirlendi.

Türk Hava Yolları, arabulucu atamasının mahkeme tarafından yapılması gerektiğini öne sürerek itiraz etti. THY tarafından yapılan bu itiraz sonucu Bakırköy 5. İş Mahkemesi resmi arabulucu atanması işleminin tedbiren durdurulması yönünde karar verdi. Hava İş sendikası bu karar üzerine itiraz etti ve tedbir kararını kaldırttı. Mahkeme, arabulucu atanması konusunda yetkili mahkeme olmadığına karar verdi.
Devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-yeniden-mahkemeye-gitti.html)

cagdas44
11.Mayıs.2012, 21:57
THY'NİN AÇTIĞI DAVA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/hava_is_sendika_1.jpg

Değerli Üyelerimiz

Toplu İş sözleşme masasında acizlik içine düşen THY A.O Yönetimi, aileleri ile birlikte 50 bin kişinin anayasal ve demokratik hakkı olan toplu iş sözleşmesini, ülkemizde resmi arabulucuya beklide ilk kez itiraz ederek ve yeni bir hukuk garabeti yaratarak engellemeye çalışıyor.

THY A.O işvereni 23. Dönem toplu iş sözleşme sürecinde, devletin resmi kurumlarınca yürütülen, sendikamızın hiçbir dahli olmayan prosedür işlemlerine itiraz ederek ne kazanacak merak ediyoruz.

Bilindiği gibi THY A.O işvereni T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünce toplu iş sözleşme sürecinin Resmi Arabulucu atanması işlemi esnasında önce Bakırköy İş Mahkemesine itiraz ederek işlemi tedbiren durdurma kararı aldırmış, ancak sendikamız bu kararı kısa sürede kaldırarak sürecin kesintiye uğramasını önlemişti.

İşveren buna rağmen bu Mahkeme dosyasını yürüterek yetkili Mahkeme olan İstanbul 11. İş Mahkemelerine havale ettirdiği gibi, ayrıca yine İstanbul 7. İş Mahkemesinde yeni bir dava açarak resmi arabulucu işlemlerinin tedbiren durdurulması yönünde talepte bulunmuştur.
Devamı::air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thynin-actigi-dava-ile-ilgili-aciklama-yap.html)

ct1905
11.Mayıs.2012, 22:44
Peki süreç nasıl olucak ? biraz daha bilgi verebilen olurmu çalışanlardan özellikle ?

UcuyorumHaber
12.Mayıs.2012, 02:21
HAVA-İŞ'TEN İKİNCİ SALVO

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/thy_havais3_1.jpg

Hava-İş Sendikası THY A.O işverenin resmi arabulucu sürecine yönelik yürüttüğü itiraz davası ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Değerli Üyelerimiz;
THY A.O Yönetimin Neyin Peşinde Olduğu Ortaya Çıktı…
İstanbul 11. İş Mahkemesi THY A.O İşvereninin T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Arabulucu atama işlemini TEDBİREN DURDURARAK Duruşma günü olarak 5 Eylül 2012 tarihine yani 4 ay sonraya gün verdi. Bu ülkemiz çalışma yaşamında binlerce işçiyi mağdur edeceği açık bir eşi görülmemiş bir nitelikte bir karardır.
Sendikamız aileleri ile birlikte 50 bin kişinin Anayasal haklarını engelleyen bu anlaşılmaz Mahkeme Kararı ile ilgili Pazartesi günü gerekli itirazlarda bulunacaktır.
Bilindiği gibi THY A.O işvereni T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünce toplu iş sözleşme sürecinin Resmi Arabulucu atanması işlemi esnasında önce Bakırköy İş Mahkemesine itiraz ederek işlemi TEDBİREN DURDURMA kararı aldırmış, ancak sendikamız bu kararı kısa sürede kaldırarak sürecin kesintiye uğramasını önlemişti.
İşveren buna rağmen bu Mahkeme dosyasını yürüterek yetkili Mahkeme olan İstanbul 11. İş Mahkemelerine havale ettirdiği gibi, ayrıca yine İstanbul 7. İş Mahkemesinde yeni bir dava açarak RESMİ ARABULUCU işlemlerinin TEDBİREN DURDURULMASI yönünde talepte bulunmuştu.
Sendikamızın sonradan müdahil olduğu ve aşağıdaki şekliyle talep dilekçesi verdiği halde Mahkeme Dilekçemizi hiç dikkate almadan yukarıda yayınladığımız kararı verdi.
Sendikamızın dilekçesinde şöyle denilmekteydi.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/havaisten-ikinci-salvo.html)

PILOTT
15.Mayıs.2012, 11:43
"PLANLI BİR SALDIRI BAŞLATILMIŞTIR"
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan kararlar ile ilgili Hava-İş sendikasından açıklama yapıldı.
Devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/planli-bir-saldiri-baslatilmistir.html)

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 00:19
http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/grev1_2.jpg

Havacılık sektöründe grevi yasaklayacak olan kanun tasarısının yarın meclis gündemine gelmesi beklenirken Hava-İş'ten şok bir karar geldi. Acil grev kararı alındı ve şifreli gönderilen bu karar sonrasında şimdi gözler THY'ye çevrildi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından THY'de işler karışacak gibi görünüyor. Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından havacılık sektöründe grevi yasaklayacak kanun tasarısı verilmesi ve bu tasarının meclis genel kurulunda yarın görüşülmesi öncesinde Hava-İş grev kararı aldı.

Grev kararı tüm çalışanlara, "ÇOK ACİL ÇOK ACİL TÜM MUHALEFET PARTİLERİNİN KARŞI ÇIKMALARINA, BASIN AÇIKLAMAMIZDA TÜM ÜYELERİMİZİN KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN GREV HAKKIMIZA YASAKGETİREN YASANIN 29 MAYIS 2012 YARIN TBMM'DE ÇOK BÜYÜK BİR HIZLA GÜNDEME ALINACAĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR. BU HABER SONRASI TÜM NORMAL VARDİYALI VE UÇUŞ ÜYELERİMİZ BU AĞIR HAK KAYBI İHTİMALİ İLE 29 MAYIS 2012 TARİHİNDE LOKAL SAATLE 03.00-24.00 ARASI KENDİLERİNİ GÖREVE HAZIR HİSSETMEYECEKLERİNİ BİLDİRMİŞLERDİR" denildi.

Bu kararla birlikte THY çalışanlarının yarın alacağı tutum merak ediliyor.

Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/sok-karar-havais-acil-grev-karari-aldi.html)

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 00:59
Hava-İş Sendikası'nın acil grev kararına THY'den acil cevap geldi. THY, greve katılacakları işten çıkartacağını duyurdu. İşte Airporthaber farkı ile o açıklama

Değerli Çalışanlarımız,

Hava-İş Sendikası, çalışanların 29 Mayıs 2012 tarihinde saat 03:00-24:00 arasında kendilerini göreve hazır hissetmeyeceklerini duyurmuştur.

İş bırakma veya iş yavaşlatma ile bu sonucu doğuran benzer yasadışı davranışların; 2822 sayılı Kanunun 45 ve 70 inci maddeleri gereğince;
· Hiç bir tazminat ödenmeksizin işten çıkartılma,
· İşverenin uğrayacağı zararın tahsil edilmesi,
· Ağır para cezası ile mahkumiyet,
ile sonuçlanacağı konusunda sizleri bilgilendirmekte fayda görüyoruz.

Türk Hava Yolları çalışanlarının görev ve sorumluluklarının farkında olduğuna ve bilinçli olarak çalıştığı kuruma zarar verecek herhangi bir davranış sergilemeyeceğine inanıyoruz.

Türk Hava Yolları A.O
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-rest-cekti-isten-cikartriz.html)

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 01:44
HAVA-İŞ YENİ BİR AÇIKLAMA GÖNDERDİ

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/havais1.jpg

THY ile Hava-İş Sendikası arasında gerilen ipler resmen koptu. Mecliste görüşülecek yasa öncesinde bir günlük grev kararı alan ve adına da "üyelerin hastalanması" eylemine saatler kala THY'nin "İşten çıkartırız" açıklamasına Hava-İş cevap verdi.

Tüm üyelere gönderilen mesajda şu ifadeler yer verildi;

"TÜM ÜYELERİMİZE ACİL. İŞVERENCE ATILAN HAVA-İŞ SENDİKASININ YASADIŞI GREV YAPTIĞI YÖNÜNDEKİ GERÇEK DIŞI MESAJI TBMM'DE GREV YASAĞINI KİMLERİN TEZGAHLADININI DA ORTAYA KOYMAKTADIR. BİZ YAZADIŞI İŞLEM YAPMIYORUZ. YASADIŞI GREV YAPMIYORUZ. YASAL HAKLARIMIZI KULLANIYORUZ.ÜYELERİMİZİN HASTALANMASI YASADIŞI DEĞİLDİR. 2920 SAYILI SİVİL HAVACILIK KANUNUN 100 VE 101 MADDE ICAO ANNEX6, EASA ANNEX 111 EU OPS1 PART Q, SHT 6A 50 GENEL HUSUSLAR 12. MADDESİ UCUŞ EMNİYETİNİ KORUMA YÖNÜNDE BİİZ MÜKELLEG KILMIŞTIR"

Bu mesajla birlikte üyelere işverenin tehdidine boyun eğmeyin vurgusu yapıldı.
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/havais-yeni-bir-aciklama-gonderdi.html)

tumatuya
29.Mayıs.2012, 02:34
Bugün bizleri ilginç bir gün bekliyor...Umarım son şanslarıyken bu haklarını kullanırlar çalışanlar...gayri resmi bir grev de olsa,yoksa zaten resmi hakları da olmayacak bugünden itibaren...

warhammer
29.Mayıs.2012, 02:41
Hava-İş Sendikası'nın acil grev kararına THY'den acil cevap geldi. THY, greve katılacakları işten çıkartacağını duyurdu. İşte Airporthaber farkı ile o açıklama

Değerli Çalışanlarımız,

Hava-İş Sendikası, çalışanların 29 Mayıs 2012 tarihinde saat 03:00-24:00 arasında kendilerini göreve hazır hissetmeyeceklerini duyurmuştur.

İş bırakma veya iş yavaşlatma ile bu sonucu doğuran benzer yasadışı davranışların; 2822 sayılı Kanunun 45 ve 70 inci maddeleri gereğince;
· Hiç bir tazminat ödenmeksizin işten çıkartılma,
· İşverenin uğrayacağı zararın tahsil edilmesi,
· Ağır para cezası ile mahkumiyet,
ile sonuçlanacağı konusunda sizleri bilgilendirmekte fayda görüyoruz.

Türk Hava Yolları çalışanlarının görev ve sorumluluklarının farkında olduğuna ve bilinçli olarak çalıştığı kuruma zarar verecek herhangi bir davranış sergilemeyeceğine inanıyoruz.

Türk Hava Yolları A.O
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-rest-cekti-isten-cikartriz.html)

Bu sirket ici mail neden burada yayinlaniyor???

cagdas44
29.Mayıs.2012, 02:55
Bu sirket ici mail neden burada yayinlaniyor???

Demek ki yeterince şirket içi değilmiş, ki zaten olamazda sonuçta grevin gerçekleşmeside gerçekleşmemeside tüm ülkeyi ilgilendirecek kadar önemli.

apolloturk
29.Mayıs.2012, 10:43
Teknik ekip iş bıraktı, uçaklar gecikmeli kalkıyor

Havacılık iş koluna grev yasağı getiren kanun teklifinin bugün TBMM’nin gündemine geleceği haberi üzerine Türk Hava Yolları’nda görevli kabin memurunun Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdiği eylem devam ediyor.

Havacılık iş koluna getirilen grev yasağının TBMM gündemine geleceği haberi üzerine çok sayıda THY'de görevli kabin memuru Atatürk Havalimanı'nda gece saatlerinde toplandı. Bazı kabin memurları uçuşa giden arkadaşlarını engellemek için uzun süre uğraştı.

Sabah saatlerinden itibaren ise Atatürk Havalimanı’nda toplanan THY’de görevli kabin memurlarına destek olarak Türk Hava Yolları Teknik A.Ş çalışanlarından 200 kişilik bir grup iş bırakarak eyleme katıldı.

Sloganlarla kabin ekiplerinin eylemlerine destek olan teknik ekip çalışanları Atatürk Havalimanı’nda geliş katında toplandı. Eylem nedeniyle havalimanına çok sayıda çevik kuvvet ekibi yönlendirildi.

Bu arada kabin memurlarının başlattığı iş bırakma eylemi nedeniyle Türk Hava Yolları’nın İstanbul-New York ve İstanbul-Tel-Aviv uçuşları kabin ekibi eksikliği nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

THY ÇALIŞANLARINI GREV KONUSUNDA UYARDI

Hava-İş’in dün açıkladığı iş yavaşlatma çağrısı üzerine bir açıklama yapan THY, çalışanlarını bu konuda uyararak, "İş bırakma veya iş yavaşlatma ile bu sonucu doğuran benzer yasadışı davranışların 2822 sayılı kanunun 45 ve 70 inci maddeleri gereğince getirilen yaptırımlar hatırlatılarak 'Hiç bir tazminat ödenmeksizin işten çıkartılma, işverenin uğrayacağı zararın tahsil edilmesi, ağır para cezası ile mahkumiyet ile sonuçlanacağı' konusunda sizleri bilgilendirmekte fayda görüyoruz" denilerek THY çalışanlarının görev ve sorumluluklarının farkında olduğuna ve bilinçli olarak çalıştığı kuruma zarar verecek herhangi bir davranış sergilemeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

:ucu: (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20647068.asp)

apolloturk
29.Mayıs.2012, 10:53
Bu arada THY greve katılanların iş sözleşmelerini feshetmeye başlamış. THY ekibi arkadaşlarının yanında dururda greve devam ederse, reklam için milyonlarda lira harcayan THY'nin imajı yerle yeksan olacak gibi duruyor. Vizyon dedikleri böyle bir şey olsa gerek...

apolloturk
29.Mayıs.2012, 10:55
THY SİTESİ HACKLENDİ

THY'nin sitesi de greve destek unnamed anarchy tarafından hacklendi.

THY tam anlamıyla tarihinin en büyük kaoslarından birini yaşıyor. Onlarca seferin iptal edilmesinden sonra bu kez de THY bilet satış sistemi Unnamed Anarchy isimli grup tarafından hacklendi.

Şu anda www.thy.com ve www.turkishairlines.com adreslerine giriş yapılamıyor.


Airporthaber.com ÖZEL

sangokudb
29.Mayıs.2012, 11:52
çok acayip gelişmeler oluyor.. bir yanda ülkenin okumuş entellektüel ortalamanın üstünde belkide bu seviyede çalışana sahip nadir kurumlardan biri olan thy var. eski çalışanlarında yenileri geldikçe ortalama gittikçe artıyor. Diğer yanda başlarında bunları sanayi mantığıyla çalıştırmaya çalışan bir yönetim. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmezdim, resmen atara atar durumunda thy. Bu derece kurumsallaşmış bir firmadan daha olgun ve çözüme yönelik hareketler beklerdim. Tek yaptıkları ateşe körükle gitmek.

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 12:14
THY'NİN ŞAKASI YOK!

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/fesih1_1.jpg

THY, uçuşa gitmeme hakkını kullanan 25 çalışanının iş akdini bildirimsiz feshetti.

THY'de grev kaosu sürerken uçuşa gitmeme hakkını kullanan çalışanlara yönelik THY'nin yaptırımı sürüyor. Şu ana kadar 25 kişi bildirimsiz olarak işten çıkarıldı. Karar çalışanlara telefonla tebliğ edildi.
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thynin-sakasi-yok.html)

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 12:21
GREV THY TEKNİK'E SIÇRADI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/isimler1_2.jpg

THY'deki greve destek olmak için Teknik A.Ş'deki çok sayıda çalışan da iş bıraktı.

THY'deki greve destek büyüyor. Teknik A.Ş'nin İstanbul ve Ankara'daki merkezlerinde de greve destek var. Şu anda çok sayıda Teknik A.Ş çalışanı greve destek vermek için iş bıraktı.

Bu arada THY'nin işten çıkardığı personel sayısı 100'e yaklaştı.

İşten çıkarılanlarını sayısının giderek artacağı bilgisi verildi.

İşte işten çıkarılan bazı isimler:
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/grev-thy-teknike-sicradi.html)

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 12:30
TOPÇU GREVCİ PERSONELİ UYARDI!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, grevle ilgili suskunluğunu bozdu. Topçu, ilk açıklamayı Airporthaber’e yaptı.

İşte Hamdi Topçu’nun sadece Airporthaber’e yaptığı o açıklaması:


“Bu eylem yasal bir eylem değildir. Sadece kabin ekiplerinden az sayıda personel eyleme katılmıştır. Bunun sonucunda da bazı uçuşlar iptal edilmiştir. Şirketine zarar veren hiçbir personelle yola devam etmemiz söz konusu olamaz. Bu kapsamda eyleme katılan yaklaşık 150 kabin personeliyle yollarımızı ayırdık.

Biz hiçbir zaman çalışanımızı mağdur ve mahcup etmedik. Kimse bu yasadışı olaya katılmasın. Yolcumuzu mağdur edip, şirketimize zarar vermesin.”
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/topcu-grevci-personeli-uyardi.html)

yigitciftci
29.Mayıs.2012, 12:45
:air: sitesine ulasmakta zorlaniyorum bu haber yuzunden server'a cok yuklenildi.. yada hacker grubu burayada saldiriyor..

cagdas44
29.Mayıs.2012, 12:50
:air: sitesine ulasmakta zorlaniyorum bu haber yuzunden server'a cok yuklenildi.. yada hacker grubu burayada saldiriyor..

Ben yüklenme olduğunu düşünüyorum, haber akışı şuan :air: dan daha hızlı olupda bu haberi bildiren bir sayfa yok.

apolloturk
29.Mayıs.2012, 12:51
UÇUŞA GÖNÜLLÜ ARANIYOR

Türk Hava Yolları Sao Paulo gitmek isteyen gönüllü arkadaşları uçuş ekip tahsis odasına bekliyoruz

Türk Hava Yolları bugün yaşanan uçmama eyleminden dolayı sıkıntılı anlar yaşıyor.

Uçucu ekip bulmakta zorlanan Türk Hava Yolları, kabin ekiplerinin tahsis odasında Sao Paulo'ya gitmek isteyen, ER eğitimi olan gönüllü uçuş ekibi arıyor

apolloturk
29.Mayıs.2012, 12:52
THY greve gidenleri işten çıkarıyor

Türk Hava Yolları'nın iş yavaşlatma eylemi yapan kabin memurlarının bazılarını bu sabah işten çıkarmaya başladığı iddia edildi. Öte yandan grev nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda kargaşa yaşanırken toplam 104 sefer iptal oldu, onlarca sefer de gecikmeli yapılacak. THY, isteyen yolcuların biletlerini değiştirebileceğini duyurdu. İptal edilen seferler Devlet Meydanları İşletmesi'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Hava İş Genel Sekreteri Mustafa Yağcı, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Greve katılan bazı personele THY yönetimi telefonla ulaşarak iş aklitlerinin feshedildiğini bildiriyor" dedi.

Yağcı işten çıkarma yönündeki iddialarla ilgili şunları söyledi.

“Arkadaşlarımızı yasal demokratik bir haklarını kullanıyorlar. THY’den birileri arkadaşlarımızı telefonla arayıp, yasadışı eyleme katıldıkları gerekçesi ile işten çıkarıldıklarını kendilerini söylüyor ki böyle bir işten çıkarma tebliği olamaz. Ancak biz şunu çok net söylüyoruz. Tek bir arkadaşımız dahi burnu kanarsa bu eylem süresiz hale gelir. Bu girişim başarılı eylemimizin işveren tarafından gölgelenmesi amacı ile yapılıyor”

THY ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKIYOR / FOTO-GALERİ

ALDIKLARI UÇAKLAR ELLERİNDE PATLAR

Ankara’da bulunan Hava-İş Genel Başkanı Atilla Ayçin ise iş yavaşlatma konumunda olan bine yakın kişinin olduğunu söyleyerek “Saatler ilerledikçe, personel işe gelmeye başladıkça bu sayı artacaktır. Arkadaşlarımız Anayasal haklarını kullanıyor. Eğer işveren gayri yasal bir tutum içine girerse açık söylüyorum Türk Hava Yolları’nın aldığı uçaklar ellerinde patlar. Bir tek seferi bile yapamazlar. İnsanların en demokratik yasal haklarını kullanmalarına saygılı olsunlar” dedi.

