PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : HAVA-İŞ :'THY A.O'da işten çıkarmalar TİS ihlali.'bravecan
07.Ekim.2010, 19:59
THY A.O'da işten çıkarmalarYasa Dışıdır ve TİS ihlalidir.
Hava-İş Sendikası dünden itibaren Yer İşletme İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana istasyonlarında işlerin TGS'ye devredilmesi gerekçe gösterilerek ve toplu iş sözleşmesinin 8.madde ki kesin hükmüne aykırı olarak yapılan iş sözleşme fesihleri konusunda aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

HAVA-İŞ Basın Açıklaması

Değerli Kamuoyu ve Basınımıza;

THY A.O’da, işlerin TGS şirketine devri nedeniyle işten çıkarmalar YASA DIŞIDIR, AÇIK TOPLU SÖZLEŞME İHLALİDİR!

Bu gün itibarı ile sendikamıza ulaşan bilgilere göre, 22. Dönem toplu iş sözleşmesinin 8. Maddesinde açıkça imza altına alınan kısmen veya tamamen kapatılan işyerlerindeki personelin şirketin bir başka departmanında mutlak istihdam edilmesi yönündeki hüküm YAŞADIŞI bir işlemle THY Yönetimince yok sayılmıştır.
İstanbul, Ankara İzmir, Antalya ve diğer illerdeki 70’e yakın üyemizin iş akitleri toplu iş sözleşmesinin amir hükmüne rağmen tek taraflı feshedilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi masasında işveren yetkililerince, “ bu sözleşmede yazılan her madde bizim namusumuzdur, bu nedenle ihlallere kesinlikle izin verilmeyecektir” şeklinde tüm sözleşmeyi izleyenler önünde yapılan açıklamalarla taban tabana zıt bu uygulama, hangi namus kriterine dayandırılmaktadır?

THY A.O yönetimi altına imza attığı sözleşme metnine sadık kalmadığı takdirde, THY A.O’da yeniden tesis edilmeye çalışılan iş barışı ve huzurunu, sonucu kestirilemeyecek nitelikte tehlikeli bir mecraya sokacaktır.

Büyüme ve Avrupa’nın ilk üç havayolundan biri olma hedefi, çalışanların en verimli bir noktada TGS şirketine işlerin devredilmesi gerekçesi ile şirketten uzaklaştırılmaları ile çelişmektedir. Büyümenin hafife alınarak işlerin hızla parçalanarak şirket dışından alınması, uçuş emniyeti için büyük risk yaratmaya davettir. Bu işlemlerle oluşacak her olumsuzluk artık THY Yönetiminin sorumluluğundadır.

Sendikamız 23 Ağustos’ta ilk YASA DIŞI işlemin başlatıldığı Yer Teçhizat Atölyesinde olay ile ilgili resmi yazı ile ve Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu’nu toplantıya çağırarak gerekli uyarı ve görüşlerini işverene iletmiş yapılan yanlışlığın düzeltilmesini talep etmiştir. Bunun yanında 2 kez THY Genel Müdürü Temel KOTİL İle görüşmüş 8. Maddenin TGS’ye devirden etkilenen tüm sendika personeline eksiksiz uygulanmasını talep etmiştir.

Görülüyor ki tüm bu resmi girişimlerimize THY Yönetimi yine YASA DIŞILIĞI sürdürmekle yanıt vermiştir. Daha dün demokratik bir yeni ANAYASA getirdik diyen bir hükümetçe atanan THY Yönetimi keyfi ve yasadışı bir işlemi arsızca ve acımasızca uygulayabilmektedir. Borcuna ve attığı imzaya ihanet eden bu yaklaşım bu ülkede demokrasi adına söylenenlerin de koca bir yalan olduğunu göstermektedir.

THY A.O Yönetimi’nin “TİS ihlalleri ile iş barışı ve huzurunu dinamitleyen bu yaklaşımları” THY A.O 23.Dönem toplu iş sözleşmesinin başlayacağı bu aşamada şirkete büyük zarar verecektir. THY A.O’da 23. Dönem toplu iş sözleşmesi ile ilgili 2822 sayılı yasanın düzenlediği toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinin bitiminden 120 gün önce taraflar yeni toplu iş sözleşme yetki prosedürünü başlatabilir hükmü çerçevesinde;

Sendikamız bu süreci 16 Eylül 2010 tarihinde T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak başlatmıştır.

Bu anlamda THY A.O Yönetimini imzalarına sadık kalmaları yönünde son kez uyarıyoruz. Bu konudaki talebimiz bir lütuf değil bir gerekliliktir. Genel Merkez ve Şubelerimizde iş akdi feshedilen üyelerimizle konu değerlendirilmekte olup, kurullarımızın alacağı kararlar çerçevesinde sendikamız meşru haklarını sonuna kadar kullanacaktır.

Bu noktadan sonra oluşabilecek iş barışı ve huzurunu ortadan kaldıracak olumsuzluklarla ilgili sendikamız sorumlu olmayacaktır.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

http://www.havais.org.tr/

bravecan
03.Aralık.2010, 15:15
THY A.O 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 8. Maddesinin Önemi Ortaya Çıktı. TGS'ye devir nedeniyle işten çıkarılan işçilerin ilk celsede işe iadesine karar verildi.
Sendikamızın 22. Dönem Toplu iş sözleşmesinde düzenlediği 8. Madde'yi ihlal ederek işyerleri kısmen veya tamamen kapatılan işyerlerindeki işçilerin işletmenin bir başka departmanında istihdam etmesi gerekirken istihdam etmeyen ve iş sözleşmelerini 4857 Sayılı yasanın 18. Maddesi çerçevesinde fesheden THY A.O işverenin hukuksuzluğu;
Bugün Bakırköy 13. İş Mahkemesinde görülen davaların ilk celsesinde sözleşmeleri feshedilen işçiler için işe iade kararı verilerek sona erdirildi.
Mahkeme tanık dinlenmesine bile gerek duymadan 22. Dönem toplu iş sözleşmesinin 8. Maddesine dayanarak işe iade kararı verdi.
Ağustos ayı sonunda verimsizlik nedeniyle işten çıkarılan üyelerimizden 38 kişinin Bakırköy 12. İş, 8.İş ve 9.İş görülen işe iade davalarıda yine ilk celsede lehimize sonuçlandı.
http://www.havais.org.tr/