'EYLEMİ DESTEKLİYORUZ'

Gökkuşağı Hareketi sözcülerinden Kaptan Pilot Bahadır Altan “THY tarafı bu eylemi kırmak için iş akitlerini feshetme yoluna gidiyor. Bu daha çok kabin görevlilerine yönelik bir durum… ‘Personelin kendisini uçuşa hazır hissetmeme’ hakkının kötüye kullanıldığını iddia ediyorlar. Kabin Hizmetleri Başkanlığı’ndan kabin memurları aranıyor ve eyleme katılan tüm personele bir korku yaratılıyor. Oysa bu meşru bir müdafaadır. Biz bu eylemi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ VEYA GECİKMELİ

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden alınan bilgiye göre şu ana kadar çoğu THY'ye ait olmak üzere 104 sefer iptal edildi. Onlarca seferde ise gecikme yaşanıyor. Hangi seferlerin iptal edildiği veya gecikme yaşandığına ilişkin bilgiler Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin internet sitesinden edinilebiliyor.

THY'den yapılan açıklamada, isteyen yolcuların biletlerinin ücretsiz olarak değiştirebileceğini duyuruldu.

:ucu: (http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20647694.asp)

cagdas44
29.Mayıs.2012, 13:25
THY grevi kırmak adına işten çıkarmalara devam ediyor 46 kişi daha işten çıkartılmış durumda :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-46-kisiyi-daha-isten-cikard.html)

bravecan
29.Mayıs.2012, 13:44
http://t24.com.tr/media/stories/2012/05/page_thy39de-teknik-ekip-is-birakti-ucaklar-gecikmeli-kalkiyor_163449724.jpg
Kabin memurları, çeşitli sloganlarla söz konusu düzenlemeyi protesto etti. Memurlar, uçuşa giden meslektaşlarını da ikna etmeye çalıştı.
:ucu: (http://t24.com.tr/haber/thyde-teknik-ekip-is-birakti-ucaklar-gecikmeli-kalkiyor/205037)

cagdas44
29.Mayıs.2012, 13:47
TASSA 31 mayısta düzenleyeceği kabin memurları günü organizasyonunu iptal etti.
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/tassa-kutlamayi-iptal.html)

bravecan
29.Mayıs.2012, 13:51
Airporthaber sitesine yoğun girişler nedeniyle sık sık kesinti oluyor.
Başka bir nedeni yokmuş.

ct1905
29.Mayıs.2012, 13:53
Gelişmeleri hayretler içersinde izliyorum bende tahmin etmezdim bu kadar büyüyeceğini

bravecan
29.Mayıs.2012, 13:56
ATC'lerin de iş bırakma eylemine, işi yavaşlatarak destek verip vermeyeceği merak konusuymuş..

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 14:23
Ukrayna seferleri de nasibin aldı

Hava-İş'in iş yavaşlatma eylemi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içi ve dışı 104 seferi iptal edildi. Bu iptaller arasında Ukrayna'daki Akmescit (Simferopol), Dnipropetrovsк ve Odessa seferleri de var. Günün sabah saatlerinde bu 3 şehre yapılması gereken seferler yapılamadı. Lviv kentine yapılması gereken TK 441 numaralı sefer ise 60 dakika tehir edildi.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, ''Yolcularımızın en az etkileneceği şekilde iptaller yapılmaktadır. Yolcularımızın değişiklik talepleri herhangi ekstra maliyet olmaksızın gerçekleştirilecektir. Yolcularımız, uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri 'www.thy.com' adlı sitesinden veya '444 0 849' numaralı çağrı merkezinden alabilirler'' denildi.
:ucu: (http://qha.com.ua/ukrayna-seferleri-de-nasibin-aldi-112018tr.html)

cagdas44
29.Mayıs.2012, 15:20
"KİMSE BU YASADIŞI OLAYA KATILMASIN"

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/hamdi1_2.jpg

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, operasyon merkezine gelerek grevin sonuçlarına ilişkin bilgi aldı.
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/kimse-bu-yasadisi-olaya-katilmas.html)

cagdas44
29.Mayıs.2012, 15:35
YILDIRIM: "BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/binali2_1.jpg

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, THY'deki iş bırakma eyleminde yaşanan sorunun vatandaşı perişan edecek noktaya geldiğinde, gerekli adımları atmaktan geri durmayacaklarını kaydetti.
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/yildirim-bir-an-once-sona-erme.html)

cagdas44
29.Mayıs.2012, 15:40
THY'den çalışanlara gönderilen mesaj

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/398935_10150929216467980_978218317_n.jpg

UcuyorumHaber
29.Mayıs.2012, 15:42
BU UYGULAMADAN VAZGEÇECEKLER

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/istirahat1.jpg

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde devam eden grevde Hava İş Sendikası Teşkilatı Genel Sekreteri Kaya Sayın, açıklama yaptı.

Sayın yaptığı açıklamada: "Arkadaşlar mücadelemiz bu gece 24.00'e kadar sürecektir. Bu uygulamadan vazgeçecekler. Zaman geçtikçe sayımız artıyor. Buraya bize destek vermeye gelen KESK, Memur-Sen ve BTS'ye çok teşekkür ederiz. Vazgeçmiyoruz ve buradan ayrılmıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı resmi olarak iptal sayısını 104 olarak açıkladı ancak, bu sayı 130'u geçmiş durumda. THY yönetimi evinde istirahat edeni de arıyor, raporluyu da, henüz uçuşa başlamamış eğitimdekini de uçuşa çağırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Grev hakkımız engellenemez" şeklinde konuştu.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/bu-uygulamad.html)

simasher
29.Mayıs.2012, 15:48
THY yandaşların işe alındığı gayriciddi bir kurum görüntüsü vermeye başlamıştı. Herşeyi yasaklamak adına yasalar çıkartılırken bu grev çalışanların hakları açısından bence iyi oldu. Benim merak ettiğim bu grev anadolujet sunexpress gibi thy ortaklığı içeren şirketlere de yansıyor mu ?

apolloturk
29.Mayıs.2012, 15:54
BU UYGULAMADAN VAZGEÇECEKLERAtatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde devam eden grevde Hava İş Sendikası Teşkilatı Genel Sekreteri Kaya Sayın, açıklama yaptı.

Sayın yaptığı açıklamada: "Arkadaşlar mücadelemiz bu gece 24.00'e kadar sürecektir. Bu uygulamadan vazgeçecekler. Zaman geçtikçe sayımız artıyor. Buraya bize destek vermeye gelen KESK, Memur-Sen ve BTS'ye çok teşekkür ederiz. Vazgeçmiyoruz ve buradan ayrılmıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı resmi olarak iptal sayısını 104 olarak açıkladı ancak, bu sayı 130'u geçmiş durumda. THY yönetimi evinde istirahat edeni de arıyor, raporluyu da, henüz uçuşa başlamamış eğitimdekini de uçuşa çağırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Grev hakkımız engellenemez" şeklinde konuştu.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/bu-uygulamad.html)

Eğitimdeki insanlar nasıl göreve çağrılabiliyor? Bunun bir yaptırımı falan yok mu? Eğitimi tamamlanmamış kişiler örneğin emergency durumunda gerekli müdahaleyi yapabilecekler mi? Bununla ilgili bir düzenleme falan yok mu?

apolloturk
29.Mayıs.2012, 16:19
BİR TEK O PROTESTO ETTİ

Atatürk Havalimanı’nda eylemlerine devam eden Hava-İş sendikası, THY tarafından çağrılarak uçuşa gelen kabin memurları ve kaptan pilotları protesto etmeye devam ediyor

Grev hakları için gece saat 03:00’dan itibaren Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı B Kapısı’nda eylemlerine devam eden Türk Hava Yolları A.O. Kabin Memurları ve THY Technic personeli, şirketin isteğiyle uçuşa gelen kaptan pilot ve kabin memurlarını ıslık ve yuh çekerek protesto ediyor.

Kaptan pilotlardan bazıları durumdan rahatsız olurken, bazıları da eyleme alkışlarıyla destek verdi.

Uçuşa gelen ve ismi öğrenilemeyen THY’nin İspanyol yabancı pilotu, önce kabin memurlarını kalabalıkta görünce çevik kuvvete yaşananları sordu. Daha sonra cevap alamayan pilota kabin memurlarından bazıları yaşanan durumu ve neden eylem yaptıklarını anlattı.

İspanyol kaptan pilot yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından, eylemcilere hak vererek uçuşa gitmeyeceğini ifade etti ve alandan ayrıldı.

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/dsc0089.jpg
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/bir-tek-orp.html)

cagdas44
29.Mayıs.2012, 16:35
TALPA: "HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİN"

TALPA’dan THY çalışanlarının eylemine destek geldi. Dernek bir açıklamayla grevin en doğal insan hakkı olduğunu vurgularken, üyelerinin hukuki çerçevede davranmalarını istedi.

:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/talpahukuk-cercevesinde-hareket-edin.html)

turkkusuiki
29.Mayıs.2012, 16:46
çok ilginç ya gönüllü aranıyor yok eğitimdeki alınıyor mesajla işten çıkartılıyor çok enteresan durumlar

Jurdengaus
29.Mayıs.2012, 17:15
http://f1205.hizliresim.com/x/x/72yvh.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Thy_Flyer
29.Mayıs.2012, 17:30
http://f1205.hizliresim.com/x/x/72yvh.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Radar 16:00 gibi bakıma girdi :)) ondan boş...

apolloturk
29.Mayıs.2012, 18:19
THY APAR TOPAR UÇAK VE EKİP KİRALADI

Türk Hava Yolları’nda personelin eylemi sürerken şu ana kadar 100’ün üzerinde sefer iptal edildi. Özellikle kabin ekibinin mazeret göstererek uçuşa gelmemesi sonrası uçaklarda görev alacak personel bulmakta güçlük çeken THY, çareyi uçak ve ekip kiralamakta buldu.

SKY Havayolları’ndan ekibiyle birlikte iki adet uçak kiralandı.

Airporthaber.com ÖZEL

cagdas44
29.Mayıs.2012, 22:05
51 KİŞİNİN DAHA İŞ AKDİ FESH OLDU

Türk Hava Yolları, iş akdini feshettiği yeni listeye yine AirportHaber ulaştı.

İşte Türk Hava Yolları'nın iş akdini feshettiği 51 yeni isim;
:air: (http://www.wana.aero/thy-haberleri/51-kisinin-daha-is-akdi-fesh-oldu-81.html)

cagdas44
29.Mayıs.2012, 22:43
http://www.youtube.com/watch?v=79NAVbvDM3w

apolloturk
29.Mayıs.2012, 22:49
THY'de işten çıkarılanlar 150-200 ü buldu sanırım. Peki THY bu kadar kabin memurunun yerini hemen nasıl dolduracak? Bu insanlar bir gün gelmedi diye 100 küsür uçuş iptal olmadı mı?

Benim asıl merak ettiğim saat 24:00 dan sonra ne olacak? Bu kadar kişi işten çıkarıldıktan sonra saat 12 oldu grev bitti diyerek uçuşa gitmezler heralde.

Oblomov
29.Mayıs.2012, 22:59
Olacak bir şey yok, yeni iptal listesi (http://www.thyduyuru.com/index_30_may.html) gelmiş bile.

Illegal Operational Conditions da buna bulunan isim. Grev değil de asıl en önemli satış kanalı kendi websitesi olan bir havayolunun sitesi nasıl tam gün boyunca erişilemez olur...

kaptanwolf
29.Mayıs.2012, 23:19
Yangından mal kaçırır gibi yasa çıkarırsanız alırsınız işte böyle cevabı...askeri itaat sistemini yıkmakla öğünenler yerine kendi itaat sistemini yerleştiriyor.Ben yaptım olduculara KAPAK olsun bu eylem...

apolloturk
29.Mayıs.2012, 23:29
Twitter'da iş sözleşmelerinin feshedildiği yönünde mesaj alan kişilere, şimdide uçuşa gelin sözleşmenizi feshetmeyelim şeklinde mesajlar geldiği söyleniyor. Yine iş sözleşmelerinin feshi halinde grevin süresiz olarak uzatılacağıda söylentiler arasında.

bravecan
29.Mayıs.2012, 23:33
Eğitime başlamamış personelin göreve başlatıldığı haberinin doğru olduğuna inanmıyoruz..OLAMAZ. Uçuş güvenliğini düşünmeseler hiçbir uçak yerde kalmaz ve iptaller yaşanmazdı.

Yer - gök birleşse bile uçuş güvenliğinden ödün vermeyecek kurum kültürü THY'ye yerleşmiş olmalı. Aksi bir duruma ihtimal vermiyoruz.

Oblomov
29.Mayıs.2012, 23:38
Haber doğruysa bile en iyi ihtimal tazeleme eğitimindekileri uçuşa çağırmış olabilirler. Yoksa sertifikası, kartı, üniforması olmayan initial grubunu istese de uçuramaz.

Can Gulen
29.Mayıs.2012, 23:59
Sizce bu grev ne kadar daha sürer.Pazar sabahı Londra'ya uçacağımda umarım bir aksaklık olmaz.

apolloturk
30.Mayıs.2012, 00:23
http://www.wana.aero/uploads/251.jpg

"BU YOLDAN DÖNEN NAMERTTİR"

Dün gece saat 03:00’te başlayan ve bugün şu ana kadar devam eden THY personelinin iş yavaşlatma eylemi az önce sloganlarla son buldu.

Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi ile görüşmelerde bulunan Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin saat 22:00 sıralarında karayoluyla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

Ayçin Hava-İş üyelerine yaptığı açıklamada: “Değerli arkadaşlarım, Ankara’da Ak Parti haricinde mecliste grubu bulunan tüm partilerle görüştük. Bize sonsuz destek verip grev yasağına ilişkin yasanın meclisten geçemeyeceğinin sözünü verdiler. Özellikle CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu eğer bir gece vakti meclisten bu yasayı geçirirlerse Anayasa Mahkemesi’ne gidip iptal ettirmek boynumuzun borcu olsun sözünü bize verdi” dedi.

Bu yoldan dönmeyeceklerini ve işten bir personelin bile çıkarılması halinde greve devam edeceklerini sözlerine ekleyen Genel Başkan Ayçin; “Arkadaşlar eğer bir arkadaşımızın bile ekmeğine engel olurlarsa bu grev kaldığı yerden devam edecek. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın. Bu yoldan dönen namerttir” şeklinde konuştu.

Ayçin sözlerinin devamında AK Parti iktidarına ve yasa teklifinde bulunan Milletvekili Mehmet Külünkçü’ye çattı. Külünkçü’nün bir dönem daha milletvekili seçilebilmek için bu yasa teklifini hazırladığını belirten Ayçin; Bu adam partisinin dediğini yapıp hazırladığı yasanın ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Tek amacı bir dönem daha vekil seçilebilmek. Siz mecliste namus sözü vermiyor musunuz, namus ne demek, adamlık demek. Peki buradan sesleniyorum. İşçinin hakkına engel olmak hangi adamlıkta var? Bizim en büyük talihsizliğimiz her şeyden anlayan bir Başbakanımızın olmasıdır. Kendisi hukuktan da anlıyor, yasadan da anlıyor, doktorluktan da anlıyor. Herşeyi çok iyi biliyor. Şimdi kendisi işi gücü bırakıp pilotun hostesin maaşından da söz eder. Peki onların maaşını sorgularken bu insanların ne şartta olursa olsun yolcuya güler yüzle hizmet etmesi gerektiğini, uçuş saatlerini ve çalışma şartlarını da sorgulayacak mısın? Birçok yerde yöneticilik yapıp 30 bin lira maaş alanları sorgulayacak mısın? Daha sonra asgari ücretten dem vuracak. Bu da senin ayıbın. Asgari ücret bu boyutlardaysa bu senin en büyük ayıbın” dedi.

Havacılık sektöründe çalışanların grev yapmasına ilişkin yasanın bugün meclisin birinci gündem maddesi olduğunu ancak hiçbir şekilde gündeme getirilmediğini sözlerine ekleyen Ayçin, bunda kararlı tutumlarının etkili olduğunu belirtti. Ayçin, “Değerli arkadaşlarım bugün bu yasa meclisin birinci gündem maddesiydi. Ancak sizlerin bu kararlığı nedeniyle gündeme alamadılar. Biz bu şekilde devam edersek yine gündeme alamazlar. Bu yolda dönmek yok” dedi.

Personeli selamlayarak sözlerine nokta koyan Ayçin’in açıklaması sırasında sık sık hükümet ve THY yönetimi aleyhine sloganlar atıldı.

Atilay Ayçin’in açıklaması sırasında Halk Evleri Sendikası da Hava-İş üyelerine destek vermek için Atatürk Havalimanı’na geldi.

Ayçin’in konuşmasını noktalamasının ardından Oyuncular Sendikası adına destek vermeye gelen tiyatro oyuncuları Şebnem Sönmez ve Hakan Bilgin Genel Başkan Atilay Ayçin’i tebrik ederek ‘bundan sonra’ yanınızdayız’ mesajı verdi.
İş yavaşlatma eylemini gerçekleştiren THY personeli sloganlar atarak Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

:air: (http://www.wana.aero/thy-haberleri/-bu-yoldan-donen-namerttir--82.html)

bravecan
30.Mayıs.2012, 00:47
THY'deki havada İş yavaşlatma eylemi saat:23.00 itibariyle sona erdi.
Duyurulur..

cagdas44
30.Mayıs.2012, 01:45
YARIN DA İŞ YAVAŞLATMA OLACAK MI?
Hava-İş Sendikası 30 Mayıs saat 00.18'te üyerilerine bir mesaj yolladı:
Haklarınız için özgür iradenizle ortaya koyduğunuz onurlu tavır için teşekkür ederiz. İşverenden yasal prosedüre uygun olmayan cep mesajı telefon ve e-posta ile iş sözleşmesi fesh bildirimi alan tm üyelerimiz 30 Mayıs veya diğer günlerdeki planlanmış görevlerine mutlaka devam edeceklerdir"

apolloturk
30.Mayıs.2012, 19:44
Söz konusu yasa tasarısı için tartışmalar devam ediyor. TBMM TV'den canlı olarak izlenebilir.

http://www.tbmmtv.gov.tr/

REDUCEDTHRUST
30.Mayıs.2012, 19:58
Grev yasagi getiren yasa tasarisi kabul edildi.

PILOTT
30.Mayıs.2012, 20:03
Haydi THY greve..........

apolloturk
30.Mayıs.2012, 20:11
AHL'ye çevik kuvveti yığmışlar, ilerleyen saatlerde dış hatlar terminalinde biber gazı şovu olurda dünyaya rezil olursak o çok övülen THY marka değeri ne olacak acaba.

ciciairbus
30.Mayıs.2012, 21:06
Globally worst olarak değiştirirler sloganı olur biter.. Bir daha THY ve AnadoluJet ile seyahat edersem namert olayım.. Bende bu şekilde protesto ediyorum. Eylülde seyahatim var direkt THY ile uçabileceğim destinasyona transit olarak bir ülke kullanacağım 2 ayrı havayolu ile seyahat edeceğim. Umrumda değil iki katı fiyat evet, başkaları kazansın hak etmiyor THY ve hükümet. Gözümü kırpmadan değişikliğimi yaptım. Saygılar.

REDUCEDTHRUST
30.Mayıs.2012, 21:15
İsine son verilen calisanlara ne olacak? Grev karari alindi yerine getirildi 200 calisanin isine son verildi ve grev haklarini ellerinden alan yasa tasarisi meclisten gecti. Simdi bu insanlara ne olacak???

dorlyon
30.Mayıs.2012, 22:38
Bilmediğimden soruyorum...THY bugüne kadar kaç defa ve ne kadar süreli grev(ler) yaptı da böyle bir saçmalığa girişti hükümet? Yanlışım varsa düzeltin ama ben son 10 yılda hatırlamıyorum. Bundan sonra THY çalışanına "ek ödemeleri düşürdüm mesai saatlerini arttırdım gibi" diretmelerde bulunacaklar, ses çıkaramasınlar diye yasanın bu fıkrasını değiştirdiler.

apolloturk
30.Mayıs.2012, 22:49
Bunun bedelini millet öder

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY’deki greve ilişkin, ”Düşünün ki bu grev kanunsuz değil kanunlu olarak da yapıldığında, uzun süreli bir grev olduğu zaman bunun bedelini kim ödeyecek, kim öder? Millet ödeyecek, millet öder. Bu stratejik bir kurum ve bu stratejik kurumda atılacak bu tür adımlar ciddi manada ülkemizde çöküşün habercisi olur ki, buna fırsat vermemek gerekir diye düşünüyorum” dedi.

KAYNAK: MİLLİYET (http://siyaset.milliyet.com.tr/bunun-bedelini-millet-oder/siyaset/siyasetdetay/30.05.2012/1547187/default.htm)

üstadım
30.Mayıs.2012, 22:51
benim aklımada şu takıldı yıllardır maaşları az olduğu söylenen atc'ler neden greve destek vermedi tam bilmiyorum ama en çok onların destek vermesi gerekmezmiydi??diğer sorumda kaptanlar uçuşa gitmeseydi thy bu kadar hızlı olarak bu çıkarılan personeli bu kadar hızlı çıkarabilecekmiydi çünkü 200 kabin memurunu bulmakta zorlanacak şirket mesela 200 pilotu çıkarmak içinde bu kadar acele edermiydi bilgili arkadaşlar bir yorum atarsa sevinirim.

apolloturk
30.Mayıs.2012, 23:07
Bu arada bir sözlük sitesinde gördüm, ICAO'ya şikayet için e-posta kampanyası düzenlemişler. Mail içeriğinde THY'nin eğitimini tamamlamayan personeli uçuşlarda görevlendirerek uçuş güvenliğini tehlikeye attığını, SGHM'nin ise buna göz yumduğunu iddaa ediyorlar.

Kaynak:
http://thygrevde.blogspot.com/2012/05/icaoya-atlacak-sikayet-maili.html

apolloturk
30.Mayıs.2012, 23:36
SÜRESİZ EYLEM KARARI ALINDI

Havacılık işkolunda grev yasağı getirilmesini isteyen yasa teklifi TBMM’de kabul edildikten sonra, personel eylemin işe alımlar yapılıncaya kadar devam edeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları kabin memurları ve Hava-İş üyeleri de Atatürk Havaalanı’nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Eylemde bulunan kabin memurları dün yapılan işten çıkartılanların ardından bugün işbaşı yaptırılmayan arkadaşları tekrar işe alınıncaya kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.

Dün yapılan eylemin ardından Türk Hava Yolları yetkilileri 350'ye yakın kabin memurunun cep telefonlarına “Yasadışı eyleme katıldığınız için iş aktiniz feshedilmiştir” yazılı mesajlar göndermişti.

Kokpitten destek gelmeye devam ediyor...

Türk Hava Yolları personellerinin eylemine katılım devam ederken, ateş pilotlara da sıçradı. Bugün Türk Hava Yolları'nda 2 senedir kaptan pilot olarak uçan Salih Bayrak'ın eyleme verdiği destek nedeniyle iş hakkı feshedildi.

AirportHaber'e konuşan Bayrak "Haklı olduğum hiç bir davanın sonuçlarından korkmadım. Bugün iş hakkım fesh edildi. Sonuna kadar uçuşta kader arkadaşlarım olanlarla birlikteyim. Korkmak yok korkunun ecele faydası yok" diyerek eyleme destek vermeye devam edeceğini ve işten çıkartılan arkadaşlarının yanında olacağını ifade etti.

AYÇİN'DEN AÇIKLAMA

Grev yasağının ardından konuşan Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, bu kararı anayasa mahkemesine, uluslararası mahkemelere kadar götüreceklerini hukuki olarak tüm imkanları zorlayacaklarını belirtti. Hava-İş üyelerinin Atatürk Havaalanı'nda bekleyişinin sürdüğünü ifade eden Ayçin şu ifadeleri kullandı: "Çalışanlar tepkili, her an her şey olabilir."

EYLEME ULUSLARARASI DESTEK
Hava-İş’in eyleminin ardından Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Türkiye’de havacılık işkoluna grev yasağı getirilmesine karşı ve 29 Mayıs eylemlerinden sonra Hava-İş üyelerine yönelik saldırıların son bulması talebiyle bir e-posta kampanyası başlattı. ITF’nin AKP hükümetinin hava işkolunda grev yasağı getirmesine karşı çıkmaya ve Hava-İş’in yanında olmaya çağırdığı öğrenildi.

Bugün 24:00'a kadar sürecek eylemin ardından sabah 5:00'da tekrar başlayacak eylemin her gün tekrar edileceği belirtildi.


AIRPORTHABER (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/suresiz-eylem-karari-alindi.html)

zuriteu
31.Mayıs.2012, 00:18
işten çıkarılan çalışanlar için iş mahkemesine başvurulmasından bahsediliyor ki ne yazık ki oradan bir şey çıkmaz. tek şansları anayasa mahkemesine başvuruda bulunup ilgili yasanın iptalini istemek ve geriye dönük iyileştirme talebinde bulunmak. bu grev hakkının yok edilmesinin elle tutulur bir sebebini göremiyorum. ülkede sadece havacılıkta değil birçok iş kolunda greve gidildiğinde hayat olumsuz etkileniyor. grevin bir amacı da bu değil mi zaten ! siz bize bu muameleyi/ücreti vs. layık görürseniz alın kendiniz yapın demek!
ortada bir hak kaybı söz konusu ise ki açıkça durum budur, ilgili yasanın iptali yolu izlenmeli. ancak bu şekilde işten çıkarılan personel için bir umut ışığı oluşur.

gogizide
31.Mayıs.2012, 00:30
benim aklımada şu takıldı yıllardır maaşları az olduğu söylenen atc'ler neden greve destek vermedi tam bilmiyorum ama en çok onların destek vermesi gerekmezmiydi??diğer sorumda kaptanlar uçuşa gitmeseydi thy bu kadar hızlı olarak bu çıkarılan personeli bu kadar hızlı çıkarabilecekmiydi çünkü 200 kabin memurunu bulmakta zorlanacak şirket mesela 200 pilotu çıkarmak içinde bu kadar acele edermiydi bilgili arkadaşlar bir yorum atarsa sevinirim.

atc sizlere neden destek versin ki dhmi çalışanları olan bizler devletin memuruyuz

gogizide
31.Mayıs.2012, 00:43
ATC'lerin de iş bırakma eylemine, işi yavaşlatarak destek verip vermeyeceği merak konusuymuş..

neden atc eylem yapsın bizim havacılık tazminatları husunda veya başka bir konuda bir kere dahi thy ne destek gördük bunun cevabını versinler onlar özel kuruluş pegasus havaş çelebiden ne farkı var thy nın biz devlet memuruyuz şükür maaşımızda 5000 bizide kimse iştende atamaz çü,nkü görevimizi layıkı ile yaparız

REDUCEDTHRUST
31.Mayıs.2012, 00:54
neden atc eylem yapsın bizim havacılık tazminatları husunda veya başka bir konuda bir kere dahi thy ne destek gördük bunun cevabını versinler onlar özel kuruluş pegasus havaş çelebiden ne farkı var thy nın biz devlet memuruyuz şükür maaşımızda 5000 bizide kimse iştende atamaz çü,nkü görevimizi layıkı ile yaparız

Arkadasim hak kaybina ugramamak icin grev yapan kabin memurlarimiz gorevlerini layiki ile yapmiyorlarmiydi?

phelps
31.Mayıs.2012, 01:06
Memleketin gidisati gidis degil, sonumuz hayrola...

gogizide
31.Mayıs.2012, 11:53
Arkadasim hak kaybina ugramamak icin grev yapan kabin memurlarimiz gorevlerini layiki ile yapmiyorlarmiydi?

bizde hakkımızı arıyoruz havacılık tazminatı yurt dışından geldiği ülkemizin hazinesinden çıkmadığı halde 23aydır alamıyoruz 23 000 lira alacağımız varken bizler turizmi baltalayacağı ülkemizin insanını mağdur etmeyi hiç bir zaman düşünmedik kanunlar çercevesinde hep hareket ediyoruz hak kaybınız varsa yargı ile çözümlenir bunu yapmak yerine yolcuları 24 saat havalimanlarında perişan ederek olmaz kanaatindeyimki bunun neticesinde yüzlerce insan işinden oldu yazık değilmi kanunda çıktı şimdi mercedes jiplerle gezen sendika ağaları bu işten çıkartılan çalışanlarınızın vebalini nasıl ödeyecekler bunun cevabını alayım

apolloturk
31.Mayıs.2012, 14:42
METİN KÜLÜNK CV TOPLUYOR İDDİASI...

Türk Hava Yolları’nda (THY) grevi yasaklatan yasa teklifini veren AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk’ün istihdam.net adlı internet sitesinde CV topladığı ortaya çıktı...

Başbakan Erdoğan’ın hemşehrisi ve AKP’nin kurucularından Metin Külünk aynı zamanda Erdem Hastaneleri’nin de sahibi.

Sitede Metin Külünk’ün fotoğrafı ile birlikte şu mesaj yer alıyor:

“Kıymetli Kardeşlerim,

Tarafımıza ulaşan/ulaştırılan CV’leri daha iyi tasnif edebilmek ve kayıtlarını tutmak amacıyla size yönelik yeni bir hizmet başlattık. Bu hizmetle CV’lerinizi daha rahat takip etme imkanımız doğacaktır. Lütfen bu hizmetimizi kullanmaya özen gösteriniz. Bu hizmetimizin yalnızca bilgi edinme çerçeveli olduğunu ve hiçbir şekilde başka herhangi bir sorumluluk taşımadığını bir kez daha hatırlatmak isterim.
Teşekkürlerimle…”

İLGİNÇ BAĞLANTILAR

THY’de grevi yasaklatan yasa teklifini hazırlayan AKP’li vekil Metin Külünk’in hangi amaçla CV topladığı ise bilinmiyor. Sitede dikkat çeken bir diğer nokta ise sitenin sağ alt tarafında yer alan “Empatik” logosu. Bu logoyu tıkladığınızda Burhan Koca’ya ait Empatik adlı insan kaynakları ve danışmanlık şirketine yönlendiriliyorsunuz.

Şirketin en dikkat çeken işlerinden biri THY için Kabin Memuru İşe Alım (KAMİA) projesini hayata geçirmiş olması. Bu sistem ile işe alım sürecinin 2 güne indirildiği belirtiliyor. Bilindiği gibi THY’deki grev yasağını protesto eden çoğu kabin memuru 300 kişiyi işten çıkardı. Yeni işe alımların KAMİA ile 2 gün içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AIRPORTHABER (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/metin-kulunk-cv-topluyor-iddiasi.html)

UcuyorumHaber
31.Mayıs.2012, 15:16
İstanbul Milletvekili Çelebi ve İzmir Milletvekili Çam’dan ”THY’de grev yasağına hayır” eylemi.

:ucu: (http://www.chp.org.tr/?p=74107)

UcuyorumHaber
31.Mayıs.2012, 17:22
İŞTEN ÇIKARTMALAR TEKNİĞE SIÇRADI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/thyteknik1.jpg

Türk Hava Yolları çalışanlarının başlattığı eyleme destek veren THY Teknik A.Ş’den de işten çıkartmalar başladı. İş akitlerinin feshedilmesine devam edileceği iddia ediliyor.

Havacılık sektöründe grevi yasaklayan kanun tasarısının görüşüleceği gün patlak veren eylemler devam ederken Türk hava Yolları cephesi de boş durmuyor. Türk Hava Yolları bünyesinde bulunan şirketlerden eyleme destek verenlerin iş sözleşmeleri birer birer sonlandırılıyor.

Airporthaber’in edindiği bilgilere göre Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’den de 45 kişinin işine son verildi. Böylelikle eyleme destek verdikleri işten çıkartılanların sayısı 300’ü aştı.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/isten-cikartmalar-teknige-sicradi.html)

raven
31.Mayıs.2012, 18:07
ileri demokrasi boyle bir sey heralde..

REDUCEDTHRUST
31.Mayıs.2012, 20:03
bizde hakkımızı arıyoruz havacılık tazminatı yurt dışından geldiği ülkemizin hazinesinden çıkmadığı halde 23aydır alamıyoruz 23 000 lira alacağımız varken bizler turizmi baltalayacağı ülkemizin insanını mağdur etmeyi hiç bir zaman düşünmedik kanunlar çercevesinde hep hareket ediyoruz hak kaybınız varsa yargı ile çözümlenir bunu yapmak yerine yolcuları 24 saat havalimanlarında perişan ederek olmaz kanaatindeyimki bunun neticesinde yüzlerce insan işinden oldu yazık değilmi kanunda çıktı şimdi mercedes jiplerle gezen sendika ağaları bu işten çıkartılan çalışanlarınızın vebalini nasıl ödeyecekler bunun cevabını alayım

Onun cevabini sendika agalarina soracaksin. Size haksizsiniz diyen olmadi. Benim tepki gosterdigim nokta " biz isimizi layigi ile yapariz " cumlenizdi. Km arkadaslar yapmiyorlarmi? Grev yaptilar diye gunah kecisi oldular goruyorumki.

kaptanwolf
31.Mayıs.2012, 22:54
Yaşananlar o kadar iğrenç ki....Koskoca başbakan...bakanlar...müdürler...Çıkmışlar orada eylem yapan insanlara karşı cephe alıyorlar.İşleri güçleri yok sanki...Sistematik bir şekilde işçinin elindeki tüm hakları alıyorlar.Kıdem tazminatı da gitti ..oda gitti buda gittiiii...
Bazen Türk olmanın bedelini çok ağır ödüyoruz....

phantom80
01.Haziran.2012, 00:23
Ustalık demek ki böyle bir şey..Ben öğretmenim.10 yıldır bu işi seve seve yapıyorum.aslında yapmaktaydım demeliydim.neden mi pek muhterem başbakanımızın başımıza atadığı işletme profesörü olan zat-ı muhterem sürekli bizi aşağıladı,küçük gördü,tembellikle suçladı.itti kaktı..Milletin gözündeki itibarımız Hüseyin Çelik'le beraber aşağıya doğru inmeye başlamıştı bu bakamayan bakan ile beraber iyice dibe vurdu.üstüne bir de pek muhterem şevketlü mehabetlü kudretlü başbakanımızın (!) öğretmen az çalışıyor demesi ile bütüüün bu söylemlerin üzerine tüy dikildi..Herkes öğretmen düşmanmış da bu açıklamayı beklermiş gibi "vurun kahpeye" moduna geçti.O yüzden THY grevine destek veren arkadaşları şu an yakından anlayabiliyorum.İleri demokrasiden bahseden bir başbakanın yönettiği bir ülkede grev yasağından söz etmek traji-komiktir.Arkalarına aldıkları %50 lik rüzgar elbet bir gün dinecek.O çıktıkları yüksek tepeden elbet bir gün inecekler..Branşım gereği bi kıssa anlatayım ve yazımı noktalayayım:
Sultan Alparslan Malazgirt zaferi sonrası ordusunu yüksekçe bir tepeden teftiş etmektedir.Bir anda yüreği gurulra kibirle titrer ve "ordumun azametinden yeryüzü titremekte" diye düşünür ve çevresindekilere içinden geçenleri anlatır.aradan bir müddet geçtikten sonra Alparslan fethettiği bir kalenin komutanı tarafından suikast sonucu şehit olur.Mezar taşında şu ifadeler vardır:
"Bir zamanlar dünyaya sığamayan Alparslan şu an bu kabirde yatmaktadır"
Tabii anlayana....

sangokudb
01.Haziran.2012, 00:27
http://d1205.hizliresim.com/x/z/79b67.jpg

phantom80
01.Haziran.2012, 00:29
http://d1205.hizliresim.com/x/z/79b67.jpg

Budur..Paylaşım için teşekkürler....

simasher
01.Haziran.2012, 01:20
Birşeyler nasılda ortaya çıkıyor. Adam işe girecekler için çalışmaya başlamış bile. Şu saatten sonra thy gibi bir kuruma para kazandırmak böyle şeylerin arkasına destek çıkmak olur ancak. Acaba sadece yandaş havayolu olduğunda güvenlik problemi olursa , kaza gerçekleşirse bunların vebalini nasıl ödeyecekler ?

UcuyorumHaber
01.Haziran.2012, 02:56
CHP'DEN THY ÇALIŞANLARINA DESTEK! "Havalimanına çadır kurabiliriz"

CHP İstanbul İl Örgütü THY tarafından işlerinden çıkarılan memurlara destek vermek için gerekirse havalimanına çadır kurabileceklerini söyledi.

Grev yasağı kanunu protesto etmek için toplanan ve bu gerekçeyle Türk Hava Yolları tarafından iş akitlerine son verilen kabin memurlarına CHP'den destek geldi. Havalimanına gelen CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, "Gerekirse çadır kurarsanız beraber yatacağız, hava soğuksa beraber üşüyeceğiz, sıcaksa beraber terleyeceğiz." dedi.

İşten atılan kabin memurlarına destek vermek için Atatürk Havalimanı'na gelen parti temsilcileri burada eylemcilerle konuştu. CHP İl Başkanı Salıcı, işten çıkarılan THY çalışanlarına her türlü desteği veremeye hazır olduklarını aktardı. Salıcı, ''Torba yasa içinde korsan taksilerle ilgili düzenleme itfaiye erlerinin haklarıyla birlikte aynı torbaya konarak, temel bir işçi hakkı olan grev hakkı engellendi. AKP milletvekilleri de Erdoğan'ın verdiği talimatla bu torba yasayı geçirdiler. Siz bugün buradasınız biz de buradayız. Sizin direnişiniz ne kadar sürerse CHP'nin desteği de o kadar büyük olacak." şeklinde konuştu.

12 Eylül rejiminin grev yasağı getiremediği hava yollarına bugün ileri demokrasi adı altında getirildiğini belirten Salıcı, "12 Eylül referandumunda sendika seçme hakkınız olacak 'evet deyin' dediler, sizi sendikasızlaştırmaya çalışıyorlar. Sizin grev hakkınızı almaya çalışıyorlar. Bunu da yemeyeceğiz. Korsan taksi ile ilgili yasayla yanı torbaya koyup korsan bir yasa getirdiler. Bu yasayı da sonuna kadar protesto edeceğiz. Sizin buradaki direnişin ve hak mücadeleniz ne kadar devam ederse CHP o güne kadar sizin yanınızda olacak. Size her türlü desteği veremeye hazırız. Çadır kurarsanız beraber yatacağız, hava soğuksa beraber üşüyeceğiz, sıcaksa beraber terleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Salıcı konuşmasının ardından eylemcilere ve polislere karanfil verdi.
:ucu: (http://www.dipnot.tv/31438/CHPDEN-THY-cALisANLARiNA-DESTEK-Havalimanina-cadir-kurabiliriz.aspx)

grandmaster
01.Haziran.2012, 05:52
bizde hakkımızı arıyoruz havacılık tazminatı yurt dışından geldiği ülkemizin hazinesinden çıkmadığı halde 23aydır alamıyoruz 23 000 lira alacağımız varken bizler turizmi baltalayacağı ülkemizin insanını mağdur etmeyi hiç bir zaman düşünmedik kanunlar çercevesinde hep hareket ediyoruz hak kaybınız varsa yargı ile çözümlenir bunu yapmak yerine yolcuları 24 saat havalimanlarında perişan ederek olmaz kanaatindeyimki bunun neticesinde yüzlerce insan işinden oldu yazık değilmi kanunda çıktı şimdi mercedes jiplerle gezen sendika ağaları bu işten çıkartılan çalışanlarınızın vebalini nasıl ödeyecekler bunun cevabını alayım

yazdıklarınla istediğin cewap tamamen TUTARSIZ !

hem yahu bizde 23 aydır hakkımızı alamıyoruz demişsin sonra buradan adamlara HAKKINIZI NİYE ARIYORSUNUZ diyorsun mahkeme var diyorsun -aslında artık mahkeme yok- peki sen gitmedinmi o mahkemeye niçin 2 senedir hakkını vermedi sonuçlandırmadı bla bla bla ...HAK VERİLMEZ ALINIR !

havaiş in burada yaptığı mücadele varoluş mücadelesi bir sonraki aşama aynı dhmi deki sendikaların durumu -BTS yi ayrı tutuyorum eylemin ilk gününden beri BTS havaişin yanında oldu destek verdi !

havaiş türkiş e bağlı sendika fakat 1 haftadır türkiş başkanını ne gazetede ne tv de açıklamsına rastlamadım ortalıkta görmedim

cag99
01.Haziran.2012, 12:46
Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, THY'nin 305 çalışanını eyleme katıldıkları gerekçesi ile işten çıkartmasını kanunsuzluk olarak nitelendirdi. Ayçin, Meclis'ten geçen grev yasağı kararı ile ilgili mücadelelerinin süreceğini söyledi.


Atilay Ayçin, Türk Hava Yolları'nın aldığı işten çıkartma kararlarının hem usül hem de isnat edilen suçlar bakımından haksız olduğunu söyledi. Atilay Ayçin TurizmdeBuSabah'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Biz bir kez daha THY yöneticilerini bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Meşru zeminde mücadelemizi başlattık, meşru zeminde sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızın iş akitlerini yasadışı eyleme katılmak gerekçesi ile feshediliyor. Ama maalesef arkadaşlarımız böyle bir eyleme katılmamışlardır. Kesinlikle yasadışı bir eylem söz konusu değildir. Asıl yasadışı eylem havacılık işkolunun grev yasağı kapsamına alınmasıdır."

"SMS YOLUYLA FESİHLERİ KABUL ETMİYORUZ"

"Ayrıca SMS yoluyla yapılan fesihleri kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olamaz. İş akti feshi kişinin yüzüne okunarak ve yazılı tebligatla yapılmalıdır. SMS yoluyla yapılan tebligatlar geçerli değildir. Bu nedenle işverenleri aklı-selim olmaya davet ediyoruz."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen grev yasağı kanunun iptal edilmesi için gerekli girişimleri Cumhurbaşkanlığı nezdinde başlatacaklarını söyleyen Ayçin, bundan sonra izleyecekleri stratejiye ilişkin şu bilgileri verdi:

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE KADAR GİDERİZ

"Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı'nın kanunu iptal etmesi için çalışacağız. Ama olur da Cumhurbaşkanı kanunu onaylarsa konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını sağlayacağız. Bu konuda CHP'li milletvekilleri ile de görüştük. Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Anayasa Mahkemesi'nden de bir cevap alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz."

EYLEMLER SÜREBİLİR MESAJI

Eylemlerinin bundan sonraki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine dair açıklamalarda da bulunan Atilay Ayçin, "Dün çalışanlar 'özverimizi kaldırıyoruz' dedi, 200 tane uçak uçmadı. Yarın bu arkadaşlar aynı şeyi bir kez daha söyleyebilir. İnsanları işten atarak korkutarak, yasal haklarını ellerinden almaya çalışırlarsa bunlar etki değil tepki oluşturuyor" diye konuştu.
:ucu: (http://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haberNo~61209~f~hava-is-baskani-atilay-aycin-thynin-isten-cikartmalari-kanunsuz.aspx)

UcuyorumHaber
01.Haziran.2012, 14:36
THY ofisinde eylem!

İstanbul Taksim'de bulunan Türk Hava Yolları'nın (THY) ofisine giren yaklaşık 20 kişilik grup eylem yaptı.

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi olduğu belirtilen grup, "THY işçisi yalnız değildir" pankartı açtı.

Polis gruba müdahale etti.

CHP ve Levent Kırca'dan destek

Bu arada, havacılık iş koluna grev yasağı getiren kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesiyle başlayan eylemler 4'üncü gününde de devam ediyor.

Hava-İş Sendikası üyelerinin Atatürk Havalimanı'nda başlattığı eyleme CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Milletvekili Musa Çam ve sanatçı Levent Kırca da "THY'de grev yasağına hayır" yazılı tişört giyerek destek verdi.

Eylemcilerle birlikte "Hükümet yasanı al başına çal, Direne direne kazanacağız" diye slogan atan Çelebi ve Çam hükümeti sert bir dille eleştirdi.

"Tüm sendikalar bu eyleme destek versin"

Eylemcilere seslenen CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, "Bu işten atılmalar bir cinayettir. Bu işten atılmaları hukuki hiçbir gerekçesi ve mantığı yoktur ve hiçbir şekilde de izah edilemez. Anayasanın 90 ncı maddesine göre herkesin grev yapma hakkı ve iş bırakma hakkı var. Bu anayasal hakkı, işçiler bir gün kullandılar diye onları işten atma hakları yoktur. Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum. Tüm işçi sendikalarını hiçbir ayrım gözetmeden bu sürece katkı vermelerini bekliyoruz. İşçilerle dayanışmaya gelsinler" dedi.

"Mücadeleyi sokakta sürdüreceğiz"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise, "CHP'li milletvekilleri arkadaşlarımla beraber TBMM'de bu işin hukuksuzluğunu, yanlışlığını ve uluslar arası sözleşmelere ve anlaşmalara aykırı olduğunu Türkiye'ye yakışmadığını söyledik. Ama buna rağmen orada kalkan beyni olmayan parmakların sayesinde parlamentodan bunu geçirdiler. Bizler onlar parlamentoda bunu yapsalar bile sokakta mücadelemizi sürdüreceğiz ve hakkımızı arayacağız. Tarih direnen insanları kazandığını göstermiştir. Sizlerde direneceksiniz ve kazanacaksınız" şeklinde konuştu.

Sanatçı arkadaşlarını eyleme çağırdı

Sloganlara eşlik eden ünlü sanatçı Levent Kırca da şunları söyledi:

"Haklı davanızda yüzde yüz haklı olduğunuza inandığım davada yanınızda olmak için buraya koşa koşa geldim. Gelirken başka sanatçı arkadaşlarımı da getirmek isterdim ama sanatçı arkadaşlarımız işlerini kaybetme korkusundan gelemedi. Bende bu yüzden işimi kaybetmiştim. Ben arkadaşlarıma özellikle sesleniyorum. Bıraksınlar üç kuruş paranın peşinde koşmayı emekçi arkadaşlarımızın haklarını alabilmeleri için onların yanında olsunlar. Çünkü sanatçı halka ulaşabilen sesini duyurabilen kişidir. Sanatçı kardeşlerimize buradan uyarıyorum. Bu davalarda sizleri de görmek istiyoruz"
:ucu: (http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/06/01/thy.ofisinde.eylem/663386.0/index.html)

Ludenscheid
01.Haziran.2012, 17:34
İleri demokrasilerde grevmi olur.Tiz kovula...

Çok merak ediyorum a ke pe ye oy veren grev ci arkadaşlar şimdi ne düşünüyor.Bizimki belli.

UcuyorumHaber
02.Haziran.2012, 01:54
THY çalışanlarının fotoğrafı bu uçaktan atılacak mı?
İş yavaşlatma eylemine giden THY personelinden 350'sinin işine son verildiği haberleri gelirken Boeing 737-800 uçağının üzeriden 17 bin çalışanının fotoğrafı eksilecek mi merak konusu.

Türk Hava Yolları, dünyada bir ilk olacak projeyle, Boeing firmasının katkılarıyla, filosundaki bir Boeing 737-800 uçağını, tüm çalışanlarını temsilen, dünyanın 191 noktasında görev yapan farklı pozisyonlardaki çalışanlarının yaklaşık 17 bin fotoğrafıyla süslemişti. “Globally Yours” şiarının Türk Hava Yolları ailesine ne ifade ettiğinin bir defa daha tüm dünyada vurgulanması, bu dev ailenin her bireyinin dünyanın farklı noktalarındaki tüm yolcuların hizmetinde olduğunun altının çizilmesi, Türk Hava Yolları’nın yakaladığı başarının, havacılık sektöründeki gücünün vurgulanması tüm Türk Hava Yolları çalışanlarına teşekkür edilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

Şimdi akıllardaki soru bu aile fotoğrafı bozulacak mı? Hafta başında başlayan eylemle ile gündeme gelen THY personeli yasa dışı eylam yaptıkları gerekçesi ile işten çıkartılmaya başladı. Grev ve lokavt haklarının ellerinde alınmasına karşı iş yavaşlatma eyleminde bulunun personelden 350 tanesinin işine son verildi.

EYLEMLER DEVAM EDECEK

Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, 350 raporlu kabin memurundan 300’nün ’SMS’ yoluyla iş akitlerine son verildiğini bildirdi. Ayçin, işten atılan üyelerinin haklarını arayacaklarını da belirterek şunları söyledi: "Gerekli suç duyurularını yaptık. Bizim yaptığımız eylem yasal ama arkadaşlarımız yasal olmayan bir yolla işten çıkartıldı. Üyelerimiz işten çıkartıldıklarını "SMS" yoluyla öğrendi. Arkadaşlarımız haklarını sonuna kadar arayacağız. Arkadaşlarımız işlerine tekrar başlayana kadar her gün 06.00-23.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı’nda eylemlerimize devam edeceğiz."
:ucu: (http://ekonomi.milliyet.com.tr/thy-calisanlarinin-fotografi-bu-ucaktan-atilacak-mi-/ekonomi/ekonomidetay/01.06.2012/1548089/default.htm)

UcuyorumHaber
03.Haziran.2012, 02:31
İşten çıkarılanlara KESK’ten destek
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, THY tarafından iş yavaşlattıkları gerekçesiyle işten çıkarılanlara destek ziyaretinde bulundu.

Ellerindeki dövizlerle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katına gelen grup üyelerini, Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin karşıladı.
Gruptakiler, burada ’THY Emekçileri Yalnız Değildir’ yazılı pankart açtı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, grev hakkının hiçbir zaman engellenemeyeceğini savunarak, ’Bu, yasalara aykırıdır. Haklı mücadelemiz devam edecektir’ dedi.
Ayçin de desteklerinden dolayı gruba teşekkür etti.
:ucu: (http://www.olay.com.tr/haber/guncel/isten-cikarilanlara-keskten-destek-107652.html)

UcuyorumHaber
04.Haziran.2012, 01:39
SONUÇ ALANA KADAR BURADAYIZ

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/havaisgrev1.jpg

Havacılık iş kolunda grev yasağı kanun teklifini protesto etmeye devam eden Hava İş Sendikası bugün de Atatürk Havalimanı'ndaydı...

Hava İş Sendikası, bugün Atatürk Havalimanı'nda 6. günü de bitirdi. İlk günlerin aksine çok az sayıda personel katılımı olurken Hava İş Sendikası'nın görevlileri yine Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeydiler.

Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, “Hemen akşamında da Resmi Gazete'de yayınlamışlar. Yasa, meclisten geçtiği gibi Resmi Gazete'ye geçmiş. Şimdi Anayasa Mahkemesi’ne durumu götüreceğiz. Eğer ki Anayasa Mahkemesi durumu iptal ederse hakkımız iade edilmiş olacak. Ola ki aksi bir durum çıkarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götüreceğiz” dedi. Ayçin, bir sonuç alana kadar eylemlerini devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, 6 gündür Atatürk Havalimanı’nda devam eden eylemin bugün yine bir ünlü destekçisi vardı. Ünlü şarkıcı Suavi, Hava - İş Sendikası tarafından yürütülen eyleme destek için bugün Atatürk Havalimanı’na geldi. Bir süre sendika çalışanları ile görüşen Suavi, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/sonuc-alana-kadar-buradayiz.html)

UcuyorumHaber
06.Haziran.2012, 02:10
THY büyük bir skandala imza attı

THY'de işten greve katılanları işten çıkarma devam ederken büyük bir skandala imza atıldı. THY'de grev zamanı raporlu olan bir personelde işten çıkartıldı.

Geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları'nda yaşanan bir günlük grevin yankıları hala sürüyor. Bir çok çalışan izinsiz olarak gösteriye katıldığı için THY'den bir bildirim maili ile işten çıkarılıyor.

Raporlu olmasına rağmen izinsiz gösteriye katıldığı gerekçesi ile işten çıkarılan bir hostes yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Basın açıklaması yapılan gün evde yatıyordum. Yataktan çıkamaz haldeydim. Hiçbir şekilde iş yavaşlatma eylemine katılmadım. Buna rağmen 'İzinsiz gösteriye katıldığım' gerekçesiyle işten çıkarılma tebligatı aldım."

Havacılık iş koluna grev yasağı getiren düzenlemeye rağmen işi aksattıkları için görevden atılan 300'ü aşkın THY personelinin 'direniş'i dün bir haftayı doldurdu.

Meclis'te yoğun tartışmalara neden olan ve havacılık iş koluna grev yasağı getiren kanun teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da onaylandı. Ancak THY içindeki fırtına dinecek gibi gözükmüyor. Hava-İş Sendikası ve işten çıkarılan THY personeli "kazanılmış haklarını" Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtiyorlar. Yurtiçindeki mahkemelerden sonuç alınamaması halinde konuyu AİHM'e götürmekte kararlılar.

Grev yasağının gündeme gelmesiyle Hava-İş Sendikası'na bağlı THY personeli iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirmiş ve 219 uçuş seferi iptal edilmişti. Eyleme katıldıkları gerekçesiyle 300'ün üzerindeki THY personeline SMS ve e-posta yoluyla işten çıkarıldıklarını belirten mesajlar gönderildi. Elektronik mesajın ardından dün de personele resmi tebligat yapılmaya başlandı. Bir haftadır Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde nöbet tutan THY çalışanları, işlerine dönmek için mahkemeye gideceklerini söylüyorlar. Gergin oldukları gözlenen çalışanlar, terminalin önüne attıkları taburelerde THY'den gelecek müjdeli haberi bekliyor.

"İSTANBUL'DA DEĞİLDİM"

8 yıldır hostes olan, 4 yıldır kabin amirliği görevinde bulunan Deniz Pekbaşerdi, sağlık raporu olmasına karşın haksız yere işten çıkarıldığını söylüyor: "THY'nin Ankara personeliyim. İstanbul'da ikamet etmiyorum. İstanbul'daki arkadaşların özverili çalışmadıkları gün eyleme katıldığım gerekçesiyle işten çıkarıldığıma dair mail aldım. Ben o tarihte İstanbul'da değildim. Boyun fıtığı nedeniyle rapor aldım. Yıllardır fazla mesai yaparak çalışıyorum. Aylık uçuş çizelgem değiştiriliyor. Bunca özveriye rağmen, haksız yere işten çıkarılacağım. Hakkımı mahkemede arayacağım."

"RAPORUM VAR AMA..."

THY'de 6 yıldır hostes olarak çalışan Neslihan Seyitler ise "SGK'yla anlaşmalı özel bir hastaneden rapor aldım. Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığım nedeniyle ilaçlarım yazıldı. Hepsi belgeli. Basın açıklaması yapılan gün evde yatıyordum. Yataktan çıkamaz haldeydim. Hiçbir şekilde iş yavaşlatma eylemine katılmadım. Buna rağmen 'İzinsiz gösteriye katıldığım' gerekçesiyle işten çıkarılma tebligatı aldım" diyor.

"HAKKIMIZDAN OLDUK"

2 yılık hostes Seda Küçükverdi, dış hatlarda nöbet tutan hosteslerden. Küçükakverdi, "İş akdim fesh edildi. Hak ararken hakkımızdan olduk. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Hakkımı alana kadar burada nöbet tutmaya devam edeceğim. İşten çıkarılmamı gerektirecek bir neden yok. Resmen günah keçisi seçildik" derken; erkek kabin memuru Mehmet Fatih Akguş şunları söyledi: "İşten çıkarıldığım yönünde ilk mesaj, mail yoluyla 29 Mayıs tarihinde geldi. Resmi tebligat ise bugün yapıldı. Tebligat kağıdım eve gelmiş. Ailemden öğrendim. Raporlu olup, hiçbir gösteriye katılmama rağmen işten çıkarılacağım. Basın açıklaması yapılan gün havalimanı yakınında bile değildim. Rahatsızlığım nedeniyle evde yatıyordum. Raporumu yönetime verdim. Çok üzgünüm. Hiç haketmediğim bir durumla karşı karşıyayım. Haklarımı yasal yoldan almak için mücadele edeceğim."

"KIZIM KRİZ GEÇİRDİ"

İşten çıkarılan kızı için havalimanında nöbet tutan Gülçin Beytaş ise kızının ciddi sağlık sorunu yaşadığını dile getirdi: "7 gündür burada nöbetteyim. Kızım işten atıldı. Psikolojik tedavi görüyor. Sinir krizi geçirdi. Bakırköy Çamlık Hastanesi'nden rapor aldık. Sağlık sorunlarıyla uğraşırken bir de işsiz kalacak. Kızım 2.5 yıldır THY'de hosteslik yapıyor. Hem kızım için hem de diğer çocuklar için nöbet tutuyorum. Hak yenmesin istiyorum."
:ucu: (http://www.ankarahaber.com/haber/THY-buyuk-bir-skandala-imza-atti/111061)

UcuyorumHaber
08.Haziran.2012, 02:45
Grevcilere af yok!
Çıkarılan 305 personel geri alınmayacak

THY Yönetim Kurlu'ndan çıkan karara göre işten çıkarılan 305 personelin tekrar işe alınmayacağı kaydedildi. İş akdi feshedilen personelin işe alınma talebinin kabul edilmediği belirtildi.

:ucu: (http://ekonomi.haberturk.com/airport/haber/748918-grevcilere-af-yok)

UcuyorumHaber
09.Haziran.2012, 02:08
HAS Parti'den işten çıkarılan THY çalışanlarına destek

Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu, Türk Hava Yolları (THY) tarafından işten çıkarılan personele destek verdi.

Atatürk Havalimanı önünde işten çıkarılan THY personelinin eylemi 11. gününde de devam ediyor. Bugün HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu ve bir grup partili ile Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp İlçe Teşkilatı'ndan bir grup havalimanına geldi.

Bekaroğlu, Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin ile çay içip, bir süre sohbet etti. İşten çıkarılan personele desteklerinin tam olduğunu ifade eden Bekaroğlu, "Hükümet az para alanı çok para alana karşı kışkırtıyor. Deniyor ki, 'Bunlar çok maaş alıyorlardı. Haklı da değiller' Hükümetin yaptığı şey budur. Bugün 305 kişiye olan, yarın herkese olacak. Hak arama suç haline getiriliyor. Bu çok vahim bir şeydir. Bugün buradakilerin başına gelen yarın tüm toplum kesimlerine gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Atilay Ayçin ise kendileri üzerinden Türkiye'ye mesaj verildiğini savundu. Bu mücadelenin büyütülmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ayçin, herkesi desteğe çağırdı.
:ucu: (http://www.haber7.com/guncel/haber/889010-has-partiden-isten-cikarilan-thy-calisanlarina-destek)

UcuyorumHaber
10.Haziran.2012, 02:20
‘GREV YASAĞI’ KARARINI PROTESTO

Adana Şakirpaşa Havaalanı’nda eylem yapan Türk Hava Yolları (THY) işçileri, havacılık iş kolunda ‘grev yasağı’ getirilmesine yönelik kararı protesto etti, THY’de işten çıkartılan 305 işçinin işlerine geri iade edilmesini istedi.

Şakirpaşa Havaalanı girişinde bir araya gelerek, burada üzerinde; ‘Grev Haktır Yasaklanamaz. Atılan İşçiler Geri Alınsın’ ifadesinin yer aldığı pankart açan işçiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Yolculuk için havaalanına gelen vatandaşların da destek verdiği ve kendilerini; ‘Sendikal Güçbirliği Platformu’ olarak adlandıran grup, havaalanı içinde yer alan THY Bilet Satış Noktası’na doğru yürüyüşe geçti. ‘Grev Haktır Yasaklanamaz’, ‘Yaşasın İşçilerin Birliği’ şeklinde sloganlar atan işçilere, basın iş kolunda çalışanlar da destek verdi.

Burada konuşan TÜMTİS Sendikası Adana Şube Başkanı Halil Çekin, Hava-İş Sendikası ile THY arasında ’23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ görüşmelerinin sürdüğü ve arabulucu aşamasına gelindiği esnada yapılan bir yasa değişikliği ile birlikte havacılık iş koluna ‘grev yasağı’ getirildiğini hatırlattı. Çekin, konuyla ilgili hazırlanan yasa teklifinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınmasını protesto eden Hava-İş Sendikası üyesi 305 işçinin, SMS ve e-posta yoluyla hukuka aykırı bir şekilde işten çıkartıldığını söyledi.

THY’nin, ‘toplu iş sözleşmesi’ni 17 aydan bu yana imzalanmadığı gibi çalışanlarını da mağdur ettiğini savunan Çekin, sözleşmeleri feshedilerek işten çıkartılan işçilerin, yeniden işe alınması talebinin de reddedildiğini dile getirdi. Çekin, “Bizler, havacılık iş kolunda grev yasağı getirilmesini ve meşru-demokratik protesto hakkını kullanan işçilerin işten çıkartılmasını, sendikal haklara yöneltilmiş ağır bir saldırı ve kamu gücünü kullanan hükümetin, toplu sözleşmelere işverenden yana açık bir müdahalesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Hükümete çağrıda bulunarak, ‘grev yasağı’ kararından vazgeçmesini ve atılan işçilerin tekrar işbaşı yapmalarını isteyen Çekin, aksi takdirde mücadeleyi Türkiye’nin dört bir yanına yayacakları uyarısında bulundu. Halil Çekin, uluslararası federasyonlar aracılığı ile hükümetin bu tutumunu dünyanın her tarafında her platformda teşhir edeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından bir süre daha slogan atan işçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
:ucu: (http://www.adanahaber.com/haberdetay.asp?haberid=23057)

UcuyorumHaber
11.Haziran.2012, 02:21
305 sadece bir sayı değildir

Havacılıkta grev yasağına karşı çıkan 305 çalışan 'özverisiz' çalıştığı tek gün işten atıldı. Hiçbiri pişman değil, tek istedikleri ise tazminatlarının verilmesi.

http://i.radikal.com.tr/644x385/2012/06/09/fft5_mf999384.Jpeg

THY çalışanları 13 gündür nöbette. Grev yasağına karşı gelip ‘özveriyle çalışmak’ istemeyince 305’i işsiz kaldı. Sürekli bunu duyduk, 305 kişi... Peki kim bu 305 çalışan, neden işten atıldılar, havaalanına her gün sabah 10’da gelip akşam saat 8’e kadar neden kalıyorlar? Bu soruların yanıtları için Atatürk Havalimanı’ndayız. Henüz hepsinin çıkışları resmi olarak tebliğ edilmediği için konuşurken isimlerini vermek istemiyorlar, fotoğraf çekiminde ise sürpriz V for Vendetta maskeleri... İlk sorum pişman mısınız? Yanıtları net, bugün olsa yine yaparız, çünkü artık THY’de çalışma koşulları dayanılmaz hale gelmişti, grev hakkımız giderse gücümüz giderdi...

İşten atılanlar 29 Mayıs günü eylem alanında bulunan 1500 kişinin ya raporlu ya uçuştan yeni dönmüş dinlenme süresinde ya da boş günü olduğuna dikkat çekiyor. Çalışanların anlattığına göre THY raporlu olanı atmış, o gün orada olmayanı atmış, uçuştan yeni döneni atmış. Öyle şeyler yaşanmış ki eylemin bir sonraki günü Seul’e uçan bir kabin amirine işten atıldığı Seul Havaalanı’na indiğinde bildirilmiş. THY onu Seul’de bırakmaya kararlıymış, sendika araya girip biletini alıp kendisini geri getireceğini açıklamış. Ancak uçağın kabin amiri olmadan kalkması yasal olmadığı için THY çalışanı İstanbul’a geri getirmiş. Aynı olay Los Angeles’a giden bir kabin memurunun da başına gelmiş. Uçaktan inmesi emredilmiş ve bilet alarak geri dönmek zorunda bırakılmış.

Salı mahkemedeler
Hikâyeler çok, hepsinin o gün ve sonrasında yaşadıklarıyla ilgili söyleyecek sözü var ancak onları en çok üzen büyümesi ve dünyanın en gözde şirketlerinden biri olması için ‘özveriyle’ çalıştıkları THY’nin onları mail yazarak atması ve tazminatlarını alamayacak olmaları. Konuştuklarımın işe geri dönmektense istediği tazminatlarını alabilmekti. Bunun için de bildirimlerin tamamlanmasıyla bu hafta salı gününden itibaren iş mahkemelerine başvurular başlayacak. THY’nin o gün ‘işten attım’ açıklaması menfi karşılanmış, atılanların birkaç güne işe geri alınacakları düşünülmüştü. Toplusözleşme görüşmeleri yüksek hakem kuruluna gitmiş olsa da sürüyor, Umalım da Hava-İş Sendikası ve THY arasındaki görüşmeler işten atılan 305 kişinin umutlarının yeniden yükselmesine, arkadaşları işten atıldığı için mutsuz çalışan binlerce THY çalışanına müjde olsun. Şimdi biz susalım da işten atılan THY çalışanları konuşsun...

Atılırım diye düşünmemiştim
THY’de çalışan 2500’e yakın pilottan biri olan Salih Bayrak, protestoya katılan, sonrasında da işten çıkartılan iki pilottan biri. Diğer pilot 29 Mayıs’tan bir gün önce emeklilik dilekçesini vermiş. Ancak işten atıldığı için emekliliği de geçerli sayılmamış. Pilot Bayrak başından geçenleri şöyle anlatıyor:

“O gün ben de raporluydum. Raporumu getirdiğimde havalimanında basın açıklamasının yapıldığı yerde arkadaşlarıma katıldı. Katıldım çünkü artık THY’de çalışma koşulları hepimiz için zor hale gelmişti. Akşamları 11’de uçuşa çağrılıyor, boş günlerimiz ailelerimizle geçirmesi zor şekilde düzenleniyordu. Ayda 8 günümüz boş. Ancak bu 8 günün dağılımını yapmak THY’nin elinde. Hafta sonu değil de hafta içinde denk gelecek şekilde yapınca ailemle bir arada olma şansım kalmıyor. Çocuklarım da okula gidiyor, onlar evden çıktığında ben kalıyorum. Eşler birbirini görmeden haftalar geçiriyorlar. Bir de ‘24 saat önce tebliğ’ şartı var. Bizim uçuşlarımız aylık programlanır. Değişiklik olduğunda ise 24 saat önce bildirilmesi gerekir. Bu konuda da sıkıntılar yaşanıyor. THY’nin hızlı büyümesi de bu sorunların altında yatan nedenlerden biri. Elbette biz THY ile onur duyuyoruz ama onun büyüme temposuna ne havalimanı, ne apronlar ne de pasaport noktaları uyum sağlayabildi. THY bu sorunları gece uçuşları ve İstanbul dışında geceleme ile çözdü. Bu da bizim ailelerimizden yine ayrı kalmamazı neden oldu. Ben o gün basın açıklaması yapılırken işten atılcağımı düşünmedim. Hiç bir arkadaşım da düşünmemiştir. Biz orada grev hakkımız için vardık.”

THY ziyaretçi olarak bile almıyor
"Sorumlu kabin amiriyim. 15 yıldır çalışıyorum. Her şey 9 yıl önce THY’nin büyüme sürecine girmesiyle başladı. Ve THY büyüdükçe haklarımız geriledi. Harcırahları uçuştan 1.5 ay sonra aldık, rapor aldığımızda paramız kesildi. Sonra çalışan sayısı azaldı. Geniş gövdelilerde 2, tek koridorlularda 1 kabin memuru eksik çalıştık. İş yükü arttı ama kaliteyi düşürmeden daha çok çalıştık. Ama THY bir günden bir güne bizimle onur duymadı, sizinle buralara geldik demedi. Ve son olarak grev yasağı. Sürekli özveride bulunurken bir gün bulunmadık. Gönül rahatlığıyla rapor alamıyorduk, o gün aldık. Artık beni ziyaretçi kartıyla bile THY’den içeriye almıyorlar. Savunmamı bile almadılar. Her gün eylem yerindeyim, akşamları da sendikaya gelip yarın ne yapacağımızı konuşuyoruz. Hayatım bu oldu."

18 yılımın hakkını istiyorum
"18 yıllık teknikçiyim. Benim gibi 45 arkadaşım daha o gün işten atıldı. Zaten 1 yetkili teknisyene 10 yetkisiz çalışan olarak süren iş koşulları bizim gibi yetkililerin atılmasıyla daha çıkmaza girdi. THY Habom AŞ diye bir şirket kurdu. Oradaki taşeron çalışanların hiçbiri uçakçılık fakültesi mezunu değil, eğitimsizler ve usta çırak ilişkileriyle eğitilmiyorlar. Vardiyalı çalışıyordum, 8 saat. Ama THY uçakların yerde kalış süresini 1 saatten 45 dakikaya indirdiği için testleri ve bakımı o sürede bitirmem gerekiyordu ki bu sürede uçak hem yakıt alımı, hem temizliği, hem de yolcu alımını da gerçekleştiriyor. Benim bu sürede bakım ve testleri layıkıyla bitirmem mümkün olmuyordu. Ben de işe geri dönmek istemiyorum ama tazminatım önemli. 18 yılımı verdim ve o para benim geleceğim."

Annesi yanından hiç ayrılmıyor
"13 yıldır kabindeyim. Yaptığımız ne grev ne de eylem. Sadece yıllardır sürdürdüğümüz özverili çalışmaya bir gün ara verdik. Ben de raporluydum o gün. 1178 arkadaşım gibi. Hiç pişman değilim, koşullar günden güne daha kötüye gidiyordu. Bunun devamı gelecek ve 3-5 ay sonra eminim diğer arkadaşlarım da işi bırakmanın yolunu arayacaklar. 18 aydır toplusözleşme sürüyordu ve bir de üstüne grev yasağı getirdiler. Bizim için grev hakkı çok önemli her toplusözleşme sürecimiz ‘grev’ dediğimiz zaman tatlıya bağlanır. O yüzden hakkıma sahip çıktım. Ben her gün 12-16 saat arası çalışıyordum. Ve bu 18 saate kadar çıkabiliyordu. Ben sadece tazminatımı istiyorum. İşim bu artık, her gün buraya geliyorum, annem arkadaşlarım yanımda. Hâlâ çalışanlar uçuş öncesi ve sonrası yanımızda. Biz yanlış yapmadık."

25 dakika THY’yi aradım, açmadılar
İşten atılan çalışanlardan biri o gün hastaneye kaldırılmış ve bir operasyon geçirmiş. THY’yi arayarak raporunun ulaşıp ulaşmadığını sormak istemiş. Ancak her aramasında 25’er dakika bekletildiği halde bir türlü konuşacak yetkili bulamamış. Çalışan “Faturamda belli, kontrol etsinler, sürekli aradım ve yanıt alamadım” diyor. Sonra işte o da işten atılanlar kervanına katılmış.

Erdoğan’ın sözleriyle savunma
Mesai yoğunluğu nedeniyle vücut direnci düşen ve mayıs ayını raporla geçiren bir çalışan da o gün işten atılmış. O ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemden 1 gün sonra sarfettiği sözlerini hatırlatıyor ‘Nasıl hasta olurlar’ diye soranlara: “Bir yıl boyunca 24 saat nükleer santralın kapısında otursanız bir uçak yolculuğunda aldığınız kadar radyasyonu almıyorsunuz.”

NEDEN EYLEM YAPILDI
Neden bugüne gelindiğinin de yanıtı çalışanlarda var. Önce büyüme nedeniyle mesailer arttırılmış, sonra birer birer uçaklarda asgari çalışan uygulamasına geçilmiş. O kadar çok iş varmış ki rapor almak diğer arkadaşının daha çok çalışması anlamına geliyormuş. Ve iddialara göre THY raporlu çalışanları işten atıyormuş. Çalışanların iddiasına göre geçen yıl yaz aylarında 60’ar kişi sadece raporlu oldukları için işten atılmışlar. Çalışanlar 93 saat uçmak yasaldır ama normal değildir diyor. Çünkü sadece kalkış ve iniş zamanı bu saatler içinde oluyormuş. Uçakta bekleme, hazırlama bunlara dahil değil. Sürekli iklim değişikliği, bir gün doğuya bir gün batıya doğru uzun uçuşlar yapmak. Vücut direncini kırıyormuş. Hatta işten atılanlardan biri geçen ay boyunca bu yüzden raporluymuş.
:ucu: (http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1090680&CategoryID=80)

f-8crusader
16.Haziran.2012, 19:28
THY'de eyleme katıldıkları gerekçesi ile işten atılan 305 kişinin tekrar işe alınmasını engelleyen THY Yönetim Kurulu'nun bu kararı oy çokluğu ile değil oy birliği ile aldığı ortaya çıktı.

THY geçtiğimiz haftalarda iş yavaşlatma eylemine katıldıkları gerekçesi ile 305 çalışanı ile yollarını ayırmıştı. Ancak kamuoyunda oluşan tepkinin ardından gazetecilerle bir araya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, çalışanların tekrar işe alınması konusunu yönetim kuruluna götüreceğini açıklamış ve bu açıklaması manşetlere taşınmıştı.

Hamdi Topçu'nun açıklamalarının gazetelere yansıdığı gün yönetim kurulu da kritik toplantıyı yaptı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in personelin geri alınması yönünde görüş bildirmesine karşın THY yönetimi işten çıkartılanların geri alınmayacağını açıkladı. Bu yönetim arasında konuyu gündeme getiren Hamdi Topçu da bulunuyor.

KENDİSİ BİLE RET OYU KULLANMIŞ

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, işten çıkartılan personelin geri dönüşü konusunda yedi kişiden oluşan THY Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerinin ret oyu kullandığını yazdı.

Altaylı, konu ile ilgili yazısında, "Karar 7'de 7 oybirliğiyle alınmış. Yönetim kurulu üyelerinden bir teki bile "Geri alalım" diye oy kullanmamış. Hani meşhur "12 Kızgın Adam" filmi vardır. Farklı farklı versiyonları çekilmiş olan. Bir tek vicdan sahibi jüri iyüsi, tüm jüri heyetinin kararını değiştirir. Vicdanını seslendirerek ve herkesin vicdanını harekete geçirerek. Anlaşılan THY yönetiminde o tek "jüri üyesi" bile yokmuş" ifadelerini kullandı.

THY'nin 7 Haziran'da yaptığı toplantının ardından hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, ret veya kabul oyu kullananlarla ilgili bir açıklama yapamayacağını, bu konuda yetkinin Başkan Hamdi Topçu ve Genel Müdür Temel Kotil'de olduğunu söylemişti.

THY'NİN 7 KİŞİLİK YÖNETİM KURULU

Hamdi Topçu - THY Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cemal Şanlı- Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.

Doç. Dr. Temel Kotil- Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi. THY'de Genel Müdür olarak görev yapıyor.

Mehmet Büyükekşi- Yönetim Kurulu Üyesi. Ziylan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı.

İsmail Gerçek- Yönetim Kurulu Üyesi. Maliye'de başmüfettişlik yaptı. 1998 yılından bu yana bir denetim şirketinde ortak Yeminli Mali Müşavir olarak çalışıyor.

Muzaffer Akpınar- Yönetim Kurulu Üyesi. Turkcell'in eski CEO'su olan Muzaffer Akpınar, girişimci ve yatırımcı olarak yenilenebilir enerji, teknoloji, kimyevi maddeler ve inşaat sektörlerinde faaliyetlerine devam ediyor.

Gülsüm Azeri- Yönetim Kurulu Üyesi. Kariyerinin önemli bir bölümünde Şişecam üst yönetiminde görev alan Gülsüm Azeri, halen OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.’nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

:ucu: (http://www.hurriyet.com.tr/anasayfa/)

UcuyorumHaber
17.Haziran.2012, 01:58
THY’de bir vicdan hatası
Fatih Altaylı/ Habertürk

YAZMADIM, "Herkes yazdı" dedim yazmadım ama yazılmayacak gibi değil.
Yazmamak, sadece o insanlara değil kendi vicdanıma da büyük haksızlık olacak.
Yazmadığım şey THY'nin geçtiğimiz haftalardaki ayıbı.
Daha doğrusu "halt"!
Biliyorsunuz Türk Hava Yolları yönetimi, haklarının ortadan kaldırılmasına tepki olarak bütün medeni ülkelerde ve ileri olmayan demokrasilerde olduğu gibi bir eylem yaptılar.
Bir gün işi yavaşlattılar.
THY yönetiminin bu eyleme tepkisi sert oldu ve eyleme katılanlardan bazılarını, hangi kritere göre olduğunu kimse bilmiyor ama bazılarını işten attılar.
305 kişinin işine son verdiler.
Hem de tazminatsız, ihbarsız.
Gerekçeleri ise "maddi"ydi.
THY yönetiminin açıkladığına göre bu eylemin Türk Hava Yolları'na faturası 2 milyon dolar olmuştu.
THY bunu hoşgöremezdi ve kovdu kendisine yıllarca hizmet etmiş insanları.
Peki aynı THY şimdi ne yaptı?
Daha önce, daha kesin bir söylemle 2008 yılında yüzde 49 hissesini 6.1 milyon dolara satın aldığı Bosna Havayolları'ndaki ortaklığını sonlandırdı.
Bu ne anlama geliyor?
THY bu işten en iyimser tahminle 6, ama yaptığı 24 milyon dolarlık yatırımı da hesaba katarsanız 30 milyon dolar kaybetti.
Ya Suriye'ye bırakılan 12 milyon dolara ne demeli?
THY-Suriye'den alacağı 12 milyon doların da "Esad yönetimi paramızı vermiyor" diyerek "üzerini çizdi".
30+12 eşittir 42 milyon dolar.
2 milyon dolar zarar verdikleri iddiasıyla 305 kişi kovuluyor, yanlış bir kararla 42 milyon dolar batıran yönetim kurulu ise yerli yerinde oturuyor.
Sizce burada bir hesap hatası yok mu?
Ya da en azından bir "vicdan" hatası.

Tek bir kızgın adam bile yok muydu?

GEÇEN hafta THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun sözlerini manşet yaptık.
Topçu THY'den ani bir kararla atılan 305 kişinin durumuna üzüldüğünü, bu kişilerin geri alınması için yönetim kuruluna öneri götüreceğini söylemişti.
Bu insani tavır çok hoşumuza gittiği için de duyurduk.
"Yönetim kurulu başkanı derse bu çalışanlar geri alınır" diye umutlandık.
Hamdi Topçu gerçekten konuyu yönetim kuruluna götürmüş ve atılan 305 kişinin geri alınıp alınmayacağı konusunda 7 kişilik yönetim kurulunda bir oylama yapılmış.
Bildiğiniz gibi karar "Ret" çıktı.
Yani yönetim kurulu "Bunlar geri alınmasın" dedi.
Peki sizce bu karar yönetim kurulunda kaç oya karşı kaç oyla alındı?
Herhalde en kötümseriniz bile "6-1" diyordur değil mi?
Yani en azından konuyu yönetime götüren yönetim kurulu başkanı atılanların geri dönmesi yönünde oy kullanmıştır diye düşünüyorsunuzdur.
Hayır efendim. Bilemediniz.
Karar 7'de 7 oybirliğiyle alınmış.
Yönetim kurulu üyelerinden bir teki bile "Geri alalım" diye oy kullanmamış.
Hani meşhur "12 Kızgın Adam" filmi vardır. Farklı farklı versiyonları çekilmiş olan.
Bir tek vicdan sahibi jüri iyüsi, tüm jüri heyetinin kararını değiştirir. Vicdanını seslendirerek ve herkesin vicdanını harekete geçirerek.
Anlaşılan THY yönetiminde o tek "jüri üyesi" bile yokmuş.
Oysa her yere en azından tane lazımdır.
NOT: Bu iki yazıyı yazınca kendimi Hasan Pulur gibi hissettim. Biz çocukken Hasan Abi köşe yazarıydı. O kadar çok Türk Hava Yolları eleştirisi yazardı ki, o günlerde benim aklımda hep THY yazarı olarak kalmıştı. Ben de bugün ona benzedim.
:ucu: (http://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli/751280-thyde-bir-vicdan-hatasi)

UcuyorumHaber
20.Haziran.2012, 19:38
"Hasta yatağımda işten attılar""

İş yavaşlatma eylemine katıldıkları gerekçesi ile THY tarafından işten çıkartılan personel ilk kez basının karşısına çıktı. Personelden bazıları hurriyet.com.tr'ye süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kendilerine "THY işçileri 29 Mayıs Birliği" adını veren grup basın toplantısında, bugüne kadar kendilerinin yerine başkalarının konuştuğunu, sendikanın kendilerini yalnız bıraktığını ve THY'nin savunma almadan kendilerin işten çıkardığını söyledi.


"Bugün biz burada ilk kez açık kimliğimizle konuşuyoruz" diyen grubun basın toplantısında önemli başlıklar ise şöyle:

* Bizler bugüne kadar isimlerimizin rumuzlu hali ile basında yer aldık ama artık susmayacağız.

* THY'nin işten attığı arkadaşlarımız arasında 1 yıldan 15 yıla değişen sürelerde çalışanlar vardı. THY'nin buraya gelmesinde bizim emeğimiz göz nurumuz var. Aldığımız ücreti sonuna kadar hakettik.

* 400'e yakın arkadaşımızın işten atılmasına ititrazımız var. İşimizi severek yaptık ama haklarımızı da biliyoruz.

* Bizler yasal hakkımız olan basın açıklamasına katıldıpımız veya sadece dinlediğimiz için işten atıldık. THY 2 milyon dolardan söz ederken Suriye'de bıraktığı 12 milyon dolar ve Bosna Hersek'teki 30 milyon dolardan fazla zararı neden gündeme getirmiyor?

SENDİKA BİZE SAHİP ÇIKMADI

* Sendika yönetimi demokratik, meşru bir tepki çağrısı yaptığını neden açıklamıyor. Bizlerin haklarını ücretsiz saunacak hukukçular varken sendika avukatı neden tazminatımızdan yüzde 10 pay istiyor?

* Sendikacıları kendi geleceklerini düşündükleri kadar üyelerini de düşünmeye davet ediyoruz. Bizler dayanışma içinde haklarımızın takipçisi olacağız.

* Hayatlarımız paramparça oldu, darma duman oldu

*Sendika, işten atıldıktan sonra bizlere sahip çıkmadı.

* O gün evinde raporlu olduğu halde işten atılan arkadaşlarımız da var

* İşe dönüş umudumuzu koruduğum için henüz dava açmayan arkadaşlarımız var.

*Bu süreçten sonra hem hukuki alanda hem demokratik alanlarda hak arayışımızı sürdüreceğiz.

'HASTA YATAĞIMDAYKEN İŞTEN ATILDIM'

İşten atılan THY personelinden bazıları hurriyet.com.tr'ye konuştu.

Gökhan Eryılmaz (32): 14 yıldır THY'de çeşitli kademelerde çalıştım. İşten atılma haberini Güney Kore'de uçuşta görevdeyken aldım. Haberi 4 Haziran akşamı aldım. Geri dönüş uçuşumuz 7 Haziran'daydı. Oradaki 48 saat boyunca yaşadığım çileyi anlatamam. Diğer görevli arkadaşlarım benim için bilet parası toplamaya çalıştı. En sonunda İstanbul'daki şirket merkezi ile yapılan görüşmeler sonucunda pass (biletsiz) yolcu olarak uçağa alınmama karar verildi. Mağrudiyetimiz çok büyük.

Zeynep Şenlik (25): Dokuz ay önce işe başlamıştım. Esas mesleğim Almanca öğretmenliği. Ama atama yapılmadığı için göreve başlayamadım ve THY'de çalışmaya başladım. İşimi de çok seviyordum. Atılma haberini eylemin ilk günü olan 29 Mayıs günü evde hasta yatarken aldım. Ben eyleme hiç bir şekilde katılmadım, hatta eylem alanında bile bulunmadım. O alanda olduğuma dair tek bir görüntümü dahi bulamazlar. Eğer, bulursa susar köşemde beklerim.
:ucu: (http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20802338.asp)

sake
21.Haziran.2012, 15:10
Konu şimdiden mazi olmuş, yazık. Ama çok bilir kişiler nedense bu konuda yorum yapmamışlar. Ben bu saatten sonra o kişileride kale almam. Ali Sabancı'nın en kısa zamanda Pegasusu şaha kaldırmasını umuyorum. Her hangi bir sektörde TEKELLEŞME, her zaman kabadayı zihniyetini beraberinde getirir. Diğer bir taraftan Pilotlar neden katılmamış greve. Eğer grev yapılacaksa bütün uçuş ekibi yapmalıydı. 1 tek uçak kaldıramayacaktı THY. O zaman çıkartsaydı 10bin kişiyi işten. Zaten insan hakları mahkemesinde kazanır bu arkadaşlar.

Bu yaşananları gördükten sonra bende km olsam bende greve katılmam çünkü sonuç ortada, her zamanki gibi lafa gelince susmazlar ama icraate gelince ses yok. Gerçi işten çıkarılan arkadaşları diğer firmalar zaten alır. THY de diğer firmaların km lerini alır, sonuç olarak büyük bir sıkıntı kalmaz kişi bazında ama kaybedilen haklar ve demokrasinin işleyişi oldu ve kurumlar cesaret kazandı.

Birde şunu merak ediyorum İspanyol Kaptan dayıyı da atmışlar mı işten :D Helal olsun dayıya...

UcuyorumHaber
26.Haziran.2012, 01:41
THY'deki krizin çözümü için CHP devrede

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş katında 28 gündür yasa dışı eylemlerini sürdüren Hava-İş Sendikası üyelerine CHP'den destek geldi.

Hava-İş Sendikası'na bağlı hava yolu çalışanlarının Atatürk Havalimanı'nda sürdürdükleri yasa dışı eyleme CHP'den destek geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak önderliğindeki ekip işten çıkarılanların geri alınması için THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile görüştü. CHP'liler daha sonra Hava-İş sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçın ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'a CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

UZLAŞMAZ BİR TAVIR YOK
Görüşmenin ardından konuşan Toprak, "Bu sorunda neler yapabileceğimizi düşünerek, THY yönetim kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve Sendika Başkanı ile görüştük. Benim her iki başkandan aldığım hava olumlu. Her iki başkanın da kendi tarafları hakkında düşündükleri vardır. Çok da normaldir bu. Uzlaşmaz bir tavır görmedim. Sendika başkanımızın çalışan 305 kişi hakkındaki hassasiyetine saygıyla karşılıyorum. Bu noktada her iki tarafın da CHP'ye olumlu yaklaşması, bizim burada adil bir şekilde davranacağımıza inancından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İŞE İADE THY'NİN İMAJINI GÜÇLENDİRİR
Hava-İş Genel Başkanı Ayçin de, "Grev yasağının kaldırılması ile ilgili anayasa mahkemesinde yaptığı çalışmalar ve işten atılan arkadaşlarımızın işe iadesiyle ilgili eylem sürecinde CHP sorunu kendi parti meselesi gibi sahiplenmiş ve samimiyetini sunmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. 305 arkadaşımızın işe iade edilerek, çalışma yaşamına yeni bir sayfa açılmasıdır. Diğer arkadaşlarımız da böyle bir sorunun kendi başlarına gelebileceği endişesini yaşıyorlar. Bu sorun aşılırsa, THY marka imajını devam ettirecek" diye konuştu.
:ucu: (http://www.turkiyegazetesi.com.tr/haberdetay.aspx?NEWSID=15692#.T-jZo0Skp1k)

UcuyorumHaber
27.Haziran.2012, 01:26
THY mağdurları TBMM'de

THY'den atılanların kurduğu "29 Mayıs Birliği" TBMM'de.

Havacılık sektöründe grev hakkının yasaklanmaması amacıyla Atatürk Havalimanı’nda basın açıklaması yapan veya bu açıklamayı izleyenlerin içinde yer aldığı 305 kişinin THY tarafından işten atılması üzerine kurulan 29 Mayıs Birliği bugün TBMM’de temaslarda bulundu. 29 Mayıs Birliği adına Ankara’ya gelen bir grup THY mağduru çalışan, öğlen saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüştü. Olumlu bir havada geçen görüşmede Bakan Çelik’in bir kez daha THY yönetimi ile aracılık yapacağını belirttiği öğrenildi. TBMM’de Umut Oran’la görüştüler 29 Mayıs Birliği, THY’nin işten çıkartma süreci ve kurumda yöneticilerin karıştığı usulsüzlükleri ısrarlı biçimde takip ederek Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ile de görüştüler. TBMM'de gerçekleşen görüşmede 29 Mayıs Birliği adına konuşan Selçuk Arıkan, desteğinden dolayı Oran’a teşekkür ederken, “Biz bir komisyonun kurularak bu süreçte yaşananların araştırılmasını gerçeğin ortaya konulmasını istiyoruz. Açıklamayı dinleyip eve dönüp üniformasına giyip uçuşa giden arkadaşlarımız da hiç açıklamayı izlemeyen dinlemeyen arkadaşlarımız da işten çıkarıldı. Bizler ülkesini, çalıştığı kurumu seven insanlarız. Herhangi bir parti taraftarı değiliz, yalnız kaldık desteklenmedik. Oldu bittiye getirilmemeli bu olay. Öncelikle işe iade edilmeliyiz. Nasıl olsa mahkeme sürecine başlandı, bu arada çalışalım THY'nin uçuşları aksamasın, güvenlik zafiyeti yaşanmasın. Mahkemeden olumsuz karar çıkarsa nasıl olsa ilişiğimiz kesilecek” talebinde bulundu. Oran: Her zaman yanınızdayım Oran ise “Her zaman mağdur olan THY çalışanlarının yanındayım. İlgili bakanlarla Türk-İş ile Başbakanla görüşmelisiniz, görüşme konusunda da, işe iadeniz konusunda olumlu sonuç için de her zaman elimden geleni yapmaya hazırım. THY Bizim bir büyük milli markamız gurur duyuyoruz. Ama THY yönetiminin bireysel hatalarından kaynaklanan usulsüzlüklerini de görmezden gelemeyiz, parlamento zemininde onların hesabını sormak da bir milletvekili olarak benim görevim” dedi. İşten çıkartılan THY çalışanları daha sonra BDP Grup Başkanlığı’na geçmek için Umut Oran’ın yanından ayrıldılar. 29 Mayıs Birliği’nin, yazılı başvuru yapamadıkları için MHP Grup Başkanlığı ile bugün görüşemedikleri, ancak MHP yönetimi ile de görüşmeyi istedikleri ifade edildi.
:ucu: (http://www.ankarahaber.com/haber/THY-magdurlari-TBMM-de-/112575)

UcuyorumHaber
04.Temmuz.2012, 02:07
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE UYUŞMAZLIK!

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/tis1.jpg

Hava-İş Sendikası Teknik A.Ş. ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutulduğunu açıkladı...

Hava-İş'ten yapılan açıklamada:

THY Teknik A.Ş 3. Dönem toplu iş sözleşmesi işverenin gerekçesiz itirazları nedeni ile 12 ay gecikmeli başlamıştı. Sermayesinin %100'ü THY A.O'ya ait uçak bakım şirketi olan THY Teknik A.Ş'de 16.05.2012 tarihinde başlayan 60 günlük toplu iş sözleşme görüşmelerinde 6 oturum sonucunda işveren sendikamızın taleplerini kabul etmediği gibi sendikanın değişiklik önermediği bir çok maddede kazanılmış haklarımızı geri götüren karşı teklif getirdi.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/toplu-is-sozlesmesinde-uyusmazlik.html)

UcuyorumHaber
06.Temmuz.2012, 02:28
Alman parlamenterde işten atılan THY personeline destek

Almanya Federal Parlamento Üyesi Andrej Hunko, Türk Hava Yolları (THY) tarafından eylem yaptıkları gerekçesiyle işten attığı 305 personele destek olmak için Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada yaşananlarla ilgili Almanya Parlamentosu'na rapor sunacağını dile getiren Hunko, "THY'nin personelini SMS yoluyla işten atması beni dehşete düşürdü. Böyle bir şey dünyada daha görülmedi." dedi.

Havacılık işlerine getirilen grev yasağı ile ilgili yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle işten atılan THY ve THY Teknik işçilerine yurt dışından destek geldi. Almanya Federal Parlamento Üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Andrej Hunko, Atatürk Havalimanı'na gelerek eylemcilere destek oldu. Burada Hava-İş Sendikası yöneticileri ile görüşen Hunko, işten atılmalar ve eylemle ilgili bildi aldı.

İşten atılanların giydiği tişörtü giyen Alman parlamenter, "Resmi görevli olarak burada bulunuyorum. Türk hükümeti jet hızıyla bir yasa çıkardı. THY'nin personelini SMS yoluyla işten atması beni dehşete düşürdü. Böyle bir şey dünyada daha görülmedi. Konuyu sosyal paylaşım sitesinde dile getirdiğimde de çok tepki topladı. Burada hazırlayacağım raporu Almanya Parlamentosu'na sunacağım." diye konuştu.

Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin ise, toplu sözleşmelerinin ellerinden alınmasına karşı çıktıkları için personelin işlerini kaybettiklerini söyledi. Atılan personelin tekrar işe alınana kadar eyleme devam edeceklerini belirten Ayçin, THY'nin eksik personelle uçtuğunu ve uçuş güvenliğini tehlikeye attığını ileri sürdü.
:ucu: (http://www.timeturk.com/tr/2012/07/05/alman-parlamenterde-isten-atilan-thy-personeline-destek.html)

PILOTT
30.Temmuz.2012, 13:47
HAVA İŞ'TEN TİS AÇIKLAMASI
http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/hava-isten-tis-aciklamasi.html

UcuyorumHaber
31.Temmuz.2012, 21:14
Hava-iş Sendikası THY A.O 23 Dönem Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Bilgilendirme Açıklaması Yaptı
Hava-İş Sendikası halen Yüksek Hakem Kurulu gündeminde bulunan THY 23. Dönem toplu iş sözleşmesi ile ilgili gelişmeler konusunda üyelerine aşağıdaki açıklamayı yaptı.
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
31.Temmuz.2012, 21:17
http://www.havais.org.tr/_images/guncel_haber/012-07-26-1800.jpg
ITF, Türkiye Başbakanı’nı işten çıkarılan 305 havacılık işçisiyle ilgili Olimpiyat ruhuna uygun bir biçimde hareket etmeye çağırıyor..
:ucu: (http://www.havais.org.tr/?islem=haber&haber=508)

UcuyorumHaber
03.Ağustos.2012, 14:13
Türk Hava Yolları (THY) ve Hava-İş Sendikası arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından Yüksek Hakem Kurulu'na gönderilen 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu'nda imzalandı.

Konuyla ilgili Hava-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Hakem Kurulu'nun imzaladığı toplu iş sözleşme metni ve kurul tutanağının henüz taraflara tebliğ edilmediği ifade edilerek, Türk-İş yetkililerince verilen şifai genel bilgiye göre ücret zammı olarak birinci yıl için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 5 oranında, 2 yıl için ise üçüncü altı ay yüzde 4, dördüncü altı ay için yüzde 3 oranında zam yapılmasının karalaştırıldığı belirtildi.

Öte yandan, THY'de işten çıkarılan 305 kişinin işe iadesi ile ilgili Türk-İş'in tutanağa muhalefet şerhi koyduğu belirtildi. -
:ucu: (http://www.haberler.com/23-donem-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi-3833965-haberi/)

UcuyorumHaber
04.Ağustos.2012, 14:10
Sendikal Güç Birliği Kadın Koordinasyonu THY İşçileri İle Dayanışmaya Çağırıyor.
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
07.Ağustos.2012, 23:20
04.08.2012 günü saat 15.00 de THY –TAKSİM/İstanbul satış ofisinin önünde, protesto ve dayanışma amaçlı oturma eylemi gerçekleştirilmiştir. THY’de kadın işçilerin uğradığı cinsiyetçi baskılar ve çalışma koşullarındaki sorunlar teşhir edildi. Konuşmacı kadın işçiler, THY deki yaşanan baskıları, sömürü ve hak gasplarını dile getirmişlerdir. Grev hakkının gaspedildiği ve bunu kabul etmeyerek tepki koyan ancak işten atılan 305 işçinin işlerine geri iadesinin vurgulandığı oturma eylemi birçok kurum tarafından desteklenmiştir.
THY satış bürosunun önünde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı oturma eyleminde, THY ve TEKNİK AŞ den işten atılan erkek işçiler ve diğer kurumlardan gelen dayanışmacı katılımcılar da, kadın işçilerin eylemlerine destek vermişlerdir. Taksim meydanındaki eylem, halk tarafından ilgiyle izlenmiş, alkışlarla ve sloganlara eşlik edilerek desteklenmiştir.

Oturma eylemine katılan kurumlar şunlardır:

Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu, Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Planlamacıları grubu, CHP İstanbul Kadın kolları, Devrimci İşçi Partili kadınlar, Emek Partili kadınlar Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG), İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği (İKD), DİSK Kadın Komisyonu, Gökkuşağı Kadın Derneği, ÖDP li kadınlar, İmece Kadın Sendikası, Sosyalist Kadın Meclisleri, TMMOB İKK Kadın Komisyonu
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
25.Ağustos.2012, 19:51
Değerli Üyelerimiz;
23. Dönem THY A.O Toplu İş Sözleşmemiz Kanun Teklifini hazırlayan AKP milletvekili Sayın Külünk tarafından da basına beyan edildiği gibi THY A.O Yönetimince talep edilen demokrasi ayıbı grev yasağı nedeniyle Yüksek Hakem Kuruluna gönderilmişti.
Yüksek Hakem Kurulu 02.08.2012 de yaptığı toplantıda uyuşmazlık maddelerini Konfederasyonumuz adına katılan Türk-İş üyelerinin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile karara bağlamıştı. Yüksek Hakem Kurulunun 02.08.2012 tarihli 2012/62 sayılı bu kararı 14.08.2012 tarihinde yani bugün sendikamıza iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilmiştir.
İlgili kararın THY A.O işverenine de tebliğ edilip edilmediği tarafımızca bilinmemektedir.
Yüksek Hakem Kurulunun kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
18.Eylül.2012, 15:32
BİZİM DAVAMIZDA THY REDDEDİLMİŞTİ!

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/havais1_9.jpg

Hava İş Sendikası bazı üyelerinin farklı bir grup oluşturarak sendikanın dışındaki avukatlarla çalışması ve bu yolla mahkemeye gitmesine ilişkin açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir üyenin davasının görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle Hava İş Sendikası, söz konusu durumla ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve kendi doğrularını işaret etti.

Değerli Üyelerimiz;

Sendikamız üyesi Uçucu personelin İş Güvencesi ve İş Mahkemesinin Görevi Hakkında Hukuk Müşavirliğimizin Değerlendirmesi Aşağıda Bilgilerinize sunulmuştur.

HAVA İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Konusu: Sendikamız üyesi Uçucu personelin İş Güvencesi ve İş Mahkemesinin Görevi Hk.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/bizim-davamizda-thy-reddedilmisti.html)

UcuyorumHaber
24.Eylül.2012, 11:10
Hava-İş Başkanlar Kurulu Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul Anadolu Şubeleri ile birlikte 19 Eylül 2012 tarihinde Genel Merkezimizde toplanarak, Havacılık işçilerinin gündemine ilişkin konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.
1-Anti- demokratik grev yasağına karşı çıktıkları için haksızca iş sözleşmeleri feshedilen 305 arkadaşımızın işe geri dönüşü mücadelesi yolunda sürdürülen direniş Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş A Kapısında 114. gününü doldurmuştur. Onur ve inançla bu mücadeleyi sürdüren direnişçi işçilerin bu haklı mücadelesi şartlar ne olursa olsun devam edecek ve başarıya ulaşacaktır. Sendikamız maddi ve manevi tüm olanaklarını bu mücadelenin başarısı için seferber etmiş, etmeye devam edecektir.
2-Başkanlar Kurulumuz bu mücadeleye yurtiçi ve yurt dışından olağanüstü destek veren tüm emek dostlarına teşekkür ederek, mücadelenin uzun soluklu olacağı bilinciyle önümüzdeki süreçte bu desteğin genişlemesi için her türlü girişim ve çalışmayı eskisinden daha büyük bir gayretle sürdürücektir.
3-Hava-İş sendikasının ve iş sözleşmesi 29 Mayıs’ta haksızca feshedilen işçilerin mücadelesi Türkiye’de tüm işçi sınıfının sendikal hak mücadelesidir. Siyasi iktidar ve ondan her türlü kolaylığı gören patronların sendikalara yönelik oluşturduğu baskı, tehdit ve yıldırma politikalarına karşı direnmekten başka yol yoktur. Bu nedenle THY işçilerinin bu mücadelesine işçi memur Konfederasyonlarına üye tüm sendikaların sahip çıkması emek mücadelesinin yeni bir ivme kazanması için şarttır.
4-Ana Muhalefet Partisi CHP tarafından yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine götürülen demokrasi ayıbı, havacılık hizmetlerinde grev yasağı getiren yasa maddesi Mahkemece esastan görüşülmeye başlamıştır. Yüce Mahkemenin, ülkemizi bu ayıptan kurtaracağına inancımız tamdır.
5-Hava-İş Başkanlar Kurulu sendikal hak mücadelesinde direniş yolunda mücadele veren Çapa ve Süreyyapaşa Hastanesi İşçileri, Bedaş İşçileri, Togo İşçileri, DHL işçileri, Hey Tekstil işçilerinin mücadelesinin yanında olmaya devam edecektir.
6-Başkanlar Kurulumuz THY A.O’da 01.01.2013 tarihi itibarı ile başlayacak yeni 24. Dönem toplu iş sözleşmesinin THY A.O işçileri için olağanüstü bir öneme haiz olduğunun altını çizer. Mevcut şirket Yönetimince ortadan kaldırılan iş barışı ve huzurunun yeniden tesisi ancak, 305 arkadaşımızın işe iadesi ve haklarımıza yönelik saldırının sona erdirilmesi ile mümkün olacaktır. Başkanlar Kurulumuz tüm üyelerimizi bu bağlamda birlikte mücadeleye çağırmaktadır.
7-Sendikamız 03 Eylül 2012 itibarı ile THY A.O yeni dönem sözleşme yetki işlemlerini başlatmıştır. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hiçbir yasal dayanağı olmayan bir uygulama ile yeni Toplu İş İlişkileri Yasasının çıkarılacağı gerekçesine sığınarak 300 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme yetki işlemlerine aylardır başlatmamaktadır. Bu yasal olmayan uygulamanın bizim yetki işlemlerimizi de etkileyebileceğini, işverence yayılmaya çalışılan yetki işlemleri ile ilgili yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesini bir kez daha hatırlatmaktadır.
8-Sendikamızın TGS, Çelebi, LGS Havalimanı Güvenlik işyerlerinde sürdürdüğü örgütlenme mücadelesi kesintisiz sürdürülecek bu işyerlerine mutlaka sendika girecektir.
9-THY Teknik A.Ş Sözleşmesi 3 Eylül itibarı ile Yüksek Hakem Kuruluna gitmiştir. İşverenin bu sözleşmede temel hedefinin giriş ücretlerini düşürerek, HABOM işçilerinin kölece çalışma koşullarında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılmalarını sağlamak diğer işçilerin iş güvencesini ortadan kaldırmak olduğu açıktır. Başkanlar Kurulumuz HABOM işçilerine, tek çözümüm Hava-İş sendikasına katılmak ve yeni dönem toplu iş sözleşmesi öncesi hak pazarlığı yapabilmenin bu şarta bağlı olduğunu önemle hatırlatarak örgütlenme çağrısını yinelemektedir.
10- THY A.O Uçuş İşletmede Kabin Memuru ve Pilot üyelerimizin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması, baskı ve tehdit ve hukuk dışı yollarla ihlallere zorlanması THY A.O’da uçuş emniyetini riske atmaktadır. THY A.O’nun toplu iş sözleşmeye aykırı olarak uzun menzil uçuş görevlerinde 36 saat olan konaklama dinlenmesini 24 saat uygulaması kural ihlalidir. Başkanlar Kurulumuz bu uygulamaya karşı tüm uçucu ekipleri birlikte kural ihlali yapmamaya çağırmaktadır. Bu tür kazanılmış hakların aşındırılması işverenin yeni saldırılarını gündeme getirecektir. İşverence yetkililerince bu konularda sendika ile protokol yapıldığı söylemi kesinlikle doğru olmayan bir söylemdir ve üyelerimizi yanıltma maksatlıdır.
11-Sabiha Gökçen havalimanında 1. Dönem toplu iş sözleşmesi imzaladığımız İSG Yer Hizmetleri A.Ş şirketi, şirket yönetimince yer hizmetleri ruhsatı iptal edilerek tümden kapatılma işlemine tabi tutulmuştur. İSG Yer Hizmetleri A.Ş’de sendikal örgütlenmenin önünü ancak şirketi kapatarak kesme işlemi ülkemizdeki sendika düşmanlığının ne boyutlara geldiğinin vahim bir örneğidir. Yaklaşık 3 yıldır Anayasal hakları için olağanüstü hak mücadelesi veren hiçbir baskıya boyun eğmeyen, sendikasına son neferine kadar sahip çıkan İSG işçisi Türkiye işçi sınıfına örnek bir mücadele vermiştir. Ancak Limak Holding hiç unutmasın ki Sabiha Gökçende İSG işçisinin yaktığı bu ateş söndürülemeyecek, mücadele artarak sürdürülecektir.
HAVA-İŞ BAŞKANLAR KURULU
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
12.Ekim.2012, 13:00
2012 İlerleme Raporu: “Havacılık sektöründeki grevlerin yasaklanması Türkiye’nin iş mevzuatını, AB ve ILO standartlarından daha da uzaklaştırmaktadır”
Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin son bir yılda Avrupa Birliği’ne uyum yolunda attığı adımları ve devam eden eksikliklerin değerlendirdiği 2012 İlerleme Raporu’nu dün (10 Ağustos 2012) yayımladı.
Raporda '4+4+4' ve sezaryen yasaları gibi önemli kararların yeterli hazırlık ve danışma süreci olmadan alındığı belirtilirken, Türkiye'de basın özgürlüğünün giderek kötüleştiği ve ifade özgürlüğü ihlallerindeki artışın kaygı verici olduğu kaydedildi.
Raporun işçi hakları ve sendikal hakları ele alan bölümünde havacılık sektörüne THY yönetiminin talebiyle getirilen grev yasağı hakkında şu saptama yapılıyor:
“Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, havacılık sektöründeki grevlerin yasaklanması amacıyla Mayıs ayında değiştirilmiştir. Bu değişiklik, Türkiye’nin iş mevzuatını, AB ve ILO standartlarından daha da uzaklaştırmaktadır.”
Görüldüğü gibi bu saptama bir kez daha grev yasağı getirilirken bakanların yaptıkları, “Bu tür yasaklar çeşitli Avrupa ülkelerinde de var,” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar olduğunu kanıtlamaktadır.
AB ülkelerinde grev hakkı sadece kimi ülkelerde hava trafik kontrolörlerine yasaklanmaktadır ve bu uygulama da Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilke ve kararları ile uyumludur. Bunun dışında ne AB ne de ILO havacılık sektörüne bu türden bir grev yasağı getirilmesini kabul etmemektedir.
Demokratikleşmeyi ve sivilleşmeyi dilinden düşürmeyen hükümeti bir kez daha ILO ve AB normlarına taban tabana zıt bu grev yasağını en kısa zamanda kaldırmaya ve THY yönetimini de, demokratik haklarını kullanarak ILO ve AB normlarına aykırı bu yasağı protesto ettikleri için haksız bir biçimde işten çıkarılan 305 arkadaşımızın işlerine iade etmeye davet ediyoruz.
Sürmekte olan uluslararası kampanyamızla ilgili daha fazla bilgi için www.reinstate305.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
:ucu: (http://havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
20.Ekim.2012, 04:03
Havayolu emekçilerine grev hakkı iade edildi

http://haber.sol.org.tr/sites/default/files/imagecache/haber_resmi_v4/images/thy2_0_0.jpg

Dün yasalaşan yeni sendikalar kanunu ile AKP geri adım atarak havacılık iş koluna getirmiş olduğu grev yasağını kaldırmak zorunda kaldı. Grev hakları iade edilen havayolu emekçileri adına konuşan Hava-İş Başkanı Ayçin, şimdi sıranın haksız yere işten çıkarılan 305 işçinin işe geri alınmasında olduğunu söyledi.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Dün akşam saatlerinde görüşmeleri devam eden Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun Tasarısı kabul edilerek, yasalaştı.

Yasalaşan tasarıdaki önemli bir ayrıntı ise dikkat çekti. Buna göre grev hakkı ellerinden alınan ve işten atılan havayolu emekçilerinin hem ulusal kem de uluslararası kamuoyunun desteğini arkalarına alarak sürdürdükleri direniş sonuç verdi. AKP iktidarı THY yönetimiyle işbirliği yaparak bir gecede havacılık işkoluna getirdiği grev yasağını yeni yasadan çekmek zorunda kaldı.

Yeni yasaya göre, can ve mal kurtarma işlerinde; defin işlerinde, mezarlıklarda, şehir şebeke suyu, elektrik, doğalgaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde, bankacılık hizmetlerinde, Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca doğrudan işletilen iş yerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve lokavt yapılamayacak. Söz konusu yeni maddeden de anlaşılacağı üzere havacılık iş kolu grev yasağı kapsamından çıkarılmış oldu.

Konuyla ilgili soL’a değerlendirmede bulunan Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, “Hükümet çağdışı bir kararla getirmiş olduğu grev yasağına karşı ortaya çıkan tepki nedeniyle yaptığı yanlıştan vazgeçmek zorunda kalmıştır” şeklinde konuştu.

http://haber.sol.org.tr/sites/default/files/fotograf/aycin.jpg

"Hükümet yaptığı yanlıştan vazgeçmek zorunda kaldı"
Ulusal ve uluslararası normları hiçe sayarak yaptığı yanlıştan geri dönmek zorunda kalan AKP hükümeti, böylece grev haklarının ellerinden alınmasına demokratik yöntemlerle tepki gösterdiği için haksız yere sms bildirimleriyle işten çıkarılan 305 işçinin işten atılma gerekçesinin dayanaklarının ortadan kalktığını ifade eden Ayçin, yeni yasanın ardından THY’nin de yanlış kararından dönmesi ve işçileri geri alması gerektiğini vurguladı.

Direnişinin 143. Gününde olan havayolu emekçilerinin haklı ve kararlı direnişlerinin grev yasağının geri çekilerek ilk aşamasının tamamlandığını belirten Ayçin, şimdi sıra işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesinde olduğunu ifade etti.

"305 işçi işlerine iade edilene kadar mücadelelemiz devam edecek"
Ayçin, AKP hükümeti ile işbirliği yaparak havacılık iş koluna grev yasağı getiren ve 305 işçiyi grev yasağına karşı yaptığı eylem nedeniyle işten çıkaran THY yönetimini de tıpkı hükümet gibi yapmış olduğu yanlıştan geri dönmeye çağırdı. Son düzenlemeyle birlikte THY’nin işten çıkarma gerekçesinin nesnel dayanaklarını yitirdiğinin altını çizen Ayçin, bu 305 işçi işlerine iade edilene kadar mücadelelerinin devam edeceği mesajını verdi.

Patronların içeride ve dışarıda yürütmüş olduğu lobi faaliyetleri çerçevesinde AKP hükümetinin sayısal çoğunluğuna güvenerek meclisten geçirdiği yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nı da değerlendiren Ayçin, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

"Hükümet kamuoyunu yanlış yönlendiriyor"

“Sendikal hayata yeni yasaklar ve barajlar getiren bu yasayla birlikte AKP hükümeti emekçi düşmanı, sermaye yanlısı tavrını bir kere daha sergilemiş oldu. AKP’nin, sermaye ile yaptığı sınıf ittifakı çerçevesinde ortaya koymuş olduğu yasayı reddediyoruz. Meclisteki sayısal çoğunluğuna güvenerek yasalaştırılan bu tasarı ile sendikal hak ve özgürlüklere büyük bir darbe vurulmakla birlikte AKP, bu yasa için kamuoyu desteğini hiçbir zaman sağlayamayacaktır. Yasaksız, barajsız sendikalar yasası için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Hükümetin işkolu barajının kademeli olarak yüzde 10’dan yüzde 3’e düşürüldüğünü söyleyerek kamuoyunu yanlış yönlendirdiğinin altını çizen Ayçin sözlerine şöyle devam etti:

“İşkolu sayısını 28’den 20’ye düşürülmesiyle çalışan işçi sayısı artmış oluyor. Bu nedenle kademeli olarak yüzde 10’dan yüzde 3’e düşmüş görünen baraj engeli fiilen çok daha yüksek bir orana ulaşmış oluyor. Size bir örnek vereyim bizim örgütlü olduğumuz havacılık iş kolunun deniz ve kara taşımacılığı ile birleştirilerek "Taşımacılık" iş koluna dahil edildi. Böylece çalışan işçi sayısı artıyor. Şu an biz sahip olduğumuz üye sayısıyla ilk dönem için öngörülen yüzde 1 barajını sağlamış oluyoruz. Ancak beş yıl içinde üye sayımızı arttırmazsak yüzde 3 barajının altında kalacağız.”

"Baraj fiilen yükseltildi"
Ayçin sözlerini şöyle tamamladı:

“Hükümet bu yasa ile hiçbir talebimizi karşılamadığı gibi mevcut haklarımızı daha da geriye götürüyor. Zaten zayıf olan sendikal güvenceler daha da zayıflatılıyor. 30′dan az işçinin çalıştığı işyerlerindeki işçilerin sendikal tazminat hakkı ellerinden alınıyor.

Çalışma Bakanı’nın mecliste itiraf ettiği gibi bu, işverenlerin dayatması ile hazırlanan bu yasa ile işkolu sayısı azaltılıp yetki barajları fiilen yükseltiliyor. Bazı yandaş sendikalar büyüsün diye neredeyse kişiye özel düzenlemeler yapılıyor. 28’den 20’ye düşürülen işkollarında kademeli olarak yükseltilen barajlar nedeniyle 7 işkolunda yetkili tek sendika dahi kalmıyor. 29 sendikanın TİS yetkileri ellerinden alınıyor. Bu yasa, açıkça bir “sendikasızlaştırma” yasasıdır. Bu nedenle kabul etmemiz mümkün değildir.”
:ucu: (http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/akp-geri-adim-atti-havayolu-emekcilerine-grev-hakki-iade-edildi-haberi-61163)

UcuyorumHaber
21.Ekim.2012, 10:42
Havacılıkta 5 ay önce grev yasağı önceki gece sessiz sedasız kaldırıldı.
Yaklaşık 5 ay önce torba yasaya eklenen bir maddeyle stratejik olduğu gerekçesiyle grev yasağı uygulanan sektörler arasına alınan havacılıkta bu yasak, önceki gece sessiz sedasız kaldırıldı. 29 Mayıs’ta grev yasağına karşı basın açıklaması düzenleyen 305 THY çalışanı ise işten atılmıştı. Bürokratlar yasağın kaldırılması konusunda “Mecliste milletvekillerinin verdiği bir teklifle yasak geldi ve kabul edildi. Ancak biz grev yasağı getirilen sektörleri teknik ve Avrupa ölçeğinde inceleyerek belirledik. Bu kapsamda da yasak kaldırıldı. Başka bir anlam yüklenmemeli” diye konuştu. Şimdi gözler 305 çalışana ne olacağına çevrildi. THY yönetimi geri alıma sıcak bakmazken Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, 1 Ocak 2013’te yeni toplu sözleşme için tekrar masaya oturacaklarını belirterek, “305 arkadaşımız için mücadelemiz sürüyor. Yeni dönemdeki toplu sözleşme sürecinin kaderini de, 305 arkadışımızın durumu belirler” dedi.
Önceki gece TBMM ’de kabul edilen sendikalar ve toplu sözleşme yasasında grev yasakları kapsamında havacılık sayılmadı. Böylece torba yasayla havacılığa getirilen yasak, 5 ayda kaldırılmış oldu. Hava-İş Sendikası Başkanı Ayçin, ilk günden itibaren bu yasağın Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ’nden döneceğini belirttiklerini, gelinen noktanın da kendilerini haklı çıkardığını söyledi. “Hükümet kendi yaptığı yanlıştan yine kendi dönmüş oldu” diyen Ayçin, “Biz 143 gündür direnişteyiz. Atatürk Havalimanı ’nda direnişimiz sürüyor. Direnişimiz grev yasağının kaldırılması ve yasağı protesto ettiği için atılan 305 kişinin iade edilmesi için başlamıştı. İlk bölüm çözüldü, artık 305 arkadaşımızın işe iadesi için mücadele edeceğiz. Haklı zeminde tepki veren insanları işten atanlar, bu hatayı telafi etmek durumundadır” diye konuştu.

5 ayda ne değişti?
Yasanın bu halde çıkmasının dahi umut etmeleri için yeterli bir neden olduğunu belirten Ayçin, “Bu süreç ne işverene ne bize katkı sağlamadı, tam tersine iş barışı bozuldu. Biz Cumhurbaşkanı Gül ’ün yasayı onaylamasından sonra gereğinin yapılması için ilgilileri göreve davet ediyoruz” dedi. Hükümetin gittiği her platformda bu yasak nedeniyle zorda kaldığını ve bu nedenle yasağın kaldırıldığını söyleyen Ayçin, “5 ayda ne değişti” sorusuna da yanıt verdi. Toplu sözleşme sürecinin yasak gölgesinde bitirildiğini belirten Ayçin, “Ama önemli değil. Yenileri gelecek. İşten ayrılmak zorunda kalan 305 arkadaşımız için de işe iade davaları sürüyor. Bu davalar bittiğinde arkadaşlarımızın kayıpları sona erecek. Zaten bizim şu anda yetki almak için başvurumuz var. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni toplu sözleşme için masaya oturacağız” dedi. “Yeni toplu sözleşme sürecinde 305 kişi iade edilmezse, tekrar grev gündeme gelir mi” sorusuna da Ayçin, “Umarız o noktaya gelmez” yanıtını verdi.

Yeni yasada ne değişti

*NOTER ŞARTI KALKTI: Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılıyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de üyelik ve üyelikten ayrılma hakkı geldi.
*İŞKOLU ŞARTI YOK: Sendika kuruculuğunda aranan o işkolunda çalışma şartı kaldırıldı. Türk vatandaşı olma şartı da kalktığı için yabancılar sendika kurabilecek.
*30 İŞÇİDEN AZ İŞYERİNDE TAZMİNAT HAYAL: Sendikal nedenlerle işten çıkarılanlar; sendikal tazminat için dava açabiliyordu. Ancak yasa ile 30 dan az kişi çalışan işyerlerinde bu koşul ortadan kaldırıldı.
*İŞYERİ VE İŞKOLU BARAJI DURUYOR: Bir sendikanın toplu sözleşme yapmak için 2 barajı aşacak. İlki 1 Temmuz 2018 itibariyle yüzde 3 olan işkolu barajı. Bir sendika, toplu sözleşme yapma yetkisi almak istiyorsa, o işkolunda çalışanların yüzde 3’ünü örgütlendiğini kanıtlamak zorunda olacak.
*AA’DA YETKİ MEDYA-İŞ’E GEÇİYOR: Yasanın önemli maddelerinden biri de, 1 Ocak 2013’e kadar uygulanacak olan geçiş süreci. Tüm sendikalar, 1 Ocak 2013’e kadar işyerinde çoğunluğu sağlamışsa; işkolu barajı olmaksızın yetki alacak. Sendikalar, işyerlerinde 3 yıllığına toplu sözleşme hakkı elde edecek. Böylece Hak-İş’in yakın zamanda kurulmuş olan Medya-İş ve Öz Büro-İş sendikaları da, toplu sözleşme yapma hakkı elde edecek.
*BARAJ ÖNCE 1 SONRA 2 OLACAK: 1 Ocak 2013’ten itibaren toplu sözleşme için yüzde 1 baraj gözetilecek. 1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2018 arasında ise, oran yüzde 2 olarak uygulanacak.
*TOPLU TAŞIMADA GREV YASAK: Yasaya göre, can ve mal kurtarma işlerinde; defin işlerinde, şehir suyu, elektrik, doğalgaz, petrol üretimi, bankacılık, Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca doğrudan işletilen işyerlerinde, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev yasak.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1104729&CategoryID=80

UcuyorumHaber
05.Kasım.2012, 21:27
Dünyanın en büyük işçi sendikalarından biri olan ve 2,2 milyondan fazla işçiyi temsil eden Almanya'nın kısa adı ver.di olan Birleşik Hizmetler Sendikası (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) temsilcileri Hava-İş'e destek amacıyla Türkiye'ye geldi.
İŞTE HAVA-İŞ VE VER.DI SENDİKALARI TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMALARIN TAMAMI
:air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/havais-ve-305-uyesinin-direnisine-saygi-duyuyoruz.html)

UcuyorumHaber
09.Kasım.2012, 11:20
Grev yasağına karşı yapılan basın açıklamasına katıldığı iddiasıyla işten atlıan 305 THY çalışanlarından Aydın Yusuf Uçan işe iade davasını kazandı. Uçan işine iade edildiği gibi çalışamadığı 4 ayının da ücret karşılığını alacak.
THY’de 12 yıl kabin memuru olarak çalışan Aydın Yusuf Uçan işten atılmasının ardından Bakırköy 13. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı. Hasta olduğunu ve o gün yapılan eyleme katılmadığını bildiren Uçan’ın davası iki celsede sonuçlandı. Tanık gösterdiği 4 kişi, Uçan’ın eylemde olmadığını söyledi. Mahkeme, iş akdinin feshedilmesinin geçersizliğine karar vererek, Uçan’ın işe iade edilmesini istedi. İşten çıkaran kurumun geri almaması durumunda ise 5 aylık ücreti tazminat olarak ödeyeceğine karar verdi. Ayrıca mahkeme, çalışılmayan 4 aylık ücret karşılığının da Uçan’a ödenmesi gerektiğine karar verdi. Uçan “12 yıl boyunca THY’de görev yaptım. 29 Mayıs’ta orada bulunmadım. Evimde istirahatlıyken feshedildi. Savunmam alınmadı bile. Ben de sendika üyesiyim. Şimdi işe iademi bekliyorum” dedi.
:ucu: (http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1106868&CategoryID=80)

UcuyorumHaber
20.Kasım.2012, 12:31
http://www.havais.org.tr/_images/guncel_haber/thy22.jpg

HER CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00-15.00 arasında THY TAKSİM BİLET SATIŞ BÜROSU EYLEMİ
KADIKÖY İSKELESİ HEYKEL ÖNÜNDE YAPILACAK
:ucu: (http://www.havais.org.tr/)

UcuyorumHaber
25.Kasım.2012, 12:27
http://www.aksam.com.tr/images/news/139715.jpg

Eda Zorluoğulları ile Gökhan Eryılmaz, 29 Mayıs'ta havacılık iş koluna getirilmek istenen grev yasağına karşı eyleme katıldıkları gerekçesiyle THY tarafından işten atılan 305 kişi arasında sadece ikisi. 5 ay boyunca iş aradılar. Çareyi ABD'de buldular. 54 ülkede faaliyet gösteren detaylı oto temizliği konusunda ABD'de lider şirketlerden birisi olan Los Angeles merkezli Chemical Guys (Kimyasal Çocuklar)'a gittiler. Önce internetten sonra da ABD'de 5 günlük oto yıkama eğitimi aldılar. Eğitimleri başarıyla tamamlayınca şirketin Türkiye temsilcisi oldular. Oto yıkama merkezlerini Bahçelievler'de hizmete soktular.
Purser olmaya hazırlanırken (uzun hatlarda görev yapan deneyimli kabin amiri) Eda Zorluoğulları, 'Yıllarımı THY'ye verdikten sonra ilk kez böyle bir işe başlıyorum. Kendime ait bir işim oldu ve bundan dolayı çok mutluyum. Geleceğe umutla bakıyorum' dedi.
UÇUŞTA ÖĞRENDİ
BÜYÜK bölümü çağrı merkezi olmak üzere son üç senesini ise stewart (erkek kabin memuru) olarak THY'de 14 yıldır çalışan Gökhan Eryılmaz 'Bu işi internetten öğrendik ve atlayıp ABD'ye gittik. 5 gün eğitim aldık
:ucu: (http://www.aksam.com.tr/grev-ortaklari--150836h.html)

AminoAcid
19.Aralık.2012, 15:00
24 görüşmeleri başlamak üzere konuyu güncelleyelim..

305 artık bitmiştir. Sendikanın hala bunun peşinde olması sinir bozucudur. 24. dönem anketini nerdeyse 305 kişi üzerine kurmuşlar.

UcuyorumHaber
26.Aralık.2012, 01:32
Yasadışı Grev Yaptıkları İddiası İle İş Sözleşmesi Feshedilen 305 işçiden THY Teknik A.Ş Üyemiz 26 İşçinin İşe İadesine Karar Verildi.

Değerli Basın ve Kamuoyumuza
29 Mayıs 2012 tarihinde demokrasi ayıbı havacılık işkolunda grev yasağına karşı çıkmalarına rağmen, yasadışı eylem ve grev yaptıkları iddiaları ile acımasızca iş sözleşmeleri feshedilen 305 THY A.O ve THY Teknik A.Ş işçisinin bu haksızlığa karşı direnişleri sürerken hukukda bu işçilerimizin haklı olduklarına karar verdi.
12. İş Mahkemesinde bugün görülen davalarda 26 THY Teknik A.Ş üyesi işçinin işverence yapılan fesihleri haksız bulunarak işe iadelerine karar verildi.
Demokrasi ayıbı grev yasağını 5 ay sonra kaldıran siyasi irade, bu nedenle iş sözlşemeleri feshedilen işçilere yapılan haksızlığı da ortadan kaldırmalıdır. 305 THY işçisi işe geri alınmalıdır.
Hukuka saygılı olacağını kanal kanal dolaşarak ve bu haksızlığı çarpıtarak anlatan THY A.O ve THY Teknik A.Ş Yönetim Kurulu Sayın Hamdi Topçu bir kere olsun verdiği sözün arkasında duracak mı merak ediyoruz.
Ancak biz direnişimizi Atatürk Havalimanı Dış Hatlar bölümünde 210 gündür nasıl inançla onurla sürdürdüysek, sürdürmeye devam edeceğiz. Bu direniş 305 işçinin işegeri dönüşü direnişidir. THY A.O. Yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Gelin bu şirketlerde bozulan iş barışı ve huzurunu tesis edelim. Bu haksızlığı sona erdirelim. Önümüzdeki günlerde başlayacak THY A.O 24. Dönem toplu iş sözleşmesinin kaderi de buna bağlı olacaktır.
Direnişimizin onuru ile bizlere destek veren tüm emek dostlarına ve kamuoyuna duyurulur.
Hava-İş (http://www.havais.org.tr/)

abecikabeci
26.Aralık.2012, 02:12
Yanilmiyorsam bu ise geri donen cogu kisi ya greve aslinda hic katilmadigi halde yanlislikla isine son verilenler ya da gecenlerde haberlerini net olarak hatirladigim "o gun gercekten hastaydim, evde yatiyordum. Bu da raporum" diyerek grevle alakasinin olmadigini kanitlayan kisiler.

Kisaca ise geri donenler aslinda grevle alakasi olmayan kisiler. Sanki grev yapanlar ise donuyormus gibi bir hava olusturuluyor sendika tarafindan ki bu kasitli olarak yanlis bilgilendirmeye girer.

Vakti zamaninda 305 kisi bu sendikaya guvendi, sonuclari malum. Ve yine ayni sendika insanlari manipule ediyor, yanlis bilgilendirmeye devam edip kendilerine olan guveni sifirlamaya devam ediyor.

UcuyorumHaber
28.Aralık.2012, 12:09
AYÇİN: “ONLAR GÖKKUŞAĞI HAREKETİNİN KURBANI OLDU”
http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/havais1_13.jpg

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) Genel Başkanı Atilay Ayçin, işten çıkartılan 305 üyelerinin direnişindeki 211’inci gününde AirportHaber’e çok özel açıklamalarda bulundu.
http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/atilayaycin.jpg

Ayçin, 29 Mayıs Birliği’ne de çağrı yaptı.
http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/aycin-onlar-gokkusagi-hareketinin-kurbani-oldu.html

UcuyorumHaber
28.Ocak.2013, 12:52
Bilirkişi THY çalışanına hak verdi

305 THY çalışanı havayollarında grev yasağı öngören yasayı protesto için bir araya geliyor. Kimi doktor raporuyla işe gitmiyor, kimi basın açıklamasına katılıyor. Ve bu insanlar THY tarafından işten atılıyor.
:ucu: (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=22411557)

UcuyorumHaber
09.Şubat.2013, 16:30
Mahkeme 29 Mayıs Davasında 29 THY A.O. İşçisinin Daha İşe İadesine Karar Verdi.

Anti Demokratik grev yasağına karşı çıktıkları için iş sözleşmeleri feshedilen 305 THY ve Teknik A.Ş işçisinin hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalarından Bakırköy 10. İş Mahkemesinde görülen 29 işçinin davasında Mahkeme Bilirkişi Heyetinin raporuna dayanarak işçilerin işe iadesine karar verdi. Bu işe iade kararı ile hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalardan 61 adedi işçilerin lehine sonuçlanmış oldu.
Bilirkişi Heyet Raporunda;Şu Hususlar Açıkça Tespit Edilmiştir.
1- Davacının Hava-İş Sendikası Üye Olduğu ve TİS ’den Yararlandığı
2- 2822 Sayılı Yasanın 6.Maddenin Son Bendine Göre, TİS Yürürlülük Süresinin Sona Erdikten Sonra Yenisi Yürürlüğe Girinceye Kadar TİS ’in İş Sözleşmesi hükmü olarak devam edeceği,
3- TİS ‘de yer alan hüküm uyarınca, İş Yasası kapsamında olmayan Uçucu Personelin de İş Güvencesinden Yararlanacağı,
4- Uçucu personelin açtığı işe iade davasın da İş Mahkeme’ sinin görevli olduğu,
5- İşveren tarafından Mahkemeye ibraz edilen CD görüntülerinin hiçbirisinde Kanun Dışı Grev veya Yasadışı Eyleme konu olabilecek hiçbir hususun bulunmadığı,
6- Anayasa’ da grev hakkını düzenleyen 54.Maddesinde ki 2010 yılı değişikliği ile ‘’Siyasi amaçlı Grev ve Lokavt , Dayanışma Grev ve Lokavtı, Genel Grev ve lokavtı, İşyeri işgali, İşi Yavaşlatma, Verimi Düşürme ve diğer direnişler yapılamaz’’ hükmü Anayasanın 54.Maddesinden çıkartıldığı,Anayasa değişiklik gerekçesinde de ‘’ Maddeyle tarafı olduğumuz sözleşmeler ile Çağdaş Demokratik Toplumlarda Çalışma Hayatını düzenleyen ve genel kabul gören Evrensel İlkeler ile bağdaşmayan grev ve lokavt hakkına gereksiz sınırlamalar getiren 54.Maddenin 3.ve 7. fıkraları yürürlülükten kaldırılmaktadır. Söz konusu hükümlerinin kaldırılması ile, Sendikal Hakları ile grev ve lokavt hakkının kullanılabilmesi bakımından ileri bir adım atılmış olmaktadır’’ gösterildiğini,
Anayasanın 54.Maddesinde belirtilen yasaklar kaldırılmasına rağmen 2822 sayılı Yasada bir değişiklik yapılmadığı,
2822 sayılı yasada bu yönde bir değişiklik yapılmamış olsa da Anayasa değişikliğinin önem taşıdığını zira Anayasa değişikliğinin, öncelikle yasa koyucunun bu konuda iradesini ortaya koyduğunu, bu nedenle Anayasa değişikliğinden evvel yürürlükte olup Anayasa ile çelişen kanun hükümleri hukuken tartışılır noktaya geldiğiniBu noktada hukuki yorumun benimsenmesi durumunda yasa hükmünün değil Anayasa hükmünün uygulanması gerektiğini
7- Anayasada ki yasakların kaldırılması ile Uluslar arası düzenlemelerin uygun hale dönüştürüldüğünü,
8- Yapılan Basın Açıklamasının ve işlemlerin Anayasanın 54.Maddesi ve 90.Maddesi uyarınca ayrıca İLO Sözleşmeleri uyarınca yasadışı eylemle ilgisi bulunmadığı bir Demokratik hak kullanımı olduğu,
9- İş sözleşmesi hükmü olarak devam eden TİS ‘e göre ve şirkette yürürlükte bulunan İnsan Kaynakları prosedürü / Yönetmelik hükümlerine göre İşverenin işten çıkarma işleminin hukuka uygun olmadığı TİS ‘ e göre de, Yönetmeliğe göre de disiplin kurulundan geçirilmeyen işten çıkarma işleminin hukuken geçersiz olduğu, Özetle ;
29.05.2012 Tarihinde ki Basın Açıklaması ve diğer konularla ilgili olarak herhangi bir yasadışı durumun bulunmadığı bu hususun bir Demokratik hak arayışı olduğu feshin geçersiz olduğu işe iade kararı verilmesi gerektiği sabit olmuştur.
Görüldüğü gibi hukuk her yönüyle işten çıkarma işlemini geçersiz kılmıştır. THY A.O ve THY Teknik A.Ş işçilerinin geri alınması ile ilgili her çıktığı TV kanalında “hukuku bekleyeceğiz ona göre karar vereceğiz” diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı bu konuda kamuoyu önünde söylediği sözlerin arkasında durmalıdır
http://www.havais.org.tr/

UcuyorumHaber
17.Şubat.2013, 09:41
Hava-İş Sendika Yöneticilerine THY A.O Yönetimince Yöneltilen 29 Mayıs olaylarının Yasadışı Grev ve Yasadışı Eylem olduğu İddialarının Gerçek Olmadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliği Raporu İle Belgelendi.
THY A.O Yönetimince, 29 Mayıs 2012 tarihinde havacılık işlerinde grev yasağı getiren yasanın TBMM’de görüşülmesi esnasında havacılık işçilerinin yasağa karşı gösterdikleri demokratik karşı çıkış ile ilgili Sendika Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına;
Yasadışı grev yapmayı, yasadışı direnişte bulunmayı teşvik etme,
Bu hususta propaganda yapma ve personeli eylem yapmaya zorlama şeklindeki iddialarla suç duyurusunda bulunulmuştu.
Savcılık gerekli bilgi ve belgeleri topladıktan sonra ilgili yasa gereğince bu konuda GÖREVSİZLİK kararı vermiş ve ilgili suç duyurusunun T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce değerlendirilmesi gerektiğine karar vermişti.
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılan soruşturma ve görevlendirilen İş Teftiş Müfettişliğince Müfettiş sayın Gülgün Kaner tarafından söz konusu iddialar ile ilgili olarak hazırlanan 18.01.2013-01 No’lu RAPOR SONUCU;

Sendika yöneticilerinin THY A.O yönetimince iddia edilen 6356 sayılı Kanunun 78 I-e maddesine uygun herhangi bir fiilinin tespit edilmediği
29 Mayıs 2012 tarihinde oluşan olayların CD kayıtlarına göre barışçıl sınırları aşmayan demokratik bir protesto olarak değerlendirilmesi gerektiği,
Sendika yöneticilerine herhangi bir idari ceza verilmemesi gerektiği açıkça belirlendi.
Böylece İş mahkemelerinde 29 Mayıs’ta işten çıkarılan üyelerimizce açılan işe iade davalarında Mahkemece atanan Bilirkişi Raporu ile daha önce belirlenen 29 Mayıs’taki olayların demokratik bir hak eylemi olduğu yönündeki tespit bir kez daha bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince teyit edildi.Şimdi THY A.O Yönetimine diyoruz ki;
Bugüne kadar her platformda her yayın organında dile getirdiğiniz sendikayı ve 305 işçiyi vatan haini ilan eden kamuoyunu yanıltıcı beyanlarınızın doğru olmadığı ortaya çıkmıştır.
Zaten başlı başına bir haksızlık olduğu için 5 ay sonra ortadan kaldırılan grev yasağına demokratik bir hakla karşı çıktıkları artık tespit edilen 305 işçiye yapılan haksızlık da artık ortaya çıkmıştır.
Gelin bu sosyal yarayı birlikte sararlım, toplu iş sözleşmesi masasında iş barışı ve huzurunu bütünsel bir şekilde yeniden kuralım.
Gelin taraflar olarak hem bu sosyal yaranın giderilmesi, hem toplu iş sözleşmesinin masada sonuçlandırılması hem de şirketin geleceği ile ilgili sorunların çözümlenmesi için taşın altına elimizi birlikte koyalım.
THY 24. Dönem toplu iş sözleşmesini uyuşmazlığında önümüzdeki günlerde göreve başlayacak resmi arabulucu süreci bu konuda tarafların samimiyetini ortaya koyan bir gösterge niteliğinde olacaktır.
Eğer işveren uyuşmazlığı derinleştirmeye yönelik bir politika izlerse sendikamızın yanıtı da en kısa sürede kurullarını toplayarak Grev Hakkının kullanılması sürecini ortaya koymak olacaktır. Saygılarımızla.
Hava-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu
http://www.havais.org.tr/

UcuyorumHaber
28.Şubat.2013, 11:35
THY KABİN EKİPLERİNE PSİKOLOJİK BASKI

http://www.airporthaber.com/wk-uploads/news/kabin1_15.jpg

Türk Hava Yolları kabin ekiplerine işten çıkartılan 305 kişi tarafından psikolojik baskı yapıldığı iddia edildi. Özellikle sözleşmeli çalışan uçucu ekipleri hedef alan tehditkâr konuşmaların ekip odasında yapıldığı belirtiliyor.
Haberin devamı: :air: (http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/thy-kabin-ekiplerine-psikolojik-baski.html)

UcuyorumHaber
18.Mart.2013, 11:52
Hava-İş ITF İle Birlikte 305 THY İşçisi İçin ILO'ya Resmi Başvuru Yaptı.
Sendikamız Hava-İş, üst kuruluşumuz Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ile birlikte, 4 Mart 2013 tarihli bir mektupla hem Türk hükümeti hem de Türk Hava Yolları hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) şikâyet başvurusunda bulundu. Söz konusu başvuru ekleri ile birlikte 65 sayfadan oluşuyor.

Şikâyet başvurusunda hükümetin havacılık sektörüne getirdiği grev yasağının ve Türk Hava Yolları’nın demokratik haklarını kullanarak bu yasağı protesto eden 305 işçiyi 2012 yılının Mayıs ayında işten çıkarmış olmasının ILO’nun temel ilkelerine aykırı olduğu vurgulanıyor. Başvuruda ITF ve Hava-İş, THY yönetiminin davranışlarının Türk hukukunun işçi haklarını ve sendikal hakları korumadaki yetersizlikleri göz önüne serdiğini belirtiyorlar.

Başvuruda ITF ve Hava-İş yeni Toplu İş İlişkileri Kanunun da ILO’nun temel ilkelerini karşılamak konusunda yetersiz kaldığının altı çiziliyor.

Şikâyet başvurunda ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’den Türk hükümetine işten çıkarılmış işçilerin tüm ücretleri ve tazminatları ödenerek derhal işlerine iadelerini sağlaması yolunda bir çağrı yapması talep ediliyor.
:ucu: (http://www.havais.org.tr/basin-aciklamalari/genel/159/hava-is-itf-ile-birlikte-305-thy-iscisi-icin-iloya-resmi-basvuru-yapti.html)

goktug
23.Nisan.2013, 04:32
http://turizmgazetesi.com/images/yazarlar/a9d8786b-df5d-4a1f-8869-996243ef5efa.jpg

Türk Hava Yolları Çalışanlarının Hukuk Zaferi !

Yargıtay 305 THY işçisinin işe iadelerini onayladı.


Geçtiğimiz yıl grev yasağına karşı çıktıkları gerekçesi ile işten çıkarılan 305 Türk Hava Yolları çalışanının işe iadesi Yargıtay’ca onaylandı ve kesinleşti.

Konu ile ilgili olarak Hava-İş sendikasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sendikamız Hukuk Müşavirliğince yürütülen grev yasağına karşı çıktıkları gerekçesi ile işten çıkarılan 305 işçimizin işe iade davalarında Bakırköy 12. İş Mahkemesinde işe iade ile sonuçlanan davalardan ilk planda 15'nin davaları Yargıtay'ca onandı ve kesinleşti.
Halen grev uygulama aşamasında olduğumuz THY'de 24. Dönem toplu iş sözlşemesinde masadaki en önemli uyuşmazlık olan bu işçilerimizin işe geri dönüşü ile ilgili talebimizin ne kadar haklı olduğu da böylelikle ortaya çıkmıştır.
Bu gelişme ile birlikte THY'den beklediğimiz bu sorunun ortak çözümünün sağlanarak toplu iş sözleşmenin uzlaşma ile sonlandırılmasıdır.”

Kaynak: http://turizmgazetesi.com/news.aspx?id=70012